Solaris zveřejňuje svou zprávu o udržitelnosti pro rok 2022

Nejnovější zpráva o udržitelnosti (ESG) popisuje akce, které Solaris Bus & Coach v uplynulém roce podnikla s cílem zajistit udržitelnou budoucnost.

Nejnovější zpráva o udržitelnosti (ESG) popisuje akce, které Solaris Bus & Coach v uplynulém roce podnikla s cílem zajistit udržitelnou budoucnost.

Společnost ve Zprávě ESG 2022 průřezově rekapituluje uplynulý rok s odkazem na rozvoj čistých pohonů, minimalizaci dopadů na životní prostředí a aktivity spojené se zajištěním dodržování nejlepších standardů corporate governance a společenské odpovědnosti – vůči vlastním zaměstnancům i místním kumunitám.

Zpráva je rozdělena do čtyř klíčových částí: „Odpovědné řízení“, „Udržitelný produkt“, „Udržitelná výroba“ a „Společenská odpovědnost“. Jde o třetí zprávu o udržitelnosti, kterou připravil Solaris na základě mezinárodních standardů GRI.

Připravenost Solarisu na aktuální výzvy se buduje ve spolupráci se skupinou CAF. V roce 2022 jsme v rámci naší společné strategie pracovali mimo jiné na snížení dopadu skupiny na sociální a přírodní prostředí a pokračovali ve spolupráci na zajištění odpovědného hodnotového řetězce. Rozvinuli jsme také oblast produktových inovací, která je základem pro budování budoucnosti bez uhlíku. Jsme přesvědčeni, že opatření, která přijímáme, mají pozitivní dopad na každodenní život lidí po celou dobu životního cyklu našich autobusů,“ řekla Agata Stańda, členka představenstva Solaris Bus & Coach pro strategii, transformaci a ESG.

Zásadní záležitostí pro Slolaris a rozhodujícím faktorem jejího mezinárodního úspěchu jsou produktové inovace a snahy o vývoj čistých a energeticky úsporných pohonů. Intenzivní práce oddělení výzkumu a vývoje v oblasti vodíkových technologií vyústila v rozšíření nabídky o další vodíkové vozidlo. Zpráva navíc rozsáhle pokrývá aktivity společnosti zaměřené na úsporu zdrojů spotřebovaných ve výrobním procesu, ale i samotných vozidel během provozu – tedy v době, kdy je jejich dopad na životní prostředí nejvyšší. V roce 2022 společnost Solaris na základě výpočtů LCA (Life Cycle Assessment) získala štítky Environmental Product Declaration (EPD) pro své dva autobusy: Solaris Urbino 18 electric a Solaris Urbino 12 hybrid.

Péče o profesní rozvoj zaměstnanců je považována za další klíčový faktor přispívající k růstu společnosti. Zpráva popisuje, jak Solaris podporuje lidi, jejichž každodenní úsilí pomáhá společnosti dosahovat jejích obchodních cílů neustálým zlepšováním jejich odborných znalostí. V oblasti sociální angažovanosti byla v roce 2022 vzdělávací kampaň s názvem CityMission by Solaris zaměřena na výchovu nejmladších generací k ekologickému povědomí a povzbuzení k využívání veřejné dopravy. Projekt byl zaměřen na žáky 1. až 3. ročníku základních škol a nabídl účast v kreativní soutěži, vzdělávacích dílnách a městské hře.