Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zpravodajství

Minulý rok významným způsobem poznamenaly zásadní celosvětové výzvy, které se odrazily také na hospodářských výsledcích společnosti Scania. Válka na Ukrajině, pandemie onemocnění covid-19, energetická krize, inflace a nedostatek součástek výrazným způsobem narušily dodavatelské řetězce.

Shrnutí celého roku 2022 : Čisté tržby se zvedly o 16 procent na 170 004 milionů SEK (146 146 milionů SEK v roce 2021) Očištěný provozní příjem dosáhl 15 971 milionů SEK (16 523 milionů SEK v roce 2021). Provozní příjem dosáhl 12 375 milionů SEK (11 294 milionů SEK v roce 2021) a byl negativně ovlivněn částkou 3 596 milionů SEK, která je v zásadě spojena s odpisem podnikatelských aktivit v Rusku. Cash flow dosáhlo -4 516 milionů SEK v oblasti Vehicles and Services (Vozidla a služby). Pokud by bylo očištěno o platbu pokuty Evropské komisi, dosáhlo by cash flow hodnoty 5 141 milionů SEK. Komentář Christiana Levina, prezidenta a CEO Scania „ Rok 2022 významným způsobem poznamenaly zásadní celosvětové výzvy, které se odrazily také na hospodářských výsledcích společnosti Scania. Válka na Ukrajině, pandemie onemocnění covid-19, energetická krize, inflace a nedostatek součástek výrazným způsobem narušily dodavatelské řetězce. Navzdory nejistotě spojené s geopolitickým a makroekonomickým výhledem ale zůstala aktivita našich zákazníků vysoká. Poptávka po našich přepravních řešeních je robustní a většina oblastí, v nichž jsme podnikatelsky aktivní, během roku vykazovala dobré výsledky. V oblasti servisních služeb jsme zaznamenali 21 procentní nárůst, což potvrzuje vysokou aktivitu přepravců. Rovněž pro nás zásadní finanční služby zůstaly silné a jejich portfolio se vyvíjí pozitivní směrem. Trh s autobusy a autokary se nadále zotavuje, a to i v oblasti zájezdových autobusů, která byla zásadně postižena během pandemie nemoci covid-19. Segment Pohonných řešení, který zahrnuje například průmyslové motory, dosáhl rekordních dodávek a rostl na nových trzích. Poptávka po našich nákladních automobilech rovněž zůstává silná, ale loňské potíže v dodavatelských řetězcích a ve výrobě v Evropě vedly k poklesu objemu dodávek. Tržby společnosti Scania za celý rok 2022 vzrostly o 16 procent a provozní marže, očištěná o důsledky odpisu našich podnikatelských aktivit v Rusku, dosáhla 9,4 procenta (v roce 2021 byla 11,3 procenta). Ke konci roku bylo možné dokončit odpis našich prodejních a servisních aktivit v Rusku a po jeho konci, v lednu 2023, jsme mohli tamtéž uzavřít i odpis aktivit v oblasti poskytovaní finančních služeb. Provozní příjem během celého roku 202 byl negativně ovlivněn problémy v dodavatelských řetězcích, které byly destabilizovány jak vnějšími, tak vnitřními vlivy. Naše evropské závody přecházely na výrobu nového a oceňovaného pohonného ústrojí Scania Super. Tato změna byla jednou z největších v historii společnosti Scania a vedla k větší nestabilitě již tak napjatých řetězců. Destabilizovaný dodavatelský řetězec ve spojení s nedotčeným personálním obsazením ve výrobě měl za následek to, že jsme nemohli dosáhnout plného vytížení naší výrobní kapacity, což se odrazilo i na naší finanční výkonnosti. Abychom si zachovali možnost pružně reagovat na změny a navýšit dodávky, rozhodli jsme se ponechat personál ve výrobě po celý rok. Během roku jsme zavedli několik opatření, abychom si dokázali poradit s narušenými dodavatelskými řetězci. Ve čtvrtém čtvrtletí byla zřízena pracovní skupina, která byla plně zaměřena na stabilizaci toků od jejich začátku až do konce a zajištění dostatečné kapacity dodávek. Přestože je situace v celosvětovém dodavatelském řetězci nadále nepředvídatelná, všechny naše aktivity byly v tomto směru úspěšné. Dodávky našich nákladních vozidel ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 14 procent, čímž se výrazně podílely na zvýšení tržeb o 37 procent. Očištěná provozní marže ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla 10,9 procenta (oproti 9,6 procentům za stejné období roku 2021). Naše evidence objednávek již v tuto chvíli pokrývá i poměrně vzdálenou budoucnost, musíme proto omezovat jejich další příjem, abychom mohli garantovat přesné datum dodání a zvládli náklady zvýšené inflací. V Evropě se náš tržní podíl během čtvrtého čtvrtletí do určité míry zvedl ve spojitosti se zvýšenou výrobou nákladních vozidel a za celý rok 2022 dosáhl 13,4 procenta. Během loňského roku bylo jasně patrné, že se začal zhmotňovat přesun k udržitelné přepravě. Poptávka po našich plně elektrických, plug-in hybridních i hybridních vozidlech vzrostla z nízkých čísel o 400 procent. Kromě objednávek na naše stávající elektrifikovaná řešení, jsme zaznamenali i velký zájem o plně elektrické nákladní vozidlo pro regionální přepravu, které jsme vloni uvedli. Na konci roku jsme měli již téměř 700 předobjednávek. Předznamenávají zájem o tato vozidla, s jejichž výrobou začneme během druhé poloviny roku 2023. “

person rebus  date_range 14.03.2023

Jubilejní konference se uskuteční 15. - 16. května v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která letos slaví také 30 let. Program konference se připravuje a je možné se ještě jako přednášející přihlásit. Nabízíme také trochu historie.

Pořadateli jsou tradičně Institut Jana Pernera, o.p.s. a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, na jejíž půdě se jubilejní 30. ročník Konference IDS bude konat. Tradice pořádání konferencí vznikla v roce 1993, kdy se uskutečnil první seminář určený zejména pro krajské úřady a organizátory IDS, aby měly platformu pro prezentace svých systémů veřejné dopravy a předávání zkušeností v době, kdy IDS teprve vznikaly. Významnou roli mělo také ministerstvo dopravy jakožto tvůrce příslušné legislativy. Mnoho let se účastníci potkávali v Lázních Bohdaneč, později ve Žďáru nad Sázavou a v Pardubicích. Závěry z konferencí jsme pravidelně uveřejňovali na našem webu. První jsme dohledali z roku 2003 , v době, kdy náš portál vznikal, tedy před 20 lety (některé tehdejší závěry a doporučení jsou stále aktuální). Záštitu nad letošní konferencí převzali pan Ing. Ladislav Němec, vrchní ředitel Sekce dopravní Ministerstva dopravy a pan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Partnery jsou Ministerstvo dopravy, České dráhy, a.s., Oltis Group, a.s., mediálním partnerem je Busportál. Již tradičně je první den věnován vystoupení zástupců Odboru veřejné dopravy MD, dopravců, organizátorů veřejné dopravy a dalších odborníků z České i Slovenské republiky. Potvrzeno je i vystoupení odborníka z Chorvatska. Jak je zvykem, je pro posluchače na závěr prvního dne připravena zajímavá akce, tentokrát návštěva Kunětické hory a gotického hradu z 15. století (přeprava tam i zpět je možná s využitím autobusu MHD, jedoucího od univerzity). V současné době je program konference v přípravě a pokud máte o vystoupení zájem, kontaktujte co nejdříve odborného garanta konference, pana doc. Ing. Pavla Drdlu, Ph.D. (pavel.drdla@upce.cz ). Ostatní zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit u paní Ing. Foglarové (tel. 723 382 154, email: milena.foglarova@perner.cz ). Bližší informace o minulých ročnících naleznete na našem webu nebo na stránkách www.perner.cz/ids . Vložné na tuto konferenci se nemění a je dlouhodobě ve stejné výši 2 541 Kč (2 100 Kč bez DPH).

person rebus  date_range 14.03.2023

18. dubna 2003 zahájil dopravní podnik provoz midibusů Ikarus E91 na lince č. 291. Původní trasa vedla z Malostranského náměstí Nerudovou ulicí na Pohořelec. V současnosti jich v hlavním městě jezdí 34.

