IROP zkrátil lhůtu pro předkládní projektů do 28. výzvy

V regionech Střední Čechy, Jizápad, Jihovýchod a Vysočina lze podávat žádosti o dotace na nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu jen do 17. dubna 2023.

Reklama

V regionech Střední Čechy, Jizápad, Jihovýchod a Vysočina lze podávat žádosti o dotace na nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu jen do 17. dubna 2023.

Řídicí orgán IROP vydal 16. března 2023 změnu textu 28. výzvy IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (PR). Změna se týká zkrácení data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ z 31. 8. 2023 na 17. 4. 2023 z důvodu vyčerpání alokace výzvy a mírné navýšení alokace výzvy, aby mohl být schválen projekt doporučený k financování částečně překračující alokaci výzvy.

Změna se týká jen tzv. přechodových regionů pro které je výzva 28. určena: Střední Čechy - Středočeský kraj, Jihozápad - Plzeňský a Jihočeský kraj, Jihovýchod - Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.