Nový odbavovací systém v MHD v Hradci Králové začne fungovat na jaře 2023
Testování čteček karet a palubního počítače nového odbavovacího systému v Hradci Králové proběhlo v říjnu v autobuse ev. č. 172, ten bude zařazen zpět do provozu, bankovní kartou zatím cestující platit nebudou. Fungovat bude jen současná Městská karta. Foto DPmHK

Modernizace se týká více než 130 vozidel Dopravního podniku města Hradce Králové, dispečerského řízení, e-shopu a elektronických označníků na některých zastávkách.

Modernizace se týká více než 130 vozidel Dopravního podniku města Hradce Králové, dispečerského řízení, e-shopu a elektronických označníků na některých zastávkách.

Dopravní podnik v Hradci Králové zavedl elektronické odbavování v městské hromadné dopravě jako jeden z prvních dopravních podniků již v roce 2005.

S čipovou Městskou kartou funguje více než 16 let a již neodpovídá moderním trendům.  

Realizace nového sytému odbavení cestujících aktuálně naráží, podobně jako v dalších oblastech, na problémy s dodávkami komponentů a konstrukčních celků.   "V souladu s harmonogramem prací proběhla v  červenci a srpnu příprava a montáž kabeláže a držáků čteček pro nový odbavovací systém do všech vozidel hradecké městské hromadné dopravy. Současně začaly práce na odladění softwaru nových čteček a palubních počítačů dle našich požadavků," uvádí Dopravní podnik města Hradce Králové.

Po ukončení prací na zkušebním demo setu byly nové čtečky a palubní počítač v průběhu měsíce října nainstalovány do autobusu ev. č. 172 k provedení praktických jízdních zkoušek v městském provozu, včetně prověření funkčnosti vozidlového systému GPS.

Testována byla orientace palubního počítače v provozu, jeho ovládání a funkce. Pomocí testovacích karet bylo simulováno odbavovaní cestujících na zastávkách MHD včetně ověření správné funkce check - in a check- out  (intervaly na přestup, jízda na dvě zastávky, jízdenky pro spolucestující atd.). Celkově byl zkušební provoz zaměřen na simulaci situací v běžném provozu, které se ve virtuálním prostředí nemusí projevit, dopravní podnik chtěl včas odhalit případné problémy.

Závěry těchto zkoušek přinesly další požadavky na úpravy softwaru čteček a palubního počítače, které dopravní podnik přenesl na dodavatele - vítěze výběrového řízení EM TEST ČR spol. s r.o. a EMTEST, a. s.
.
V průběhu listopadu bude vozidlo ev. č. 172 vybavené novým odbavovacím systémem zařazeno na linky MHD, cestující však zatím nebudou moci používat k placení bankovní kartu.

Pro možnost odbavení kartami IREDO, Dopravního podniku města Pardubic a In kartou Českých drah jsou podepsány potřebné dokumenty pro předání dat jednotlivých dopravců nutných pro úpravy softwaru čteček a palubních počítačů pro akceptaci uvedených karet.

Součástí zadání pro dodávku nového odbavovacího systému bylo i dodání 19 kusů nových elektronických zastávkových on-line označníků pro vybraných 11 zastávek, kde z důvodů nedostatku náhradních dílů nefungující elektronické označníky. První tři kusy těchto nových elektronických označníků  by se měly objevit na počátku letošního prosince na zastávkách MHD Zimní stadion rekonstruovaného přestupního uzlu Fortna. Cestujícím budou mimo jiné poskytovat informaci o reálném příjezdu daného spoje do zastávky (panel může zobrazit až 12 reálných nejbližších příjezdů vozidel MHD) a kompletní jízdní řády příslušné zastávky.

Současně s výše uvedenými pracemi probíhají práce na systému WERTYZ, který zajišťuje správu a evidenci všech operací na kartách použitých v systému odbavení.

Nový odbavovací systém, respektive některé jeho prvky, komunikují s nově realizovaným inteligentním systémem řízení dopravy realizovaným projektem Magistrátem města Hradec Králové a zajišťují tak ve vybraných světelných křižovatkách preferenci vozidel MHD. I zde probíhají další softwarové úpravy.

S podrobnostmi k novému systému odbavení, ukončení platnosti Městských karet a budoucnosti jízdenek HopOn bude dopravní podnik seznamovat cestující na svých webových stránkách.

Nový odbavovací systém měl podle uzavřené smlouvy začít fungovat do 12 měsíců, tj. na konci roku 2022. Z důvodu nedostatku komponent bude dodatkem posunut z 23. 12. 2022 na 3. 4. 2023.

 


Nový odbavovací systém v MHD v Hradci Králové začne fungovat na jaře 2023
Testování čteček karet proběhlo v říjnu v autobuse ev. č. 172, dopravní podnik autobus vrátí zpět do provozu. Pro odbavení půjde dál používat jen Městská karta. Foto DPmHK