Mini a midibusové linky MHD v Praze si letos připomínají 20 let fungování. V Praze je nyní 34 linek, v rámci Pražské integrované dopravy (PID) 67. První zavedl v roce 2003 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), který 18. dubna zahájil provoz midibusů Ikarus E91 na lince č. 291 (v současnosti 148). U příležitosti tohoto výročí se v sobotu 11. března budou moct fanoušci veřejné dopravy svézt nyní už historickým, muzejním midibusem Ikarus E91 po speciální trase přes Hradčanské náměstí a Malou Stranu. V neděli 12. března si na dvoře vozovny Střešovice pak budou moct prohlédnout vystavené mini a midibusy různých typů a výrobců, které sloužily či slouží na pravidelných linkách PID. DPP se v roce 2003 stal průkopníkem v zavádění mini a midibusových linek v systému PID, když v rámci evropského projektu Trendsetter zahájil provoz první novodobé midibusové linky č. 291 (nyní po přečíslování 148), spojující areály Všeobecné fakultní nemocnice v oblasti Karlova a Větrova se stanicemi metra I. P. Pavlova a Karlovo náměstí. „ Důležitým impulsem byl vývoj a výroba bezbariérově přístupných vozidel i v této velikostní kategorii, kde je s ohledem na zástavbu agregátů zajištění nízkopodlažnosti logicky složitější. Nasazení menších autobusů umožnilo zajistit dopravní obsluhu v lokalitách s omezenou průjezdností pro běžné 12metrové autobusy, a dále i v oblastech s celodenně nízkou poptávkou cestujících, kde by provozování autobusů běžné velikosti bylo velmi neekonomické. V rámci DPP následovaly další midibusové linky, například pro obsluhu Žvahova, Radotína nebo spojení zoologické zahrady s bohnickým sídlištěm, v dalších etapách i linky jiných dopravců ,“ říká Jiří Vodrážka, vedoucí odboru Organizace provozu DPP a zástupce dopravního ředitele DPP. „ Mini a midibusové linky si za 20 let existence vybudovaly pevné místo v systému pražské MHD. Díky menší velikosti vozidel mohou zajíždět i do míst, kudy standardní autobusy neprojedou, a obslouží tak oblasti, kam je to od běžných linek daleko. Umí zajet třeba do areálů nemocnic, jako například na Bulovku, do Bohnic, nebo do nemocnice Pod Petřínem. Obsluhují také uličky historického centra v okolí Staroměstského náměstí nebo v Petrské čtvrti. Celkem mají Pražané k dispozici už 34 takových linek, “ dodává Petr Tomčík, ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID). „ Během uplynulých dvaceti let prokázaly midibusové linky svou roli důležitého doplňku sítě běžných autobusových linek. Velkou výzvou pro další období provozování midibusů bude zavádění alternativních pohonů. Midibusové linky jsou v principu méně produktivní (menší kapacita pro cestující, obvykle nižší kilometrické proběhy), než linky obsluhované standardními nebo kloubovými autobusy. Vyšší pořizovací cena midibusu v případě elektrobusového provedení se tak bude hůře pokrývat úsporami provozních nákladů. I proto předpokládá DPP v maximální možné míře využití synergií s tramvajovou infrastrukturou, tedy použití menších baterií a jejich nabíjení z tramvajové napájecí sítě přes dvoupólovou trolej během provozních přestávek v obratištích. Vhodnou lokalitou pro takové řešení může být například společné tramvajové a autobusové obratiště Hlubočepy pro midibusovou linku na Žvahov, případně i první midibusová linka č. 148 (I. P. Pavlova – Karlovo náměstí) s využitím napájecí sítě přilehlých tramvajových tratí, “ doplňuje Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP. Speciální jízdy prvním pražským midibusem po stopách historicky první autobusové linky U příležitosti 20. výročí zahájení provozu mini a midibusových linek v Praze a současně k 115. výročí pokusu o zahájení pravidelného provozu autobusů v hlavním městě připravil DPP ve spolupráci s ROPIDem pro fanoušky MHD na