Autobusy určené pro provoz na linkách PID a MHD jsou vybaveny informačním systémem ve standardu MHD hl.m. Prahy.
Autobusy určené pro provoz na linkách PID a MHD jsou vybaveny informačním systémem ve standardu MHD hl.m. Prahy.
Autobusy, určené pro provoz na linkách Pražské integrované dopravy (PID) a Městské hromadné dopravy (MHD), Connex Praha, s.r.o. jsou vybaveny informačním systémem ve standardu MHD hl.m. Prahy. Informačním systémem obsahuje vnější a vnitřní digitální informační panely, zařízení pro akustickou informaci o zastávkách (hlásič zastávek), povelový přijímač pro nevidomé (PPN 24A), zařízení pro automatické seřizování času ve vozidle a zařízení pro sledování vozidel pomocí globálního polohovacího systému (GPS).

Connex Praha, s.r.o. se snaží, jako držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001, o poskytování co nejkvalitnějších služeb pro své klienty – cestující. Proto je zavádění nových informačních a odbavovacích technologií věnována velká pozornost. Ve spolupráci s firmou APEX spol. s r.o. byly autobusy společnosti vybaveny povelovým přijímačem pro nevidomé a hlásičem zastávek pro usnadnění pohybu v autobusech a na zastávkách.

Nevidomý je vybaven buď ovladačem nebo má zařízení integrované ve slepecké holi. Po zmáčknutí tlačítka na ovladači je vyslán signál, který zařízení PPN 24A vyhodnotí a podle kódu buď upozorní akusticky řidiče na nástup nevidomého nebo směrem ven z autobusu k nevidomému vyhlásí číslo linky a směr (cílovou zastávku). Řidič je informován o nástupu cestujícího a to mu umožňuje přizpůsobit průběh odbavení. Nevidomý má akustickou informaci o čísle linky a směru, kterou dosud mohl získat pouze od ostatních cestujících, protože použití slepeckého písma na vyvěšených jízdních řádech nevyhovovalo a bylo cílem vandalismu.

Dalším systémem, kterým se snažíme zvýšit kvalitu a komfort cestování, je systém pro sledování vozidel pomocí GPS, který provozujeme od roku 2000. Vozidlo je vybaveno přijímačem GPS a pomocí technologie GPRS podává pravidelně informaci o poloze a případné časové odchylce proti jízdnímu řádu. Data jsou zpracována a přehledně zobrazena v dispečinku a je možné reagovat na provozní problémy. Sekundární využití je v oblasti zpětné kontroly, vyhodnocení provozu z hlediska jízdních dob (pravidelné opožďování spojů) a například pro účely dopravních úřadů, výzkumných center, statistiky, aj. Nyní jsou v provozu dva informační panely. Jeden je umístěn v Jesenici u Prahy, uzlovém bodě, kde se dělí trasy linek PID a je potřeba podat cestujícím informaci o případném porušení intervalu odjezdů a příjezdů jednotlivých linek a umožnit využít alternativní spojení. Druhý panel je umístěn ve Strančicích, kde jsou provázány linky PID s vlaky ČD. Díky velmi dobré spolupráci s pracovníky ČD, výrobcem a ROPIDem umožňuje informační panel zobrazení odjezdů a případných odchylek od jízdního řádu autobusů a vlaků na velmi frekventované trati. Usnadňuje orientaci cestujícím, výpravčím i řidičům, zda je přestupová vazba vlaku a autobusové linky podle jízdního řádu nebo je nutné dodržet stanovené čekací časy.

Popisovaný systém umožňuje podání definované informace. Možné využití je například pro informaci o dopravních problémech v oblasti, změnách jízdních řádů a výlukách dotčených linek autobusů a vlaků, je možné poskytnout prostor pro informaci úřadů místní a krajské samosprávy, reklamní sdělení atd. Oba informační panely jsou vybaveny již zmiňovanou technologií pro usnadnění pohybu nevidomých. Její využití v informačních panelech v uzlových a přestupových zastávkách přispívá výrazně ke zjednodušení orientace nevidomých cestujících v provozu.

Díky vývoji technologií a vstřícnosti společnosti T-Mobile, která celý systém sledování vozidel od jeho počátků podporuje, je ve zkušebním provozu projekt přenosu dat z odbavovacích strojků, usnadňující vyčtení statistických dat o tržbách. Zároveň se pracuje na zavedení bezobslužného provozu celého informačního systému, aby se vyřadil lidský faktor. Připravován je i provoz zařízení na seřizování přesného času zařízení ve vozidlech v PID ve významných přestupových zastávkách, kterým se snažíme zajistit bezchybný chod odbavovacího systému.

Jan Hroník, Connex Praha, s.r.o. pro Dopravák 1/2005

Informační systém v autobusech Connex Praha, s.r.o.
Informační panel ve Strančicích.