Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Manažerský tým nizozemského výrobce autobusů a autokarů posílí Richard van den Dungen, nahradí Marcela Jacobse po jeho odchodu vloni v červnu.

Jako obchodní ředitel se Richard van den Dungen (50) zaměří na řízení obchodu doma a v zahraničí, mimo jiné s cílem zajistit a zlepšit spokojenost dlouholetých zákazníků. Bude také v úzkém kontaktu s národními prodejci VDL Bus & Coach, které se nyní nacházejí ve 13 zemích. Ve své poslední pozici obchodního ředitele pro švýcarskou společnost kótovanou na burze byl zodpovědný asi 10 let za komerční aktivity. Díky tomu přináší do své nové role ve VDL Bus & Coach mnoho zkušeností. Richard van den Dungen: „ Opravdu se těším na to, jak provedeme s novými kolegy a parnery změny ve světové mobilitě. VDL Bus & Coach je skvělá společnost se skvělými produkty a silnou pozicí na trhu. Je mi ctí dále rozšiřovat a posilovat tuto pozici prostřednictvím naší obchodní organizace .“ Začátkem roku 2023 má VDL Bus & Coach otevřít novou továrnu v Roeselare v Belgii. Roeselare bude vedle Valkenswaardu centrem VDL pro e-mobilitu. Podle prezidenta Willema van der Leegteho z VDL Groep bude CO2 neutrální továrna „nejmodernější továrnou na autobusy v Evropě“. Zdroj: VDL Bus & Coach

person rebus  date_range 22.12.2022

V Česku je podle aktuálních statistik Ministerstva průmyslu a obchodu 1 266 nabíjecích stanic pro elektromobily. Za poslední dva roky se jejich počet zdvojnásobil.

Ke konci října 2022 eviduje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 1 266 nabíjecích stanic s celkem 2 462 dobíjecími body. Ze statistik Centra dopravního výzkumu publikovaných na webu ČistáDoprava.cz vyplývá, že v posledních 3 letech stabilně přibývá asi 300 stanic ročně. Ve srovnání s koncem roku 2020 je tak nyní počet nabíječek pro elektromobily téměř dvojnásobný. Reálný počet stanic je však vzhledem k vysokému tempu jejich budování o dost vyšší, než vykazuje oficiální statistika. „ Jen tři největší provozovatelé – ČEZ, Pražská energetika a E.ON –, kteří tvoří asi dvě třetiny tuzemské sítě dobíjecích stanic, v současnosti udávají celkově více než tisícovku nabíječek ,“ popisuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež poskytuje karty pro odběr PHM i dobíjení elektromobilů. Konkrétně je aktuálně v provozu již 469 stanic ČEZ, PRE vykazuje 350 nabíječek a E.ON 243, přičemž dalších 116 by mělo být ve výstavbě. V největší domácí síti veřejných dobíjecích stanic společnosti ČEZ, která je srovnatelná se středně velkými řetězci čerpacích stanic, může ve stejný okamžik doplňovat energii až 940 elektromobilů. ČEZ odhaduje, že do roku 2030 zvýší celkový výkon dobíjecích stanic v síti na více než trojnásobek oproti dnešku. „ Tempo výstavby neustále roste, aby síť byla schopna odbavovat rychle rostoucí počty elektroaut v ČR. Loni se poprvé v historii během jednoho roku rozrostla o více než sto nových stojanů, letos to bude také výrazně přes stovku a toto tempo chceme držet i příští rok, “ uvedl Martin Schreier, tiskový mluvčí Skupiny ČEZ. „ Prim bude hrát rozvoj vysokovýkonných hubů – lokalit, kde může díky ultrarychlým stojanům i vyššímu počtu rychlých padesátikilowattových stojanů dobíjet šest a více e-aut najednou. Řidičům se tak zkracuje čas samotného dobíjení i čekání na něj a elektromobilita srovnává krok s auty používajícími fosilní paliva ,“ doplnil Martin Schreier. Česko má podle Skupiny ČEZ jednu z nejrobustnějších a nejrychlejších dobíjecích sítí v Evropě. Na 100 elektromobilů u nás připadá 22 dobíjecích stanic, zatímco průměr v EU je 15. Podíl rychlých a ultrarychlých dobíjecích stanic u nás činí 57 %, oproti evropskému průměru 9 %. Je to samozřejmě částečně dáno tím, že podíl elektromobilů vůči běžným typům automobilů je u nás pořád nízký.

person rebus  date_range 12.12.2022

Portál dopravy postupně umožní vyřídit si online většinu úředních záležitostí spojených s dopravou, občanům i firmám. Elektronicky se budou podávat žádostí a hradit správní poplatky týkají se řidičů, automobilů, lodí i letadel.

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy pro elektronickou komunikaci občanů s úřady v oblasti dopravy. Přes internet půjde podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025. „ Šetříme čas a peníze občanů, kteří mohou, namísto několika návštěv úřadů a prohledávání internetových odkazů, nalézt dostupné elektronické služby na jednom místě. Z tohoto rozcestníku jsou dostupné již fungující služby spojené s dopravou, jako je například kontrola tachometru, dálniční známky, ale i novinky. Například nová možnost e-podání žádostí o výměnu řidičského průkazu z důvodu krádeže, ztráty či změny osobních údajů, předvyplnění žádosti na Registr vozidel či nové žádosti v agendě plavidel ,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Další online novinkou zde jsou tzv. BLESKY, tedy žádosti o zrychlené vyřízení do pěti pracovních dnů, nebo elektronická dostupnost dalších lodních a leteckých agend. Portál dopravy má postupně umožnit vyřízení online většiny úředních záležitostí spojených s dopravou. Pro uživatelskou přívětivost je vybudované obousměrné propojení a stejný design s Portálem občana, stačí tak jedno přihlášení v jednom z portálových řešení. Dalšími kroky v rozvoji tohoto dopravního nástroje bude podle ministerstva přidání výpisu z karty řidiče, nové žádosti v agendě vozidel a plavidel. Portál bude přístupný i pro právnické osoby, nabídne elektronickou úhradu správních poplatků na všechny úřady. Smysl Portálu dopravy a jeho přidaná hodnota je ve zpřístupnění „transakčních služeb“, tedy elektronické podání žádostí, úhrada správních poplatků apod. Taktéž zastřešuje různé digitalizační agendy resortu, které vyplývají z jeho různých závazků, povinností či vlastní aktivity. Portál dopravy nyní nabízí či letos nabídne digitální dopravní služby pro: Řidiče: • údaje o ŘP • e-podání žádosti o ŘP • výpis z bodového konta • údaje o přestupcích • údaje o zákazech řízení • údaje o profesní způsobilosti Vlastníky a provozovatele automobilů: • údaje o všech (historicky) vlastněných autech • předvyplnění žádosti o změny v registru • kontrola tachometru • přístup k datům Registru vozidel přes tzv. datovou kostku • přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky • přístup k mýtnému portálu • Ověření vozidla řidiče taxislužby Majitele, provozovatele či vůdce lodí: • e-podání na průkaz vůdce plavidla • přihlášení se na zkoušky A ještě letos zde přibydou: • údaje z registru Státní plavební správy • údaje o plavidlech • e-podání technických prohlídek plavidel • údaje o průkazech vůdců plavidel Majitele či provozovatele letadel a piloty: • registrace provozovatele dronů • rezervace termínu zkoušky • nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty • vydání pilotních a technických průkazů A ještě letos zde přibydou: • údaje o držených průkazech • údaje o letadlech Či zpřístupnění dalších služeb na jednom místě jako: • Ověření vozidla řidiče taxislužby • OneTicket • Přímé propojení s Portálem občana • Aktuality v dopravním sektoru.

person rebus  date_range 08.12.2022

Letos bylo zatím registrováno o 216 autobusů více než ve stejném období roku 2021, v listopadu výrobci registrovali 63 autobusů, také více než vloni.

V období od ledna do listopadu 2022 bylo v ČR registrováno celkem 177 534 nových osobních automobilů, 15 181 lehkých užitkových automobilů, 1 084 autobusů, 8 026 nákladních vozidel, 24 724 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 190 668 nových osobních automobilů, 17 274 lehkých užitkových automobilů, 868 autobusů, 7 638 nákladních vozidel a 21 057 motocyklů. Počet registrovaných osobních automobilů se meziročně zvýšil, celkové letošní prodeje jsou však oproti roku 2021 stále o 6,9% nižší. Výrazně rostou registrace bateriových osobních vozů, za listopad z loňských 292 ks na 447 ks. Velký meziroční propad pokračuje u lehkých užitkových automobilů (za 1-11 o 12,1%), ostatní kategorie vozidel zaznamenaly nárůst. Registrace lehkých užitkových automobilů zaznamenaly celkově pokles o 12,12% (z 17 274 ks na 15 181 ks, tj. o 2093 ks). V listopadu klesly meziročně o 3,70%. Celkově registrace nákladních vozidel oproti loňsku vzrostly o 5,08% (ze 7 638 ks na 8 026 ks, tj.o 388 ks). V listopadu vzrostly meziročně o 15,52%. Registrace autobusů do listopadu vzrostly o 24,88% (z 868 ks v roce 2021 na 1 084 ks, tj. o 216 ks). V listopadu se s 63 autobusy meziročně zvýšily o 70,27%. První je značka Iveco Bus s 398 registrovanými autobusy (36,72%), následují SOR – 253 ks (23,34%), Setra – 226 ks (20,85%), Mercedes-Benz – 48 ks (4,43%), Solaris – 37 ks (3,41%), MAN – 28 ks (2,58%), Iveco – 24 ks (2,21%), Isuzu – 20 ks (1,85%), Škoda – 14 ks (1,29%), Ford – 10 ks. V listopadu je na prvním místě značka Setra - 44 ks, následují Iveco Bus - 9 ks, Solaris - 5 ks, Isuzu - 2 ks a SOR - 2 ks. Zdroj: SDA

person rebus  date_range 06.12.2022

Ministerstvo dopravy vyplatilo v srpnu dopravcům za poskytování slev na jízdném pro děti, studenty, seniory a zdravotně postižené více než 333 milionů korun.

Částka 333 219 647,97 Kč, kterou dopravci fakturovali za poskytování slev v srpnu 2022, je téměř shodná se srpnem 2021 (371 milionů), tvoří 79 % roku 2020 a cca 72 % předcovidového roku 2019, který ministerstvo dopravy považuje za srovnávací základnu. Tento poměr zůstává stejný již několik měsíců a lze přepokládat, že přepravní výkony dosáhly nebo přesáhly úroveň předcovidového roku 2019 při současném nárůstu cen jízdného a snížení slev od 1. 4. 2022. Fakturované částky v srpnu 2022: Autobusy ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 12 098 532,94 STUDENT AGENCY k.s. 9 132 953,00 ARRIVA autobusy a.s. 7 276 954,28 Z-Group bus a.s. 6 118 770,00 Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. 5 341 808,69 BDS - BUS, s.r.o. 5 295 406,47 Transdev Morava s.r.o. 4 827 668,44 FlixBus CZ s.r.o. 3 600 238,53 BusLine LK s.r.o. 3 567 499,76 ARRIVA CITY s.r.o. 3 407 813,37 Vlaky České dráhy, a.s. 139 076 226,57 RegioJet a.s. 37 168 995,91 ARRIVA Vlaky s.r.o. 6 305 497,92 LEO Express a.s. 5 608 416,25 GW Train Regio a.s. 2 045 320,77

person rebus  date_range 06.12.2022

Desátý měsíc v roce autobusový trh po čtyřech měsících útlumu začal růst. Státy Evropské unie hlásí celkem 2 377 registrovaných autobusů a autokarů, o 466 meziročně více.

Celkový trh EU s užitkovými vozidly v říjnu 2022 klesal již šestnáctý měsíc v řadě (-8,5 %). Důvodem je stále pokles registrací dodávek, které tvoří drtivou většinu celkových prodejů užitkových vozů. Segmenty nákladních vozidel a autobusů si naopak vedly lépe než v říjnu 2021. Nejprudší pokles všech užitkových vozidel zaznamenalo Německo (-12,4 %), následované Francií a Itálií s mírnějšími ztrátami (- 5,3 %, resp. -3,9 %). Španělsko naopak vykázalo mírný nárůst (+1,2 %). Česká republika kopíruje největší trhy, zaznamenala pokles prodejů (-7 %). Za deset měsíců roku 2022 se registrace nových užitkových vozidel v celé Evropské unii snížily o 16,8 % na 1,3 milionu kusů. Celkový výkon regionu byl tlumen slabými výsledky jeho čtyř klíčových trhů, všechny čelily dvoucifernému poklesu: Španělsko (-20,9 %), Francie (-19,1 %), Německo (-15,4 %) a Itálie (-10,4 %). Česká republika s 21 942 ks vykázala pokles -6,7 %. Registrace nových autobusů a autokarů v EU po čtyřech měsících poklesu v říjnu 2022 vzrostly o 24,4 %. K tomuto pozitivnímu výsledku výrazně přispěly země střední a východní Evropy (+87,1 %). V Rakousku registrovali výrobci 140 vozidel (+57,3 %), v Maďarsku 183 ks (+490 %), v Rumunsku 104 ks (+169 %), Česká republika si naopak jen s 35 autobusy vedla hůže (-12,5 %). Z hlavních trhů si vedlo hůře než před rokem (-27,7 %) pouze Německo. Naopak dvouciferný nárůst zaznamenalo Španělsko (+25,9 %), následované Itálií (+6,9 %) a Francií (+5,6 %) se solidními výsledky. Od ledna do října se trh s novými autobusy a autokary snížil o 2,4 % na 22 832 ks. S výjimkou Španělska (+29,0 %) zaznamenaly všechny klíčové trhy regionu výrazný pokles: Německo (-23,0 %), Francie (-13,3 %) a Itálie (-8,4 %). Česká republika s 1 021 autobusy vykázala nárůst o téměř 23 %. Podobný počet vozidel registrovalo Švédsko (1 057 ks), Portugalsko (1 342 ks), a následují největší trhy: Španělsko (1 893 ks), Itálie (2 552 ks), Německo (3 536 ks), Francie (4 816 ks). Zdroj dat ACEA

person rebus  date_range 28.11.2022

Místo dvanácti jen osm autobusů denně. Nepříznivá situace na evropském trhu a nízké prodeje autobusů vedou výrobce k utlumení výroby v polském závodě ve Starachowicích.

MAN Truck & Bus SE se rozhodl pro komplexní balíček opatření pro strukturální reorganizaci autobusového podnikání. Prodeje autobusů MAN klesly z přibližně 7 400 autobusů v roce 2019 na 4 600 v roce 2021. Za prvních devět měsíců roku 2022 se prodalo kolem 2 800 autobusů. " Vzhledem k celkové ekonomické situaci způsobené válkou na Ukrajině a s tím spojeným nárůstem nákladů na materiál a energie nelze očekávat výrazné zlepšení situace na trhu a odbytu a tím i ekonomického rozvoje odvětví v krátkodobém ani střednědobém období. Je proto naléhavě nutná další strukturální úprava obchodní jednotky ," uvedl výrobce v oficiálním vyjádření. Balíček zahrnuje opatření ke zvýšení prodeje, snížení nákladů na materiál, energii, výrobu a vývoj a snížení osobních nákladů v mezinárodní výrobní struktuře. Oba autobusové závody v turecké Ankaře i Starachowicích v Polsku budou dál vyrábět, přizpůsobí ale výrobní kapacitu aktuálnímu vývoji na trhu. " V polském výrobním závodě ve Starachowicích se má v budoucnu vyrábět místo současných dvanácti jen osm autobusů denně ,“ uvedl Michael Kobriger, člen výkonné rady pro výrobu a logistiku MAN Truck & Bus SE. " Tato výrobní kapacita nás donutí v závodě ve Starachowicích zrušit 860 pracovních míst. Informovali jsme o tom zaměstnance a zahájíme konzultace s odbory ." Zaměstnancům, kterých se restrukturalizace dotkne, nabídne práci v závodě na výrobu nákladních automobilů v Krakově nebo v Banovcích na Slovensku. Závod ve Starachowicích získal MAN v roce 1999, v roce 2007 se stal kompetenčním centrem pro výrobu autobusů. V letech 2015 a 2016 byl závod rozšířen a modernizován. Kromě nového zákaznického centra byla postavena nová administrativní budova, sklad, budovy získaly nový vzhled a výrobní závod byl vybaven novými technologiemi pro výrobu vozidel. V roce 2016 byly postaveny první kompletní autobusy. V roce 2017 byla otevřena nová výrobní hala na podvozky a o rok později sjely z výrobní linky první autobusy nové generace, celkově zde vyrobili 1 724 vozidel. Starachowice jsou pro MAN centrem pro výrobu nízkopodlažních městských autobusů, v posledních dvou letech do modernizace a rozšíření o montáž elektrických MAN Lion's City E investoval přes 27 milionů eur. Sériová výroba elektrického městského autobusu byla zahájena v roce 2020. Německý výrobce zaměstává ve Starachowicích asi 3 tisíce lidí. Městské autobusy MAN odjíždějí z města s asi 50 tisíci obyvateli ležícího přibližně 130 km jižně od Varšavy do celého světa. Letos získal MAN Lion's City 12 E ocenění Bus of the Year 2023 . Prohlédnout si ho můžete na veletrhu CZECHBUS na stánku MAN Truck & Bus Czech Republic, doplní ho nízkopodlažní meziměstský MAN Lion's Intercity LE a zájezdový Neoplan Cityliner.

person rebus  date_range 21.11.2022

Slevy na jízdném pro děti, studenty, seniory a zdravotně postižené znamenaly pro ministerstvo dopravy vyplatit dopravcům ze státního rozpočtu na kompenzacích 673 milionů korun.

Celkově bylo za červen fakturováno 387 618 909,05 Kč, oproti roku 2021 přibližně o 10 % méně, o 28 % více než v roce 2020 a cca 76 % roku 2019, který ministerstvo dopravy při srovnání považuje za vhodnou základnu. Zatím částka neklesá k předpokládané hodnotě okolo 67 % po snížení slev o 1/3. Vliv předprodeje jízdenek za starou cenu již odeznívá, proto zřejmě přepravní výkony dosáhly nebo přesáhly úroveň předcovidového roku 2019. K vyššímu objemu fakturovaných kompenzací zřejmě přispěl i určitý nárůst cen jízdného. Potvrdí nebo vyvrátí to podle ministerstva až další měsíce. Fakturované částky v červnu 2022: Autobusy ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 14 026 793,37 ARRIVA autobusy a.s. 12 204 587,45 STUDENT AGENCY k.s. 9 617 678,00 Z-Group bus a.s. 6 531 306,00 ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. 5 398 552,70 Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. 5 272 433,50 Transdev Morava s.r.o. 5 167 168,31 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 4 965 070,41 BusLine LK s.r.o. 4 875 220,73 ČSAD Střední Čechy a.s. 4 584 228,33 Vlaky České dráhy, a.s. 161 757 836,07 RegioJet a.s. 35 110 255,02 ARRIVA Vlaky s.r.o. 8 658 421,98 LEO Express a.s. 5 261 598,00 Die Länderbahn GmbH DLB, os 592 545,18 Za první prázdninový měsíc dopravci ministerstvu dopravy fakturovali 285 304 217,20 Kč, přibližně 75 % roku 2021, 89 % roku 2020 a cca 72 % předcovidového roku 2019. Částky jsou stále nad úrovní 67 % roku 2019, což (v tehdejších cenách) odpovídá snížení slev o 1/3, ke kterému došlo od 1.4.2022. Lze tedy předpokládat, že přepravní výkony dosáhly nebo přesáhly úroveň roku 2019 a současně došlo k určitému nárůstu cen jízdného. Nárůst cen bude pokračovat, u jednotného jízdného od nových jízdních řádů v prosinci o 15 %. Fakturované částky v červenci 2022: Autobusy ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 8 689 051,85 STUDENT AGENCY k.s. 8 334 271,00 ARRIVA autobusy a.s. 6 744 559,33 Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. 3 957 182,96 FlixBus CZ s.r.o. 3 864 102,75 Z-Group bus a.s. 3 714 537,00 BusLine LK s.r.o. 3 144 183,11 ARRIVA CITY s.r.o. 3 066 889,66 Transdev Morava s.r.o. 3 057 649,27 ČSAD Střední Čechy a.s. 2 965 504,66 Vlaky České dráhy, a.s. 123 745 517,98 RegioJet a.s. 36 305 524,48 ARRIVA Vlaky s.r.o. 6 154 142,85 LEO Express a.s. 5 954 411,75 GW Train Regio a.s. 1 866 073,02

person rebus  date_range 07.11.2022

Novou Divizi Components & Bus Mobility Škoda Group od listopadu 2022 vede Petr Novotný. Vznikla sloučením dvou obchodních jednotek.

Od 1. listopadu posílil tým vrcholového managementu Petr Novotný (50), který nastoupil na pozici President Components & Bus Mobility. Škoda Group tímto krokem zefektivňuje řízení dvou obchodních jednotek, které do této chvíle fungovali odděleně. Jejich činnost je ale vzájemně významně propojená a dohromady mají velký růstový potenciál, uvádí tisková zpráva. " Rozhodli jsme se ještě více zefektivnit naši organizační strukturu a spojujeme tak řízení našich dvou obchodních jednotek Bus Mobility Solutions a Electric Systems & Components. Vedením obou jednotek je nově pověřen Petr Novotný, který má 23 let zkušeností s řízením na vysoké úrovni v nadnárodních společnostech v Evropě, Africe a Asii ," říká Didier Pfleger, CEO Škoda Group. Jednotka Bus Mobility Solutions vznikla v květnu 2021 s cílem zaměřit se na vývoj nových zelených technologií pohonu pro autobusy jako je LNG a vodík a propojení na sesterskou společnost Temsa. TOP manažerský tým Skupiny v jejím vedení posílila Tanya Altmann, ta nyní ze Skupiny odchází. Petr Novotný bude ve Škoda Group zodpovědný za rozvoj skupiny v oblasti kolových vozidel, na kterou se chce skupina v následujících letech zaměřit. Potenciál v tomto odvětví je zejména ve výzkumu a vývoji vodíkových pohonů, o které se v poslední době výrobci i zákazníci zajímají. Jeho druhým úkolem bude dále rozvíjet obchod v rámci produkce pohonů a trakčních motorů, které už nyní pohánějí kolejová i silniční vozidla po celém světě. Petr Novotný vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Už během studií nastoupil do společnosti Deloitte Česká republika, kde pracoval čtyři roky na pozici Audit Senior. Následně působil dva roky v Rakousku jako vedoucí interního auditu skupiny a poté dva roky v Irsku jako finanční kontrolor společnosti Coca-Cola. Dva a půl roku získával zkušenosti ve společnosti Philip Morris International, kde působil jako manažer strategie a rozvoje podnikání pro střední Evropu v České republice a manažer financí na Slovensku. Nejvíce zkušeností získal během svého čtrnáctiletého působení ve společnosti Scania, kde nejprve řídil finanční oddělení v České republice a Německu, poté měl na starosti finanční služby pro jižní a východní Afriku a naposledy zastával tři a půl roku pozici generálního ředitele a člena představenstva společnosti Scania India.

person rebus  date_range 04.11.2022

V říjnu klesly meziročně registrace autobusů o 12,50%, ze 40 ks na 35 ks. Nejvíce autobusů registrovalo Iveco Bus, následují SOR Libchavy, Mercedes-Benz a jen po jednom vozidle Irizar, Isuzu a Solaris.

Pro PID a Prahu bylo vyrobeno 21 autobusů, pro Pardubický a Jihomoravský kraj po 5 ks, do Olomouckého kraje směřovaly 3 vozy a do Plzeňského 1 autobus. Iveco Bus v říjnu registrovalo 23 autobusů, SOR 5 ks, Mercedes-Benz 4ks, Irizar, Isuzu a Solaris po 1 vozidle. Za celé dosavadní období roku registrace autobusů vzrostly meziročně o 22,86% (z 831 ks na 1 021 ks, tj. o 190 ks). První je značka Iveco Bus s 389 registrovanými autobusy (38,10%), následují SOR – 251 ks (24,58%), Setra – 182 ks (17,83%), Mercedes-Benz – 47 ks (4,60%), Solaris – 32 ks (3,13%), MAN – 28 ks (2,74%), Iveco – 24 ks (2,35%), Isuzu – 18 ks (1,76%), Škoda – 14 ks (1,37%). Osobních automobilů (OA) bylo v říjnu 2022 registrováno 16 283, což je sice ve srovnání s loňskem, kdy došlo ke značnému propadu, nárůst o 28%, ale registrace nedosáhly ani úrovně roku 2020 a oproti roku 2019 jsou nižší o 8,3%. Počet registrovaných elektrických vozidel v říjnu meziročně stoupl o 46%. Říjnové registrace vzrostly také u nákladních automobilů a motocyklů, pokles prodejů už několik měsíců v celé EU zaznamenávají lehké užitkové vozy. Zdroj dat: SDA

person rebus  date_range 04.11.2022
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací