IVECO BUS a ESA budou spolupracovat při využití kosmických technologií
Prostřednictvím spolupráce s agenturou ESA využije IVECO BUS významnou roli satelitních technologií a dat ve vývoji produktů pro přepravu osob. Prakticky žádný z produktů a služeb, které jsou dnes vyvíjeny – jako je autonomní řízení, bezpečnostní aplikace, navigace, využití infrastruktury, řízení flotil, efektivní využívání paliva a další – nebude proveditelný bez sběru, zpracování a přenosu velkých objemů dat prostřednictvím družic. Foto ESA

Memorandum o záměru podepsané mezi IVECO BUS a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) je zaměřeno na podporu vývoje inovativních kosmických aplikací. Kosmické technologie nabízejí potenciál například pro autonomní vozidla.

Memorandum o záměru podepsané mezi IVECO BUS a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) je zaměřeno na podporu vývoje inovativních kosmických aplikací. Kosmické technologie nabízejí potenciál například pro autonomní vozidla.

Memorandum bude rovněž podporovat spolupráci napříč obory s řadou zúčastněných stran v automobilovém průmyslu i mimo něj. Společně budou zkoumat možnosti využití kosmických aplikací na podporu dopravního průmyslu při jeho přechodu na stále ekologičtější, inkluzivnější a udržitelnější budoucnost.

Prostřednictvím tohoto partnerství s agenturou ESA využije IVECO BUS významnou roli, kterou satelitní technologie a data hrají ve vývoji přepravy osob a v uspokojování rostoucí poptávky provozovatelů a cestujících po efektivních a spolehlivých službách.

Prvním krokem této spolupráce je iniciativa „Vesmír pro infrastrukturu“, která nabízí různé případy použití, jako je dostupnost čerpacích stanic pro uživatele vozidel s palivovými články, a také vesmírná řešení pro dopravu reagující na poptávku a optimalizaci tras.

Domenico Nucera, prezident divize Bus Business Unit společnosti Iveco Group, prohlásil: „Sektor přepravy osob se rychle vyvíjí a vesmírné aplikace hrají důležitou roli při podpoře energetické transformace našeho podnikání. Jsme přesvědčeni, že memorandum o porozumění s Evropskou kosmickou agenturou nám přinese příležitosti k dalšímu urychlení zavádění technologií a služeb udržitelné mobility. Vi IVECO BUS neustále investujeme do pokročilých technologií a navazujeme strategická partnerství s předními společnostmi, jako je agentura ESA, abychom neustále posouvali hranice, udržovali si konkurenční výhodu a upevňovali své vedoucí postavení v sektoru osobní dopravy.

Rita Rinaldo, vedoucí oddělení implementace projektů a studií v ESA Space Solutions, prohlásila: „Naše vize udržitelné a zelené budoucnosti pro mobilitu zdůrazňuje potřebu společné akce a my se tím pádem těšíme se na plodnou spolupráci s IVECO BUS při zavádění inovativních vesmírných aplikací v sektoru mobility. Jsme přesvědčeni, že vesmírná aktiva a data mohou spolu s digitálními platformami a autonomními systémy umožnit vznik inovativních udržitelných služeb a nových obchodních modelů, což povede k prospěchu rozsáhlého ekosystému průmyslových subjektů a uživatelských komunit.“

Kosmické technologie nabízejí potenciál například pro automobily budoucnosti, kde jsou nepostradatelné velké objemy dat a bezpečná konektivita. Prakticky žádný z produktů a služeb, které jsou dnes vyvíjeny – jako je autonomní řízení, bezpečnostní aplikace, navigace, využití infrastruktury, řízení flotil, efektivní využívání paliva a další – nebude proveditelný bez sběru, zpracování a přenosu velkých objemů dat. K tomu bude potřeba spolehlivá a dostupná konektivita na celém světě. Družicová data a konektivita jsou základní technologické stavební kameny v tomto širším technologickém mixu, který zahrnuje též pozemní konektivitu a další zdroje dat.