Na propojení více typů městské dopravy půjde z IROP více než 1,4 miliardy korun
Modernizace autobusového terminálu v Sedlčanech byla podpořena z IROP. Foto Stavba roku

MMR spouští v novém programovacím období dvě výzvy na podporu udržitelné multimodální městské mobility. Projekty obcí, krajů a dopravců z Ústeckého, Karlovarského kraje, Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje mohou získat podporu 95 procent. Ze Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina 80 procent.

 

Reklama

MMR spouští v novém programovacím období dvě výzvy na podporu udržitelné multimodální městské mobility. Projekty obcí, krajů a dopravců z Ústeckého, Karlovarského kraje, Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje mohou získat podporu 95 procent. Ze Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina 80 procent.

 

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které cílí na podporu udržitelné multimodální městské mobility. 68. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů, 69. výzva je pro projekty na území přechodových regionů.

Více než 1,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a parkovacích systémů pro přestup na veřejnou dopravu. Připojují se tak k výzvám, které podporují atraktivní a kvalitní veřejnou hromadnou dopravu v ČR.

V minulém programovém období IROP 2014–2020 bylo podpořeno mimo jiné více než 70 přestupních terminálů, 7000 parkovacích míst pro automobily a 6000 parkovacích míst pro jízdní kola. V současném období 2021–2027 přibydou například silnice a místní komunikace s vyhrazenými jízdními pruhy pro autobusy nebo zastávkami upravenými pro provoz vozidel veřejné dopravy s vyšší kapacitou.

68. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů (Ústecký a Karlovarský kraj, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj) a je v ní k dispozici více než 875 milionů korun z EFRR a míra spolufinancování je 95 %. V 69. výzvě IROP je připravená částka ve výši téměř 530 milionů korun z EFRR a míra spolufinancování je 80 %. Vztahuje se na projekty na území přechodových regionů (Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský, Kraj Vysočina).

O podporu mohou žádat obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované nebo zakládané organizace a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.