DOHODA o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy INTERBUS. Dne 8. října 2002 byly v Bruselu uloženy ratifikační listiny Dohody INTERBUS. Vzhledem ke skutečnosti, že do
DOHODA o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy INTERBUS. Dne 8. října 2002 byly v Bruselu uloženy ratifikační listiny Dohody INTERBUS. Vzhledem ke skutečnosti, že do
DOHODA o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy INTERBUS. Dne 8. října 2002 byly v Bruselu uloženy ratifikační listiny Dohody INTERBUS. Vzhledem ke skutečnosti, že do této doby ratifikoval Dohodu potřebný počet států včetně Evropské unie, Dohoda vstoupí dnem 1.1. 2003 pro Českou republiku v platnost a zásadně změní podmínky pro české dopravce v oblasti příležitostné dopravy osob.
Cílem Dohody je zjednodušit a sjednotit systém povolovacího řízení v mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autobusy. Dohoda INTERBUS v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zkvalitnění ochrany životního prostředí upravuje mimo jiné zvláštní předpisy o provozu vozidel týkající se technických parametrů autobusů. Kromě toho zavádí Dohoda jednotné kontrolní dokumenty (sešit jízdních listů s 25 listy), formulář žádosti o neliberalizované přepravní služby a formuláře povolení.
Smluvními stranami Dohody jsou: EU, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko. Od 1.1. 2003 bude však Dohoda platit jen ve státech, které do 31.12. 2002 ukončí proces ratifikace, prozatím to jsou Litva, Maďarsko, Lotyšsko, Slovinsko, Rumunsko, Evropská unie a Česká republika. Dohoda je otevřená pro přístup budoucích členů Evropské konference ministrů dopravy a evropským státům. Právní předpisy a další legislativní podmínky, které Dohoda nařizuje již Česká republika plnila před vstupem Dohody v platnost (např. finanční, odbornou způsobilost). Dohoda v žádném případě neumožňuje vnitrostátní dopravu na území některého ze Smluvních států Dohody dopravcem, který má sídlo na území jiné Smluvní strany (tzv. kabotáž). Dohoda INTERBUS se netýká příležitostných přeprav prováděných na vlastní účet. Dohoda obsahuje zejména definice: autobusu, příležitostné dopravy, linkové dopravy, zvláštní linkové dopravy, kyvadlové dopravy. Kyvadlová doprava není v rámci dohody INTERBUS řešena a bude nadále provozována tak jak bylo dohodnuto dvoustrannými dohodami popřípadě upraveno Smíšenými komisemi.

Zdroj: ČESMAD