Autobusy Mercedes-Benz a Setra s technologiemi minimalizujícími škodlivé emise

BlueTec-dieselová technologie s efektivním filtračním účinkem. S filtrem na prachové částice jezdí v Německu již 50 % městských autobusů. Možnosti dovybavení již provozovaných autobusů moderními technologiemi.
BlueTec-dieselová technologie s efektivním filtračním účinkem. S filtrem na prachové částice jezdí v Německu již 50 % městských autobusů. Možnosti dovybavení již provozovaných autobusů moderními technologiemi.
Stuttgart – Firma EvoBus nabízí pro městské a linkové autobusy značek Mercedes-Benz a Setra technická zařízení minimalizující škodlivé emise. Současně jsou u zákazníků testována další vyvíjená zařízení, která účinně zabraňují diskutovanému zatěžování životního prostředí v centrech měst.

BlueTec-dieselová technologie s vysoce efektivním filtračním účinkem

První městské autobusy Mercedes-Benz konstrukční řady Citaro s novou BlueTec-dieselovou technologií od firmy DaimlerChrysler byly aktuálně předány do provozu ve městech Lahr, Stuttgart a Hamburg. Tyto autobusy splňují již dnes emisní předpisy Euro 4 platné od října 2006. Pomocí nové technologie jsou emise sazí a jemného prachu obsažené ve výfukových plynech oproti výchozí situaci na počátku 90. let sníženy až o 97 %. Emise oxidů dusíku se snížily až o 86 %.

Nová dieselová technologie BlueTec od firmy DaimlerChrysler je založena na vylepšených motorech a na dodatečné úpravě výfukových plynů. V důsledku vysoké efektivity spalování vznikají emise, které odpovídají z hlediska podílu částic sazí a jemného prachu odfiltrovaným výfukovým plynům. Poté jsou pomocí integrované dodatečné úpravy výfukových plynů na principu SCR směřovány oxidy dusíku s přídavkem redukčního roztoku „AdBlue“ do katalyzátoru a zde přeměněny na neškodný dusík a vodní páru. Tento postup kromě dodržení limitních hodnot Euro 4 umožňuje zvládnout také limitní hodnoty Euro 5 platné od roku 2008/2009. Dieselová technologie BlueTec nachází využití v dálkových a linkových autobusech značek Mercedes-Benz a Setra.

Více než 50 % městských autobusů v Německu jezdí s filtrem na prachové částice

Redukci limitních hodnot částic obstarává u dnešních vozidel s Euro 3 pouze filtr na prachové částice. Pro městské a linkové autobusy značek Mercedes-Benz a Setra s motory Euro 3, popř. Euro 2, jsou filtry na prachové částice nabízeny ve formě zvláštní výbavy již od roku 1997. Míra vybavenosti u doposud expedovaných městských autobusů např. v Německu činí více než 50 %.

V současnosti předkládá EvoBus pro již provozované městské a linkové autobusy s motory Euro 3 a částečně i s motory Euro 2 širokou nabídku na dovybavení prostřednictvím servisní sítě OMNIplus v Německu. Budou při tom použity výhradně takové filtry na prachové částice, které jsou po provedení odpovídajícího testování schváleny ze strany výrobce.

Alternativní energie

Kromě úsporných dieselových motorů pro autobusy obsahuje nabídka EvoBusu již několik let také pohon na zemní plyn s nízkým obsahem škodlivin. Motor na zemní plyn M 447 hLAG s regulací Lambda a oxidačním katalyzátorem sériově splňuje emisní předpisy dle Euro 4 v plném rozsahu. Na přání je k dodání též s certifikací EEV, čímž se dostává pod limity, požadované od roku 2008/2009 emisní normou Euro 5.
Zdroj: Tisková zpráva DaimlerChrysler

Autobusy Mercedes-Benz a Setra s technologiemi minimalizujícími škodlivé emise