IROP podpoři nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel

V pondělí 3. října byly otevřeny výzvy pro podporu projektů na nákup vozidel pro veřejnou dopravu s alternativními pohony na elektřinu, vodík a biometan. .

Reklama

V pondělí 3. října byly otevřeny výzvy pro podporu projektů na nákup vozidel pro veřejnou dopravu s alternativními pohony na elektřinu, vodík a biometan. .

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo podle očekávání 3. října 2022 27. výzvu IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu  - SC 6.1 (MRR) a 28. výzvu IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu  - SC 6.1 (PR). Výzvy jsou určeny na podporu rozvoje udržitelné dopravy.

Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů – 28. výzva je pro projekty na území přechodových regionů (PR), 27. výzva je pro projekty na území méně rozvinutých regionů (MRR). Pro žadatele je připraveno ve výzvách téměř 3,6 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z toho ve 28. výzvě je to více než 1,4 mld. Kč a v 27. výzvě je to téměř 2,14 mld. Kč

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 3. října 2022 od 14 hodin do 31. srpna 2023 do 14 hodin (v případě naplnění alokace výzvy předloženými projekty před tímto termínem může být výzva ukončena dříve). Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 2026.

Výzvy jsou ze specifického cíle 6.1 Čistá a aktivní mobilita, který je zaměřen na rozvoj udržitelné dopravy. Výzvy podporují nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají alternativní energie elektřiny a vodíku, tedy elektrobusů, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají. Předmětem podpory je i pořízení nízkoemisních vozidel využívajících alternativního paliva biometanu, tj. autobusů na plyn.
 
Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj pořádají ve čtvrtek 6. října 2022 pro žadatele online seminář.