Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Nejvyšší vedení skupiny je nově rozděleno do dvou klíčových pozic. Novým generálním ředitelem se stal Petr Novotný, Didier Pfleger byl jmenován na pozici Executive Chairman. V rámci zvýšení efektivity skupina rovněž slučuje své čtyři obchodní regiony do dvou a jmenuje nového COO.

Ke změnám došlo s účinností od středy 11. října 2023. Nová organizační struktura se více zaměřuje na operativní řízení výkonnosti a s tím související zvýšení pravomocí a odpovědnosti jednotlivých oddělení a divizí. Didier Pfleger, dosavadní CEO, byl jmenován na pozici Executive Chairman. V této funkci bude zajišťovat strategické vedení a určovat celkovou vizi Škoda Group. Své bohaté zkušenosti a odborné znalosti využije k utváření budoucího směřování skupiny, podpoře inovací, posilování partnerství a public affairs. „Naše skupina v posledních třech letech zaznamenala nebývalý růst a expanzi. A to i díky týmu manažerů, kteří čelili náročným podmínkám na trhu a v dodavatelském řetězci. A mým cílem je umožnit Škodovce v tomto růstu pokračovat. Organizační změna, ke které došlo, znamená naši připravenost přizpůsobit se dynamice trhu a orientovat se v rychle se měnícím prostředí. Naše vize je jasná – i nadále zaujímat vedoucí postavení ve výrobě pokročilých a udržitelných řešení veřejné dopravy,“ okomentoval změny Didier Pfleger. "Organizační změna, ke které došlo, znamená naši připravenost přizpůsobit se dynamice trhu a orientovat se v rychle se měnícím prostředí. Naše vize je jasná – i nadále zaujímat vedoucí postavení ve výrobě pokročilých a udržitelných řešení veřejné dopravy ." Petr Novotný převezme vedení Škoda Group a zaujme pozici CEO. Bude zodpovědný jak za fungování veškerých skupinových divizí, závodů, tak i za strategickou realizaci všech skupinových aktivit. Přináší bohaté znalosti a vůdčí schopnosti, které zajistí, že Škoda Group bude i nadále prosperovat a rozvíjet se v dynamickém prostředí. „ Role CEO Škoda Group je pro mě ctí. Současně je to ale velký závazek a odpovědnost. Škodovka je firmou s obrovskou tradicí a já jsem připravený pomoct jí na její cestě k dalšímu růstu, tak aby byla ještě efektivnější a flexibilnější. Naším posláním je poskytovat světu řešení pro veřejnou dopravu, která jsou špičkou v oblasti technologií a přinášejí výhody našim zákazníkům i obyvatelům měst ,“ uvedl Petr Novotný. Společně s těmito změnami skupina nově uspořádá obchodní regiony. Dosavadní čtyři jsou sloučeny do dvou. Region CZ/SK se slučuje s Regionem Central East a Region West se slučuje s Regionem North. Sloučené regiony povedou Tomáš Ignačák, President Region CZ/SK & Central East, a Jan C. Harder, President Region West & North. Zdeněk Sváta přechází do role COO Škoda Group. Jako provozní ředitel zastřeší veškeré aktivity týkající se provozu (Operations), zajišťování zdrojů (Sourcing) a projektového plánování (Project Management Office). Škoda Group

person rebus  date_range 18.10.2023

Oficiální vyjádření ministerstva dopravy k nařízení o nových emisních limitech CO2 pro nákladní automobily a autobusy. Na dálkové a příměstské autobusy se požadavky na zcela bezemisní provoz nevztahují, pro městské autobusy je termín posunut o pět let, navíc v mezidobí dojde ještě k přezkumu nařízení.

