Ve dnech 26. - 27. června 2001 se v Praze konalo pravidelné jednání česko - bulharské Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě.
Reklama
Ve dnech 26. - 27. června 2001 se v Praze konalo pravidelné jednání česko - bulharské Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě.
Ve dnech 26. - 27. června 2001 se v Praze konalo pravidelné jednání česko - bulharské Smíšené komise o mezinárodní silniční dopravě.

V úvodu jednání si delegace vyměnily statistické údaje a konstatovaly pozvolný nárůst vzájemného obchodu. Delegace potvrdily, že od posledního setkání Smíšené komise nedošlo k vážnějšímu porušení Dohody.

Česká delegace upozornila na skutečnost, že od loňského jednání Smíšené komise nebyl vyřešen problém s povoleným zatížením na nápravu u autobusů se zdvojenou zadní nápravou a z toho plynoucích nepřiměřených poplatků za jízdy českých autobusů přes Bulharsko. V současné době je v Bulharsku stále platný Tarif č. 14, který stanoví maximální přípustné zatížení při dvojité nápravě, bez rozdílu hnací nápravy 6,5t což v mnohých případech nesplní ani prázdný autobus. Bulharsko má výjimku pro snížení tlaku na nápravu s ohledem na stav infrastruktury. Bulharská strana v této věci sdělila, že uzavřela dohodu s EU, která upravuje tuto legislativu tak, že dopravci EU a bulharští dopravci mohou od 1.5. 2001 na vybraných úsecích silnic výše uvedené kategorie autobusů používat bez omezení. Bulharská strana informovala, že připravuje změnu národní legislativy, která upraví přípustný tlak na dvojitou nápravu na 16t. Česká delegace požádala o zrušení ustanovení Tarifu č. 14 ve vztahu k ČR do doby než bude upravena bulharská legislativa, nebo aby bylo vůči českým autobusům uznáváno jako vyhovující u zadních dvou náprav s rozvorem do 1,3m přípustné celkové zatížení do 16t bez rozdělení na jednotlivé nápravy, toto však není bulharská strana schopna zajistit.

Mezi ČR a Bulharskem je provozováno několik linek, které však nejsou provozovány podle schválených jízdních řádů. Pokud nebude zajištěn řádný provoz linek, budou dopravcům povolení odejmuta. V oblasti nepravidelné dopravy osob požádala česká delegace o stanovisko k návrhu, který byl vznesen na minulém jednání, týkající se tolerance 20% obměny skupiny cestujících. Po diskusi bylo dohodnuto, že při tranzitní kyvadlové dopravě bude tolerována změna do 20% ve složení skupiny cestujících, při bilaterální dopravě bude obměna možná pouze v případě, že se cílové místo neshoduje s cílem provozované pravidelné linky. Povolení bude označeno vydávajícím orgánem razítkem s textem v bulharském a českém jazyce: "Povolena změna ve složení skupiny cestujících ve výši do 20% při zpátečních jízdách". Obměna cestujících za splnění výše uvedených podmínek je možná od 20.7. 2001. Kontingent povolení pro nepravidelnou dopravu osob je prozatím dostatečný, v případě potřeby bude po vzájemné dohodě navýšen. Pro rok 2002 byl stanoven kontingent ve výši roku 2001.

Obě delegace se informovaly, že od posledního setkání nedošlo ke změně poplatků ani na jedné straně.

Příští jednání se uskuteční na základě pozvání bulharské delegace v Bulharsku.

Eva Štefkovičová
ČESMAD BOHEMIA