MHD ve Zlíně a Otrokovicích by mohla fungovat i bez nafty
DSZO v listopadu 2022 testovala dvanáctimetrový nízkopodlažní plně elektrický autobus E-WAY. Do budoucna plánuje nákup elektrických autobusů a dalších bateriových trolejbusů, které se v provozu osvědčily. Foto DSZO

Ani přísné požadavky na bezemisní dopravu by neměly znamenat nepřekonatelnou překážku pro provozování systému městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích. Zdejší dopravní společnost se od svého vzniku v polovině čtyřicátých let minulého století orientuje na elektrickou trakci a v tomto trendu hodlá pokračovat.

Ani přísné požadavky na bezemisní dopravu by neměly znamenat nepřekonatelnou překážku pro provozování systému městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích. Zdejší dopravní společnost se od svého vzniku v polovině čtyřicátých let minulého století orientuje na elektrickou trakci a v tomto trendu hodlá pokračovat.

Co by znamenal pro MHD ve Zlíně a Otrokovicích zákaz nákupu autobusů se spalovacími motory od roku 2030? „Sledujeme vývoj, vymýšlíme projekty a i na situaci, ve které by už nebylo možno pořizovat nové autobusy s naftovým motorem, chceme být připraveni, aby se provoz MHD nezastavil. Městská doprava ve Zlíně se již od svého vzniku v r. 1944 orientovala na elektrickou energii a tento trend dokázala udržet v dobách příznivých i nepříznivých až do současnosti,“ říká ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň. DSZO si již dnes vytváří podmínky pro to, aby byla v budoucnu schopna nahradit autobusové linky trolejbusovou dopravou nebo elektrobusy. Na rozdíl od některých jiných měst se Zlín v minulosti nevydal cestou nasazování autobusů s pohonem na plyn, což již dnes není považováno za bezemisní dopravu.
 
V souměstí Zlína a Otrokovic připadá již nyní z téměř pěti milionů kilometrů, které najedou vozidla MHD za rok, přibližně dvě třetiny výkonů na trolejbusovou dopravu. Tento poměr by se v případě realizace zpracovaných projektů měl postupně měnit ve prospěch nárůstu bezemisní elektrické trakce. Uvažuje se o zatrolejování nových úseků, o výstavbě nových měníren pro trolejovou síť a dobíjecích stanic pro elektrobusy, o nákupu dalších bateriových trolejbusů. „S parciálními (bateriovými) trolejbusy jsme u nás udělali velmi dobrou zkušenost. Je to cesta, jak efektivně využít a dále zhodnocovat již vybudovanou síť zatrolejovaných tras a zajistit elektricky poháněnou bezemisní hromadnou dopravu i do okrajových částí měst, kde by se s ohledem na hustotu provozu a počty cestujících výstavba klasické zatrolejované trati ekonomicky nevyplatila,“ uvedl Josef Kocháň.

Myšlenka maximálního využití elektrické trakce v MHD a jejího postupného zvyšování tak stojí v pozadí většiny našich strategických projektových záměrů, které máme připraveny pro možnost čerpání prostředků z fondů EU pro realizaci až do roku 2029,“ říká Jaromír Schneider z DSZO, který má administraci projektů na starosti. Jejich celkové investiční náklady jsou vyčísleny na téměř 1,1 miliardy korun. Z toho 850 milionů korun by dopravce mohl získat v podobě dotačních prostředků.  

Zpracované projekty zahrnují například obnovu vozového parku DSZO bateriovými trolejbusy a elektrobusy. Pro širší nasazení elektrobusů bude nutno postavit na vhodných místech sítě MHD dobíjecí stanice, protože současná kapacita baterií nevystačí na celodenní provoz vozidla MHD. Uvažuje se například o prodloužení trolejového vedení ve Zlíně až po zimní stadion, aby odtud mohly jezdit bateriové trolejbusy až do čtvrti Filmové ateliéry a U Majáku. Budou se stavět nové měnírny pro trolejovou síť v Přílukách a Malenovicích, modernizovat se bude měnírna Školní a pro stabilizaci napětí v trolejové síti vzniknou bateriové napájecí stanice na Lesní čtvrti a na Kocandě. Prodlouží se trolejové vedení z Příluk přes nový nadjezd až do průmyslové zóny. V plánu je zatrolejování ulice Zarámí ve Zlíně a dovedení trolejbusové dopravy do prostoru nového dopravního terminálu, který má vzniknout pod nadjezdem v souvislosti s připravovanou modernizací železniční trati. Trolejbus by mohl jezdit i do továrního areálu. Bude se prodlužovat zatrolejovaný  úsek trati v Otrokovicích od sokolovny až po zastávku Nadjezd. „Mezi naše projekty patří rovněž pořízení modernějšího odbavovacího systému do vozidel MHD, nové palubní počítače, které budou komunikovat s modernizovaným systémem řízení dopravy na komunikacích ve městě. Nechybí ani projekt na instalaci fotovoltaických panelů na střechách objektů v areálu vozového depa DSZO, abychom si byli schopni určitou část elektrické energie i sami vyrobit,“ dodal Jaromír Schneider.

DSZO