Na jednání Rady pro životní prostředí v Lucemburku dne 16. října byl přijat obecný přístup Rady k nařízení o nových emisních limitech CO2 pro nákladní automobily a autobusy ( o výsledku jsme informovali ). Česká republika přispěla k významnému zmírnění dopadů připravované regulace. Nejvýznamnější změnou je vynětí všech dálkových a příměstských autobusů z požadavků na zcela bezemisní provoz a oddálení závazku plně bezemisních městských autobusů o pět let na rok 2035. Schválený návrh počítá také s přezkumem cílů i celého nařízení v roce 2027. “ Stejně jako v případě emisní normy EURO 7 jsme zajistili zmírnění dopadu návrhu na dostupnost dopravy a české firmy. Přestože jsme se dobrali řady ústupků v náš prospěch, ve finálním hlasování jsme se museli zdržet, protože norma je pro nás pořád přehnaně ambiciózní a obtížně dosažitelná ,“ zdůrazňuje ministr dopravy Martin Kupka. Změny budou mít pozitivní dopad i na místní samosprávy a městské dopravní podniky. Společně s dalšími státy bylo vyjednáno: Všechny nové městské autobusy budou povinně plně bezemisní až od roku 2035, ne od roku 2030, jak původně navrhovala Evropská komise. „Pro Českou republiku, která patří mezi jednoho z evropských lídrů výroby autobusů a města zde ve velké míře zajišťují MHD, je to důležitý bod celého návrhu,“ říká ministr Martin Kupka, do jehož gesce toto nařízení spadá. Cíle bezemisního provozu se nebudou vztahovat na dálkové, regionální a příměstské autobusy. Zapojení korekčního fakturu (carbon correction factor) do revizní doložky, což by umožnilo do cílů v určité míře započítat i například pokročilá biopaliva nebo syntetická paliva. „Pokládáme to za důležitý vklad k dodržení principů technologické neutrality,“ zdůrazňuje Kupka. Revizní klausule, která zajistí opětovné vyhodnocení účinnosti a udržitelnosti opatření v roce 2027. Co se oproti původnímu návrhu nemění: Limity snížení emisí CO2 u nových nákladních vozidel pro jednotlivé milníky: 45% snížení emisí od roku 2030; 65% snížení emisí od roku 2035; 90% snížení emisí od roku 2040. Návrh Evropské komise se týká nákladních automobilů (nad 5 tun), městských a dálkových autobusů (nad 7,5 tuny) a také přípojných vozidel (nemotorových vozidel tažených motorovým vozidlem) nad 8 tun. Návrh se nevztahuje na tato těžká vozidla: vozidla produkovaná malými výrobci; vozidla používaná k těžebním, lesnickým a zemědělským účelům; vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými silami a pásová vozidla; vozidla zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku nebo neodkladnou lékařskou péči; účelová vozidla, jako jsou popelářské vozy. Pokud jde o další postup ve vyjednávání návrhu, ministerstvo očekává přijetí pozice ze strany Evropského parlamentu a následně bude přikročeno k vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem o výsledně podobě textu. Tisková zpráva MD, 17.10.2023

person rebus  date_range 18.10.2023

Celkem dopravci za prvních šest měsíců fakturovali ministerstvu dopravy za poskytování 50% slev z jízdného pro děti, studenty a seniory ve vlacích a autobusech 2,335 mld. Kč. Pro letošní rok je ve státním rozpočtu na kompenzace slev vyčleněna částka 5 mld. Kč. V návrhu státního rozpočtu na příští rok je na tento účel vyčleněno 5,5 mld. Kč a neplánují se žádné změny..

Vlaky leden-červen 2023 České dráhy, a.s. 884 855 979 RegioJet a.s. 185 160 790 ARRIVA Vlaky s.r.o. 41 071 743 LEO Express a.s. 35 089 498 GW Train Regio a.s. 11 340 829 Die Länderbahn CZ s.r.o. 6 984 854 Die Länderbahn GmbH DLB, os 3 586 805 LEO Express Tenders s.r.o. 3 246 657 RegioJet ÚK a.s. 3 074 643 AŽD Praha s. r. o. 1 615 486 Autobusy leden-červen 2023 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 93 823 254 ARRIVA autobusy a.s. 71 450 266 STUDENT AGENCY k.s. 51 276 230 Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. 44 198 905 Z-Group bus a.s. 42 809 049 ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. 40 130 992 ČSAD Střední Čechy a.s. 34 993 157 Transdev Morava s.r.o. 33 338 564 ARRIVA CITY s.r.o. 32 179 637 BusLine LK s.r.o. 30 845 528 Slevy v roce 2022. Zdroj: Ministestvo dopravy

person rebus  date_range 17.10.2023

Státy EU se shodly na zmírnění původního návrhu Evropské komise pořizovat od roku 2030 jen zcela bezemisní městské autobusy. Sto procentně bezemisní budou o pět let později.

