Pozvánka: Konference Integrované dopravní systémy

Institut Jana Pernera pořádá tradiční konferenci o veřejné dopravě 16. a 17. května opět v Pardubicích. Novinky představí Ministerstvo dopravy, CENDIS a organizátoři IDS.
Institut Jana Pernera pořádá tradiční konferenci o veřejné dopravě 16. a 17. května opět v Pardubicích. Novinky představí Ministerstvo dopravy, CENDIS a organizátoři IDS.
Odborná konference navazuje na tradici seminářů pořádaných od roku 1993 každoročně Institutem Jana Pernera, o.p.s., Ministerstvem dopravy, Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice a organizátory IDS v ČR. Kromě získání nových poznatků je příležitostí k diskuzi a výměně zkušeností o aktuálních problémech IDS.

Z programu:

 • Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa - Ondřej Michalačík, ředitel odboru veřejné dopravy
 • Rozvoj Systému jednotného tarifu (OneTicket) - Tomáš Tichý, CENDIS, zástupce ředitele
 • Význam elektrizace železnice pro dopravní obslužnost regionů Roman Štěrba, Správa železnic
 • Trendy v odbavení cestujících z pohledu dopravce ČD - Jakub Chmelík, České dráhy, Odbor 14
 • Zkušenosti se změnou dopravce příměstské autobusové dopravy - Matúš Kužel, Bratislavská integrovaná doprava
 • Integrovaná doprava Žilinského kraje - Richard Staškovan, Integrovaná doprava Žilinského kraja, jednatel
 • Rozvoj linek PID v Praze v letech 2022 až 2032 -  Martin Šubrt, ROPID, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing
 • Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - Jiří Horský, KORDIS JMK, ředitel
 • Modernizace odbavovacích systémů v Libereckém kraji - Otto Pospíšil, KORID LK, jednatel
 • Příprava SUMP plzeňské aglomerace a změny v přepravní poptávce - Jiří Kohout, Plzeňské městské dopravní podniky, vedoucí dopravního oddělení
 • Model integrovaného dopravního systému pro Českou republiku - Jan Froněk, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • Green Deal: Cíle a nástroje - Radek Šindel, Siemens Mobility, vedoucí projektů
 • Aktuální problémy uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici - Daniel Jadrníček, Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář
 • MPV – Dispečerský systém organizátorů IDS - Milan Podolák, CHAPS
 • Integrovaná doprava Zlínského kraje - Miroslav Řihák, KOVED, Ekonomický úsek
 • Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - Kateřina Suchánková, KIDSOK, ředitelka
 • Plánovaný rozvoj IDS v Jihočeském kraji - Jiří Čekal, JIKORD, dopravní specialista

Celý program a přihlášky na webu perner.cz

Již tradičně je první den večer připraven doprovodný program. Loňský rok si mohli zájemci prohlédnout Pardubický zámek, tentokrát se vydají na Kunětickou horu. V rámci přednášek se od Šárky Rusnákové z Institutu Jana Pernera dozvědí o historii Pernštejnů na Pardubicku.