Automobilový průmysl v roce 2023: Návrat k předkrizové výkonnosti
Ve vysokomýtském Iveco Czech Republic vyrobili v roce 2023 4 741 autobusů. SOR 492 autobusů, KHMC 20 minibusů. Všichni zaznamenali mírný pokles. Foto IVECO CR

Sdružení automobilového průmyslu: i přes řadu výzev se podařilo v České republice meziročně zvýšit výrobu osobních automobilů, z téměř 1,4 milionu vozů bylo 13 procent elektrických. Produkce autobusů se snížila o 1,3 procenta, na 5 253 autobusů, z tohoto počtu bylo 23 elektrických (SOR). Jen 10 procent vozidel zůstalo na domácím trhu.

Sdružení automobilového průmyslu: i přes řadu výzev se podařilo v České republice meziročně zvýšit výrobu osobních automobilů, z téměř 1,4 milionu vozů bylo 13 procent elektrických. Produkce autobusů se snížila o 1,3 procenta, na 5 253 autobusů, z tohoto počtu bylo 23 elektrických (SOR). Jen 10 procent vozidel zůstalo na domácím trhu.

Autobusy
Výroba autobusů zaznamenala nepatrný meziroční pokles způsobený především objednávkovým charakterem výroby. V roce 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 5 253 autobusů, tedy o 69 méně (-1,3 %) než v roce roce 2022. Z celkového počtu vyrobených autobusů bylo 715 určeno pro tuzemský trh (+10,2 %) a 5 535 směřovalo na export (+20,6 %). Ve vysokomýtském Iveco Czech Republic bylo vyrobeno 4 741 autobusů (-0,5 %). Meziročně mírně nižší výrobní výsledky evidoval i libchavský závod SOR, ve kterém bylo vyrobeno celkem 492 autobusů, tedy o 28 ks méně než v roce 2022. Okolo 52 % výroby této značky směřovalo na export, zbylých 48 %, tj. 237 autobusů bylo umístěno v tuzemsku. Nižší trend výroby zaznamenala i společnost KHMC s hodnotou 20 vyrobených minibusů, kterých vyrobila o 2 ks méně než v roce 2022. V segmentu elektrických pohonů bylo za leden až prosinec vyrobeno celkem 23 bateriových BEV autobusů, a to v závodě společnosti SOR Libchavy.

Nákladní vozidla
Společnost TATRA TRUCKS, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel zažila další úspěšný rok. V roce 2023 vyrobila celkem 1 432 nákladních vozidel, tedy o 85 ks víc než v roce 2022 (+6,3 %). Produkce Tatry směřovala jak na export (1 239 ks), tak k tuzemskému prodeji, ke kterému bylo určeno 522 tatrovek.

Přípojná vozidla
V segmentu přípojných vozidel bylo od ledna do prosince vyrobeno 18 723 přívěsů a návěsů, tj. o 19,3 % meziročně méně. Celkový pokles segmentu zajistila především společnost Agados, která produkuje malé přívěsy do 3,5 t. Těch v roce 2023 vyrobila celkově 16 924 ks, tedy o 18,5 % méně než v předchozím roce. V Česku společnost prodala 9 226 ks (-20,3 %). Na export zamířilo 7 384 ks (-24,2 %). Meziročně nižší produkci zaznamenal i výrobce v segmentu velkých přívěsů a návěsů, společnost Schwarzmüller. Ta v České republice vyrobila 1 283 ks velkých přípojných zařízení (-34,7 %). Z celkové výroby směřovalo na tuzemské odbytiště 806 a na export 1 137 přívěsů a návěsů. Meziročně vyšší výrobní výsledky evidovala společnost PANAV, která zkompletovala celkem 516 ks, tj. o téměř 9 % víc než v loňském roce. Z celkové výroby značky směřovalo 462 ks do tuzemska a 48 ks do zahraničí.

Motocykly
Také tradiční výrobce motocyklů JAWA Moto vykázal meziroční pokles výroby způsobený objednávkovým charakterem produkce a nasycením trhu v roce 2022. V lednu až prosinci roku 2023 sjelo z výrobní linky tuzemské značky celkem 755 motocyklů (-53,5 %). Z celkového počtu vyrobených motocyklů směřovalo 418 ks (55,4 %) do zahraničí a 337 ks (44,6 %) bylo prodáno v ČR.