Evropská komise představila návrh ambiciozních cílů na snížení emisí CO2 pro nová těžká vozidla v únoru 2023 , pro rychlejší zavádění autobusů s nulovými emisemi ve městech navrhovala, aby 100 procent všech městských autobusů bylo bezemisních už od roku 2030. Tento postoj se během dlouhých jednání podařilo změkčit. Členské státy se shodly na tom, že do roku 2030 by mělo mít nulové emise 85 procent všech nových městských autobusů. Česko se při hlasování nakonec zdrželo, podle ministra dopravy Marina Kupky byl pro nás i poslední návrh stále „příliš ambiciózní“. Sto procent nových městských autobusů by následně mělo být zcela bez emisí až v roce 2035. " Pro Českou republiku jsou tyto změny důležité. Změkčení tohoto nařízení znamená ochranu konkurenceschopnosti evropského trhu a také větší dostupnost veřejné dopravy v jednotlivých místech ," uvedl ministr Kupka po zasedání Rady životního prostředí 16. října, kde se důležitá legislativa k eminisním normám CO2 pro těžká vozidla projednávala." My jsme se obávali toho, že tvrdý požadavek ohledně 100 procent bezuhlíkových autobusů už od roku 2030 by pro mnohá česká města znamenal vyšší výdaje a třeba i ohrožení současné kvality veřejné dopravy, četnosti spojů a mohl by být kontraproduktivní. " dodal Kupka Návrh musí ještě schválit členské státy a Evropský parlament.

person rebus  date_range 17.10.2023

V kategorii „Urban“ získal nejvýznamnější ocenění MAN Lion’s City 10 E. V kategorii "Intercity" je šampionem Crossway LE Elec od IVECO BUS. Jako "Coach" byla nejvýše vyhodnocenaa SETRA ToClass S 515 HDH.

