MAN / NEOMAN vysílá jeden z ICE vodíkových autobusů do Prahy na seminář (CZ+EN)

... 28.3. a a workshop 29.2.2007. (MAN / NEOMAN send one of their Internal Combustion Engine (ICE) Hydrogen buses to the Seminar and Workshop in Prague.) Akce je zrušena (event is cancelled) viz (see) Seminář a workshop na téma ''vodík v dopravě'' je zrušen. (CZ+EN)
... 28.3. a a workshop 29.2.2007. (MAN / NEOMAN send one of their Internal Combustion Engine (ICE) Hydrogen buses to the Seminar and Workshop in Prague.) Akce je zrušena (event is cancelled) viz (see) Seminář a workshop na téma ''vodík v dopravě'' je zrušen. (CZ+EN)
MAN / NEOMAN oznámil spolupráci s berlínským dopravním podnikem BVG a vysílá jeden ze svých vodíkových autobusů ICE (Internal Combustion Engine) na seminář a workshop do Prahy.

Přítomnost autobusu zvýrazní význam akce. Přinese skutečně praktický příklad stavu technologie. Účastníci se budou moci autobusem projet a na vlastní oči zhodnotit, čeho bylo dosaženo.

Projekt HyFLEET:CUTE bude obě akce v Praze na konci března řídit. Výběr účastníků je omezen na příslušníky EU z nových států unie.

Seminář je zaměřen na vyšší management ve státní správě, průmyslu a na všech úrovních tam, kde je možno rozhodovat o dopravě, životním prostředí a průmyslu. Tato akce proběhne 28.3. Workshop 29.3. je určen zájemcům s větším provozním a technickým zaměřením. Účastníci si mohou vybrat, na kterou akci se zaregistrují - není třeba se účastnit obou. Večeře pro účastníky obou akcí je naplánována na večer 28.3. a je určena mezinárodním odborníkům pro vodíkové technologie. Akce se uskuteční v hotelu Diplomat v Praze, kde mohou být účastníci ubytováni.

Počet účastníků na obě akce je přísně omezen. Zainteresovaní zájemci se mohou zaregistrovat co nejdříve.

Viz http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/news/item/49/
Redakce BUSportálu se zaregistrovala na seminář 28.3. a nyní je objektem zkoumání pořadatelů, zda je dostátečně vodíkově zainteresovaná a má-li příslušný vliv. Doufám, že to dopadne dobře a budu moci přinést autobusovým čtenářům mnoho zajímavých informací.

Z vodíkové tématiky na BUSportálu (další hledejte především v rubrice Alternativy nebo vyhledáváním hesel "vodík","HyFLEET:CUTE" ap.)

Na BUSportálu k projektu MAN pro EU HyFLEET:CUTE

14 autobusů s vodíkovým pohonem MAN pro EU HyFLEET:CUTE projekt Berlín.(CZ+EN)

(Fourteen buses with hydrogen combustion engines from MAN for the EU HyFLEET:CUTE project in Berlin.)

Na BUSportálu k projektu Mercedes-Benz pro EU HyFLEET:CUTE

Daimler Chrysler dodává Mercedes-Benz Citaro s palivovými články do Pekingu.Na BUSportálu k projektu českého "hydrogenbusu"

* Autobus s vodíkovým palivovým článkem * Výroba vodíku * Čerpací stanice *


(TZ přeložil a upravil BUSportál.)
MAN / NEOMAN has announced that they will collaborate with the Berlin Public Transport Company, BVG, and send one of their Internal Combustion Engine (ICE) Hydrogen buses to the Seminar and Workshop in Prague.

The bus will provide a highlight for the event participants. It will bring a very practical and real example to the participants of the state of techology. Participants will be able to ride on the bus to see for themselves what can be achieved.

HyFLEET:CUTE will conduct two events in Prague at the end of March. Participation is restricted to people from European Union New Member States.

The Seminar is aimed at Senior Decision Makers in the Community, Industry and all levels of Government who are involved in making policy about Transport, Environment and Industry, and are interested in finding out more about the implications of a hydrogen based transport system. This event will be held on March 28th.

The Workshop is aimed at people with a more operational and technical interest. This event will be held on March 29th.

Participants will have to choose which event they register for, and will not be able to attend both.

A Dinner will be held in the evening of March 28th for participants in both events. The Dinner will be addressed by a senior International Expert in the Hydrogen field.

The events will be held at the Diplomat Hotel in Prague. Participants will be responsible for making accommodation bookings directly with the hotel

Numbers for both events are strictly limited. Interested people should register their interest as soon as possible. Visit the web site below to find out more information.

http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/news/item/49/

MAN / NEOMAN vysílá jeden z ICE vodíkových autobusů do Prahy na seminář (CZ+EN)