Kdo dodá vodíkové autobusy pro Mníšecko ve Středočeském kraji?
První vodíková čerpací stanice ve střední a východní Evropě byla otevřena v Neratovicích přesně před 14 lety. Sloužila pro tankování vodíkového autobusu TriHyBus provozovaného tehdejší Veolií Transport.

Společnost MARTIN UHER bus zveřejnila veřejnou zakázku na na dodání 10 ks dvanáctimetrových autobusů s vodíkovým pohonem pro příměstskou hromadnou dopravu v okolí Mníšku pod Brdy a Dobříše.

Společnost MARTIN UHER bus zveřejnila veřejnou zakázku na na dodání 10 ks dvanáctimetrových autobusů s vodíkovým pohonem pro příměstskou hromadnou dopravu v okolí Mníšku pod Brdy a Dobříše.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 180 166 667 korun (18 016 667 korun za jeden vůz). Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídnutá cena. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 27. února 2024.

Nákup bude financován z dotačního programu 39. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU – SC 6.1 (ITI).

Před zveřejněním zakázky proběly dvoukolové tržní konzultace, kterých se účastnily Iveco Czech Republic, SOLARIS CZECH a ŠKODA ELECTRIC.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek, k tomu postačí dodávka nejméně 1 nového autobusu shodného nebo obdobného charakteru jako poptávané autobusy a to jednomu nebo více kupujícím. Musí jít o autobus kategorie 12 metrů s elektrickým nebo vodíkovým pohonem.

Autobusy musí být vybraným dodavatelem dodány ve lhůtě nejpozději do 15 měsíců ode dne doručení výzvy k plnění, která musí být doručena nejpozději do 33 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

Autobusy s vodíkovým pohonem budou jezdit na na linkách PID č. 517 Dobříš - Příbram, 688 Mníšek p. Brdy - Nový Knín - Dobříš a 446 Mníšek p. Brdy - Kytín - Dobříš. Příprava provozu bezemisních autobusů byla zahájena podepsáním Memoranda o spolupráci v rozvoji využití vodíku, které uzavřeli dopravce, MARTIN UHER bus, Středočeský kraj, IDSK a ČEZ v roce 2022. Projekt následně schválilo krajské zastupitelstvo a je zastřešen smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě pro období od prosince 2024 na deset let s možností prodloužení o dalších pět let, tak aby byla zajištěna udržitelnost projektu. Zahájení provozu autobusů je také závislé na vybudování potřebné infrastruktury pro čerpání vodíky, kterou má zajistit ČEZ.

Podle dřívějšího vyjádření Petra Boreckého, radního pro oblast veřejné dopravy Středočeského kraje by autobusy mohly být nasazeny na linky na konci roku 2025 anebo v roce 2026. Záleží ale na tom, jak rychle budou výrobci novou techniku schopní dodat.

Vodík by autobusy měly čerpat přímo v centrále firmy Martin Uher Bus v Mníšku pod Brdy, kde ČEZ vybuduje plnicí stanici. K elektrolýze pak bude využívat elektrickou energii z vodní elektrárny ve Vraném nad Vltavou, půjde tedy o zelený vodík.  

Mníšek byl vybrán pro tento pilotní projekt mimo jiné kvůli kopcovitému terénu, který bude testem pro zatížení vodíkových autobusů a ověření reálného dojezdu v jednotlivých ročních obdobích.