Škoda Group změnila strukturu TOP managementu
Škoda Group poprvé na autobusovém veletrhu Buswordl 2023. Foto Škoda Group

Nejvyšší vedení skupiny je nově rozděleno do dvou klíčových pozic. Novým generálním ředitelem se stal Petr Novotný, Didier Pfleger byl jmenován na pozici Executive Chairman. V rámci zvýšení efektivity skupina rovněž slučuje své čtyři obchodní regiony do dvou a jmenuje nového COO.

 

Nejvyšší vedení skupiny je nově rozděleno do dvou klíčových pozic. Novým generálním ředitelem se stal Petr Novotný, Didier Pfleger byl jmenován na pozici Executive Chairman. V rámci zvýšení efektivity skupina rovněž slučuje své čtyři obchodní regiony do dvou a jmenuje nového COO.

 

Ke změnám došlo s účinností od středy 11. října 2023. Nová organizační struktura se více zaměřuje na operativní řízení výkonnosti a s tím související zvýšení pravomocí a odpovědnosti jednotlivých oddělení a divizí.

Didier Pfleger, dosavadní CEO, byl jmenován na pozici Executive Chairman. V této funkci bude zajišťovat strategické vedení a určovat celkovou vizi Škoda Group. Své bohaté zkušenosti a odborné znalosti využije k utváření budoucího směřování skupiny, podpoře inovací, posilování partnerství a public affairs.

„Naše skupina v posledních třech letech zaznamenala nebývalý růst a expanzi. A to i díky týmu manažerů, kteří čelili náročným podmínkám na trhu a v dodavatelském řetězci. A mým cílem je umožnit Škodovce v tomto růstu pokračovat. Organizační změna, ke které došlo, znamená naši připravenost přizpůsobit se dynamice trhu a orientovat se v rychle se měnícím prostředí. Naše vize je jasná – i nadále zaujímat vedoucí postavení ve výrobě pokročilých a udržitelných řešení veřejné dopravy,“ okomentoval změny Didier Pfleger. "Organizační změna, ke které došlo, znamená naši připravenost přizpůsobit se dynamice trhu a orientovat se v rychle se měnícím prostředí. Naše vize je jasná – i nadále zaujímat vedoucí postavení ve výrobě pokročilých a udržitelných řešení veřejné dopravy."

Petr Novotný převezme vedení Škoda Group a zaujme pozici CEO. Bude zodpovědný jak za fungování veškerých skupinových divizí, závodů, tak i za strategickou realizaci všech skupinových aktivit. Přináší bohaté znalosti a vůdčí schopnosti, které zajistí, že Škoda Group bude i nadále prosperovat a rozvíjet se v dynamickém prostředí.

Role CEO Škoda Group je pro mě ctí. Současně je to ale velký závazek a odpovědnost. Škodovka je firmou s obrovskou tradicí a já jsem připravený pomoct jí na její cestě k dalšímu růstu, tak aby byla ještě efektivnější a flexibilnější. Naším posláním je poskytovat světu řešení pro veřejnou dopravu, která jsou špičkou v oblasti technologií a přinášejí výhody našim zákazníkům i obyvatelům měst,“ uvedl Petr Novotný.

Společně s těmito změnami skupina nově uspořádá obchodní regiony. Dosavadní čtyři jsou sloučeny do dvou. Region CZ/SK se slučuje s Regionem Central East a Region West se slučuje s Regionem North. Sloučené regiony povedou Tomáš Ignačák, President Region CZ/SK & Central East, a Jan C. Harder, President Region West & North.

Zdeněk Sváta přechází do role COO Škoda Group. Jako provozní ředitel zastřeší veškeré aktivity týkající se provozu (Operations), zajišťování zdrojů (Sourcing) a projektového plánování (Project Management Office).

Škoda Group


Škoda Group změnila strukturu TOP managementu
S účinností od středy 11. října 2023 byl Didier Pfleger jmenován na pozici Executive Chairman, novým CEO Škoda Group se stal Petr Novotný. Foto Škoda Group