Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál

Jak změní informační technologie dopravu ČR a EU? I o tom bylo reprezentativní setkání v Praze.
Reklama
Jak změní informační technologie dopravu ČR a EU? I o tom bylo reprezentativní setkání v Praze.
Fórum, jehož nezanedbatelná část byla věnovaná obecným dopravným tématům, pootevřelo diskuzi o významu budování "chytré" dopravy ve vztahu infrastruktura - řidiči a veřejná doprava - cestující. Diskutovalo se velmi rozsáhlei o možnostech financování dopravní infrastruktury ČR do roku 2025 v rámci tzv. dopravní "superstrategie". Značná pozornost byla věnována i problematice dopravní nehodosti v nejširších souvislostech. Vlastnímu tématu informačních technologií patřila druhá část fóra. Na další, 5. Dopravní fórum, které by mohlo být spojeno s vyhlášením Dopravních staveb roku a které by mělo mít zaměření na veřejnou dopravu, pozval zástupce magistrátu hl.m. Prahy (předpokládá se datum 9.6.2011 a prostory magistrátu). Závěry fóra, které nastínil Petr Moos, budou k dispozici v nejbližší době. K fóru se pak vrátíme podrobněji.
Aktualizovaný program fóra
Další informace: www.top-expo.cz

Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál
Úvodní informace a fotoreportáž z průběhu 4. Dopravního fóra v Praze
© BUSportál