Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

V loňském roce se trh s novými autobusy a autokary snížil o 5,1 %, výrobci registrovali ve státech EU necelých 28 400 autobusů a autokarů, asi o 1 500 kusů meziročně méně.

Celkově se v roce 2022 trh s užitkovými vozidly v EU snížil o 14,6 % na 1,6 milionu kusů, počty klesly z 1,88 milionů v roce 2021 i pod objem z pandemického roku 2020 (1,7 milionu kusů). Způsobily to především přetrvávající problémy dodavatelského řetězce, které ovlivnily dostupnost vozidel v průběhu celého roku. K celkové výkonnosti nepomohly ani jeho čtyři klíčové trhy, které všechny utrpěly dvouciferný procentní pokles: Francie (-17,7 %), Španělsko (-16,7 %), Německo (-11,0 %) a Itálie (-10,5 %). Česká republika zaznamenala pokles o 7,6 %. V prosinci 2022 se registrace všech nových užitkových vozidel v EU snížily o 5,1 %, stále je důvodem nedostatek součástek. Všechny segmenty vozidel si vedly hůře než v prosinci 2021. Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5t Prosincové registrace nových dodávek klesly o 5,1 %, celkem se prodalo 120 503 kusů v celé Evropské unii. Dva ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenaly podstatné zisky: Německo (+19,0 %) a Španělsko (+12,4 %). Prodej lehkých užitkových vozů ve Francii a Itálii naopak v prosinci výrazně poklesl (pokles o 14,6 %, resp. 11,5 %), stejně tak i v České republice, o 27,6 %. Výsledky za celý rok 2022 byly o 18,1 % nižší než v roce 2021, přičemž v EU bylo registrováno téměř 1,3 milionu nových lehkých užitkových vozidel. S výjimkou Kypru (+1,2 %) zaznamenaly poklesy všechny trhy regionu, včetně čtyř hlavních: Španělsko (-21,3 %), Francie (-19,5 %), Německo (-13,0 %) a Itálie (-12,3 %). Počty prodaných dodávek v ČR klesly o 14 %. Nová těžká užitková vozidla (HCV) 16t a více Registrace nových těžkých užitkových vozidel v EU se v prosinci meziročně snížily o 1,9 %. Negativní výsledek regionu byl z velké části způsoben výkonností jeho největších trhů. Německo – přední trh těžkých nákladních vozidel z hlediska objemu – utrpělo nejstrmější pokles (-18,8 %), následované Polskem (-10,4 %) a Francií (-6,7 %), Česká republika - 3,9 %. Na druhou stranu Španělsko a Itálie zaznamenaly výrazné zisky, a to o 28,4 % a 22,0 %. V roce 2022 bylo v celé Evropské unii registrováno celkem 256 020 těžkých nákladních vozidel, což představuje meziroční nárůst o 6,5 %. Při pohledu na největší trhy v regionu zůstalo loni v záporných hodnotách pouze Německo (-0,9 %). Všechny ostatní velké trhy EU s těžkými nákladními vozy zaznamenaly zlepšení: Španělsko (+13,6 %), Polsko (+6,6 %), Itálie (+5,1 %), Francie (+2,3 %), Česká republika se řadí k úspěšným trhům s navýšením o 6,4 %. Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5t V prosinci se registrace nových středních a těžkých nákladních vozidel snížily o 3,2 %, což představuje 24 470 prodaných kusů v EU. Výkony na největších západoevropských trzích byly smíšené. Nejvyšší procentuální nárůst zaznamenalo Španělsko (+30,2 %), následované Itálií (+10,5 %). Výraznou ztrátu naopak zaznamenalo Německo (-18,6 %), následované mírnějším poklesem ve Francii (-7,5 %). ČR zaznamenala podobný pokles, o 7,6 %. Registrace nových nákladních vozidel v roce 2022 v celé EU vzrostly o 3,5 %, a to díky značným nárůstům zaznamenaným od srpna do listopadu. Mezi čtyřmi klíčovými trhy v západní Evropě zůstaly v loňském roce v záporných hodnotách Německo a Francie (pokles o 3,5 %, resp. 1,0 %). Španělsko však zaznamenalo solidní zlepšení (+12,7 %), následované Itálií s mírnějším, ale stále pozitivním výsledkem (+2,3 %). Česká republika zvýšila podíl na trhu o 3,6 %. Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5t V posledním měsíci roku 2022 se trh EU s novými autobusy a autokary snížil o 17,2 %. Čtyři hlavní trhy regionu: ve Španělsku vzrostly prodeje o 60,1 %, následované Itálií se solidním zlepšením o 19,4 %. To však nestačilo k vyrovnání dvouciferných procentuálních poklesů zaznamenaných ve Francii (-26,3 %) a Německu (-25,4 %), protože tyto dvě země samotné představují téměř 50 % celkových registrací nových autobusů v EU. Česká republika přispěla v prosinci k nižším číslům s poklesem o 5,1 %. Celkově se v roce 2022 registrace nových autobusů a autokarů v EU snížily o 5,1 % na 28 376 ks, protože zlepšení zaznamenaná v březnu, květnu a říjnu loňského roku nestačila k tomu, aby se celoroční výsledek dostal do kladných hodnot. Podobný vývoj zaznamenala ACEA na klíčových trzích regionu, kde poklesly tři ze čtyř: Německo (-24,6 %), Francie (-14,2 %) a Itálie (-6,2 %). Pokles je také v Belgii (- 37,6 %), Řecku (- 42,5 %), Maďarsku (-31,6 %), Nizozemsku (- 29,9 %), v Polsku (- 15,1 %), Slovensko (-25,5 %). Naopak v zemích jako Španělsko (+ 24,9 %), Česká republika (+ 20,8 %) , Portugalsko (+ 139,8 %) nebo Švédsko (+ 70,5 %) výrobci registrovali v roce 2022 více autobusů, stejně jako v Chorvatsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Rumunsku a Slovinsku, zde se však jedná o relativně nízké celkové počty do jednoho tisíce vozidel. Ke snížení počtu nových autobusů a autokarů zakoupených v roce 2022 došlo v Norsku (- 45,4 %) a Švýcarsku (- 39,5 %). Spojené Království hlásí s počtem 4 232 vozidel nárůst o 2,3 % (po Francii a Německu jde o největší evropský trh). Zdroj dat: ACEA

