MHD v Bratislavě patří v inovacích k dopravně vyspělým metropolím
Do DPB přijíždějí červeno-černé nové dieselové autobusy SOR NS 12 Euro 6. Rámcová smlouva je uzavřena na 80 autobusů. Na konci roku 2021 dopravní podnik objednal 63 kusů, které v říjnu začaly z Libchav do Bratislavy přijíždět. Informační panely jsou značky BUSE. Další část autobusů vyjela od výrobce 27. října 2022. Zdroj a foto Seznam-autobusu.cz

Dopravní podnik Bratislava zhodnotili odborníci z UITP a výsledek největšího dopravní podnik na Slovensku potěšil. Patří mezi inovační lídry a řadí se kvalitou poskytovaných služeb mezi evropské metropole.

Reklama

Dopravní podnik Bratislava zhodnotili odborníci z UITP a výsledek největšího dopravní podnik na Slovensku potěšil. Patří mezi inovační lídry a řadí se kvalitou poskytovaných služeb mezi evropské metropole.

"Systematická obnova vozového parku a infrastruktury je srovnatelná s moderními podniky v mnoha německých městech, kde se modernizaci veřejné dopravy věnují již léta. Dopravní podnik Bratislava (DPB) dokonce doběhl růst služeb v MHD přibližně dvojnásobným tempem než je sledovaný průměr," konstatovali odborníci z prestižního mezinárodního sdružení pro veřejnou dopravu UITP– Union Internationale des Transport Publics se sídlem v Bruselu, který na Slovensku zastupuje Institut veřejné dopravy.

Na Slovensku je jen pět městských dopravních podniků, a to v Bratislavě, Košicích, Prešově, Banské Bystrici a v Žilině. V jiných městech zajišťují dopravu většinou soukromé dopravní společnosti nebo jiní menší dopravci.

Institut veřejné dopravy v detailní průzkumu zaměřeném na objem nabídky, počet cestujících, rozvoj sítě linek, kvalitu služeb, investice pro rozvoj infrastruktury a provozu, míru ekologizace a bezpečnost porovnal data s výsledky jiných zahraničních dopravců v Evropě v městech nad 250 tisíc obyvatel.

Z průzkumu vyplynulo, že na Slovensku je jednoznačně největším investorem do modernizace vozového parku, dopravní infrastruktury a informačních technologií DPB. Od roku 2019 průběžně obnovoval a inovoval svůj vozový park. Zakoupil 4 nové minibusy, 12 letištních autobusů, 71 kloubových vozidel a 63 krátkých autobusů. Do konce podzimu tak bude v ulicích jezdit celkem 150 autobusů v bratislavských barvách s nejnovějšími technologiemi.

K ekologičtější dopravě v Bratislavě přispěje také rozšiřování trolejbusové dopravy. Díky třem soutěžím a získaným financím z evropských fondů na nová hybridní vozidla přibude již v roce 2023 do flotily DPB 11 kusů 12metrových, 23 kusů 18metrových a 16 kusů 24metrových trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Příští rok vozový park doplní 30 nových nízkopodlažních tramvají a 4 vodíkové autobusy.

"Výsledky tohoto průzkumu jsme konzultovali také s kolegy z UITP v Bruselu, a jako jejich zástupce na Slovensku musím vyjádřit velkou radost, že prezentované výsledky za Dopravní podnik Bratislava byly hodnoceny jako vysoce konkurenční ve srovnání s jinými metropolemi v Evropě. Osobně jsem velmi rád, že na Slovensku jsme díky správnému managementu dokázali nastavit a udržet investice a rozvoj služeb ve veřejné dopravě. Je třeba v tomto režimu obnovy a zkvalitňování služeb pokračovat, protože jen tak přesvědčíme veřejnost ke změně dopravních návyků,“ uvedl Marek Modranský, předseda Institutu veřejné dopravy.

K pozitivnímu hodnocení přispěly také další opatření, jako je dodatečná montáž klimatizací do starších vozidel, kamerový systém pro větší bezpečnost MHD, poskytování informací prostřednictvím více než 120 elektronických panelů, více než tisíc nových označníků zastávek, modernizace přestupních terminálů a zastávek, 100 % vypravenost spojů a další.

Jsem potěšen, že námi nastavené změny směřující k moderní MHD už pozitivně vnímají nejen naši cestující a obyvatelé Bratislavy, ale i odborná veřejnost. Průzkum odráží správně zvolenou strategii rozvoje a podtrhuje komfort služeb, které cestujícím poskytujeme. Skokové zlepšení přinášíme i našim kolegům, a to iv podobě masivní rekonstrukce prostor. Všechny tyto změny realizujeme navzdory ztíženým podmínkám, které nám doba přináší. Obnova vozového parku a infrastruktury v příštím roce však naznačuje, že v nastoleném trendu hodláme pokračovat,“ uzavřel Martin Rybanský, předseda představenstva DPB a.s.

Mezinárodní sdružení pro veřejnou dopravu UITP dělá v pravidelných intervalech průzkum v sektoru veřejné dopravy a dopravních podniků. Do jejich portfolia patří více než 1 800 členů ze 100 zemí. Hlavní náplní je obhajoba veřejné dopravy na celosvětové úrovni a podpora realizace několika projektů na zkvalitnění veřejné dopravy s důrazem na ekologii, jako nástroje pro udržitelnou mobilitu a kvalitní život ve městech.

V roce 2010 si dalo sdružení UITP závazek dosáhnout nárůstu cestujících do roku 2025 na dvojnásobek. Od té doby sleduje a sbírá data o vývoji a celkové nabídce služeb ve veřejné dopravy v jednotlivých zemích, městech a dopravních systémech, přičemž za pět let od stanovení závazku vzrostl počet cestujících ve sledovaných zemích až o 18 %. Tento trend pokračuje, což souvisí s všeobecnou urbanizací života a potřebou sdílet efektivní veřejný prostor ve městech.