Prešov nakoupí nové trolejbusy od Škoda Group
Nové trolejbusy Škoda 27Tr pro Prešov. Vizualizace Škoda Group

Začátkem ledna 2023 došlo k podpisu kupní smlouvy mezi Dopravním podnikem města Prešov a společností Škoda Group na dodávku šesti parciálních trolejbusů, 18metrová plně nízkopodlažní vozidla jsou vybavena trakčními bateriemi, které umožňují jízdu mimo trolejové vedení.

Začátkem ledna 2023 došlo k podpisu kupní smlouvy mezi Dopravním podnikem města Prešov a společností Škoda Group na dodávku šesti parciálních trolejbusů, 18metrová plně nízkopodlažní vozidla jsou vybavena trakčními bateriemi, které umožňují jízdu mimo trolejové vedení.

Dopravní podnik města Prešov v rámci projektu DPMP, Nákup parciálních trolejbusů nakoupí celkem 10 trolejbusů s bateriovým pohonem, 4 standardní 12metrové a 6 kloubových. Na standardní již uzavřel smlouvu se SOR Libchavy na podzim 2022. Nyní došlo k potvrzení nákupu zbývajících šesti 18metrových.

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti veřejné osobní dopravy, přičemž rozšířením vozového parku o nové parciální trolejbusy má dojít k výraznému zvýšení komfortu cestujících, plynulosti provozu a přepravní rychlosti. Dojde také ke snížení hluku a zlepšení životního prostředí, dopravní podnik počítá s jejich nasazením na linkách 29, 32, 32A nebo 39, na kterých nahradí dieselové autobusy.

Šest moderních trolejbusů s označením Škoda 27 Tr s karoserií Solaris bude plně klimatizováno a vybaveno modernějším informačním a odbavovacím systémem. Standardem u všech nových vozů jsou USB nabíječky, Wi-Fi, informační LCD monitory a například kamerový systém v interiéru vozidla. Práci řidiče zlepší i bezpečnostní kamerový systém, který bude snímat prostor před a za trolejbusem či kamera na sběrači trolejbusu. Důkladný přehled o obsazenosti jednotlivých spojů poskytnou údaje získané z automatického počítání cestujících (APC).

Ve výbavě nebude chybět systém vnější akustické signalizace pro cestující se zrakovým postižením, který na základě povelu z ovladače zahlásí číslo linky a směr jízdy. Moderní elektrická výzbroj s rekuperací ušetří náklady na provoz a poskytne komfortnější průběh jízdy. Nezbytnou součástí parciálního trolejbusu je i trakční baterie. Ta umožní překonávat úseky bez trolejového vedení a zajistí tak obslužnost i vzdálenějších míst. Její kapacita umožňuje dojezd trolejbusu na vzdálenost minimálně 12 km.

Šest trolejbusů Škoda 27 Tr Solaris doplní flotilu 25 škodováckých trolejbusů, které do Prešova skupina v minulých letech dodala na základě smlouvy z roku 2016, bude ve smyslu kupní smlouvy dodáno nejpozději do 15 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Financování nákupu zajistí z 95% Operační program Integrovaná infrastruktura, zbývajících 5% pokryje DPMP z vlastních zdrojů. Celková hodnota zakázky je 3 650 000 eur bez DPH, cena za jeden trolejbus je 608 333,33 eur bez DPH.

Slovenská města patří mezi hlavní odběratele trolejbusů, za jejichž výrobu je v rámci Škoda Group odpovědná divize Components & Bus Mobility. Trolejbusy se znakem okřídleného šípu tak najdeme například v Bratislavě, Žilině, Bánské Bystrici, či už zmíněném Prešově.
 
Slovensko je pro nás dlouhodobě klíčovým trhem. Cestujícím je zde k dispozici široká škála vozidel napříč naším portfoliem, ať už se jedná o trolejbusy, tramvaje nebo vlaky. Trolejbusy z naší výroby jsou spolehlivým českým produktem, který zajišťuje bezemisní udržitelnou dopravu ve městech. Náš východní soused je známý pro svou krásnou a čistou přírodu, kterou vyhledávají turisté z celého světa, a my jsem velmi hrdí, že můžeme svými dopravními prostředky přispět k zachování této reputace. Udržitelnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí vnímáme jako zásadní úkol každé moderní společnosti,“ uvádí Petr Novotný, President Components & Bus Mobility ve Škoda Group. 


Prešov nakoupí nové trolejbusy od Škoda Group
Nové trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem budou nasazovány například na linku 39. Foto DPMP