Středočeský kraj nechá vyměnit část označníků autobusových zastávek
Ve Středočeslém kraji bude během 4 let vyměněno přes 13 000 označníků zastávek. Ilustrační foto Busportál.

Několik tisíc označníků zastávek ve Středních Čechách bude během následujích čtyř let zářit novotou. Letos firma 3K značky vymění ty nejhorší.

Reklama

Několik tisíc označníků zastávek ve Středních Čechách bude během následujích čtyř let zářit novotou. Letos firma 3K značky vymění ty nejhorší.

Radní odsouhlasili uzavření smlouvy s dodavatelem značení, firmou 3K značky se sídlem v Říčanech, která provede práce spojené s obnovou označníků za přibližně 62,1 milionů Kč. Nabídku do výběrového řízení zveřejněného 19. prosince 2022 podala jako jediný uchazeč. Předpokládaná hodnota činila téměř 64,7 milionů Kč.

Zastávky, které budou mít nové označníky.

Tímto krokem pokračujeme v nápravě a sjednocení vzhledu zastávek. Letos se zaměříme hlavně na výměnu označníků ve špatném technickém stavu. V horizontu příštích deseti let je však naším cílem vyměnit všechny označníky,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. „Souběžné s tímto je, v rámci unijního dotačního programu IROP ITI, v závěrečné fázi přípravy projekt chytrých zastávek. V následujících pěti letech do nich bude investováno více než 140 milionů korun,“ doplňuje.

Předmětem zakázky není jen pravidelná dodávka označníků, kompletace a montáž, ale i jejich údržba a dodávky náhradních dílů ke starším kusům a další práce spojené se zajištěním obnovy a údržby,“ uvádí Michal Berounský, náměstek ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) pro techniku. Vývěs  jízdních řádů bude dál zajišťován zastávkovou službou IDSK a není tedy předmětem zakázky.

Označník s jednotyčovou nebo dvoutyčovou konstrukcí nese dopravní značku IJ 4a „Zastávka“ oboustranně v retroreflexním provedení. Piktogram na dopravní značce bude v podobě autobusu ŠL11.

Výměna aktuálně vybrané části označníků začne v dubnu letošního roku, bude realizována formou měsíčních objednávek a hotovo má být v březnu 2027. Novinku zaplatí kraj ze svého rozpočtu. Zadavatelem a administrátorem zakázky je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS).