DPO instaluje antikolizní systém do všech tramvají Stadler
Dopravní podnik Ostrava zavádí jako první v Česku technologii, která až na 80 metrů identifikuje překážku na kolejích, varuje řidiče a dokáže zastavit tramvaj. Foto DPO

Po dvouměsíčním úspěšném testování na dvou tramvajích Stadler nasadí ostravský dopravní podnik systém předcházení kolizí do všech zbývajících.
Po dvouměsíčním úspěšném testování na dvou tramvajích Stadler nasadí ostravský dopravní podnik systém předcházení kolizí do všech zbývajících.
Systém ochrany funguje ve třech krocích - nejdříve řidiče na potenciální překážku upozorní výstražná ikona na palubním počítači, pak i zvukový výstražný signál a nakonec, pokud řidič nereaguje, řídicí systém vozidla spustí samočinné brzdění tramvaje.

Testování a kalibrace antikolizního systému trvalo déle, než jsme původně plánovali. Výsledkem je ale spolehlivý systém. Věříme, že čas věnovaný zdokonalování softwaru ocení nejen naši řidiči, ale především naši cestující, jejichž bezpečí při cestování ostravskou MHD je tak chráněno zase o další úroveň výš,“ doplňuje generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava DPO Daniel Morys.

Antikolizní systém dokáže identifikovat překážku na přímé koleji až na vzdálenost 80 metrů. Sleduje přitom nejen pevné překážky, ale také všechna ostatní vozidla a také chodce. Systém při nečinnosti řidiče začne brzdit provozní brzdou tak, aby ideálně zastavil před překážkou, případně alespoň radikálně snížil rychlost, a tím maximálně omezil následky kolize. Jedná se o podobný systém jako u osobních vozidel. Systém sice nepřebírá 100% zodpovědnost za řidiče, neboť se pohybuje v rámci svých technických limitů, významně ale snižuje riziko a následky mimořádné události.

První dva prototypy, včetně konstrukčních a vývojových prací, vyšly na bezmála pět milionů korun. Kompletní cena za instalaci unikátní technologie, která pomáhá předcházet kolizím, je více než 26 milionů korun a je hrazena ze zdrojů DPO. Cílem investice je razantně zvýšit bezpečnost cestujících, ochranu vozidel, ale i dalších účastníků provozu.

DPO o instalaci antikolizního systému uvažuje i do nejnovějších tramvají ve svém vozovém parku Škoda 39T.

Ochranu cestujících v ostravské MHD vedle antikolizních systémů doplňují kamery ve vozidlech a na zastávkách nebo asistenti přepravy.