Iveco Czech Republic věnuje potraviny pro potřebné
Zaměstnaci Iveco Czech Republic věnovali pro lidi v nouzi téměř 700 kg trvanlivých potravin. Výrobce množství navýší na téměř 2,5 tuny. Jídlo bude rozděleno mezi potřebné z okolí Vysokého Mýta. Foto Iveco CR

Během Volunteering Day v úterý 20. června zaměstnanci vysokomýtského výrobce autobusů darovali pro lidi v nouzi téměř 700 kilogramů potravin. Iveco CR množství navýší na téměř  2,5 tuny. Jídlo je určené pro lidi z Vysokého Mýta a okolí.

Během Volunteering Day v úterý 20. června zaměstnanci vysokomýtského výrobce autobusů darovali pro lidi v nouzi téměř 700 kilogramů potravin. Iveco CR množství navýší na téměř  2,5 tuny. Jídlo je určené pro lidi z Vysokého Mýta a okolí.

Iveco Czech Republic uspořádalo dobrovolnický den pro své zaměstnance a výsledkem je 2 461 kilogramů trvanlivých potravin pro potřebné. Akce nazvaná Volunteering Day se konala v úterý 20. června a zaměstnanci výrobce autobusů mohli na několika sběrných místech darovat trvanlivé potraviny, jako jsou masové konzervy, těstoviny, rýže, luštěniny, cukry či cukrovinky. Do jejich třídění a balení se zapojilo 55 dobrovolníků z řad zaměstnanců firmy. Potraviny se v budoucnu rozdělí lidem v nouzi z Vysokého Mýta a okolí, typicky matkám samoživitelkám, osamělým seniorům, rodinám v krizi nebo lidem bez domova.

Iveco Czech Republic se navíc zavázalo, že darované množství zdvojnásobí a ještě k tomu daruje potraviny za 100 000 korun. Jelikož zaměstnanci během úterý věnovali 687 kilogramů jídla, aktuálně jde celkem o 2 461 kilogramů.

Akce byla uspořádána ve spolupráci se stravovací společností Delirest, Oblastní Charitou Nové Hrady u Skutče a Potravinovou bankou Pardubice.

V rámci Volunteering Day se v různých závodech Iveco Group uskutečnila řada iniciativ na podporu místních komunit. Byl součástí Týdne udržitelnosti a DE&I (Diverzita, rovnost a inkluze). Jeho cílem bylo propagovat strategii udrži-telnosti a závazky Iveco Group a zároveň motivovat zaměstnance ke konkrétním činům a pozitivnímu vlivu.

Iveco CR