Osobní vozidla
V roce 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 1 397 816 osobních vozidel, tj. meziročně o 14,8 % víc než v předchozím roce 2022. Víc než 92,4 % vyrobených automobilů (1 292 199 ks) zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 14,3% nárůst. Na tuzemském trhu bylo umístěno celkem 105 617 vozidel, tedy 7,5 % z celkové produkce. Obdobně jako export, tak i tuzemský prodej osobních vozidel zaznamenal meziroční nárůst, v tomto případě o 20,4 %. Elektrických automobilů bylo od ledna do prosince vyrobeno celkem 180 887 ks a jejich podíl na tuzemské produkci představoval 12,9 %. Celkem bylo vyrobeno 130 571 bateriových BEV a 50 316 plug-in hybridních vozidel. Meziročně tak segment elektrických vozidel zaznamenal 34% nárůst.

Největší domácí automobilka Škoda Auto, která svou výrobou představuje 61,9 % z celkové produkce osobních automobilů v ČR, vyrobila ve svých tuzemských závodech v roce 2023 celkem 864 889 automobilů (+24,8 %). Na domácím trhu bylo umístěno 87 784 vozidel (10,1 %), na zahraniční trhy pak směřovalo 777 105 vozidel (89,9 %). Elektrických vozů (BEV a PHEV) bylo v mladoboleslavské automobilce od ledna do prosince vyrobeno 108 835, tj. 12,6 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 86 732 vozidel bateriových a 22 103 vozidel plug-in hybridních.

V nošovickém závodě automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech bylo za dvanáct měsíců roku 2023 vyrobeno celkem 340 500 vozidel, tj. o 5,6 % víc než v roce 2022. Z celkového počtu vozidel mělo 43 839 čistě elektrický a 28 213 plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy vyrobené v Nošovicích tvořily 21,2 % z celkové tuzemské produkce značky. Téměř 96 % (325 946 ks) vyrobených vozidel směřovalo na zahraniční trhy, zbylá 4 %, tj. 14 554 vozidel bylo umístěno na tuzemském trhu. Celková výroba korejské automobilky v České republice představuje 24,4 % podílu vyrobených osobních vozidel.

Navzdory pozastaveným subdodávkám výrobních komponent v jarních a letních měsících bylo v roce 2023 v kolínské Toyota Motor Manufacturing vyrobeno celkem 192 427 automobilů. Přes částečné výpadky v první polovině roku se třetí největší tuzemské automobilce, která představuje 13,7 % z celkové produkce automobilů, dařilo v dalších měsících úspěšně navyšovat výrobu i tuzemské prodeje. Ty v celoročním výsledku dosahovaly meziročního 41% navýšení, tedy 3 279 prodaných vozidel v ČR. Zbylých 189 148 (98,3 %) vozidel směřovalo na export.

"I v roce 2023 čelil český automobilový průmysl řadě výzev. Na naše globálně velmi úzce propojené odvětví měl dopad rusko-ukrajinský i izraelsko-palestinský konflikt, vysoké ceny energií, dlouhodobě neuspokojivá situace na trhu práce či výpadky a volatilita v dodavatelských řetězcích, ke kterým docházelo zejména v jarních a letních měsících. O slovo se také čím dál více hlásí zahraniční konkurence, zejména z Asie. Navzdory tomu se podařilo meziročně navýšit výrobu o téměř 15 % a se zhruba 1,4 mil. vyrobených osobních vozidel se tak vrátit k nejvyšším výrobním objemům z let 2017–2019. Potvrzením zachycení aktuálních trendů je i více než třetinový růst výroby vozidel s elektrickým pohonem. Pro zákazníky je také dobrou zprávou dohoda na realističtější podobě emisní normy Euro 7, která umožní déle zachovat nabídku dostupných modelů vozidel. Jakkoli s řadou výzev budeme muset pracovat i nadále, jsem přesvědčen, že stejně jako v roce 2023, tak i v roce letošním bude český autoprůmysl opět zastávat pozici motoru české ekonomiky a jednoho z nejinovativnějších průmyslových odvětví,“ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.