Pro lepší koordinaci integrované dopravy v České republice se rozhodl ostravský KODIS, pražský ROPID, brněnský KORDIS, královéhradecký OREDO a Plzeňský holding založit "Českou asociace organizátorů veřejné dopravy".
Reklama
Pro lepší koordinaci integrované dopravy v České republice se rozhodl ostravský KODIS, pražský ROPID, brněnský KORDIS, královéhradecký OREDO a Plzeňský holding založit "Českou asociace organizátorů veřejné dopravy".
Zmínka o integrovaných dopravních systémech by ještě před deseti lety vyvolala u většiny obyvatel naší republiky v lepším případě pocit nedůvěry, v současné době ale tomu tak již většinou není. V okolí velkých měst a v poslední době již přímo v rámci krajů vznikly, jsou zakládány nebo se připravuje vznik integrovaných dopravních systémů, tj. vymezených území s jednotným tarifním prostředím umožňujícím optimalizovat a koordinovat přepravní kapacity různých dopravních systémů a dopravců. Přestože nejstarší integrované dopravní systémy u nás vznikly již v první polovině 90. let, nehledě na různé pokusy konané již v letech osmdesátých, doposud se nepodařilo i přes řadu dílčích úspěchů vyřešit některé často i stěžejní problémy. K těm neustále skloňovaným patří legislativa, která rozvoji integrovaných dopravních systémů rozhodně příliš nepřeje, k dalším patří zcela jistě problematika odbavovacích systémů, které by měly cestujícím dopravu veřejnými dopravními prostředky spíše ulehčovat než je od ní odrazovat.

Většina stávajících integrovaných dopravních systémů je spravována a rozvíjena samostatným subjektem – organizátorem, který mívá nejčastěji podobu společnosti s ručením omezeným, případně příspěvkové organizace nebo akciové společnosti, vždy však pod rozhodujícím vlivem jednoho nebo více samosprávných subjektů.

S cílem koordinovat úsilí vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České republice se rozhodlo pět stávajících organizátorů integrované dopravy (ostravský KODIS, pražský ROPID, brněnský KORDIS, královéhradecký OREDO a Plzeňský holding) založit zájmové sdružení právnických osob, které je od 15. září 2004 zaregistrováno u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod názvem "Česká asociace organizátorů veřejné dopravy".

Předmětem činnosti sdružení je vzájemná spolupráce, vzájemné konzultace a předávání informací v oblasti organizace veřejné dopravy na území České republiky zejména formou integrovaného dopravního systému.

Cílem činnosti sdružení je především dosáhnout jednotných právních podmínek pro provoz integrovaných dopravních systémů v České republice.

Sdružení bude dále organizovat odborné semináře v oblasti veřejné hromadné dopravy, svou činnost bude prezentovat na společných webových stránkách.

Ing. Aleš Stejskal, ředitel společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a předseda České asociace organizátorů veřejné dopravy