tento víkend dvě symbolické vzpomínkové akce. V sobotu 11. března se fanoušci mohou svézt speciálními jízdami nyní už muzejním Ikarusem E91 (ze sbírek Muzea MHD ve Střešovicích) po trase Vozovna Střešovice – Pohořelec – Hradčanské nám. (fotozastávka) – Kanovnická ulice – Brusnice – Valdštejnská – Malostranské náměstí – Vozovna Střešovice, která částečně kopíruje první autobusovou linku z roku 1908 Malostranské náměstí – Pohořelec. DPP vypraví celkem čtyři speciální jízdy – v 10, 11, 13 a 14 hodin. Odjezd je ze zastávky Vozovna Střešovice v Cukrovarnické ulici, doba jedné jízdy je cca 30 minut. Jízdenky byly k zakoupení předem. Po celou neděli 12. března pak budou na nádvoří vozovny Střešovice vystaveny různé typy mini a midibusů, které sloužily nebo i nyní slouží na pravidelných mini a midibusových linkách PID. K vidění budou vozy různých dopravců PID. Bude se jednat o vozy Ikarus, Solaris, SOR, BMC, Isuzu a Dekstra. Mini a midibusové linky v pražské MHD v číslech V celém systému PID jezdí celkem 67 midibusových a minibusových linek. Na dalších několika linkách je smíšený provoz midibusů, minibusů a vozidel standardní délky. V samotné Praze je 34 městských linek obsluhovaných mini a midibusy, z toho 3 jsou školní. Podle Standardů kvality PID je jako minibus označováno vozidlo délky do 8 m, midibus má délku od 8,01 m do 10 m a posledním typem v kategorii menších vozidel je tzv. midibus+ s délkou 10,01 m až 11 m. Nejdelší pražská midibusová linka je č. 203 z Polikliniky Budějovické na Háje, jejíž trasa má 24 kilometrů. Naopak nejkratší je školní č. 269, která na své trase od Nádraží Radotín ke Škole Radotín neurazí ani jeden kilometr. Z běžných denních linek je nejkratší linka č. 249 ze Zličína na Nový Zličín, délkou ale linku č. 269 přesahuje jen o několik set metrů. Nejdelší jízdní dobou se pyšní linka č. 166 od Domova seniorů Ďáblice do Třeboradic, z konečné na konečnou jede rovnou jednu hodinu. Proti ní stojí nejkratší linka č. 243 z Lipenců do Kazína, na své pouti mezi konečnými stráví pouhých pět minut. Co do počtu zastávek se na první příčce umístila linka č. 166 s 52 zastávkami. Poslední pozice obsadily linky č. 243, 249 a 269, které mají pouhé 3 (243, 249), respektive 2 (269) zastávky. Nejvyšší cestovní rychlosti dosahuje linka č. 247, která na své cestě ze Sídliště Zbraslav k Nádraží Radotín uhání průměrnou cestovní rychlostí 35 km/h. Na opačném konci rychlostní škály stojí linka č. 194, která se uličkami centra proplétá průměrnou rychlostí asi 13,5 kilometru za hodinu. Zastávka s nejvyšším počtem linek pro malé autobusy je Nádraží Radotín obsluhované linkami č. 245, 246, 247, 248 a 269. Na provozu minibusových a midibusových městských linek v Praze se podílí pětice dopravců. Největší zastoupení má DPP s 21 linkami, následuje ABOUT ME se šesti linkami a Arriva City se třemi. STENBUS a ČSAD Střední Čechy obsluhují po dvojici linek. Všichni dopravci dohromady mají k dispozici zhruba 130 autobusů kategorií minibus a midibus, každý pracovní den pak vypraví na linky přibližně 90 z nich. Nejvíce autobusů je potřeba na zajištění provozu linky č. 166, kde se v jednu chvíli pohybuje šest midibusů. Nejběžnějšími vozidly jsou osmi a devítimetrové autobusy SOR BN a CN, těch je v součtu rovných 70 a provozují je všichni dopravci. Naopak zcela ojedinělý je minibus Fiat MAVE CiBus ENA 3Z MAXI, jehož jediný exemplář má ve své stáji dopravce ABOUT ME. Seznam městských midibusových a minibusových linek v Praze abecedně dle dopravců • ABOUT ME: 117, 153, 194, 203, 242, 243 • Arriva City: 204, 224, 228 • ČSAD Střední Čechy: 166, 186 • DPP: 108, 116, 128, 130, 148, 151, 156, 160, 168, 216, 230, 235, 236, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 255, 269 • Stenbus: 210, 212 Zdroj: DPP

person rebus  date_range 10.03.2023

Novou funkci Head of Bus přebírá Barbaros Oktay a má rozšířené kompentence. Rudi Kuchta, který dosud řídil jednotku autobusů se stává generálním ředitelem výkonným ředitelem MAN Truck & Bus Austria.

MAN Truck & Bus reorganizuje řízení svého podnikání v oblasti autobusů v rámci komplexního balíčku opatření k transformaci jednotky. V nově vytvořené roli „Head of Bus" (HoB) převezme odpovědnost za autobusovou část Barbaros Oktay. Bude přímo podřízen generálnímu řediteli MAN Alexandru Vlaskampovi a bude mít přímou organizační odpovědnost za řízení Bus Engineering, Production a Sales. Funkce Bus CFO (Chief Financial Officer), Bus CHRO (Chief Human Resources Officer) a Bus CPO (Chief Procurement Officer), které byly rovněž nově vytvořeny, vystupují jako obchodní partneři HoB. " Barbaros Oktay je mezinárodně zkušený manažer s prokázanou kompetencí. Jeho hlavním úkolem bude důsledně implementovat náš komplexní balíček opatření ke zlepšení výnosů a k tomu, aby byl autobusový byznys opět trvale ziskový. Abychom zajistili, že se to podaří, výrazně jsme roli posílíli roli Head of Bus a celkovou podnikatelskou odpovědnost za autobusový byýnys MAN ,“ říká Alexander Vlaskamp, generální ředitel MAN Truck & Bus SE. " Jménem celé výkonné rady bych rád přivítal Barbarose Oktaye v jeho nové roli a popřál mu, aby se mu v tomto zodpovědném úkolu nadále dařilo. Koneckonců, podnikání v oblasti autobusů bude i v budoucnu důležitou součástí produktového portfolia MAN - vedle nákladních automobilů, dodávek a motorů, jakož i služeb souvisejících s osobní a nákladní dopravou ." Barbaros Oktay zahájil svou kariéru v MAN Truck & Bus v roce 2004 ve výrobním závodě MAN Türkiye A.Ş. v Ankaře a od té doby zastával různé manažerské pozice v rámci autobusů skupiny. Naposledy zastával Oktay pozice vedoucího autobusových řešení ve společnosti TRATON a vedoucího autobusového inženýrství, produktového a projektového managementu ve společnosti MAN Truck & Bus SE jako senior viceprezident. Ve své nové pozici přebírá vedoucí roli v autobusovém byznysu MAN od Rudiho Kuchty, který se stává novým výkonným ředitelem MAN Truck & Bus Austria a nahrazuje Roberta Katzera. Katzer se po šesti letech v Rakousku stěhuje do MAN Truck & Bus SE a v nové struktuře převezme funkci vedoucího prodeje autobusů. " Rudi Kuchta řídil obchod s autobusy řadu let a byl pro naše zákazníky důležitým a důvěryhodným kontaktem. Naposledy vedl obchod složitou fází pandemie, kdy došlo ke ztrátě důležitých prodejních trhů. Jménem celé výkonné rady , rád bych mu poděkoval za jeho mimořádné úspěchy a jeho velké nasazení v autobusovém byznysu a popřál mu hodně úspěchů v jeho dalším úkolu jako našeho nového generálního ředitele MAN Truck & Bus Austria ,“ uvedl Alexander Vlaskamp. MAN Truck & Bus

person rebus  date_range 09.03.2023

Dopravní podnik města Hradce Králové se opět rozhodl netradičním způsobem oslavit Mezinárodní den žen. Ve středu 8. března se trolejbusem se speciálním polepem Městská Doprava Ženám svezete na lince č. 7.

Podle posledního Průzkumu spokojenosti se službami MHD v Hradci Králové tvoří ženy 62% cestujících. Zpříjemnit Mezinárodní den žen se jim rozhodl Dopravní podnik města Hradce Králové (DPmHK) v roce 2018. I letos se vedle polepu trolejbusu č. 38 symbolické blahopřání k jejich svátku objevilo formou plakátu za čelním sklem či na letácích uvnitř všech vozů MHD a ve středu 8. března pak zazní i z palubních počítačů formou hlášení. Přání již tradičně mohli zaregistrovat cestující také na CLV panelech na Terminálu hromadné dopravy. „ Je to způsob, v novodobých dějinách hradecké MHD už téměř tradiční (již šestým rokem), jak ženám v Hradci Králové popřát k jejich hezkému svátku. Společnost samozřejmě nezapomíná ani na „své ženy“ – zaměstnankyně dopravního podniku, které obdrží květinu a menší dárek. Ve středu dopoledne se uskuteční jejich setkání s vedením naší společnosti“ uvedl předseda představenstva DPmHK Zdeněk Abraham. Z 355 zaměstnanců Královéhradeckého dopravního podnik je žen aktuálně 54 (15%), z toho 28 za volantem vozů MHD, 16 řídí autobusy a 12 trolejbusy.

person rebus  date_range 08.03.2023

Týmový zájezdový autobus Mercedes-Benz pro Viktorii Köln 1904 e.V. s exkluzivní speciální výbavou a kompletním bezpečnostním balíčkem.