Ceny Sustainable Bus Awards 2024 byly předány 6. října 2023 na „Gala Night“ na Busworld Europe 2023. MAN Lion’s City 10 E se Sustainable Bus roku 2024 stal díky technologickému úsilí výrobce a jeho rostoucímu podílu na trhu v segmentu autobusů s nulovými emisemi. IVECO BUS Crossway LE Elec, představený v květnu 2023 a právě uvedený s novým designem a technologickými prvky ADAS, směřuje k budoucnost bezemisního hnacího ústrojí v meziměstské dopravě. Porota vybrala nový meziměstský autobus, který se vyrábí v závodě IVECO BUS ve Vysokém Mýtě, jako Sustainable Bus roku 2024 v kategori meziměstských autobusů. V kategorii Autokar je nejlepší volbou pro bezpečné a luxusní cestování na dlouhé vzdálenosti SETRA TopClass S 515 HDH. Tato oceněná vozidla představují špičku řešení udržitelné dopravy a ztělesňují závazek k zelenější a udržitelnější budoucnosti pro celé odvětví, uvádí porota složená z 8 odborných evropských novinářů v sektoru Bus&Coach. Nejlepší vozidla se vybírají z maximálně 5 vozidel v každé kategorii. Letos byla nominována tato vozidla . Hodnocení bere v úvahu, jak nové technologie dělají vozidla bezpečnější, efektivnější, pohodlnější, vysoce propojená a méně znečišťující. Pečlivý proces výběru a hlasování zajišťuje, že uznání obdrží pouze ta nejinovativnější a nejslibnější vozidla, což podtrhuje odhodlání tohoto odvětví k pokroku a udržitelnosti. Motivace pro SBY 2024: Sustainable Bus Award Urban: MAN Lion’s City 10 E MAN Lion’s City 10 E si zajistil vítězství v kategorii Urban v soutěži Sustainable Bus Award z několika klíčových důvodů: Účinně uspokojuje kritický segment trhu tím, že nabízí velmi dobrou kapacitu cestujících až 80 osob. Jeho lehká konstrukce a kompaktní velikost 10,6 metru a malý poloměr otáčení 17 200 mm umožňují dobrou manévrovatelnost v městském provozu. Výrobce představil tento "krátký" autobus před rokem. " Kromě toho Lion's City 10 E sdílí silný centrální elektromotor se svým sourozencem Lion's City 12 E, který se může pochlubit špičkovým výkonem 240 kW. Vlastní vývoj tohoto motoru odlišuje MAN na trhu e-busů, kde mnoho konkurentů spoléhá na komponenty třetích stran. Tato interní inovace nejen přispívá k výkonu autobusu, ale také podtrhuje odhodlání společnosti MAN k průkopnické technologii elektrických autobusů, což v konečném důsledku zvyšuje její přitažlivost pro ekologicky smýšlející provozovatele městské dopravy a přispívá k jejímu vítězství v soutěži Sustainable Bus Award ," zdůvodňuje poroda. Sustainable Bus Award Intercity: IVECO BUS Crossway LE Elec Nový Iveco Crossway LE Elec představuje významný krok vpřed v oblasti designu a technologie. Využívá výkon vlastních bateriových sad NMC od FPT Industrial a může se pochlubit celkovou kapacitou 485 kWh (69 kWh na modul) a volitelně pohodlým nabíjením pantografem. Se špičkovým výkonem dosahujícím 310 kW a trvalým výkonem 185 kW spolu se špičkovým točivým momentem 3000 Nm a trvalým točivým momentem 1150 Nm poskytuje pozoruhodný výkon. Významným rysem je jeho špičková sada ADAS a do konce roku 2024 bude také vybaven technologií kamer místo zrcátek, čímž se zlepší bezpečnost a účinnost. Kromě toho je Crossway k posílení udržitelnosti připraven na systém HVAC (topení, ventilace, klimatizace) poháněný CO2. Kategorie Sustainable Bus Award Coach: SETRA TopClass S 515 HDH Vítězství Setra TopClass S 515 HDH v kategorii Autokar by mělo být připsáno průkopnickému pokroku v oblasti aktivní bezpečnosti a asistenčních technologií pro řidiče. Tento autokar z nejnovější generace Setra uvedené na trh na konci roku 2022, získal nejen jemné estetické vylepšení, ale co je důležitější, prošel podstatnou softwarovou transformací. " Zavedení systému Active Drive Assist 2, semi-autonomního systému řízení, představuje milník v odvětví autokarů. Tento systém výrazně zvyšuje bezpečnost autonomním zajištěním setrvání ve svém jízdním pruhu a udržuje bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel. Tím posouvá hranice asistenčních technologií pro řidiče. Ocenění je důkazem odhodlání Setra zlepšovat udržitelnost a bezpečnost ve světě autokarů a díky tomu je Setra TopClass S 515 HDH zaslouženým vítězem ve své kategorii. " Sustainable Bus

person rebus  date_range 09.10.2023

Memorandum o záměru podepsané mezi IVECO BUS a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) je zaměřeno na podporu vývoje inovativních kosmických aplikací. Kosmické technologie nabízejí potenciál například pro autonomní vozidla.

Memorandum bude rovněž podporovat spolupráci napříč obory s řadou zúčastněných stran v automobilovém průmyslu i mimo něj. Společně budou zkoumat možnosti využití kosmických aplikací na podporu dopravního průmyslu při jeho přechodu na stále ekologičtější, inkluzivnější a udržitelnější budoucnost. Prostřednictvím tohoto partnerství s agenturou ESA využije IVECO BUS významnou roli, kterou satelitní technologie a data hrají ve vývoji přepravy osob a v uspokojování rostoucí poptávky provozovatelů a cestujících po efektivních a spolehlivých službách. Prvním krokem této spolupráce je iniciativa „Vesmír pro infrastrukturu“, která nabízí různé případy použití, jako je dostupnost čerpacích stanic pro uživatele vozidel s palivovými články, a také vesmírná řešení pro dopravu reagující na poptávku a optimalizaci tras. Domenico Nucera, prezident divize Bus Business Unit společnosti Iveco Group, prohlásil: „ Sektor přepravy osob se rychle vyvíjí a vesmírné aplikace hrají důležitou roli při podpoře energetické transformace našeho podnikání. Jsme přesvědčeni, že memorandum o porozumění s Evropskou kosmickou agenturou nám přinese příležitosti k dalšímu urychlení zavádění technologií a služeb udržitelné mobility. Vi IVECO BUS neustále investujeme do pokročilých technologií a navazujeme strategická partnerství s předními společnostmi, jako je agentura ESA, abychom neustále posouvali hranice, udržovali si konkurenční výhodu a upevňovali své vedoucí postavení v sektoru osobní dopravy. “ Rita Rinaldo, vedoucí oddělení implementace projektů a studií v ESA Space Solutions, prohlásila: „ Naše vize udržitelné a zelené budoucnosti pro mobilitu zdůrazňuje potřebu společné akce a my se tím pádem těšíme se na plodnou spolupráci s IVECO BUS při zavádění inovativních vesmírných aplikací v sektoru mobility. Jsme přesvědčeni, že vesmírná aktiva a data mohou spolu s digitálními platformami a autonomními systémy umožnit vznik inovativních udržitelných služeb a nových obchodních modelů, což povede k prospěchu rozsáhlého ekosystému průmyslových subjektů a uživatelských komunit .“ Kosmické technologie nabízejí potenciál například pro automobily budoucnosti, kde jsou nepostradatelné velké objemy dat a bezpečná konektivita. Prakticky žádný z produktů a služeb, které jsou dnes vyvíjeny – jako je autonomní řízení, bezpečnostní aplikace, navigace, využití infrastruktury, řízení flotil, efektivní využívání paliva a další – nebude proveditelný bez sběru, zpracování a přenosu velkých objemů dat. K tomu bude potřeba spolehlivá a dostupná konektivita na celém světě. Družicová data a konektivita jsou základní technologické stavební kameny v tomto širším technologickém mixu, který zahrnuje též pozemní konektivitu a další zdroje dat.

person rebus  date_range 04.10.2023

Tříčlánkový bateriový trolejbus vyjel v noci 2. října na první zkušebí jízdy v Plzni. Unikátní nejdelší trolejbus v České republice je určený pro Dopravní podnik hlavního města Prahy a nově elektrifikovanou linku na letiště Václava Havla. V Praze by se mohl objevit do Vánoc.

Dopravní podnik objednal v únoru 2022 pro novou trolejbusovou linku mezi Nádražím Veleslavím a Letištěm Václava Havla celkem 20 tříčlánkových bateriových trolejbusů pro téměř 180 cestujících. Podvozek a kompletní karoserii vyrábí Solaris Bus & Coach, trakční elektrovýzbroj včetně elektromotorů pochází z dílen společnosti Škoda Electric. První trolejbus vyjel v rámci ověřovacích jízd poprvé a bez cestujících do provozu v Plzni 2. října po 20 hodině. V dalších dnech se bude v Plzni objevovat častěji, vždy ve večerních hodinách. Vyjíždět bude z vozovny Karlov Plzeňských městských podniků. Do Vánoc by se mohl představit v Praze.

person rebus  date_range 03.10.2023

Ministr Nitin Gadkari vyzkoušel v Praze vodíkový autobus, v Plzni si prohlédl výrobu tramvají, souprav metra a projel se tříčlánkovým bateriovým trolejbusem.

V pondělí 2. října 2023 se uskutečnila oficiální návštěva ministra silniční dopravy a dálnic Indické republiky Nitina Gadkariho ve Škoda Group. Návštěvu zahájil v Praze, kde si osobně vyzkoušel nejnovější technologie, a to jízdou ve vodíkovém autobusu Škoda H'CITY nové generace. Z hlavního města, kde je indický ministr na Světovém silničním kongresu , pokračoval do Plzně, kde navštívil oba výrobní závody skupiny Škoda. Během prohlídky se seznámil s výrobními procesy trolejbusů, motorů, tramvají a souprav metra a získal tak hodnotné poznatky o odborných technologických znalostech a výrobních možnostech Škodovky. Tato návštěva vyjadřuje úsilí Škoda Group budovat mezinárodní partnerství a přispívat k růstu a inovacím v indickém dopravním sektoru. „Rád bych poděkoval váženému panu ministrovi Gadkarimu za to, že si našel čas a navštívil naše areály zde v Plzni. Indický trh má velký potenciál s vysoce kvalifikovanou pracovní silou, což je v souladu se strategií naší skupiny. Letos v létě jsme podepsali memorandum o porozumění se společností TATA Autocomp Systems. Tato strategická dohoda tvoří základ společného podniku zaměřeného na výrobu komponentů pro rostoucí indický železniční trh a rozvoj veřejné mobility ,“ komentoval Petr Novotný, President Business Units ve Škoda Group. " Absolvoval jsem testovací jízdu 24m dlouhým nejdelším elektrickým trolejbusem na světě, který vyvinula Škoda a nyní prochází zkušebními jízdami. Po úspěšném provozu by se mohl stát velmi cenově výhodnou alternativou k vysoce kapitálově náročným systémům metra, zejména na úsecích Bus Rapid Transit (BRT), kde by vyhrazené linky pro tento autobus, podobně jako metro nebo železnice, zlepšily infrastrukturu veřejné dopravy, " uvedl Nitin Gadkari na svém facebooku.

person rebus  date_range 03.10.2023

Slovinské regiony Gorenjska na severu, Podravska na severovýchodě, Osrednjeslovenska ve střední části země a Obalno-kraška na západě budou obsluhovány na základě nové smlouvy s Arrivou Slovenia, která tak zvýšila svůj podíl na trhu o více než 4 procenta. Kontrakt má hodnotu 274 milionů Eur.

Arriva Slovenia obnovila a ještě rozšířila svůj současný kontrakt. Nová smlouva začíná od 1. července 2024 a má hodnotu přibližně 274 milionů Eur na pětileté období s opcí o další tři roky. Půjde o zajištění provozu téměř 300 vozidel a 24 milionů ujetých kilometrů, což znamená nárůst o osm procent, zaměstnávat bude přibližně 750 lidí. Arriva Slovenia je jednou z největších dopravních společností ve Slovinsku a s novou smlouvou zvýší svůj tržní podíl na 47,8 procenta. Sian Leydon, výkonný ředitel Arriva Group pro kontinentální Evropu, řekl: „ Je to fantastické vítězství našeho týmu ve Slovinsku. Získat největší samostatnou autobusovou zakázku všech dob je něco, na co můžeme být neuvěřitelně hrdí a svědčí to o naší vynikající pověsti a úspěchu našeho podnikání ve Slovinsku. Máme dobré zkušenosti s poskytováním spolehlivé a udržitelné autobusové dopravy po celé zemi a jsem hrdý na tým a na to, čeho jsme dosáhli. Ve Slovinsku se nyní můžeme s důvěrou dívat do budoucnosti .“ Regionální autobusové linky tvoří velkou část podnikání Arrivy Slovenia, představují 85 procent výkonů. Vítězství zajistí kontinuitu pro její zaměstnance a potvrzení kvalitních služeb pro zákazníky. O skupině Arriva: Arriva zaměstnává přibližně 35 500 lidí a zajišťuje přibližně 1,5 miliardy cest v 10 evropských zemích. Je součástí Deutsche Bahn (DB). Provozuje autobusy, vlaky, autokary, tramvaje a sdílená kola. Aktivity Arrivy jsou rozděleny do čtyř linií: UK Bus, UK Trains, Nizozemsko a pevninská Evropa. Arriva působí v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Spojeném království.

person rebus  date_range 29.09.2023

Návrh nové emisní normy EURO 7 bude nakonec výrazně mírnější, než navrhovala Evropská komise. Shodli se na tom ministři členských států na dnešním zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu.

Do nového kompromisního návrhu se podařilo zahrnout všechny klíčové požadavky České republiky a koalice států, které chtěly změnit původní návrh Evropské komise. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni současné normy EURO 6, a to včetně podmínek testování, dále dojde k prodloužení lhůt vstupů v platnost, zásadních změn dozná i systém monitorování emisí vozidla. „ Jedná se o velký úspěch českého vyjednávání v Evropské unii. Podařilo se nám velmi výrazně změnit důležitou unijní legislativu. Spojili jsme síly s dalšími podobně smýšlejícími státy, zástupci evropského průmyslu i spotřebitelů a podařilo se nám dojednat takové znění normy, které nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům pro evropskou veřejnost ,“ říká ministr dopravy Martin Kupka, který vedl české vyjednávání o změně normy. Oproti loňskému návrhu Evropské komise se koalici zemí pod vedením České republiky podařilo vyjednat následující hlavní změny nařízení: Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou už dnes obsahuje platná emisní norma EURO 6, a to včetně limitů testování. Lhůty pro účinnost normy byly odloženy, jak celou dobu navrhovala Česká republika. Nyní je lhůta pro účinnost 30 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy vozidel M1 a N1 a 42 měsíců pro všechny registrace. Pro kategorie M2, M3, N2, N3 a O3, O4 je časová lhůta 48 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy a 60 měsíců pro všechny registrace. Tato lhůta umožní automobilkám připravit se na nové požadavky. Významným způsobem se povedlo upravit požadavky na fungování palubního systému měření emisí OBM (On-Board Monitoring). Používání OBM bylo upraveno, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. Došlo k lepší provázanosti tohoto návrhu s aktuálním návrhem nařízení k CO2 limitům pro těžká nákladní vozidla. Nařízení nově zavádí i měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví. „ Podařilo se nám vyřešit drtivou většinu sporných bodů, na které jsme upozorňovali od představení návrhu. Nová emisní norma tak nebude představovat ohrožení pro segment malých a cenově dostupných aut, ani neodčerpá evropskému automobilovému průmyslu prostředky, které nutně potřebuje pro přechod k nízkoemisní mobilitě. Věci, které prokazatelně mohou přispět ke snižování dopadů dopravy na životní prostředí, například měření emisí z brzd, návrh nově zavádí, “ přibližuje ministr Kupka. Česká vláda od prvního zveřejnění návrhu nové emisní normy bojovala za její zmírnění. Pod vedením ministra Kupky byla vytvořena koalice názorově blízkých zemí. Česká republika, Francie, Itálie, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko na počátku června představily společný poziční dokument, ve kterém požadují změnu návrhu EURO 7. „ Postupným vyjednáváním se nám podařilo na naši stranu získat další státy a zablokovat tak možnost, aby byl původní návrh Komise přijat. Dnes odsouhlasený návrh reflektuje potřeby České republiky a jasně ukazuje, že naše taktika i argumenty směřující k racionálnímu pojetí normy a zaváděných opatření byly od začátku dobře podložené ,“ připomíná ministr a dodává, že za úspěchem stojí intenzivní spolupráce s podobně smýšlejícími státy, práce lidí na českém Ministerstvu dopravy a na Stálém zastoupení ČR v Bruselu. Legislativní proces k návrhu EURO 7 dneškem ale nekončí. V listopadu by mělo plénum Evropského parlamentu přijmout svou pozici k návrhu. Zpravodajem návrhu v Evropském parlamentu je český europoslanec Alexandr Vondra. Následně začne hledání finálního kompromisu v tzv. trialogu. Záměrem je nalezení shody na finálním textu ještě v roce 2024.

person rebus  date_range 25.09.2023
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací