Cena nafty se od ledna 2004 zvýšila o téměř 50% a od ledna letošního roku o více než 20%. Nafta přitom činí až 35% provozních nákladů dopravních firem. Naproti tomu díky velké konkurenci na trhu způsobené i vstupem do EU se ceny za přepravu konstantně snižují.
Cena nafty se od ledna 2004 zvýšila o téměř 50% a od ledna letošního roku o více než 20%. Nafta přitom činí až 35% provozních nákladů dopravních firem. Naproti tomu díky velké konkurenci na trhu způsobené i vstupem do EU se ceny za přepravu konstantně snižují.
ČESMAD BOHEMIA, Sdružení automobilových dopravců, Tisková zpráva, Praha dne 5. září 2005

Současné ceny nafty ekonomicky likvidují dopravní firmy

Současné skokové zvýšení cen nafty má naprosto fatální dopad do ekonomiky dopravních firem a pro velkou část z nich může znamenat až ukončení podnikání, pokud se je nepodaří dostat do přepravních cen.

Cena nafty se od ledna 2004 zvýšila o téměř 50% a od ledna letošního roku o více než 20%. Nafta přitom činí až 35% provozních nákladů dopravních firem. Naproti tomu díky velké konkurenci na trhu způsobené i vstupem do EU se ceny za přepravu konstantně snižují.

„Mnoho dopravců si stěžuje, že díky přetlaku kapacit na trhu, zákazníci prokazatelně vyšší provozní náklady neakceptují. Na druhou stranu nepromítnutí takovéhoto razantního nárůstu do cen je podnikatelská sebevražda“ uvedl generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Ing. Martin Špryňar.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA z tohoto důvodu apeluje na všechny dopravce, aby v zájmu zachování stability dopravního sektoru zahájili jednání o zvýšení přepravních cen se svými zákazníky. Dle statistik a nákladových indexů ČESMAD BOHEMIA činí nezbytný nárůst přepravních cen min. 10% pro zachování alespoň minimální rentability silniční dopravy.
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA reprezentuje cca 1800 podnikatelů v mezinárodní i vnitrostátní nákladní a osobní silniční dopravě. Historie Sdružení sahá až do roku 1966 a jako jediné zastupuje Českou republiku v Mezinárodní unii silniční dopravy (IRU) se sídlem v Ženevě. V souladu se smlouvou s Generálním ředitelstvím cel plní funkci záručního sdružení ve smyslu Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR.
Zdroj:ČESMAD BOHEMIA, odbor public relations, Martin Felix