Viktoria Köln 1904 e.V. je jedním z úspěšných fotbalových klubů v Kolíně nad Rýnem. S dlouhou tradicí a speciální fanouškovskou kulturou je klub fotbalovým reprezentantem kolínských rodáků na pravém břehu Rýna. Nové týmové vozidlo, černý top Mercedes-Benz Tourismo, se v polovině února připojilo k flotile německé fotbalové ligy. Autokar a přepravu zajišťuje pro klub společnost Elmar Weinzierl Omnibustouristik GmbH. Tourismo, které je dlouhé asi 13 metrů a má tři nápravy, disponuje 30 luxusními čalouněnými sedadly. V zadní části byla vytvořena odpočinková část se sedadly a dvou elektricky výsuvných stolků, které lze změnit na dvě lůžka. Stolky u dalších 16 sedadel lze elektricky sklopit a vytvořit tak polstrované opěrky nohou. Deset sedadel je klasických pro turistické autobusy s velkým prostorem pro nohy. Každá řada je vybavena USB nabíječkami, předních řada je vyhrazena pro trenéry. Sedadla nabízejí připojení USB-C a HDMI pro možnost analýzy her nebo strategické sestavy na třech 19palcových LCD obrazovkách. Komfort zajišťují kuchyňský kout, toaleta a komplexní multimediální balíček s WLAN routerem. Tourismo je jedním z nejoblíbenějších zájezdových autokarů v historii Mercedes-Benz, jeho bezpečnostní koncept z něj dělá jeden z nejbezpečnějších ve své třídě. Weinzierl se rozhodla pro téměř kompletní nadstandarní vybavení. Balíček zahrnuje adaptivní tempomat (ART), Lane Guard System (SPA), Cornering Assist systém Sideguard Assist, systém sledování tlaku v pneumatikách (TPM), Attention Assist (ATAS) a couvací kameru. Společnost Elmar Weinzierl Omnibustouristik GmbH z Kolína nad Rýnem slaví v březnu své 60. výročí. Dopravce měl také na starost například cesty týmů na Mistrovství Evropy v basketbalu 2022 a Mistrovství světa v ledním hokeji 2017. Jeho zájezdové autobusy také pravidelně vozí špičkové fotbalové týmy na zápasy evropské Ligy mistr nebo Vídeňské filharmonie.

person rebus  date_range 08.03.2023

VDV Akademie, vzdělávací instituce Svazu německých dopravních podniků (VDV), pořádá 27. a 28. března odbornou konferenci a výstavu k mobilitě budoucnosti. Ro roku 2030 má v Německu jezdit 8 tisíc elektrických autobusů.

Autobusový trh čeká radikální proměna, stále více se ve městech prosazují elektrické autobusy. Dopravní společnosti stojí před zásadními rozhodnutími, nestačí jen pořízení nových autobusů, potřebné jsou nové systémové přístupy ke změně na elektrickou energii ve formě baterií nebo vodíku. Musí být navrženy koncepce tankování a nabíjení, přizpůsobena depa, IT systémy pro dispečink, to vše s přihlédnutím k dojezdu nebo kapacitám tankování a nabíjení. Musí být nalezeny nové prostory, musí být určeny nové bezpečnostní oblasti a musí být přeškolen personál. Na 14. konferenci VDV, sdružení německých dopravních podniků, se bude mluvit o aktuálním stavu v předpisech a zákonech, zkušenostech s elektromobilitou na venkově a ve velkých městech. Přednášející ukáží, jaká protipožární opatření a školení jsou pro personál nezbytná. Pozornost bude věnována jak bateriovým technologiím, tak vodíku. Letos poprvé bude dvoudenní akce rozšířena o autonomní řízení, proběhne kongres Autonomní řízení ve veřejné dopravě. Vysoce automatizované řízení SAE Level 4 se testuje po celém světě a brzy také v Německu. Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu již vytvořilo směrnici o financování, která podpoří první projekty. VDV sdružuje více než 640 podniků ve veřejné osobní a železniční nákladní dopravě. K přechodu na bezemisní veřejnou dopravu Sdružení prosazuje mnohem silnější závazek spolkové vlády při podpoře elektrických autobusů. Prezident VDV Ingo Wortmann: „ Čas váhání musí skončit. Odborná rada pro ochranu klimatu v mobilitě (EKM), jmenovaná spolkovým ministerstvem dopravy, uvádí, že sektor dopravy nedosáhne cílů spolkového zákona o ochraně klimatu do roku 2030, protože dosud přijaté nástroje jsou nedostatečné. Bereme také na vědomí, že Evropská komise chce od roku 2030 povolit pouze místně bezemisní městské autobusy. Výrobci uvažují o dřívějším ukončení výroby naftových městských autobusů, dopravní společnosti renovují a rozšiřují vozovny a rozšiřují kvalifikaci pracovníkům. Rámec financování federální vlády však neodpovídá jejím vlastním cílům: BMDV má v současné době 2 500 žádostí o financování elektrických autobusů a rozpočtový titul je zjevně překročen. Současně spolková vláda v programu ochrany klimatu do roku 2030 navrhuje pořídit v celém Německu celkem 8 000 elektrobusů. Průmysl je na to připraven! " Program.

person rebus  date_range 07.03.2023

V únoru se prodalo nejméně autobusů za posledních 20 let ve stejném měsíci. Nejvíc autobusů registroval prodejce autobusů ISUZU, společnost TURANCAR CZ. Z jen patnácti autobusů bylo pět pro Středočeský kraj.

V únoru i celoročně meziročně vzrostly registrace nových osobních automobilů, lehkých užitkových a nákladních vozů, autobusy a motocykly zaznamenaly pokles. Za leden a únor bylo v ČR registrováno celkem 33 963 nových osobních automobilů, 3 151 lehkých užitkových automobilů, 70 autobusů, 1 656 nákladních vozidel, 2 094 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 30 488 osobních automobilů, 2 347 lehkých užitkových automobilů, 192 autobusů, 1 285 nákladních vozidel a 2 120 motocyklů. Registrace autobusů klesly za první dva měsíce letošního roku o 63,54% (ze 192 ks na 70 ks). První je značka Iveco Bus s 23 registrovanými autobusy (32,86%), následují SOR – 21 ks (30,00%), Setra – 10 ks (14,29%), Isuzu – 6 ks (8,57%), Mercedes-Benz – 5 ks (7,14%), Ford – 2 ks (2,86%), Iveco – 1 ks (1,43%), Scania – 1 ks (1,43%), Rošero-P – 1 ks (1,43%). Největší počet nových autobusů zatím směřoval do Jihomoravského kraje (24 ks), následovaly Pardubický a Středočeský (po 15 autobusech). V únoru bylo registrováno jen 15 autobusů, jde o nejmenší počet od roku 2005 (meziroční pokles je z 47 ks 68,09%). První je značka ISUZU - 6 ks, následují Iveco Bus - 5 ks, SOR a Iveco po 1 autobuse. Zdroj: Svaz dovozců automobilů

person rebus  date_range 06.03.2023

Konkurence na trhu s elektrickými autobusy vede Daimler Buses ke snižování nákladů. Výroba karosérií pro autobusy Mercedes-Benz a Setra se od roku 2028 kompletně přesune do Holýšova. Mannheim se zaměří na ebusy, Neu-Ulm zůstane centrem pro autokary. Oba závody čekají velké investice.

Vedení společnosti Daimler Buses a Generální podniková rada EvoBus GmbH (General Works Council of EvoBus GmbH) se dohodly na strukturálních změnách s cílem trvale snížit roční provozní náklady v Německu. V Holýšově v České republice budou od roku 2028 kompletně stavět karosérie autobusů pro závody Ligny-en-Barrois, Mannheim a Neu-Ulm. Stávající dohoda na ochranu zaměstnanců je z roku 2024 posunuta do roku 2033, v tomto období je vyloučeno propouštění zaměstnanců z provozních důvodů. Daimler Buses rovněž do konce desetiletí investuje do obou německých závodů přibližně 150 milionů eur. Pro dva závody v Mannheimu a Neu-Ulmu je minimální počet stálých zaměstnanců ve výrobě stanoven na 1 500 pro každý. V Německu nedojde k žádnému omezení množství výroby. Till Oberwörder, generální ředitel Daimler Buses: " V intenzivních diskuzích se závodní radou jsme se dohodli na cílovém stavu, který má zajistit naši dlouhodobou konkurenceschopnost. Tímto způsobem vytváříme dlouhodobou vizi našich výrobních závodů v Mannheimu a Neu-Ulmu. Jsme a zůstáváme jediným výrobcem, který nadále vyrábí městské autobusy a autokary v Německu .“ " Definovali jsme jasný plán pro plně elektrická vozidla. Existuje však mnoho nových konkurentů, kteří nabízejí elektrobusy. Tato intenzivnější situace na trhu znamená, že musíme získal lepší pozici z hlediska výrobních nákladů. To platí zejména pro naše německé závody. Chceme našim zákazníkům i nadále nabízet ty nejlepší produkty za atraktivních podmínek – a cílový obrázek to umožňuje, “ uvádí Oberwörder prostřednictvím tiskové zprávy. Bruno Buschbacher, předseda generální podnikové rady EvoBus GmbH patřící společnosti Daimler Buses: " S cílovým obrazem pro EvoBus jsme dosáhli životaschopného výsledku. Udržitelně jsme chránili naše závody bohaté na tradici v Mannheimu a Neu-Ulmu a dali našim kolegům spolehlivou perspektivu do budoucna. Oba závody budou hrát v budoucnu vedoucí roli ve vývoji a výrobě. Jako Generální podniková rada EvoBus musíme přistoupit k přesunu stavby karosérie autobusů do zahraničí, protože jen tak může společnost získat potřebnou konkurenceschopnost. Nepřizpůsobení by EvoBus přineslo jen další nejistotu v nadcházejícím období a v konečném důsledku by znamenalo pomalý pokles. Tento krok nás mrzí, ale musíme se postavit realitě. Nyní je úkolem managementu provést potřebné investice v německých závodech, zajistit dohodnuté náhradní zaměstnání a vést EvoBus do úspěšné budoucnost i.“ Všechny nové městské autobusy Mercedes-Benz a autokary Setra pro evropský trh budou v budoucnu vyvíjeny a uváděny na trh v závodech Daimler Buses v Mannheimu a Neu-Ulmu. Mannheim bude centrem kompetence pro elektrické městské autobusy a od roku 2024 se zcela zaměří na výrobu plně elektrických městských autobusů. Závod navíc rozšiřuje výrobu komponentů.Neu-Ulm zůstane centrem kompetence pro autokay a bude i nadále jediným místem pro výrobu autokarů Setra. Od druhé poloviny dekády budou z výrobní linky v Neu-Ulmu sjíždět také plně elektrické meziměstské autobusy a od konce dekády autokary s bateriovým elektrickým pohonem a pohonem na palivové články na bázi vodíku. Cílem Daimler Buses je nabízet lokálně CO2 neutrální vozidla na bázi baterií nebo vodíku v každém segmentu do roku 2030. Zpočátku se plánuje zaměřit na klíčové trhy Evropy a Latinské Ameriky. Do roku 2039 se na hlavním evropském trhu budou prodávat pouze lokálně CO2 neutrální nová vozidla. Zejména v segmentu městských autobusů to má být v Evropě již v roce 2030. Na cestě ke globální elektrifikaci osobní dopravy plánuje Daimler Buses v polovině tohoto roku uvést na trh první plně elektrický meziměstský autobus. Autokary s bateriovým a vodíkovým pohonem budou následovat na konci tohoto desetiletí. V souladu s duální strategií mateřské společnosti Daimler Truck se Daimler Buses zaměřuje na technologie na bázi baterií a vodíku – protože je to jediný způsob, jak nabídnout přizpůsobená řešení s nulovými emisemi pro různé aplikace zákazníků. Změny se týkají jen těchto tří závodů Daimler Buses, resp. EvoBus.

person rebus  date_range 03.03.2023

Společnost Hyundai Motor Company představila Universe Mobile Office, kancelářskou verzi svého luxusního autobusu Universe,pro korejský trh, který umožní týmovou práci na cestách.

Optimalizovaný půdorys mobilní kanceláře Universe usnadňuje individuální i skupinovou práci a zvyšuje efektivitu práce. Interiér autobusu využívá harmonii zakřivených a rovných linií k vytvoření kancelářského prostředí se třemi různými sedadly a prémiovými, ale praktickými designovými prvky, jako jsou poloautomatické žaluzie a lehké laminátové podlahy. Prostor interiéru je rozdělen na prostory pro skupiny vpředu a vzadu a individuální prostory uprostřed. Pro maximální efektivitu lze využít videokonferenční systém, skládací konferenční stolek a na zakázku vyrobenou pohovku a úložný prostor. Jednotlivé pracovní prostory uprostřed jsou vybaveny prémiovými sklápěcími sedadly, psacími stoly, bezdrátovými nabíjecími podložkami, individuálními zábavními systémy a samostatnými úložnými prostory pro vytvoření pohodlného prostředí pro práci a odpočinek během přepravy. Universe Mobile Office je k dispozici ve třech variantách, ve standardní 10místné, 13místné s prostorem pro skupinovou spolupráci vpředu, 13místné s rozšířeným kancelářským prostorem a 13místné v individální variantě. Mobilní kancelář je již i dispozici v Koreji, v podobě konceptu byla představena na výstavě mobility v Soulu.

person rebus  date_range 02.03.2023
Reklama
C.I.E.B.
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací