Hledají se nejlepší dopravní stavby a technologie roku 2021
Cenu hlavního města Prahy získala za rok 2020 stavba lávky přes Vltavu v Praze Troji. Foto TOP EXPO

Termín pro přihlašování dopravních staveb, jejich částí, objektů, technologií a inovací do soutěže je 29. červen.
Termín pro přihlašování dopravních staveb, jejich částí, objektů, technologií a inovací do soutěže je 29. červen.
Do 19. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2021 mohou být přihlášeny stavby, technologie a inovace, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR i v zahraničí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Přihlašovatelem musí být společnost registrovaná v ČR.

Zvýhodněný termín pro podání přihlášek je 29. 6. 2022. Slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno opět v Betlémská kapli 22.9.2022.

Cílem soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU, a podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Za dobu konání soutěže poroty hodnotily celkem 1 050 přihlášených staveb, technologií a inovací.

Soutěž organizačně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ.