Reklama
Reklama
Zprávy

Registrace nových autobusů se ve srovnání s rokem 2022 zvýšily o 19,4% na 32 593 kusů. Podíl dieselových mírně klesá, stále se ale drží nad 60 procenty. Podle očekávání se zvyšují nákupy elektrických autobusů, vloni bylo registrováno o 1 459 ebusů meziročně více. Tento trend se netýká České republiky, kde bylo registrováno jen 6 elektrických autobusů (oproti 40 ks v roce 2022) a hybridních 10 ks (oproti 25 ks v roce 2022). Statistiky zprostředkovává ACEA .

Z hlavních trhů EU zaznamenaly velký nárůst celkových registrací Itálie (5 119 ks) a Španělsko (3 679 ks) oba + 56,2%. Největší a druhý největší autobusový trh, Německo (5 493 ks) a Francie (6 125 ks), vzrostly o 12,5 %, resp. 4,1 %. V České republice bylo registrováno 1 080 ks autobusů, což znamená proti roku 2023 pokles o 11,1%. Jak vyplývá z údajů ACEA, v zemích EU rychle roste počet elektrických autobusů. Vloni se jejich registrace zvýšily o 39,1 procenta, registrováno bylo 5 166 e-busů, což znamenalo 15,9 procenta. Podíl dieselových mírně klesl, na 62,3 procenta. O rok dříve to bylo 66,9 procenta. Údaje o dieselových autobusech zahrnují také autobusy poháněné bionaftou. Elektrobusovou "velmocí" bylo v roce 2023 Španělsko s nárůstem o 269,7 % (525 ks), Itálie o 253% (410 ks) a Německo o 29% (835 ks). Dobře si vedlo Polsko s nárůstem o 177% (357 ks), Portugalsko +502% (385 ks) nebo Rumunsko +131% (363 ks). Česká republika je s 6 elektrickými autobusy na posledních příčkách. Výrazně vzrostly i hybridní autobusy, které zvýšily svůj podíl nově registrovaných autobusů z 7,1 na 12,8 procenta. Celkově bylo v EU loni registrováno o 115,1 procenta více hybridních autobusů ve srovnání s rokem 2022. Nejvíce hybribních autobusů jezdí ve Francii (+221,3 %), Španělsku (+172,4 %) a Německu (+37,5 %). Prodej nových dodávek v EU vzrostl v minulém roce o 14,6 % na téměř 1,5 milionu kusů. Opět díky klíčovým trzhům. Itálie vedla s růstem o 22,7% růstem, těsně za ní následovalo Španělsko s 22 %, Německo s 12,1 % a Francie s 8,9 %. Z celkového počtu bylo téměř 109 tisíc elektrických, což znamená nárůst o téměř 57%. Nákup hybridních vzrostl o necelých 5% na 33,8 tisíc. V České republice bylo registrováno 22 769 ks dodávek (+35%). V registracích nákladních vozidel stále vede naftový pohon, který tvořil 95,7 % nových registrací. Prodej dieselových vozidel vzrostl o 15,4%. O nárůst se zasloužilo Německo (+23,5 %), Španělsko (+21,8 %) a Itálio (+12,3 %). Registrace nových elektrických nákladních vozidel se zvýšil o 234,1% a dosáhly 5 279 kusů. Nizozemsko (+889,7 %) a Německo (+169,8 %) se ukázaly jako hlavní hybatelé tohoto velkého nárůstu s více než 60 % všech prodejů elektrických nákladních vozidel v EU. Elektrická nákladní vozidla nyní představují 1,5 % trhu, což je výrazný pokrok oproti 0,8 % v předchozím roce. Registrace v České republice dosáhly 10 408 ks, což znamená nárůst o 16%. Zvýšil se také podíl elektrických vozů, a to o 150% (10 vozidel).

person rebus  date_range 29.01.2024

Společnost MARTIN UHER bus zveřejnila veřejnou zakázku na na dodání 10 ks dvanáctimetrových autobusů s vodíkovým pohonem pro příměstskou hromadnou dopravu v okolí Mníšku pod Brdy a Dobříše.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 180 166 667 korun (18 016 667 korun za jeden vůz). Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídnutá cena. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 27. února 2024. Nákup bude financován z dotačního programu 39. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU – SC 6.1 (ITI). Před zveřejněním zakázky proběly dvoukolové tržní konzultace, kterých se účastnily Iveco Czech Republic, SOLARIS CZECH a ŠKODA ELECTRIC. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek, k tomu postačí dodávka nejméně 1 nového autobusu shodného nebo obdobného charakteru jako poptávané autobusy a to jednomu nebo více kupujícím. Musí jít o autobus kategorie 12 metrů s elektrickým nebo vodíkovým pohonem. Autobusy musí být vybraným dodavatelem dodány ve lhůtě nejpozději do 15 měsíců ode dne doručení výzvy k plnění, která musí být doručena nejpozději do 33 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Autobusy s vodíkovým pohonem budou jezdit na na linkách PID č. 517 Dobříš - Příbram, 688 Mníšek p. Brdy - Nový Knín - Dobříš a 446 Mníšek p. Brdy - Kytín - Dobříš. Příprava provozu bezemisních autobusů byla zahájena podepsáním Memoranda o spolupráci v rozvoji využití vodíku, které uzavřeli dopravce, MARTIN UHER bus, Středočeský kraj, IDSK a ČEZ v roce 2022. Projekt následně schválilo krajské zastupitelstvo a je zastřešen smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě pro období od prosince 2024 na deset let s možností prodloužení o dalších pět let, tak aby byla zajištěna udržitelnost projektu. Zahájení provozu autobusů je také závislé na vybudování potřebné infrastruktury pro čerpání vodíky, kterou má zajistit ČEZ. Podle dřívějšího vyjádření Petra Boreckého, radního pro oblast veřejné dopravy Středočeského kraje by autobusy mohly být nasazeny na linky na konci roku 2025 anebo v roce 2026. Záleží ale na tom, jak rychle budou výrobci novou techniku schopní dodat. Vodík by autobusy měly čerpat přímo v centrále firmy Martin Uher Bus v Mníšku pod Brdy, kde ČEZ vybuduje plnicí stanici. K elektrolýze pak bude využívat elektrickou energii z vodní elektrárny ve Vraném nad Vltavou, půjde tedy o zelený vodík. Mníšek byl vybrán pro tento pilotní projekt mimo jiné kvůli kopcovitému terénu, který bude testem pro zatížení vodíkových autobusů a ověření reálného dojezdu v jednotlivých ročních obdobích.

person rebus  date_range 29.01.2024

Jeden z největších výrobců užitkových vozidel na světě v roce 2023 po celém světě prodal 526 053 nákladních vozidel a autobusů, z toho 3 443 bylo bateriových elektrických. Daimler Buses vloni dosáhl největšího růstu, zákazníkům dodal 26 168 autobusů, což znamená 9 procentní nárůst (24 041 ks v roce 2022).

Podle tiskové zprávy prodeje vzrostly také Daimler Trucks North America o +4 % (195 014 kusů) a Daimler Trucks Asia o +3 % (161 171 kusů). Divize nákladních vozů Mercedes-Benz s 158 511 kusy zaznamenala pokles o 5 % pokles, což výrobce vysvětluje především slabým výkonem brazilského trhu. Na úrovni koncernu vzrostla prodejní čísla čistě elektrických vozidel, v roce 2022 se prodalo 914 elektrobusů a nákladních vozidel a v loňském roce 3 443 ks (+277%). Martin Daum, CEO Daimler Truck Holding AG: „ V roce 2023 jsme opět zvýšili naše prodeje, a to navzdory neustále náročné situaci v zásobování, která zabránila ještě vyššímu prodeji. Jsme pevně přesvědčeni, že dosáhneme našich finančních ambicí pro rok 2023. Náš prodej bateriových elektrických vozidel se ve srovnání s předchozím rokem více než ztrojnásobil. Pro naše zákazníky jsme v roce 2023 rozšířili produktové portfolio bateriových elektrických vozidel na deset různých modelů. To je základ pro budoucí růst a podtrhuje naši aspiraci stát se lídrem v dopravě budoucnosti ." Daimler Truck podrobně představí své výsledky na virtuální výroční konferenci skupiny 1. března, podá zprávu o svých finančních a nefinančních klíčových ukazatelích za rok 2023 a také představí své aktuální prognózy pro finanční rok 2024.

person rebus  date_range 22.01.2024

Domenico Nucera, prezident Bus Business Unit Iveco Group, byl jmenován předsedou divize autobusů a autokarů Evropské asociace výrobců automobilů. Byl zvolen na období jednoho roku.

„ EU si stanovila velmi ambiciózní cíle dekarbonizace pro autobusy a autokary. Ambice na papíře však neodpovídají realitě implementace, protože Evropa postrádá stejně ambiciózní podmínky ,“ uvedl Domenico Nucera. Výrobci autobusů a autokarů neustále pracují na čistších a ekologičtějších modelech, které by pomohly snížit emise CO2 ze silniční dopravy, ale nemohou řešit problémy sami. Provozovatelé veřejné dopravy a autokarů musí být schopni investovat a ziskově provozovat nové modely. Klíčem k rychlé dekarbonizaci těžké dopravy je proto spolupráce se všemi zúčastněnými stranami: tvůrci politik, provozovateli dopravy, poskytovateli infrastruktury pro elektrické nabíjení a doplňování vodíku a dalšími. " Autobusy jsou nejoblíbenějším prostředkem veřejné dopravy v EU , představují více než polovinu všech cest veřejnou dopravou. Mají nejnižší uhlíkovou stopu ze všech forem motorizované dopravy, zároveň poskytují základní veřejnou službu a zároveň významně přispívají k dekarbonizaci ," uvedl Domenico Nucera. " Na silnicích EU dnes jezdí více než 700 000 autobusů, které poskytují mobilitu všem Evropanům. Tvůrci politik by se však měli soustředit na konkurenceschopnost tohoto životně důležitého odvětví tváří v tvář rostoucí konkurenci z jiných globálních regionů ," dodal Domenico Nucera. Divize autobusů a autokarů ACEA zastupuje 15 hlavních evropských výrobců automobilů, dodávek, nákladních automobilů a autobusů: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group a Volvo Group. Dominico Nucera byl zvolen na jednoleté období a přebírá funkci po Anně Westerbergové , prezidentce společnosti Volvo Buses (původně tuto funkci zastával Martin Lundstedt). Nejvyšší představitelé členů se volí vždy na jeden rok. Domenico Nucera má přibližně 20 let zkušeností v automobilovém průmyslu, od roku 2003 pracuje v oblasti pohonných jednotek a přebírá role se zvýšenou odpovědností. V roce 2017 se stal ředitelem kvality pohonných jednotek ve společnosti IVECO, čímž svou roli rozšířil o užitková a speciální vozidla. V roce 2020 byl jmenován viceprezidentem aftermarketových řešení pro hnací ústrojí a užitková a speciální vozidla, než se v roce 2021 stal prezidentem obchodní jednotky Bus, Iveco Group a členem Senior Leadership Teamu Iveco Group. Je držitelem magisterského titulu v oboru Elektronické inženýrství na univerzitě v Pise v Itálii.

person rebus  date_range 22.01.2024

Evropský parlament a Rada se předběžně dohodly na posílení emisní normy CO2 pro nově pořizované nákladní automobily a autobusy. K dosažení cílů do roku 2030 bude muset jezdit 400 tisíc vozidel na elektrický a vodíkový pohon a nejméně jedna třetinu všech nových registrací musí tvořit modely s nulovými emisemi. K tomu bude potřeba 50 tisíc nabíjecích a 700 vodíkových stanic. Nově se má nařízení vztahovat na dálkové autobusy, popelářské vozy a další menší nákladní vozy.

Evropský parlament a Rada se 18. ledna dohodly o posílení emisní normy CO2 pro nová těžká užitková vozidla (HDV) vstupující na trh EU od roku 2030. Jednání předcházela nároční jednání, kterých se aktivně účastnila Česká republika a na kterých bylo dosaženo zmírnění původního návrhu regulace . Nařízení stanoví nové ambiciózní cíle snížení emisí CO2 pro rok 2030, 2035 a 2040. " Vítáme prozatímní politickou dohodu. Nové normy zajistí, že tento segment odvětví silniční dopravy přispěje do roku 2050 k posunu k mobilitě s nulovými emisemi a ke klimatickým ambicím EU do roku 2030 a klimatické neutralitě ," uvedla Evropská komise. Dohoda stanoví cíle snížení emisí CO2 pro těžká užitková vozidla o 45 % na období 2030–2034, 65 % pro období 2035–2039 a 90 % od roku 2040 ve srovnání s úrovněmi z roku 2019. Oblast působnosti nařízení je po jednání rozšířena a tyto normy se nyní mají vztahovat na téměř všechna nákladní vozidla (včetně služebních vozidel, jako jsou popelářské vozy, sklápěče nebo domíchávače betonu od roku 2035), městské autobusy, dálkové autobusy a přívěsy. Komise bude pověřena analyzovat možnost tohoto rozšíření na nákladní vozy do 5 t. Od roku 2030 jsou také stanoveny specifické cíle snížení emisí pro přívěsy (7,5 %) a návěsy (10 %). Aby se urychlil přechod na bezemisní veřejnou dopravu v celé Evropě, musí nové městské autobusy snížit emise o 90 % od roku 2030. Všechny nové městské autobusy budou muset být do roku 2035 bezemisní. Podle ministerstva dopravy nadále platí, že meziměstské autobusy jsou vyňaty ze 100% cíle pro městské autobusy. Tento typ HDV bude spadat pod obecné cíle pro autokary. V rámci prozatímní dohody Komise přezkoumá účinnost a dopad nařízení do roku 2027. Tento přezkum se bude týkat rozšíření oblasti působnosti na malá nákladní vozidla, což je metodika registrace HDV výhradně na paliva neutrální z hlediska CO2, v souladu s právem EU a cíle klimatické neutrality, úloha uhlíkového korekčního faktoru při přechodu k HDV s nulovými emisemi a metodika pro určování emisí CO2 po celý životní cyklus nových těžkých nákladních vozidel. Dohoda má být jasným signálem výrobcům, provozovatelům dopravy a uživatelům, aby nasměrovali investice do inovativních technologií s nulovými emisemi a podpořili zavádění infrastruktury pro dobíjení a doplňování paliva. Evropský parlament a Rada nyní musí dohodu formálně schválit. Po dokončení tohoto procesu budou nové právní předpisy zveřejněny v Úředním věstníku Unie a vstoupí v platnost. K dohodě se 18. ledna vyjádřilo také Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). " Výrobci nákladních vozidel a autobusů plně podporují ambiciózní program dekarbonizace. Dohodnutý časový harmonogram implementace však zůstává extrémně náročný, protože neexistují zásadní podmínky. Dohodnuté vysoce ambiciózní cíle snížení emisí CO2 musí být podpořeny důvěryhodnými podmínkami. Infrastruktura elektrického nabíjení a doplňování vodíku, komplexní cenová schémata zoplatnění uhlíku a smysluplná podpůrná opatření pro rychlé investice dopravců: to jsou vedle vozidel s nulovými emisemi klíčové složky pro rychlou dekarbonizaci odvětví těžké nákladní dopravy, “ zdůraznil Sigrid de Vries, generální ředitel ACEA. " Nemůžeme stále směle stanovovat ambiciózní cíle pro výrobce vozidel a očekávat, že bude následovat rychlá a hladká implementace. Bez podpůrného rámce pro podporu poptávky po modelech s nulovými emisemi nebude možné dosáhnout cílů, zejména s ohledem na předpokládaný časový harmonogram ." K dosažení cílů do roku 2030 bude muset jezdit více než 400 000 vozidel na elektrický a vodíkový pohon a nejméně jedna třetina všech nových registrací musí tvořit modely s nulovými emisemi. Evropa podle ACEA potřebuje alespoň 50 000 vhodných nabíjecích stanic (většinu Megawatt Charging Systems) a alespoň 700 vodíkových čerpacích stanic. Komise navrhla nařízení, kterým se stanoví normy CO2 pro těžká nákladní vozidla od roku 2030, aby pomohly dosáhnout cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050 a snížit poptávku po dovážených fosilních palivech, v únoru 2023. Podle ní jsou těžká nákladní vozidla zodpovědná za více než 25 % emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a představují více než 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.

person rebus  date_range 19.01.2024

Výrobce užitkových vozů MAN Truck & Bus dodal svým zákazníkům 116 tisíc vozidel, o 37 procent více než v roce 2022, kdy ještě doznívaly problémy s koronavirem. Téměř o 20 procent vrostly prodeje autobusů, zdvojnásobila se poptávka po autokarech. Pozitivně se vyvíjel trh s trucky a dodávkami.

Friedrich Baumann, ředitel prodeje a zákaznických řešení v MAN Truck & Bus SE: „ Po několika velmi náročných letech jsme zpět na cestě k úspěchu. Dokázali jsme zabodovat svým inovativním portfoliem produktů a našimi zákaznicky orientovanými služby, což je jeden z důvodů, proč nám finanční rok 2023 přinesl v některých případech rekordní tržby. Díky silnému týmovému výkonu napříč všemi oblastmi společnosti jsme byli schopni uspokojit extrémně vysokou poptávku tím nejlepším možným způsobem a dodávat více vozidel a motorů než za poslední léta ." Zvláště pozitivně se vyvíjel prodej nákladních vozidel , který meziročně vzrostl o 44 % na přibližně 83 700 kusů. Zvýšil se také prodej autobusů , který vzrostl o 19 % na přibližně 5 700 kusů. Všechny segmenty zaznamenaly silný růst, zejména trh s autokary, který se propadl kvůli pandemii koronaviru, se výrazně zotavil. Prodej autokarů se více než zdvojnásobil na více než 1 100 vozů. Vzhledem k tomu, že MAN dokázal vyhrát důležitá výběrová řízení v oblasti městských autobusů a trend směrem k bateriovým elektrickým vozidlům nezadržitelně pokračuje, prodej e-busů dále vzrostl. Zatímco v roce 2022 se prodalo 263 elektrických městských autobusů, do roku 2023 toto číslo již vzrostlo na 771 vozidel. Společně s říjnovým uvedením eTrucku na trh tak MAN nadále systematicky pokračuje ve své strategii dekarbonizace svého vozového parku. Do roku 2030 má mít polovina všech nových nákladních vozidel MAN a přibližně 90 % všech nových městských autobusů bateriový elektrický pohon. Také se již pracuje na elektrickém autobusu budoucnosti. Výrazně vzrostl i trh s dodávkami . MAN Truck & Bus dokonce překonal čísla před koronavirem a dodal více dodávek než kdykoli předtím. Zákazníkům bylo předáno kolem 26 600 vozidel, což odpovídá nárůstu o 23 %. Externí obchod s motory se může po roce 2014 ohlédnout za druhým nejúspěšnějším rokem ve své historii. Bylo prodáno kolem 11 600 motorů, z toho více než polovina zákazníkům v zemědělském sektoru – například pro použití v traktorech nebo kombajnech.

person rebus  date_range 18.01.2024

V roce 2023 se v Rusku prodalo 16 341 nových autobusů. Moskva se chlubí více než 1 400 elektrickými autobusy, které jezdí na 120 linkách. Padesát je novoročně vyzdobeno, podívejte se na fotky.

O prodejích autobusů na ruském trhu informuje agentura AUTOSTAT. Autobusový segment zaznamenal 27 % růst oproti roku 2022. Domácí značka PAZ tvořila loni 39 % ruského autobusového trhu, znamená to prodej celkem 6 379 vozů, což je o 17 % více než v roce 2022. S velkým odstupem skončila v žebříčku čínská Yutong, která dokázala na ruském trhu prodat 2 062 vozů, což znamená meziroční zvýšení o 73 %. Yutong se vloni stal největším exportérem autobusů z Číny do zahraničí, vyvezla přes 10 tisích autobusů. Následuje na třetí příčce ruský LIAZ (1769 vozidel; +66 %). Mezi první pěticí je dále NEFAZ (KAMAZ) (1384 vozidel; -3 %) a Volgabus (1245 vozidel; +9 %). Ostatní značky činily celkem méně než 1 tisíc vozů. Celkem se v Rusku prodalo v loňském roce 1 309 100 nových vozů – o 64 % více než v roce 2022. více než 80 % z tohoto počtu bylo v segmentu osobních vozů, více než 1 milion, o 69 % více než v roce 2022. Růst zaznamenaly všechny segmenty, prodeje nákladních automobilů vzrostly o 71 % (až 143,7 tisíc vozů). Prodeje lehkých užitkových vozů o 20 % (na 90,4 tis. vozů). Jak to vypadá s elektrickými autobusy v Moskvě Ekologická doprava dosáhla 39 tras, znamená to 3krát více než v roce 2022 a více než 1,5krát více než v roce 2021. Elektrobusy kompletně nahradily autobusy na 35 linkách a na dalších 4 začaly jezdit společně s klasickými autobusy. V roce 2023 na nich bylo uskutečněno přes 6,8 milionu cest. V roce 2023 otevřel Mosgortrans dvě depa pro elektrobusy - Mitino a Saltykovka. V Moskvě je již asi 120 městských linek, na kterých jezdí více než 1 400 elektrických autobusů. V roce 2023 na nich bylo uskutečněno přes 135 milionů cest. Mosgortans nakupuje pouze elektrobusy ruské výroby KAMAZ a GAZ.

person rebus  date_range 17.01.2024

Sdružení automobilového průmyslu: i přes řadu výzev se podařilo v České republice meziročně zvýšit výrobu osobních automobilů, z téměř 1,4 milionu vozů bylo 13 procent elektrických. Produkce autobusů se snížila o 1,3 procenta, na 5 253 autobusů, z tohoto počtu bylo 23 elektrických (SOR). Jen 10 procent vozidel zůstalo na domácím trhu.

Autobusy Výroba autobusů zaznamenala nepatrný meziroční pokles způsobený především objednávkovým charakterem výroby. V roce 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 5 253 autobusů, tedy o 69 méně (-1,3 %) než v roce roce 2022. Z celkového počtu vyrobených autobusů bylo 715 určeno pro tuzemský trh (+10,2 %) a 5 535 směřovalo na export (+20,6 %). Ve vysokomýtském Iveco Czech Republic bylo vyrobeno 4 741 autobusů (-0,5 %). Meziročně mírně nižší výrobní výsledky evidoval i libchavský závod SOR, ve kterém bylo vyrobeno celkem 492 autobusů, tedy o 28 ks méně než v roce 2022. Okolo 52 % výroby této značky směřovalo na export, zbylých 48 %, tj. 237 autobusů bylo umístěno v tuzemsku. Nižší trend výroby zaznamenala i společnost KHMC s hodnotou 20 vyrobených minibusů, kterých vyrobila o 2 ks méně než v roce 2022. V segmentu elektrických pohonů bylo za leden až prosinec vyrobeno celkem 23 bateriových BEV autobusů, a to v závodě společnosti SOR Libchavy. Nákladní vozidla Společnost TATRA TRUCKS, která je mezi členy Sdružení automobilového průmyslu jediným výrobcem nákladních vozidel zažila další úspěšný rok. V roce 2023 vyrobila celkem 1 432 nákladních vozidel, tedy o 85 ks víc než v roce 2022 (+6,3 %). Produkce Tatry směřovala jak na export (1 239 ks), tak k tuzemskému prodeji, ke kterému bylo určeno 522 tatrovek. Přípojná vozidla V segmentu přípojných vozidel bylo od ledna do prosince vyrobeno 18 723 přívěsů a návěsů, tj. o 19,3 % meziročně méně. Celkový pokles segmentu zajistila především společnost Agados, která produkuje malé přívěsy do 3,5 t. Těch v roce 2023 vyrobila celkově 16 924 ks, tedy o 18,5 % méně než v předchozím roce. V Česku společnost prodala 9 226 ks (-20,3 %). Na export zamířilo 7 384 ks (-24,2 %). Meziročně nižší produkci zaznamenal i výrobce v segmentu velkých přívěsů a návěsů, společnost Schwarzmüller. Ta v České republice vyrobila 1 283 ks velkých přípojných zařízení (-34,7 %). Z celkové výroby směřovalo na tuzemské odbytiště 806 a na export 1 137 přívěsů a návěsů. Meziročně vyšší výrobní výsledky evidovala společnost PANAV, která zkompletovala celkem 516 ks, tj. o téměř 9 % víc než v loňském roce. Z celkové výroby značky směřovalo 462 ks do tuzemska a 48 ks do zahraničí. Motocykly Také tradiční výrobce motocyklů JAWA Moto vykázal meziroční pokles výroby způsobený objednávkovým charakterem produkce a nasycením trhu v roce 2022. V lednu až prosinci roku 2023 sjelo z výrobní linky tuzemské značky celkem 755 motocyklů (-53,5 %). Z celkového počtu vyrobených motocyklů směřovalo 418 ks (55,4 %) do zahraničí a 337 ks (44,6 %) bylo prodáno v ČR. Osobní vozidla V roce 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 1 397 816 osobních vozidel, tj. meziročně o 14,8 % víc než v předchozím roce 2022. Víc než 92,4 % vyrobených automobilů (1 292 199 ks) zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 14,3% nárůst. Na tuzemském trhu bylo umístěno celkem 105 617 vozidel, tedy 7,5 % z celkové produkce. Obdobně jako export, tak i tuzemský prodej osobních vozidel zaznamenal meziroční nárůst, v tomto případě o 20,4 %. Elektrických automobilů bylo od ledna do prosince vyrobeno celkem 180 887 ks a jejich podíl na tuzemské produkci představoval 12,9 %. Celkem bylo vyrobeno 130 571 bateriových BEV a 50 316 plug-in hybridních vozidel. Meziročně tak segment elektrických vozidel zaznamenal 34% nárůst. Největší domácí automobilka Škoda Auto, která svou výrobou představuje 61,9 % z celkové produkce osobních automobilů v ČR, vyrobila ve svých tuzemských závodech v roce 2023 celkem 864 889 automobilů (+24,8 %). Na domácím trhu bylo umístěno 87 784 vozidel (10,1 %), na zahraniční trhy pak směřovalo 777 105 vozidel (89,9 %). Elektrických vozů (BEV a PHEV) bylo v mladoboleslavské automobilce od ledna do prosince vyrobeno 108 835, tj. 12,6 % z celkové produkce značky. Z toho bylo 86 732 vozidel bateriových a 22 103 vozidel plug-in hybridních. V nošovickém závodě automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech bylo za dvanáct měsíců roku 2023 vyrobeno celkem 340 500 vozidel, tj. o 5,6 % víc než v roce 2022. Z celkového počtu vozidel mělo 43 839 čistě elektrický a 28 213 plug-in hybridní pohon. Celkově tak elektrické vozy vyrobené v Nošovicích tvořily 21,2 % z celkové tuzemské produkce značky. Téměř 96 % (325 946 ks) vyrobených vozidel směřovalo na zahraniční trhy, zbylá 4 %, tj. 14 554 vozidel bylo umístěno na tuzemském trhu. Celková výroba korejské automobilky v České republice představuje 24,4 % podílu vyrobených osobních vozidel. Navzdory pozastaveným subdodávkám výrobních komponent v jarních a letních měsících bylo v roce 2023 v kolínské Toyota Motor Manufacturing vyrobeno celkem 192 427 automobilů. Přes částečné výpadky v první polovině roku se třetí největší tuzemské automobilce, která představuje 13,7 % z celkové produkce automobilů, dařilo v dalších měsících úspěšně navyšovat výrobu i tuzemské prodeje. Ty v celoročním výsledku dosahovaly meziročního 41% navýšení, tedy 3 279 prodaných vozidel v ČR. Zbylých 189 148 (98,3 %) vozidel směřovalo na export. " I v roce 2023 čelil český automobilový průmysl řadě výzev. Na naše globálně velmi úzce propojené odvětví měl dopad rusko-ukrajinský i izraelsko-palestinský konflikt, vysoké ceny energií, dlouhodobě neuspokojivá situace na trhu práce či výpadky a volatilita v dodavatelských řetězcích, ke kterým docházelo zejména v jarních a letních měsících. O slovo se také čím dál více hlásí zahraniční konkurence, zejména z Asie. Navzdory tomu se podařilo meziročně navýšit výrobu o téměř 15 % a se zhruba 1,4 mil. vyrobených osobních vozidel se tak vrátit k nejvyšším výrobním objemům z let 2017–2019. Potvrzením zachycení aktuálních trendů je i více než třetinový růst výroby vozidel s elektrickým pohonem. Pro zákazníky je také dobrou zprávou dohoda na realističtější podobě emisní normy Euro 7, která umožní déle zachovat nabídku dostupných modelů vozidel. Jakkoli s řadou výzev budeme muset pracovat i nadále, jsem přesvědčen, že stejně jako v roce 2023, tak i v roce letošním bude český autoprůmysl opět zastávat pozici motoru české ekonomiky a jednoho z nejinovativnějších průmyslových odvětví, “ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

person rebus  date_range 17.01.2024

Od 1. března bude zaveden jednodušší a výhodnější tarifní systém pro vnitrostátní meziměstskou dopravu. Místo dosavadních 65 typů slev bude jen 15. Děti do 14 let a senioři budou jezdit zdarma. Státní zaměstnanci s 50 procentní slevou.

Cestování zdarma pro děti do 14 let, trvalá sleva 50 % pro zaměstnance veřejné správy, nové 24hodinové župní a vnitrostátní jízdné - to jsou mimo jiné nový tarifní systém skupiny MÁV-Volán platný od prvního března. Nejvýznamnější tarifní reforma posledních desetiletí staví na zkušenostech z celostátních a krajských jízdenek zavedených vloni v květnu , které ukázali, že je potřeba výrazně zjednodušit tarifní systém a lépe zpřístupnit veřejnou dopravu. Místo dosavadních 15 schémat zbudou od jara pouze dvě, krajské a celostátní. " Od 1. března 2024 se také výrazně zjednoduší současný zastaralý a těžko pochopitelný systém slev. V novém systému již nebude potřeba složitých identifikačních dokladů, razítek nebo samostatných průkazů totožnosti s fotografií: všichni naši cestující do 14 let a starší 65 let mohou cestovat zdarma a všichni naši cestující ve věku 14 až 25 let mohou cestovat s poloviční jízdenkou. Díky tomu bude cestování pro rodiny nejen jednodušší, ale také levnější než dříve. Místo současných 65 bude k dispozici kolem 20 typů slev ," uvedla skupina MÁV-csoport . V případě národních pasů National Pass budou zrušena dosud platná administrativní omezení: od 1. března bude možné s národním pasem proplatit dodatečnou jízdenku do první a prémiové třídy. Omezení zůstává pro regionální průkazy Country Pass, které stále nepůjde použít ve vlacích InterCity. Zrušeny budoou všechny ostatní druhy průkazů kromě krajských a celostátních, včetně regionálních průkazů jednotlivých dopravců. Zavedeny budou denní jízdenky "Vármegye24" a "Magyarország24" pro ty, kteří plánují více cest denně. Ty umožní využití denní jízdenky s platností 24 hodin v místních systémech veřejné dopravy. Zdarma budou moci využívat meziměstskou dopravu lidé se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní, kteří již dnes získávají 90% slevu. Státní zaměstnanci mají v budoucnu nárok na 50% slevu na neomezený počet cest – pouze na základě elektronické registrace. Od léta 2024 se postupně očekává další změna za účelem podpory bezhotovostního placení. Platby v hotovosti budou doplněny o administrativní poplatek 200 HUF, pokud bude možné platit i kartou.

person rebus  date_range 12.01.2024

V roce 2023 udržela společnost IVECO Czech Republic vysokou úroveň produkce, když ve svém závodě ve Vysokém Mýtě vyrobila více než 4 700 autobusů. Více než 90 % vyrobených vozů bylo exportováno do 25 zemí, především v Evropě, ale také v Asii a Africe. Mimořádně úspěšná byla na Slovensku, kde získala 73 procentní podíl na trhu. Oblíbený je hlavně CROSSWAY. Vloni sjel z výrobní linky 60 000. kus.

Tak jako každý rok bude IVECO Czech Republic kompenzovat svou uhlíkovou stopu a ve spolupráci s Městskými lesy Vysoké Mýto za každé vyrobené vozidlo vysadí ve Vysokém Mýtě a jeho okolí jeden strom. Značka IVECO BUS potvrdila pozici jedničky v prodejích na českém i slovenském trhu. Za loňský rok činil její tržní podíl v Česku 36 % včetně minibusů na podvozku IVECO s karoserií Rošero. Mimořádně úspěšný rok zažila firma na Slovensku, kam dodala zákazníkům více než 500 vozidel, především modelů CROSSWAY, ale také městských autobusů URBANWAY a STREETWAY. Nový rekord s tržním podílem téměř 73 % za rok 2023 potvrzuje její výjimečnou pozici na tomto trhu. Jak si vedl výrobce z Vysokého Mýta v roce 2022.

person rebus  date_range 11.01.2024
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací