IVECO a Eni pro udržitelnou mobilitu
Biorafinérie Eni v Gela na Sicílii je v provozu od srpna 2019. Závod má zpracovatelskou kapacitu až 750 000 tun ročně a bude schopen zpracovávat stále větší množství použitého rostlinného oleje, živočišného tuku a dalších produktů k výrobě vysoce kvalitních biopaliv. Foto Eni

Výrobce autobusů společně s Eni, významným výrobcem biopaliv, hodlají spolupracovat na urychlení dekarbonizace dopravy. Uzavřely LoI.

Reklama
Výrobce autobusů společně s Eni, významným výrobcem biopaliv, hodlají spolupracovat na urychlení dekarbonizace dopravy. Uzavřely LoI.

IVECO (značka Iveco Group) a Eni 28. dubna oznámily podpis Letter of Intent (LoI) k prozkoumání potenciální spolupráce na iniciativách udržitelné mobility v sektoru užitkových vozidel v Evropě a urychlení dekarbonizace dopravy.

Cílem je definovat integrovanou platformu udržitelné mobility pro komerční vozové parky nabídkou inovativních vozidel poháněných biopalivy a udržitelnými energetickými vektory – jako je HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), jehož je Eni druhým největším výrobcem v Evropě, biopalivo, biometan, vodík a elektřina – a související infrastruktury.

Mezi oblasti spolupráce patří nabídka 100% čistého HVO od Envi pro těžká nákladní vozidla IVECO s příslušnými motory. Vysoce kvalitní biopalivo HVO lze použít v čisté formě ve všech nejnovějších dieselových motorech. Jedná se o vysoce kvalitní biopalivo získané z materiálů rostlinného původu a odpadu, vyrobené pomocí patentované technologie Ecofining™ v biorafinériích Eni v Benátkách a v Gela v Itálii. 100% čistý HVO umožňuje snížení emisí CO o 60 % až 90 % (počítáno v průběhu životního cyklu) ve srovnání se standardní směsí fosilních paliv.

Eni a IVECO navíc hodlají urychlit dostupnost na biometanu na trhu, obnovitelného paliva vyrobeného ze zemědělsko-průmyslového odpadu, který lze stlačovat (CNG) i zkapalňovat (LNG). To bude možné díky partnerství v Itálii i v zahraničí.

Nevýhradní spolupráce také zahrnuje iniciativy ve prospěch bateriových elektrických vozidel a vozidel s vodíkovými palivovými články, jakož i související infrastruktury. IVECO má v plánu uvedení nových bateriových elektrických a následně vodíkových modelů s palivovými články, zatímco Eni hodlá vytvořit síť nabíjecích míst. Eni Live Station v San Giuliano poblíž Mestre (Benátky) je první vodíkovou čerpací stanicí v městské oblasti v Itálii; poté bude následovat druhá stanice v San Donato Milanese u Milána.