25.února proběhla valná hromada Svazu dopravy České republiky. Dosavadní prezident Otto Slavík svou funkci předal nově zvolenému prezidentovi Jaroslavu Hanákovi. BUS Portál potěšilo vítězství
25.února proběhla valná hromada Svazu dopravy České republiky. Dosavadní prezident Otto Slavík svou funkci předal nově zvolenému prezidentovi Jaroslavu Hanákovi. BUS Portál potěšilo vítězství
25.února proběhla valná hromada Svazu dopravy České republiky. Dosavadní prezident Otto Slavík svou funkci předal nově zvolenému prezidentovi Jaroslavu Hanákovi. BUS Portál potěšilo vítězství ČSAD SVT Praha - dlouholetého člena Svazu dopravy - ve výběrovém řízení na komplexní péči o informační systém svazu. Valná hromada proběhla za přítomnosti zástupců všech významných souvisejících institucí - svoje příspěvky uplatnili i ministři Milan Šimonovský (MD)a Pavel Němec(MPMR). Orgány SD byly zvoleny na další tříleté období.Nový prezident Svazu dopravy Jaroslav Hanák poskytl BUS Portálu následující rozhovor:

V organizacích souvisejících s dopravou Vaše jméno figuruje delší dobu. Co Vás vede k aktivitám, které pro Vás znamenají práci navíc?

Moje aktivity mají určité historické kořeny v tom, že jsem před rokem 1989 pracoval jako ekonomický náměstek ČSAD BRNO s více než 12.000 zaměstnanci a po revoluci jsme byl jedním z hlavních iniciátorů atomizace této firmy. Ihned po rozbití této obrovské firmy jsem byl spoluzakladatelem vytvoření jak ADSSF (Asociace dopravních, spedičních a servisních Čech, Moravy a Slezska) v roce 1991, kde jsem byl prvním prezidentem a jsem jím doposud, také i dnešního Svazu dopravy ČR, kde jsem byl celou dobu v pozici prvního viceprezidenta. Zprivatizoval jsem bezkonfliktně vlastní firmu (FTL Prostějov), razil cestu ostatním a tato pozice mně zůstává dodnes. Na rozdíl od řady jiných podnikatelů v oboru jsem nejen schopen, ale i ochoten bojovat za ostatní jak se státní správou, parlamentem, ale do budoucna i s byrokracií v Bruselu.

Jaký význam má Svaz dopravy ve vztahu ke státním institucím, jaká je jeho pozice v dopravní politice ?

Svaz dopravy ČR jako největší součást Svazu průmyslu a dopravy dnes reprezentuje více než 160.000 zaměstnanců a je přímým připomínkovým místem v součinnosti právě se Svazem průmyslu a dopravy. To tedy znamená, že můžeme aktivně ovlivňovat nejen všechny zákony a vyhlášky z oblasti dopravní soustavy, ale i důležité zákony např. z resortů ministerstva financí či práce a sociálních věcí. V oblasti práce na státní dopravní politice musíme hrát a také hrajeme klíčovou pozici, neboť naše praktické zkušenosti ze všech oborů dopravy jsou pro ministersřtvo dopravy obrovským přínosem. Navíc pro všechny dopravní obory máme vytvořeny odborné komise, které jsou schopny kdykoliv začít práce na novelizaci Státní dopravní politiky, o které na naší valné hromadě dne 25. 2. 2003 hovořil současný ministr dopravy Milan Šimonovský.

Jaké jsou momentální priority Svazu dopravy, co chystá a jaký význam by to mohlo mít pro veřejnost.

O prioritách Svazu dopravy ČR jsem hovořil ihned po zvolení na valné hromadě a následné tiskové konferenci a jsou to především:
-bezkonfliktivní vstup všech našich firem do EU
-zahájení prací na novelizované Státní dopravní politice
-trvalá práce na připomínkování všech zákonů, vyhlášek a předpisů, které ovlivňují podnikání našich členských firem
-pokus přesvědčit současného pana ministra, aby opětovně oživil práce v bývalé "Radě dopravy" - v podstatě jako tripartity ministerstva dopravy

Jak promítáte profesionální zkušenosti z vlastní dopravní firmy v činnosti SD a ADSSF.

Trvalé řízení jedné z velmi úspěšných národních dopravních společností a její náskok v oblasti ISO, informační techniky, řídících procesů atd. je základem mých profesních a profesionálních zkušeností, které výrazně rostou při vykonávání dalších funkcí nejen v národních organizacích /Svaz dopravy, Česmad Bohemia, ADSSF, krajská dopravní komise atd./, ale také ve významných vrcholových funkcích ve Světové organizaci silničních dopravců - IRU - se sídlem v Ženevě.

Momentálně je na trhu přes dvě stovky dopravních firem, provozujících autobusovou dopravu. Myslíte, že je to stabilizované množství, dochází k pozvolné centralizaci nebo se dá očekávat další nárůst ?

Velmi zajímavá otázka v návaznosti na globalizační procesy v Evropě. Samozřejmě tyto procesy jsou razantní i na našem autobusovém dopravních trhu - viz např. seskupení CONEXU, ICOMU a dalších. Osobně jsem přesvědčen, že těsně před vstupem a následně v prvních letech po bude tento proces dále razantně koncentrační, ať již z obavy z konkurence EU, vlastnickým růstem a ctižádostí domácích vlastníků nebo i nutností v rychle probíhajících procesech zavádění IDS.

Jak se stavíte k trendu rozvoje Integrovaných dopravních systémů a jaké máte s nimi zkušenosti ?

Jsem zásadním zastáncem velmi rychlého a intenzivního zavádění IDS. Tento postup uplatňuji nejen ve vlastní firmě FTL v součinnosti s městem Prostějovem od loňského roku, ale i z pozice člena dopravní komise Olomouckého kraje pro celý náš kraj s odvážným výhledem vetšího rozšíření již v průběhu roku 2004. Má podpora vychází i z logických potřeb našich zákazníků - občanů a jejich požadavků a především největšího a nejvýznamnějšího cíle - trvalé podpory veřejné dopravy proti individuálnímu motorismu a jeho omezení ve městech či historických a jiných lokalitách.
Profil této významné osobnosti nabízí přímo web dopravní společnosti FTL ZDE
(dabra).

Rozhovor s novým prezidentem Svazu dopravy Jaroslavem Hanákem