Nová strana XXL překročila ve výzkumech veřejného mínění pětiprocentní hranici.

Volební autobus strany XXL je bezkonkurenčně nejdelší. Předseda strany Max Obrovský si nechal autobus přivézt redaktorkou BUSportálu až z Belgie.
Volební autobus strany XXL je bezkonkurenčně nejdelší. Předseda strany Max Obrovský si nechal autobus přivézt redaktorkou BUSportálu až z Belgie.
Podobně jako ČSSD zvolila strana XXL autobus vysokokapacitní a lidový. Narozdíl od nich je tento úplně nový, splňuje normu EURO 4 a nebude mít žádné problémy s větvemi a při jízdě pod mosty. V autobuse bude instalována bowlingová dráha, casino, parčík, lyžařský svah a bazének pro děti. Členové strany XXL budou autobusem objíždět větší XXL města a stavět na velkých XXL náměstích. Ve sněmovně chce strana prosazovat zejména sektory s většími sedadly ve veřejné dopravě, širší dveře všude a vyšší nosnost výtahů.