Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Prostřednictím "systému včasného varování EU" Evropská komise požaduje stažení autobusů Mercedes-Benz Citaro vyrobených mezi březnem 2018 a červencem 2021 a mezi dubnem 2021 a červnem 2023. Důvodem jsou možné závady, které cestující vystavují nebezpečí úrazu. Jedná se o dveře a úchyty monitoru.

V dokumentu č. A12/01765/23 zveřejněném 4. srpna EK požaduje stažení modelů Citaro, Citaro Ü, Citaro K, Citaro LE, Citaro LE Ü, Citaro LE MÜ, Citaro G a Citaro GÜ s datem výroby od 28. dubna 2021 – 8. června 2023. Rizikem jsou elektrohydraulické dveře, které se mohou během jízdy nezávisle otevřít a zavřít - až o 30 procent - kvůli použití "nesprávných šroubů" v mechanismu pohonu dveří. To by mohlo vést k riziku zranění cestujících. Autobus proto není v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimu a přijatým opatření je stažení od konečných uživatelů. V druhém dokumentu ze dne 2. srpna č. A12/01779/23 požaduje EK stažení Citaro, Citaro K, Citaro LE Ü, Citaro G a eCitaro vyrobených mezi 9. březnem 2018 a 1. červencem 2021. Důvodem je závada na držáku monitoru v blízkosti středových dveří, který může v důsledků vibrací spadnout a zranit cestující. Autobusy specifikované v evropském systému včasného varování o nebezpečných nepotravinářských výrobcích nejsou v souladu s nařízením o schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi. Přijatým opatření EK je stažení od konečných uživatelů. Na popud EK svolávají evropské automobilky ke kontrole a případně opravám závad miliony vozů. Nařízené stažení produktu neznamená, že se závada týká všech vozidel určitého modelu, ale že bylo zjištěno riziko, že může existovat pro uživatele nebezpečná závada. Ve většině případů postačuje kontrola vozidel.

person rebus  date_range 10.08.2023

Samosprávné kraje mají mít možnost určovat maximální ceny za vjezdy nebo parkování autobusů. V Česku taková úprava již existuje. Maximální ceny mohou stanovit kraje nebo obce.

Ministerstvo financí SR (MF SR) plánuje dát krajům novou kompetenci. Budou moci zasahovat do cen za služby, které dopravci platí provozovatelům autobusových nádraží. Současné ceny těchto služeb dnes nejsou na Slovensku žádným způsobem regulovány a mohou být nepřiměřeně vysoké. Jedná se například o cenu za vjezd autobusů na nádraží, za čas, který tam autobus stráví nebo za parkování. Ministerstvo financí plánuje rozšířit takzvaný seznam zboží a služeb místního významu, jejichž ceny již dnes samosprávné kraje mohou „regulovat“. Po cenách za parkování, pohřební služby či například čištění ulic, by měla nově do seznamu přibýt možnost regulace cen služeb autobusových stanic poskytovaných pro dopravce. Návrh opatření vytváří pro samosprávy jen legislativní prostor a neznamená to povinnost. Způsob určování cen je přesně definován a bere v úvahu několik ekonomických ukazatelů, jako jsou například náklady na provoz, tržby či podíl zisku. Zatím se stále jedná o návrh, MF už jej s kraji i Ministerstvem dopravy konzultovalo a v současné době je v meziresortním připomínkovém řízení (kompletní znění ZDE ). V České republice mají kraje a obce možnost stanovit maximální ceny za vjezdy svým nařízením ( Cenový výměr - položka č. 11 str. 5). Na Slovensku platí od 1. ledna 2024 nový zákon o veřejné dopravě. Měla by vzniknout Národní dopravní autorita (NADA), která má zajistit sjednocení tarifních a přepravních podmínek mezi železniční, příměstskou a městskou autobusovou dopravou. Zákon také zavádí národní integrovanou jízdenku, tato část bude účinná od 1. ledna 2025.

person rebus  date_range 07.08.2023

Po výrazném poklesu v prvních šesti měsících letošního roku se v červenci prodej autobusů zvýšil, a to o 210 procent. Registrováno bylo 90 autobusů, nejvíce značky Otokar.

Celkově za prvních sedm měsíců letošního roku klesly registrace autobusů o 56,72% (z 915 ks na 396 ks, tj. o 519 ks). V červenci vzrostly meziročně o 210,34%. I když v procentním vyjádření vypadá toto číslo velmi příznivě, znamená to jen o 61 registrovaných autobusů více - v červenci 2022 bylo registrováno jen 29 autobusů, nejméně za celý loňský rok. V červenci bylo registrováno nejvíce autobusů značky Otokar - 28 ks, následují po 21 ks značky Iveco Bus a Setra, 15 ks Mercedes-Benz, 3 ks MAN a po jednom Isuzu a Škoda. Převážná většina vozidel je s dieselovým pohonem. Nejvíce autobusů je určeno pro Kraj Vysočina (31 ks), Ústecký kraj (28 ks) a Středočeský kraj (13 ks) a Prahu (5 ks). Celkově, od ledna do července 2023 je v registracích první značka Setra s 124 registrovanými autobusy (31,31%), následují Iveco Bus – 103 ks (26,01%), Mercedes-Benz – 49 ks (12,37%), SOR – 42 ks (10,61%), Otokar – 28 ks (7,07%), MAN – 20 ks (5,05%), Isuzu – 14 ks (3,54%), Rošero-P – 8 ks (2,02%), Ford – 2 ks (0,51%), Iveco – 2 ks (0,51%). Od začátku roku směřovalo nejvíce nových autobusů na Vysočinu, do Pardubického a Středočeského kraje. Naopak v Olomouckém kraji si cestující nové autobusy neužijí, nebylo zde registrováno žádné nové vozidlo. V červenci se meziročně zvýšily registrace všech kategorií vozidel. U nových osobních automobilů došlo k nárůstu o 19,65%, u lehkých užitkových o 20,62%. Podíl čistě elektrických vozidel v těchto kategoriích činil 2,9 respektive 1,82%. Výrazně vzrostl počet osobních aut s plug-in hybridním pohonem - o 107% (celkový podíl 2,98%). O 18,10% se zvýšil prodej nákladních vozidel. Prodej motorek se v červenci zvýšil o 9,32%. Zdroj: SDA

person rebus  date_range 04.08.2023

Prodej nových autobusů v první polovině roku vzrostl o 15 % na 14 781 kusů. Nejvíce autobusů nakoupili dopravci ve Francii, v Itálii a ve Španělsku. Přestože stále vede dieselový pohon, začínají se prosazovat elektrické a zvyšuje se prodej hybridních autobusů. Přehled všech zemí ze statistik ACEA.

Největší podíl na trhu drží s 9 309 kusy autobusy s naftovým motorem, a to 63 % (proti roku 2023 jde o nárůst 7,3 %). Prodej nových elektrických autobusů se zvýšil o 33,9 % na 2 132 kusů, znamená to ve srovnání s rokem 2022 tržní podíl 14,4 % (12,4 % v roce 2022). Mezi třemi největšími trhy nejvýrazněji vzrostlo Španělsko o 755,9 % (291 kusů), následuje Francie +89,9 % (507 kusů) a Německo +18,1 % (326 kusů), Česká republika registrova 3 elektrobusy, což je - 87 % proti roku 2022 (23 kusů). Hybridní elektrické autobusy si v Evropě tempo drží (prodeje vzrostly o 160,5 % na 2 066 kusů), podíl na trhu se ve srovnání s prvním pololetím roku 2022 více než zdvojnásobil (z 6,2 % na 14 %). K tomuto výsledku přispěl výrazný růst na druhém a třetím největším trhu, Francii (+886 %) a Španělsku (+180,3 %). Spolu s Německem, Francií a Španělskem tvoří 82,4 % všech registrací hybridních autobusů v EU. V první polovině roku 2023 se prodej nových dodávek v EU zvýšil o 11,2 % na 730 969 kusů, po dlouhé době se podle ACEA zmírnily problémy s dodavatelským řetězcem. K tomuto nárůstu významně přispěly Španělsko a Německo, prodej dodávek vzrostl o 26,6 % a 15,5 %. U dodávek zůstala nafta u zákazníků hlavní volbou s podílem 83,5 % (610 391 ks), což je méně než v roce 2022 (87,2 %). Postupně rostla obliba pohonu na alternativní paliva. Zvýšil se hlavně podíl elektricky nabíjených vanů - na 6,9 %, to představuje dvojnásobný nárůst (+100,4 %) na celkem 50 708 kusů. Trojciferný růst byl na prvním a třetím největším trhu: ve Francii (+118,9 %) a ve Španělsku (+138 %). Naproti tomu registrace hybridních elektrických dodávek poklesly o 7,2 % na 16 602 kusů, což představuje podíl 2,3 %. Ostatní druhy paliv, jako je LPG a CNG vzrostly o 26,5 % a nyní představují 1,3 % trhu. U nákladních aut v první polovině roku 2023 dominovala nafta, která tvořila 95,6 % nových registrací a jejich prodej se zvýšil o 19,2% (171 664 kusů), několik členských států hlásí dvouciferné nárůsty (Německo +23,7 %), Španělsko 14,7 %) a Itálie (+14 %), Česká republika se 4 859 vozy znamená nárůst (+20,6 %). Prodej bateriových elektrických nákladních vozidel vzrostl o 351,5 % a dosáhl 2 384 kusů, ČR registrovala 5 ks. Navzdory velkému nárůstu elektrických vozidel představuje tento typ paliva pouze 1,3% podíl na trhu, ale stále jde o zlepšení oproti 0,4% v loňském roce. Zdroj dat ACEA

person rebus  date_range 31.07.2023

Nejnovější zpráva o udržitelnosti (ESG) popisuje akce, které Solaris Bus & Coach v uplynulém roce podnikla s cílem zajistit udržitelnou budoucnost.

Společnost ve Zprávě ESG 2022 průřezově rekapituluje uplynulý rok s odkazem na rozvoj čistých pohonů, minimalizaci dopadů na životní prostředí a aktivity spojené se zajištěním dodržování nejlepších standardů corporate governance a společenské odpovědnosti – vůči vlastním zaměstnancům i místním kumunitám. Zpráva je rozdělena do čtyř klíčových částí: „Odpovědné řízení“, „Udržitelný produkt“, „Udržitelná výroba“ a „Společenská odpovědnost“. Jde o třetí zprávu o udržitelnosti, kterou připravil Solaris na základě mezinárodních standardů GRI. „ Připravenost Solarisu na aktuální výzvy se buduje ve spolupráci se skupinou CAF. V roce 2022 jsme v rámci naší společné strategie pracovali mimo jiné na snížení dopadu skupiny na sociální a přírodní prostředí a pokračovali ve spolupráci na zajištění odpovědného hodnotového řetězce. Rozvinuli jsme také oblast produktových inovací, která je základem pro budování budoucnosti bez uhlíku. Jsme přesvědčeni, že opatření, která přijímáme, mají pozitivní dopad na každodenní život lidí po celou dobu životního cyklu našich autobusů, “ řekla Agata Stańda, členka představenstva Solaris Bus & Coach pro strategii, transformaci a ESG. Zásadní záležitostí pro Slolaris a rozhodujícím faktorem jejího mezinárodního úspěchu jsou produktové inovace a snahy o vývoj čistých a energeticky úsporných pohonů. Intenzivní práce oddělení výzkumu a vývoje v oblasti vodíkových technologií vyústila v rozšíření nabídky o další vodíkové vozidlo. Zpráva navíc rozsáhle pokrývá aktivity společnosti zaměřené na úsporu zdrojů spotřebovaných ve výrobním procesu, ale i samotných vozidel během provozu – tedy v době, kdy je jejich dopad na životní prostředí nejvyšší. V roce 2022 společnost Solaris na základě výpočtů LCA (Life Cycle Assessment) získala štítky Environmental Product Declaration (EPD) pro své dva autobusy: Solaris Urbino 18 electric a Solaris Urbino 12 hybrid. Péče o profesní rozvoj zaměstnanců je považována za další klíčový faktor přispívající k růstu společnosti. Zpráva popisuje, jak Solaris podporuje lidi, jejichž každodenní úsilí pomáhá společnosti dosahovat jejích obchodních cílů neustálým zlepšováním jejich odborných znalostí. V oblasti sociální angažovanosti byla v roce 2022 vzdělávací kampaň s názvem CityMission by Solaris zaměřena na výchovu nejmladších generací k ekologickému povědomí a povzbuzení k využívání veřejné dopravy. Projekt byl zaměřen na žáky 1. až 3. ročníku základních škol a nabídl účast v kreativní soutěži, vzdělávacích dílnách a městské hře.

person rebus  date_range 28.07.2023

Ve zprávě zaměřené na životní prostředí (E), společenská témata (S) a řízení (G) sdílí Škoda Group svou strategii udržitelného rozvoje a nastiňuje cíle, které si stanovila pro prosazování pozitivních změn.

Report Škoda Group za rok 2022 poskytuje cenné informace o současných a připravovaných aktivitách skupiny zaměřených na minimalizaci dopadů na životní prostředí a podporu sociálních otázek. „ Naší vizí je nabízet udržitelnou mobilitu, a proto jsou zásady ochrany životního prostředí, sociální zásady a zásady řízení hluboce zakotveny v kultuře naší společnosti. Proto vítám příležitost podělit se s vámi - po prvním celém roce mého vedení - o naši cestu k udržitelnosti prostřednictvím tohoto ESG reportu ,“ řekl Didier Pfleger, CEO Škoda Group, a dodal: „Udržitelnost je klíčem k zajištění dlouhodobé resilience a úspěchu Škoda Group a komunit, ve kterých jsme aktivní.“ Škoda Group určila nejvýznamnější témata pro svou strategii udržitelného rozvoje na základě pečlivého posouzení materiality. S využitím mezinárodních standardů a rámců, podkladů z oborových směrnic i z externích a interních průzkumů mezi zainteresovanými stranami Skupina vyhodnotila své negativní i pozitivní, současné i potenciální, dopady na životní prostředí, ekonomiku a lidi, včetně zohlednění lidských práv. „ Naším cílem je zapojit všechny zúčastněné strany a zabývat se všemi klíčovými tématy, která se týkají našeho podnikání, abychom zajistili ucelený a komplexní přístup, který zvyšuje důvěryhodnost naší strategie udržitelného rozvoje ," uvedla Lýdia Rosová, ESG Manager ve Škoda Group. „ Náš první ESG report podporuje tento cíl a představuje významný krok vpřed v přípravě na nadcházející reportovací požadavky ,“ dodala. Hlavní body reportu za rok 2022: • Investice do výzkumu a vývoje udržitelných produktů: 3 % příjmů • Uhlíková stopa Scope 1 + 2: 62 430 CO2e • Výrobní závod v Otanmäki (FI) funguje výhradně na větrnou energii • Do konce roku 2024 bude 1/3 spotřeby elektřiny pocházet ze solární energie • Podíl recyklovaného odpadu: 78 % • 91,3 % recyklovatelnost 30metrové tramvaje • 2. místo v ocenění Czech TOP Employers v roce 2022 v kategorii Automobilový a strojírenský průmysl • 90 % trainee studentů přechází do zaměstnání na plný úvazek • 25 % zaměstnankyň na rodičovské dovolené pracuje na dohodu o částečném úvazku • 0 zaznamenaných případů porušení protikorupčních a protiúplatkářských zákonů Skupina bude každoročně transparentně informovat o tématech souvisejících s udržitelností a bude usilovat o neustálé zlepšování výkonnosti a co nejodpovědnější podnikání. Přední evropský výrobce vozidel a řešení pro veřejnou dopravu, Škoda Group, vyrábí širokou škálu kolejových vozidel a komponentů včetně nízkopodlažních tramvají, elektrických lokomotiv, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy. Zaměstnává 8000 lidí v několika výrobních závodech v České republice a ve Finsku. Obchodní jednotky má skupina také v Německu, Itálii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. V roce 2022 dosáhla tržeb ve výši 763,7 milionu EUR a upravená EBITDA byla 50,2 milionu EUR. Škoda Group je součástí skupiny PPF. Zdroj: Škoda Group

person rebus  date_range 26.07.2023

V anketě magazínu TRANSPORT a LOGISTIKA vybrali čtenáři a odborná porota nejlepší autobusy: Setra TopClass S 516 HD, MAN Lion’s Intercity LE a Mercedes-Benz eCitaro. Celkem bylo oceněno 13 TOP užitkových vozidel.

Čtenářská anketa CZECH TOP TRANSPORT, zaměřená na nákladní vozy, autobusy a návěsy, se po dvouleté pauze vrátila v pozměněném formátu přizpůsobeném současné dynamické době. O vítězích se rozhodovalo ve dvou kolech. V prvním vybírali z téměř sedmdesáti modelů výhradně čtenáři a fanoušci trojici finalistů. Ve druhém kole se do hlasování zapojila i odborná porota, složená jak z předních motoristických publicistů, z nichž někteří naši republiku zastupují v prestižních mezinárodních motoristických porotách, tak ze zástupců oborových organizací a našich partnerů. Porota měla ve finálním hlasování větší váhu. Autobusy s rozdělením na dvě kategorie dostaly větší prostor a nově jsou zavedeny tři „zelené“ sekce. Celkem se vybíral TOP vůz ve třinácti kategoriích a je tak i třináct vítězů. Letos se vůbec poprvé hlasovalo výhradně elektronickou formou na webu www.transport-logistika.cz nebo nominovaných značek a partnerů. Výsledkem byl skoro o 20 procent vyšší počet hlasů než v posledním ročníku. „ Ukázalo se, že je zde poptávka po tomto druhu ankety, která má za úkol zviditelnit dopravní techniku, a zájem hlasujících nám to jenom potvrdil, že budeme pokračovat i nadále, “ říká Michal Štengl, předseda poroty a šéfredaktor magazínu Transport a Logistika. TOP TRUCK DAF NGD XG+ FT TOP BAU TRUCK Scania XT TOP LIGHT TRUCK MAN TGL 12.220 TOP VAN Iveco Daily TOP LIGHT VAN MAN TGE Light Van TOP PICK-UP Ford Ranger Raptor TOP CITY BUS MAN Lion’s Intercity LE TOP BUS Setra TopClass S 516 HD TOP TRAILER Schwarzmüller Power Line TOP BAU TRAILER Schwarzmüller Thermomulde TOP GREEN TRUCK Mercedes-Benz eActros TOP GREEN VAN Volkswagen ID. Buzz Cargo TOP GREEN BUS Mercedes-Benz eCitaro

person rebus  date_range 18.07.2023

Účelem je snaha čelit závislosti zemí EU na Číně, která je jedním z největších producentů lithia. Připravuje se konsorcium, které bude dodávat e-busy do Latinské Ameriky. Firmy EU naopak získají snadnější přístup k bohatým zdrojů lithia.

Evropská komise jedná s výrobci vozidel a vládami o vytvoření konsorcia soukromého sektoru, které by mohlo dodávat elektrobusy do Latinské Ameriky. Uvádí to agentura Bloomberg s odvoláním na lidi obeznámené s plánem, kteří chtějí zůstat v anonymitě. Na oplátku to má usnadnit přístup firem EU k nalezištím lithia v zemích Latinské Ameriky, které mají jeho bohaté zdroje. Odhaduje se, že poptávka po lithiu, které se používá pro baterie do elektrických vozidel, v nadcházejících letech rychle vzroste: do roku 2030 dvanáctkrát a do roku 2050 dvacetinásobně. Plán je součástí širší strategie EU nazvané Global Gateway a tlaku západních zemí na ochranu svých klíčových průmyslových odvětví a na konfrontaci s Čínou, která má silnou kontrolu nad dodavatelskými řetězci, které jsou pro zelený přechod zásadní. Pro země Latinské Ameriky by spolupráce znamenala rychlejší přechod na bezemisní veřejnou dopravu a snížení fosilních emisí. V červnu Evropská komise podepsala s Argentinou memorandum o porozumění, kterým se zakládá partnerství mezi EU a Argentinou v oblasti udržitelných hodnotových řetězců surovin týkajících se hodnotových řetězců pro suroviny. Podobná dohoda mezi EU a Chile se očekává v nejbližší době. Obě země mají jedny z největších zdrojů lithia na světě. Poptávka po elektrických autobusech v Latinské Americe se v příštích několika letech odhaduje na zhruba 10 000 autobusů ročně. Největším městěm s elektickými autobusy je Santiago de Chile následované brazilským Sao Paulem . Mezi hlavní hráče na tamních trzích patří čínští výrobci BYD , Foton a Yutong.

person rebus  date_range 18.07.2023

V EU chybí 400 tisíc profesionálů, kteří by mohli usednout za volant kamionu nebo autobusu. Jaké jsou hlavní potíže dopravců. Jak jsou na tom čeští a evropští autodopravci s řidiči. Jaký je věk řidičů. Kolik řidičů chybí a jsou cizinci opravdu řešením. Průzkum provedla Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU).

Kolik chybí řidičů V Evropské unii chybí podle posledních propočtů zhruba 400 000 profesionálních řidičů. V České republice (ČR) se jedná zhruba o 25 000 řidičů, z čehož přibližně 20 000 připadá na nákladní dopravu a 5 000 na dopravu autobusovou. Obtíže spojené s náborem nových řidičů lze vysledovat v procentu nenaplněných pracovních pozic. Toto číslo nám ukazuje, kolik procent řidičů chybí dopravním firmám k tomu, aby teoreticky dosáhly „plného“ stavu řidičů. V roce 2023 se tak u nákladní dopravy v ČR jednalo o 8,3 %, zatímco v EU průměrně o 9 %. U autobusové dopravy se jednalo v ČR o 5 %, zatímco v EU průměrně o 10 %. Špatná situace v oblasti lidských zdrojů v dopravě panuje s menšími rozdíly ve všech sledovaných zemích Evropské unie. Průměrný věk řidičů Stárnutí populace a zvyšující se průměrný věk řidičů je další z řady potíží, se kterými se dopravci potýkají. Vysoké procento řidičů starších 55 let a naopak nízký počet mladých a začínajících řidičů je palčivým problémem, který může ohrozit existenci mnoha dopravních firem v budoucnu. Zatímco v ČR činí podíl řidičů nákladní dopravy mladších 25 let 5,2 %, v EU se průměrně jedná o 6 %. Na opačné straně nalézáme v ČR 28,4 % řidičů nákladní dopravy starších 55 let, zatímco v EU činí stejná věková kategorie 32 %. Procento řidičů autobusů mladších 25 let činí v České republice i zbytku EU shodně 3 %. Naopak podíl řidičů autobusů starších 55 let činí v ČR 38 %, zatímco v EU činí stejná věková kategorie 41 %. Průměrný věk řidiče nákladní dopravy v ČR činí 47 let (v EU 46 let). Průměrný věk řidičů autobusů činí shodně v ČR i zbytku EU 50 let. Zřejmé jsou tak hrozící potíže způsobené stárnutím profesionálních řidičů v ČR i EU a nízkým zájmem mladších uchazečů o toto zaměstnání. Řidiči ze zahraničí Jednou z možností řešení nedostatku řidičů je zaměstnávání řidičů ze zahraničí. Dle provedeného průzkumu činí procento zahraničních řidičů nákladní dopravy v ČR ze zemí mimo EU 8,1 %. V EU se jedná o 15 %. Připočteme-li k tomu i zahraniční řidiče z ostatních zemí EU, činí podíl cizinců řidičů nákladní dopravy v ČR 12,1 % a v zemích EU průměrně 37 %. U autobusové dopravy činí procento zahraničních řidičů v ČR ze zemí mimo EU 4 %. V EU se průměrně jedná o 6 %. Připočteme-li k tomu i zahraniční řidiče z ostatních zemí EU, činí podíl cizinců v ČR 7 % a v zemích EU průměrně 15 %. Důvodem nízkého zastoupení zahraničních řidičů v ČR je dlouhodobě nepříznivá situace v oblasti získávání pracovních a pobytových povolení cizinců v ČR. Ženy řidičky Oblast dopravy se díky vylepšování sociálních i pracovních podmínek stává stále častěji vyhledávanou také pro ženy řidičky. V rámci nákladní dopravy nalézáme v ČR 2,9 % žen řidiček, zatímco v EU průměrně 4,3 %. Lepší situace panuje v oblasti autobusové dopravy, kde podíl žen řidiček činí v ČR 7,5 %, zatímco v EU 16,6 %. Práce řidiček autobusů je pro ženy obecně vhodnější nežli práce řidiček nákladní dopravy, zejména pak z důvodu snazšího sloučení pracovního a osobního života. Negativní dopady na podnikání dopravců. Dopravci v průzkumu uvedli také hlavní negativní dopady, které má nedostatek řidičů na jejich podnikání. U nákladní dopravy nejčastější potíže způsobuje nedostatek kapacity pro další rozšiřování podnikání (84 %), zvyšující se finanční náklady (79 %), nutnost zaměstnávání méně kvalifikovaných řidičů z důvodu absence zkušenějších (66 %) a celkové snížení produktivity. U autobusové dopravy dopravci nejčastěji zmiňovali potíže se zvyšujícími se finančními náklady (78 %), nedostatek zkušených profesionálních řidičů za volantem, ale také nedostatek zkušených profesionálů zajišťujících vzdělávání a trénink začínajících řidičů (70 %). Třetím nejčastěji zmiňovaným problémem jsou nedostatečné kapacity pro další možné rozšiřování obchodu, opět zejména z důvodu nedostatku řidičů (68 %). Sdružení ČESMA BOHEMIA, výsledky průzkumu včetně grafů na webu TruckJobs.cz

person rebus  date_range 17.07.2023

Meziročně bylo v prvním pololetí registrováno o 65,46 % méně nových autobusů, počet klesl z 886 vozů na 306. Ani červen nepřinesl zlepšení na domácím trhu, proti stejnému měsíci loňského roku klesly registrace o 63 %.

Celkově zůstává se 103 registrovanými autobusy na prvním místě značka Setra (33,66 %), následují Iveco Bus – 82 ks (26,80 %), SOR – 42 ks (13,73 %), Mercedes-Benz – 34 ks (11,11 %), MAN – 17 ks (5,56 %), Isuzu – 13 ks (4,25 %), Rošero-P – 8 ks (2,61%), Ford – 2 ks (0,65 %), Iveco – 2 ks (0,65 %), BMC – 1 ks (0,33 %), Volvo – 1 ks (0,33 %), Scania – 1 ks (0,33 %). Největší počet nových autobusů si užívají cestující na Vysočině (74 ks) a v Pardubickém kraji (65 ks), dále v Praze (44 ks) a Středočeském kraji (43 ks). Podle provedení karosérie jsou na prvním místě linkové s 62,09 % (190 ks), na druhém místě pak městské s 24,84 % (76 ks), následují dálkové – 6,21 % (19 ks), šasi – 1 ks. V červnu 2023 bylo registrováno 65 autobusů, o 112 ks méně, než v červnu 2022. Nejvíce bylo značky Iveco Bus (21 ks), SOR (16 ks) a Mercedes-Benz (12 ks). 22 nových autobusů je určeno pro Středočeský kraj a 13 pro hlavní město. Pro Kraj Vysočina 13 ks a 6 ks pro Karlovarský kraj. Zdroj dat: SDA

person rebus  date_range 07.07.2023
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací