Na jednání Smíšené komise, která se konala 17.-18. července 2001 v Kölnu bylo dohodnuto následující:
Reklama
Na jednání Smíšené komise, která se konala 17.-18. července 2001 v Kölnu bylo dohodnuto následující:
Na jednání Smíšené komise, která se konala 17.-18. července 2001 v Kölnu bylo dohodnuto následující:
  • Nadále zůstává v platnosti úprava, dle které mohou čeští dopravci žádat o povolení prázdných vjezdů na území Německa výhradně za účelem odvozu skupin cestujících z letišť v Německu. Toto se týká také případů, kdy tito cestující následně absolvují okružní jízdu po území druhého státu (Německa) nebo třetí země. Skupina cestujících musí být v každém případě vysazena mimo území Německa.
  • Německá strana poukázala na zájem Evropské unie zavádět přepočet jízdného v rámci linkové dopravy bez velkých průtahů a proto navrhla, aby provozovatelé ve vlastním zájmu stanovili jízdné v EURO a předložili nové tarify ke schválení příslušným orgánům.
  • Německá strana informovala o nově připravované německé vyhlášce o nákladech za úřední úkony prováděné v souvislosti se zpoplatněnou nebo živnostenskou osobní dopravou. Účinnost této vyhlášky se promítne také do poplatků za kyvadlová povolení, povolení pro prázdné vstupy atp. Úroveň poplatků pro mezinárodní příležitostné dopravy by se měla v budoucnu pohybovat od 200,- do 2 930,- DM. Předpokládané datum vstupu vyhlášky v platnost je 1.9.2001.
Podrobnější informace o výši poplatků zveřejníme ihned po obdržení informací.

Eva Štefkovičová