Eurolicence začaly vydávat Krajské úřady od 1. března. Termín vydání eurolicence od požádání je stanoven na 14 dní. Krajské úřady jsou připraveny rozšířit pracovní dobu, na některých využijí i
Eurolicence začaly vydávat Krajské úřady od 1. března. Termín vydání eurolicence od požádání je stanoven na 14 dní. Krajské úřady jsou připraveny rozšířit pracovní dobu, na některých využijí i
Eurolicence začaly vydávat Krajské úřady od 1. března. Termín vydání eurolicence od požádání je stanoven na 14 dní. Krajské úřady jsou připraveny rozšířit pracovní dobu, na některých využijí i brigádníků. Doporučená cena provopisu eurolicence, který bude uložen ve firmě, je stanovena na 200,- Kč a cena opisu, který musí být v každém vozidle, na 50,- Kč. Povinnost pro všechny dopravce vlastnit eurolicenci pro cesty do EU je sice až 1.5.2004, ale dřívější získání přinese dopravci výhodu: do SRN je možno pro vozidla splňující EURO III použít eurolicenci již od března 2004. Vozidlo pak nepotřebuje již zahraniční vstupní povolení vydávané sdružením ČESMAD Bohemia.


Zaujal Vás BUS Portál? Hlasujte pro něj v anketě VHD
Děkujeme.
   


Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje, kde naleznete další informace.Dále doporučujeme webové strany Ministerstva dopravy, odkud vyjímáme část materiálu o eurolicencích, vztahující se k autobusové dopravě:
Mezinárodní silniční osobní doprava:
Licence pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy prováděnou pro cizí potřeby, tzv. eurolicence (+ všeobecná ustanovení)

Systém dokladů podle práva Evropských společenství se vztahuje i na mezinárodní osobní dopravu provozovanou autokary a autobusy.

S účinností od 1. května 2004 bude muset být držitelem eurolicence i každý dopravce, který provozuje po území členských států Evropských společenství mezinárodní autobusovou přepravu prováděnou pro cizí potřeby. Každý dopravce obdrží nejen originál eurolicence, ale i tolik opisů (+ všeobecná ustanovení), kolik provozuje vozidel, ať vlastních nebo na základě smluv o pronájmu či leasingu. Tyto opisy budou muset být pro případnou kontrolu ve vozidle k dispozici.

Právní úprava v této oblasti vychází z nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992, o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy, ve znění nařízení Rady (ES) č. 11/98.

Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy mezi členskými státy (+ všeobecná ustanovení)

Dopravce, který provozuje mezi členskými státy Evropských společenství mezinárodní autobusovou dopravu prováděnou pro vlastní potřebu, pak bude muset být držitelem osvědčení ve smyslu nařízení (EHS) č. 684/92.

Příslušným orgánem pro vydávání eurolicencí a osvědčení budou ve smyslu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, krajské úřady.