Byly vyhlášeny nejlepší české dopravní stavby a technologie
Ceny v jubilejním 20. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2022 byly vyhlášeny na galavečeru v Městské knihovně v Praze. Foto TOP EXPO

Ve čtvrtek 8. června 2023 byli na Galavečeru v Městské knihovně v Praze oceněni soutěžící, kteří získali ceny v jubilejním 20. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2022. Cenu SDT získal projekt Inteligentní dopravní systém ve městě Hradec Králové.

Ve čtvrtek 8. června 2023 byli na Galavečeru v Městské knihovně v Praze oceněni soutěžící, kteří získali ceny v jubilejním 20. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2022. Cenu SDT získal projekt Inteligentní dopravní systém ve městě Hradec Králové.

V soutěži, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy a organizuje TOP EXPO, bylo uděleno osm titulů bez udání pořadí a dvě Ceny poroty:

Titul 1
Kategorie: A1.2 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY DO 150 mil. Kč
Stavba: Výstavba okružních křižovatek v Kladně
Přihlašovatel: Subterra a.s.
Dodavatel: Subterra a.s.
Projektant: DOSA PLUS, spol. s r.o.
Investor: Statutární město Kladno

Titul 2
Kategorie: D DOPRAVNÍ STAVBA REALIZOVANÁ V ZAHRANIČÍ
Stavba: Výstavba tunelu Milochov na trati Púchov - Žilina (SK)
Přihlašovatel: Subterra a.s.
Dodavatel: Subterra a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.
Projektant: REMING CONSULT a.s.
Investor: Železnice Slovenské republiky

Titul 3
Kategorie: A3 VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Stavba: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
Přihlašovatel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
Dodavatelé: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., Argo Automatizace, s.r.o., ADAST
Engineering s.r.o., Kotas a Partners s.r.o.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Titul 4
Kategorie: A2.1 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Modernizace trati Sudoměřice - Votice
Přihlašovatel: OHLA ŽS, a.s.
Dodavatelé: OHLA ŽS, a.s., AŽD Praha, s.r.o.
Projektanti: SUDOP PRAHA a.s., METROPROJEKT Praha a.s.
Investor: Správa železnic, s.o., Stavební správa západ

Titul 5
Kategorie: A1.3 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY do 50 mil. Kč
Stavba: Silnice II/445 rekonstrukce mostu 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem
Přihlašovatel: Správa silnic Moravskozlezského kraje, p.o.
Dodavatel: Metrostav Infrastructure a.s.
Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Investor: Správa silnic Moravskozlezského kraje, p.o.

Titul 6
Kategorie: C DOPRAVNÍ PROJEKT REALIZOVANÝ METODOU BIM
Stavba: Modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží / BIM
Přihlašovatel: SUDOP PRAHA a.s.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s., JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
Investor: Správa železnic, s.o.

Titul 7
Kategorie: B DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ TECHNOLOGIE
Stavba: Zdvižné mosty přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavské vodní cestě
Přihlašovatel: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: Sdružení firem STRABAG Rail a.s. – EUROVIA CS, a.s. – OK Třebestovice, a.s.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Titul 8
Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: I/3 Olbramovice přeložka - realizace stavby
Přihlašovatel: M - SILNICE a.s.
Dodavatel: M - SILNICE a.s.
Projektant: M – PROJEKCE s.r.o., PRAGOPROJEKT, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

CENA POROTY
Kategorie: A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ
Stavba: VD Orlík - modernizace lodního výtahu
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Projektant: AQUATIS a.s.
Investor: Povodí Vltavy, s.p.

CENA POROTY
Kategorie: A1.1 SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: II/128 Lukavec - obchvat
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.
Investor: Kraj Vysočina

Vyhlášeny byly také ceny garantů a partnerů soutěže.

Cenu Sdružení pro dopravní telematiku získal v Kategorii: B DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ TECHNOLOGIE projekt Inteligentní dopravní systém ve městě Hradec Králové. Porota ocenila kompletní obnovu SSZ na 34 světelných křižovatkách a 4 přechodech pro chodce,nový způsob detekce a řízení dopravy, úpravy pro nevidomé, invalidy, preference vozidel MHD a
IZS, backoffice kooperativních systémů, výstavbu vysokokapacitní a nízkokapacitní přenosové sítě, dohledový systém s detekcí incidentů a intenzit dopravy a dodávku přestupkových systémů na území města Hradce Králové.

Přihlašovatel projektu: CROSS Zlín, a.s.
Dodavatel: CROSS Zlín, a.s., Incinity s.r.o., GEMOS Dopravní systémy, a.s., Ing. Ivo Herman, CSc.
Projektant: Ing. Luděk Obrlík, Ing. Radek Michlík
Investor: Statutární město Hradec Králové

Součástí večera bylo tradičně ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Podrobnosti a kompletní výsledky a fotografie z letošního ročníku na webu TOP EXPO.  Zároven byl vyhlášen další, v pořadí již 21. ročník soutěže.


Byly vyhlášeny nejlepší české dopravní stavby a technologie
Cenu SDT získal projekt „Inteligentní dopravní systém ve městě Hradec Králové“. Cenu předal prezident Sdružení pro dopravní telematiku, Roman Srp. Diplomy převzali Miroslav Hloušek, 1. náměstek primátorky za oblast dopravy, ekonomiky a rozpočtu města Hradec Králové, Petr Zeman, provozní ředitel a Ivo Gajdošík, projektový manažer za přihlašovatele, společnost CROSS Zlín. Foto TOP EXPO