Dopravák 4/2004 - Ve dnech 12.2. až 15.2.2004 proběhl 13. ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v areálu Výstaviště v Praze - Holešovicích . Už po několikáté se na veletrhu
Dopravák 4/2004 - Ve dnech 12.2. až 15.2.2004 proběhl 13. ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v areálu Výstaviště v Praze - Holešovicích . Už po několikáté se na veletrhu
Dopravák 4/2004 - Ve dnech 12.2. až 15.2.2004 proběhl 13. ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v areálu Výstaviště v Praze - Holešovicích . Už po několikáté se na veletrhu prezentoval tradiční dodavatel informačních technologií a provozovatel ČSAD SVT Praha, s.r.o. . Společný stánek ČSAD SVT a ROPID navštívil také jako jedno ze tří míst na veletrhu ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Setkaní s ministrem pro místní rozvoj se mimo jiné zabývalo i tématem využití CIS JŘ (celostátní informační systém o jízdních řádech) pro cestovní ruch. "Prakticky jde o další nadstavbový modul nad CIS JŘ, který by poskytoval informace o významných objektech přiřazených k nejbližším zastávkám veřejné hromadné dopravy. Obecně by nešlo pouze o objekty cestovního ruchu, ale i významná centra pro dopravní obslužnost jednotlivých regionů (např. školy, nemocnice, areály s relativně vysokým počtem zaměstnanců). Pak by tento modul mohl sloužit i jako stálý "bezplatný" nástroj k průběžnému vyhodnocování úrovně dopravní obslužnosti. Ministerstvo dopravy ČR se již touto problematikou začalo zabývat," přibližuje téma rozhovoru ředitel ČSAD SVT Jan Kotík.

Na veletrhu se prezentovaly i další aktivity společnosti. V oblasti rezervace AMSBUS se opět rozroste objem dopravců i prodejních míst - například na Slovensku postupně v desítkách kanceláří společnosti SATUR (obdoba českého Čedoku). Těsně před veletrhem přibyla v internetové aplikaci rezervace AMSBUS i možnost prodeje s doručením. Ve spolupráci s ČD Travel bude systém v plném rozsahu od března nabízet jízdenky na Jadran Express Českých drah. Není to jediná "neautobusová" aktivita systému AMSBUS - již téměř rok je možno jej využít pro předprodej sítě Bohemia Ticket International.

Novinkou pro oblast zájezdové autobusové dopravy je do provozu aktuálně uvedený systém vytěžování autobusů GOBUS, který ČSAD SVT provozuje ve spolupráci s ČESMAD Bohemia. Na veletrhu se představila i nejnovější veze informačního systému ADONIS - nově bude instalován ve společnosti TRADO Třebíč.

Ve spolupráci se státními orgány se ČSAD SVT podílí i na pilotních projektech zařazených do programu Evropské unie - odbavovacím clearingovém systému v rámci optimalizace dopravní obslužnosti Středočeského kraje a samoobslužných informačních stojanech použitelných nevidomými a slabozrakými občany.

Na Holiday Worldu nemohla chybět ani redakce internetového magazínu o autobusové dopravě (se čtvrtmiliónem návštěvníků od roku 2003) BUS Portál, který se snaží přinášet komplexní pohled včetně služeb cestujícím i dopravcům. Vážně se uvažuje o slovenské mutaci webového magazínu, který na Slovensku momentálně nemá obdobu, ale jehož užitečnost byla potvrzena mimo jiné i dotazy účastníků konference o informačních technologiích v dopravě INFOTRANS začátkem února v Pardubicích.Informace o zmíněných novinkách i fotoreportáž z veletrhu jsou průběžně publikovány právě na internetové straně www.busportal.cz, která nabízí prostor i dopravcům zejména pro uveřejňování informací pro cestující veřejnost.

Pro Dopravák 4/2004 Dagmar Braunová

Společnost ČSAD SVT Praha představila novinky v informačních technologiiích