Nízkopodlažní autobusy ve společnosti Connex Praha, s.r.o.

Třetí seminízkopodlažní SOR BN12 na lince 165.
Třetí seminízkopodlažní SOR BN12 na lince 165.
Od 14. 11. 2005 je v provozu třetí nízkopodlažní autobus SOR BN12 na lince 165 MHD Praha. Na lince 165 MHD Praha jezdí celodenně, celotýdenně tři nízkopodlažní vozy. Jejich předností je snadné nastupování a vystupování pro cestující, včetně vozíčkářů a kočárků, velký vnitřní prostor a nízkou spotřebu. Nákup nízkopodlažních vozidel je výsledkem snahy společnosti Connex Praha, s.r.o. usnadnit a zkvalitnit cestování.

Nízkopodlažní autobusy ve společnosti Connex Praha, s.r.o.
Zleva: Bohumil Kraus, generální ředitel Connex Praha, s.r.o., Boleslav Cienciala, provozní ředitel Connex ČR, Jiří Prokel, ředitel společnosti ROPID, Petr Vychodil, ekonomický náměstek společnosti ROPID, při předvedení nízkopodlažního vozidla SOR BN12.
Nízkopodlažní autobusy ve společnosti Connex Praha, s.r.o.