person rebus  date_range 26.01.2023

Do čela marketingového a komunikačního oddělení českého, slovenského a maďarského zastoupení výrobce nákladních vozidel Scania se od ledna postavil Martin Lauer.

Má za sebou bohatou kariéru na vedoucích pozicích v komunikaci a marketingu. Působil mimo jiné ve společnostech Mercedes-Benz Czech Republic, Škoda Auto, Ogilvy One nebo v Českomoravské stavební spořitelně. Martin Lauer na pozici střídá Ondřeje Koubka, který byl vedením marketingového oddělení dočasně pověřen po odchodu Romany Polachové ke konci listopadu. Ondřej se bude opět naplno věnovat udržitelnosti a elektromobilitě na pozici Driving the Shift Directora. Martin je absolventem pražské Vysoké školy ekonomické a v oblasti marketingu a komunikace se pohybuje od roku 1995. Mezi lety 2001 a 2006 působil jako marketingový manažer značek Mercedes-Benz a smart, následně se mezi roky 2006 a 2010 stal šéfem globální komunikace a PR ve Škodě Auto a v letech 2010 a 2012 vedl marketing českého zastoupení mladoboleslavské značky. Příchodem do společnosti Scania se Martin Lauer vrací po více než deseti letech do automotive. V mezidobí působil jako managing director české pobočky digitální agentury Ogilvy One nebo jako marketingový ředitel Českomoravské stavební spořitelny. „ Jsme nadšeni, že náš tým může posílit člověk s tak bohatými zkušenostmi v oblasti marketingu a komunikace. Je to pro nás zásadní. Věřím, že v současné, v mnohém komplikované situaci se právě marketing může stát jedním z klíčů k úspěchu i v sektoru B2B, “ říká Zdeněk Petrás, generální ředitel Scania CER.

person rebus  date_range 24.01.2023

Po svém uvedení v květnu loňského roku a udělení Sustainable Bus Award 2023 v říjnu získal nejvýkonnější autokar v historii Irizar ve Španělsku ocenění za nejlepší coach roku 2023.

Mikel Perez, obchodní ředitel Irizar pro Španělsko a Portugalsko, převzal cenu 18. ledna v hotelu Novotel Madrid. Na akci se sešli podnikatelé z oboru, členové hlavních průmyslových asociací a zástupci institucí. „ V Irizar se přizpůsobujeme novým výzvám, které přináší tato nová éra mobility a digitální transformace. Naším hlavním zaměřením u vozidel třídy II je snížení spotřeby paliva (CO2) a optimalizace TCO (celkové náklady na vlastnictví). A Irizar i6s Efficient je toho důkazem. Naše hlavní úsilí je zaměřeno na snahu o optimální efektivitu, která ještě více přispívá, pokud je to možné, k udržitelnosti. A na této cestě zůstaneme s cílem stát se klíčovými hráči v udržitelné mobilitě budoucnosti ,“ říká Mikel Perez. Irizar i6S získal v říjnu 2022 na veletrhu Next Mobility Exhibition v Miláně také cenu Sustainable Bus Awards 2023 pro nejinovativnější a nejudržitelnější autobusy. Porota ze sedmi evropských odborných časopisů ho ocenila za snížení spotřeby paliva o 13 procent, aerodynamický koeficient zlepšený o 30 procent, použití kompozitních materiálů pro snížení hmotnosti (asi o 950 kg méně) a integrované technologie prediktivní údržby pro snížení prostojů. Irizar přepracoval svůj i6S s cílem dosáhnout vyšší provozní efektivity, což je zásadní pro sektor, jehož restart je ovlivněn cenovým tlakem způsobeným energetickou krizí. Výsledkem je vozidlo, které kombinuje osvědčenou platformu s řadou detailů, které výrazně zlepšují jeho TCO.

person rebus  date_range 23.01.2023

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a ukrajinský premiér Denis Shmyhal se sešli, aby prodiskutovali energetické možnosti Ukrajiny a její poválečné vyhlídky jako partnera pro evropský Green New Deal. Má předpoklad stát se zdrojem vodíku.

Oba se shodli na tom, že obnova Ukrajiny by měla být založena na principech Green Deal. Ukrajina se může pochlubit významnými obnovitelnými zdroji energie, které lze využít ke snížení její i evropské závislosti na ruských fosilních palivech. Očekává se, že bude brzy podepsáno memorandum, které bude tyto cíle odrážet. Společně se zástupci evropského vodíkového a energetického sektoru byl navržen 10bodový plán, Timmermansův plán obnovy, který má být podkladem pro přestavbu Ukrajiny se zaměřením na její obnovitelné zdroje a jaderný potenciál, stejně jako její schopnost stát se významným aktérem ve vodíkovém prostoru. Jorgo Chatzimarkakis, generální ředitel Hydrogen Europe, řekl: „ Timmermansův plán obnovy bude vodítkem, podle kterého se Ukrajina může stát prosperující, energeticky zabezpečenou zemi a klíčovým přispěvatelem do evropského energetického mixu. Díky vynikajícím obnovitelným zdrojům energie a již tak robustní síti plynu a amonia je Ukrajina připravena získat zpět svou budoucnost bez závislostí. " Oleksander Riepkin, předseda Ukrajinské rady pro vodík, řekl: „ Ukrajina má obrovský potenciál stát se jedním ze strategických zdrojů vodíku v jeho čisté formě, prostřednictvím svých nosičů nebo jako součást produktů pro EU ." Plán počítá s restrukturalizací a rozšířením solární a větrné infrastruktury, s výrobou vodíku z jaderné energie, přizpůsobení plynovodního systému pro přepravu vodíku do střední Evropy nebo s využitím biometanu. Více Timmermansův plán obnovy . Zdroj: hydrogeneurope.com

person rebus  date_range 18.01.2023

Do čela Asociace byl zvolen Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel Volvo Group. Nejdůležitější je letos dekarbonizace a příprava Euro VII. Nová data o vozidlech, v EU je v provozu 714 tisíc autobusů s průměrným stářím 12,7 let. Naprostá většina je dieselových.

„ Rok 2023 bude pro stanovení budoucího plánu evropského nákladního průmyslu jiný než předchozí,“ uvedl Martin Lundstedt, prezident, generální ředitel Volvo Group, a předseda představenstva Evropské asociace výrobců užitkových automobilů ACEA. „Pro výrobce nákladních vozidel je to křišťálově čisté, plně se zaměříme na dekarbonizaci silniční dopravy – absolutně vše by mělo toto úsilí podpořit .“ Očekává se, že Evropská komise letos zreviduje nařízení o CO2 pro těžká nákladní vozidla. „Tvůrci politik by měli mít na paměti, že dekarbonizace silniční dopravy vyžaduje více než jen cíle pro výrobce vozidel,“ varoval Lundstedt. „Jedná se o trh B2B, který se bude rychle měnit jen pokud budou dobře stanoveny podmínky jako je infrastruktura nabíjení a doplňování paliva a parita nákladů.“ " Obáváme se však, že nedávný návrh nařízení Euro VII o emisích znečišťujících látek s sebou nese velké riziko zpomalení přechodu ke klimatické neutralitě ." Aby výrobci nákladních vozidel a jejich širší dodavatelský řetězec splnili Euro VII, museli by přesunout značné inženýrské a finanční zdroje z baterií a elektrických technologií palivových článků zpět ke spalovacím motorům. „ Nedávné studie, které zohledňují naše ambiciózní trajektorie dekarbonizace ukázaly, že Euro VII přinese pouze velmi okrajové dodatečné výhody pro kvalitu ovzduší, které budou snadno zastíněny ještě o něco vyššími ambicemi na obnovu flotil, “ vysvětlil pan Lundstedt. Na normy Euro VII a CO2 pro těžká nákladní vozidla nelze pohlížet izolovaně. V nedávném dopise Fransovi Timmermansovi proto ACEA vyzvala Komisi, aby synchronizovala a sladila nařízení Euro VII a cíle v oblasti emisí CO2 tak, aby průmysl mohl zefektivnit vývoj do jedné strategické cesty, a ne do více cest rozvoje. Podle ACEA přinese do roku 2030 nejpřísnější scénář Euro 7 / Euro VII pouze další 4% snížení NOx pro osobní automobily a 2% pro dodávky a těžká nákladní vozidla, zatímco pro autobusy bude nulový. Pan Lundstedt byl znovu zvolen na druhé roční období z řad členů představenstva ACEA pro užitková vozidla: generálních ředitelů společností DAF Trucks, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco Group, MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen Commercial Vehicles a Volvo Group. ACEA 17. ledna 2023 vydala novou zprávu „Vehicles in use“ . Poskytuje rozsáhlý přehled vozového parku motorových vozidel na silnicích v Evropské unii do roku 2021 – zahrnuje osobní automobily, lehká užitková vozidla, střední a těžká užitková vozidla a autobusy ve 27 členských státech EU a Islandu, Norsku, Švýcarsku a Spojeném království. V roce 2021 vzrostl vozový park osobních automobilů EU o 1,2 % ve srovnání s rokem 2020, přičemž na silnicích jezdí celkem téměř 250 milionů automobilů. S výjimkou Slovinska (-4,1 %) všechny země EU rozšířily svůj vozový park, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenalo Slovensko (+8,2 %). V celé Evropské unii je v oběhu 29,5 milionu dodávek, z nichž polovinu lze nalézt ve třech zemích: Francii (6,3 milionu dodávek), Itálii (4,3 milionu) a Španělsku (3,9 milionu). Na silnicích EU jezdí více než 6,4 milionu středních a těžkých užitkových vozidel, což je o 3,2 % více ve srovnání s rokem 2020. Polsko má s více než 1,2 milionu nákladních vozidel zdaleka největší vozový park. V celé Evropské unii je v provozu 714 008 autobusů, z toho téměř polovinu najdete jen ve třech zemích: ​​Polsku (126 547), Itálii (100 199) a Francii (94 523). Auta EU jsou v průměru 12 let stará. Řecko a Estonsko mají nejstarší vozový park s vozidly starými 17 let. Nejnovější vozy najdete v Lucembursku (7,6 let). Průměrné stáří lehkých užitkových vozidel v EU je 12 let. Ze čtyř hlavních trhů EU má nejstarší vozový park Itálie (14 let), těsně následovaná Španělskem (13,6 let). Nákladní automobily jsou v Evropské unii v průměru staré 14,2 roku. Řecko má s průměrným stářím 22,7 let nejstarší vozový park nákladních vozidel, nejnovější najdeme v Rakousku (6,6 roku) a Dánsku (7,5 roku). Autobusy na silnicích EU jsou v průměru staré 12,7 roku. Rumunské autobusy, staré více než 20 let, jsou nejstarší v regionu. Pouze osm zemí Evropské unie má autobusový park mladší než 10 let. Nejmladší Rakousko (5 let). Česká republika je se 14,7 roku na spodní příčce. I přes silný nárůst prodeje v posledních letech tvoří vozy s elektrickým dobíjením (baterie a plug-in hybridy) stále pouze 1,5 % celkového vozového parku EU. V EU mají pouze tři země podíl bateriových elektromobilů vyšší než 2 %. Lehká užitková vozidla s naftovým pohonem jsou v EU stále dominantní, 91 % vozového parku jezdí na naftu a pouze 0,6 % dodávek je na baterie. 96,4 % všech nákladních vozidel v Evropské unii jezdí na naftu, benzín pohání 0,5 % vozového parku. Pouze 0,1 % nákladních vozidel na silnicích EU má pohonné ústrojí s nulovými emisemi. Dieselové autobusy tvoří 92,5 % vozového parku EU, přičemž pouze 1,3 % je bateriových elektrických a 1,8 % hybridních elektrických. Významné podíly elektrobusů však najdeme v Nizozemsku (14,5 %) a Lucembursku (7,8 %).

person rebus  date_range 17.01.2023

Ve Vysokém Mýtě v roce 2022 vyrobili 4 767 autobusů, ke zlepšení životního prostředí vysadí Iveco CR stejný počet stromů. Největšími trhy je Francie, Itálie a Německo. Letos začne Iveco Bus s výrobou plně elektré verze CROSSWAY LE.

Rok 2022 byl pro společnost Iveco Czech Republic opět úspěšný, vyrobila celkem 4 767 autobusů, což představuje meziroční nárůst o více než 9 %. Jedná se o nejvyšší dosaženou úroveň výroby v historii závodu a potvrzuje, že řada CROSSWAY zůstává mezi provozovateli veřejné dopravy oblíbená. S cílem kompenzovat uhlíkovou stopu pokračuje Iveco Czech Republic ve spolupráci s Městskými lesy Vysoké Mýto, které vysadí jeden strom za každý vyrobený autobus. Celkem tak bude vysazeno 4 767 stromů. V rámci dalších kroků směrem k udržitelné dopravě začala společnost výrazně posouvat své produktové portfolio k čisté mobilitě. V loňském roce byl poprvé uveden na trh CROSSWAY Low Entry v hybridní verzi. Zcela nový model hybrid-CNG získal ocenění Sustainable Bus of the Year 2023 v segmentu meziměstských autobusů. Kromě toho vysokomýtský závod naváže v roce 2023 výrobou plně elektrické verze CROSSWAY Low Entry. V loňském roce potvrdil IVECO BUS pozici jedničky na českém trhu s nejvyšším počtem nově registrovaných autobusů a tržním podílem 39 %. Na Slovensku dosáhl tržní podíl celkem 41,59 % „ „ Na výrobní rekord ve Vysokém Mýtě jsme obzvlášť hrdí. Je to velký milník v historii našeho výrobního závodu, kde jsme nedávno představili nové modely CROSSWAY Low Entry Hybrid a brzy uvedeme na trh plně elektrické CROSSWAY ve verzi Low Entry. Přestože autobusy vyráběné v závodě ve Vysokém Mýtě splňují náročné ekologické požadavky, rozhodli jsme se přispět ke zlepšení životního prostředí navíc i výsadbou 4 767 stromů, o kterou se postarají Městské lesy Vysoké Mýto ,“ uvedl David Kříž, generální ředitel Iveco Czech Republic a.s. V České republice bylo registrováno 435 autobusů , o 51 meziročně více. Nejvíce autobusů z Vysokého Mýta odjelo do Francie, Itálie a do Německa.

person rebus  date_range 17.01.2023

Loňský rok byl pro prodej autobusů příznivý, výrobci prodali v České republice 1 215 autobusů, největší podíl získalo opět Iveco Bus. Výrazný růst zaznamenaly značky Setra a Mercedes-Benz.

Počet registrací nových vozidel v 2022 výrazně poznamenal jejich celkový nedostatek na trhu, meziroční pokles registrací nových vozů se nejvíce projevil v kategoriích osobních a lehkých užitkových automobilů. Poptávka po nových vozidlech byla výrazně vyšší než možnosti jejich dodání. U osobních automobilů došlo k poklesu o 7,15%, u lehkých užitkových vozidel o 14%. Nákladní automobily vykázaly meziroční nárůst o 3,56%, ale ani zde nebyla poptávka zcela uspokojena, čísla jsou nadále nižší než v období před pandemií Covidu 19. Registrace autobusů vzrostly meziročně o 20,78% a dosáhly úrovně let 2018 a 2019. Motocykly zaznamenaly nejvyšší prodeje od roku 2008. Registrace čistě elektrických osobních vozů vzrostly meziročně o 47%, jejich podíl na trhu však dosahuje jen 2%. CELKOVÝ PŘEHLED NOVÝCH REGISTRACÍ V roce 2022 bylo v ČR registrováno celkem 192 087 nových osobních automobilů, 16 908 lehkých užitkových automobilů, 1 215 autobusů, 8 988 nákladních vozidel, 25 561 motocyklů. V předchozím roce to bylo 206 876 osobních automobilů, 19 660 lehkých užitkových automobilů, 1 006 autobusů, 8 679 nákladních vozidel a 22 019 motocyklů. OSOBNÍ AUTOMOBILY Celkově byly registrace nových osobních vozů v roce 2022 oproti předchozímu roku nižší o 7,15% (z 206 876 ks poklesly na 192 087 ks, tj. o 14789 ks). V prosinci klesly meziročně o 10,21%. Podíl firemních automobilů činil celoročně 73,37%, privátních 26,63%. Nejvíce osobních aut bylo značky Škoda (62 905 ks). Z hlediska paliva vede benzín s 66,45% (127 650 ks), na druhém místě je nafta s 24,72% (47 490 ks), následuje benzín+LPG – 3 966 ks, elektro – 3 892 ks, Benzin+elektro – 3 309 ks, CNG – 807 ks. Osobních vozů s hybridně-elektrickým pohonem bylo registrováno 28 229, z toho plug-in hybridů 3 560. Registrace vozů s alternativním pohonem stoupla na 36 895 vozidel z loňských 28 830 vozidel. Podíl vozů s alternativním pohonem činí 19,2%. Registrace dovážených ojetých OA v období 1‑12/2022 klesly meziročně o 13,2% na 161 186 ks. Jejich průměrné stáří je 10,8 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činí 52,61%, z toho starších 15 let je 23,77%. LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY Celkově registrace nových lehkých užitkových vozů v roce 2022 klesly oproti roku 2021 o 14,00% (z 19 660 ks na 16 908 ks, tj. o 2752 ks). V prosinci klesly meziročně o 27,62%. První je značka Renault s 2 852 registrovanými lehkými užitkovými vozy (16,87%), následují Ford – 1 974 ks (11,67%), Peugeot – 1 802 ks (10,66%), Citroën – 1 570 ks (9,29%), Toyota – 1 461 ks (8,64%), Iveco – 1 445 ks (8,55%), Opel – 1 300 ks (7,69%), Volkswagen – 1 256 ks (7,43%), Mercedes-Benz – 1 139 ks (6,74%), Fiat – 665 ks (3,93%), atd. Nejprodávanějšími lehkými užitkovými vozy jsou Renault MASTER s 1 613 ks (9,54%), Iveco DAILY – 1 383 ks (8,18%) a Peugeot BOXER – 1 288 ks (7,62%). Z pohledu obchodních tříd jsou na prvním místě vozy do 3,5 t s 10 944 registrovanými kusy (64,73%), na druhém místě vozy do 3,0 t s 4 486 ks (26,53%), následují do 2,0 t – 750 ks (4,44%). Z hlediska paliva vede nafta s 89,41% (15 117 ks), na druhém místě je benzín s 5,20% (880 ks), následuje elektro – 134 ks, CNG – 23 ks, benzín+LPG – 23 ks, benzin+elektro – 3 ks. NÁKLADNÍ AUTOMOBILY Celkově registrace nových nákladních vozů v loňském roce vzrostly oproti roku 2021 o 3,56% (z 8 679 ks na 8 988 ks, tj. o 309 ks). V prosinci klesly meziročně o 7,59%. První je značka Mercedes-Benz s 1 861 registrovanými nákladními vozy (20,71%), následují Volvo – 1 673 ks (18,61%), DAF – 1 454 ks (16,18%), MAN – 1 079 ks (12,00%), Scania – 977 ks (10,87%), Iveco – 834 ks (9,28%), Renault Trucks – 552 ks (6,14%), Tatra – 300 ks (3,34%), Ford – 187 ks (2,08%), Fuso – 44 ks (0,49%), atd. Podle provedení karosérie jsou na prvním místě tahače s 56,16% (5 048 ks) a na druhém místě pak šasi s 30,13% (2 708 ks). AUTOBUSY Celkově registrace nových autobusů v období 1‑ 12/2022 vzrostly oproti 1‑ 12/2021 o 20,78% (z 1 006 ks na 1 215 ks, tj. o 209 ks). Celkově první je značka Iveco Bus, která s 435 registrovanými autobusy (35,80%) proti loňskému roku prodej v ČR zvýšila o 51 autobusů, následují SOR – 276 ks (22,72%), Setra – 231 ks (19,01%) a Mercedes-Benz – 99 ks (8,15%) - obě značky na našem trhu prodaly o 161 autobusů meziročně více, Solaris – 38 ks (3,13%), MAN – 31 ks (2,55%), Iveco – 24 ks (1,98%), Isuzu – 24 ks (1,98%), Rošero-P – 15 ks (1,23%), Škoda – 14 ks (1,15%). Za celý rok 2022 nejvíce nových vozidel registrovali výrobci v Praze (176 ks) a Středočeském kraji (153 ks), následují kraje Jihočeský (165 ks), Vysočina (154 ks) a Liberecký kraj (141 ks). Podle provedení karosérie jsou na prvním místě linkové s 71,44% (868 ks), na druhém místě pak městské s 17,94% (218 ks), následují dálkové – 4,61% (56 ks - nejvíce značky Mercedes-Benz, Setra, Isuzu, Volvo, Irizar), šasi – 21 ks. V prosinci klesly registrace autobusů meziročně o 5,07%, na 131 ks (ze 138 v roce 2021). První je značka Mercedes-Benz s 51 ks, následují Iveco Bus - 37 ks, SOR - 23 ks, Setra - 5 ks, Rošero-P - 6 ks, Isuzu - 4 ks, MAN - 3 ks, Solaris - 1 ks. Nejvíce nových autobusů je registrováno ve Středočeském kraji a v Praze - 52 ks (39 ks ve Středočeském kraji), v Karlovarském - 28 ks a Libereckém kraji - 18 ks. Podle karosérie jsou na prvním místě městské autobusy (74 ks), následují linkové (44 ks) a jen jeden dálkový (značky Isuzu). MOTOCYKLY Celkově registrace nových motocyklů v období 1‑ 12/2022 vzrostly oproti 1‑ 12/2021 o 16,09% (z 22 019 ks na 25 561 ks, tj. o 3542 ks). V prosinci klesly meziročně o 12,99%. První je značka Honda, následují CF Moto a Yamaha. Zdroj: Svaz dovozců automobilů

person rebus  date_range 09.01.2023

Rozhodnutím CAF Group a dozorčí rady Solarisu se od 1. ledna 2023 stal novým předsedou představenstva Solaris Bus & Coach sp. z o.o. pan Javier Iriarte.

Javier Iriarte byl od roku 2018 místopředsedou dozorčí rady Solarisu, zodpovídal i za oblast rozvoje strategie a transformace společnosti Solaris a má tak bohaté odborné zkušenosti v sektoru veřejné dopravy. Od roku 2020 byl také ředitelem strategie a transformace v oblasti kolejových vozidel CAF. Dříve pracoval ve společnosti McKinsey & Company, kde realizoval projekty v mnoha odvětvích, včetně automobilového, železničního, leteckého, lodního či pokročilých elektronických systémů. Je držitelem titulu MBA (Master of Business Administration) v IESE Business School (Barcelona) a University of California v Berkeley (Kalifornie, USA). Absolvoval také průmyslové inženýrství, magisterský titul získal na TECNUN - Universidad de Navarra (Donostia - San Sebastian) a na University of Washington (Seattle, USA). „ Je pro mě velkou ctí, že můžu vést a sloužit takové fantastické firmě, jakou je Solaris. Děkuji členům dozorčí rady a CAF Group za projevenou důvěru. Společnost začíná novou kapitolu. Za posledních pár let jsme provedli obrovskou transformaci a stali jsme se lídrem e-mobility v městské dopravě v Evropě. Jsem přesvědčen, že spolu s celým naším týmem budeme pokračovat v cestě rozvoje a udržíme Solaris a CAF Group na pozici lídra udržitelné městské dopravy, která udává trendy v tomto oboru, “ řekl Javier Iriarte, nový předseda představenstva Solaris Bus & Coach sp. z o.o. Javier Calleja, který řídil Solaris od října 2018, se rozhodl odejít z osobních důvodů. Po úspěšném absolvování prvního strategického cyklu, v rámci skupiny CAF, se rozhodl pokračovat v kariéře v jiném odvětví. „ Příležitost, být předsedou představenstva společnosti Solaris a řídit tak vynikající společnost bylo pro mě fantastickým obdobím. Jednou z největších předností Solarisu jsou jeho zaměstnanci. Vést takové fantastické týmy byla jedinečná zkušenost. Jsem si jist, že Solaris pod vedením Javiera Iriarteho a jako součást skupiny CAF bude pokračovat v dynamickém rozvoji a růstu v odvětví mobility. Společnost má před sebou světlou budoucnost, “ řekl Javier Calleja. Zdroj: Solaris Bus & Coach

person svt  date_range 04.01.2023

Ministerstvo dopravy a výstavby SR od 1. 1. 2023 změnilo svůj název na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Výstavba nevypadla jen z názvu, ale částečně též z kompetencí tohoto ministerstva.

Od nového roku se kompetence v oblasti územního plánování, stavebního řádu a vyvlastňování přesunou na nově zřízený Úřad pro územní plánování a výstavbu Slovenské republiky. „ Spolu s některými kompetencemi nás opouští i část zaměstnanců, kteří budou dále pokračovat v práci na novém úřadě. Chtěl bych jim velmi pěkně poděkovat za jejich přínos pro naše ministerstvo a přeji jim mnoho úspěchů v nové práci ,“ řekl ministr dopravy Andrej Doležal. Pro ministerstvo jde už šestý název. V roce 1991 bylo zřízeno jako Ministerstvo dopravy a spojů SR, v roce 1992 bylo přejmenováno na Ministerstvo dopravy, spojů a veřejných prací SR, v 1995 změnilo název na Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SR, od roku 2010 pokračovalo s názvem Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR a dosavadní název, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, mělo od 1.1.2017. Webové stránky se nacházejí (poměrně nekoncepčně) na https://www.mindop.sk/ . Zdroj: busportal.sk

person svt  date_range 02.01.2023

V listopadu 2022 se registrace nových užitkových vozidel v EU snížily jen mírně (-0,6 %). I tak se nadále nedaří zastavit propad, kdy dochází k poklesu nových registrací již sedmnáctý měsíc za sebou.

Přestože celkově registrace nových užitkových vozidel v EU mírně poklesly (-0,6 %), kategorie nákladních vozidel zaznamenala minulý měsíc výrazné zlepšení, ale nestačilo to k vyrovnání negativních výsledků segmentů vanů a autobusů. Výkony na čtyřech hlavních trzích regionu byly sečteny. Největší nárůst zaznamenalo Německo (+14,0 %), za nímž následovalo Španělsko s mírným růstem (+0,9 %). Itálie a Francie zaznamenaly pokles (pokles o 13,7 %, resp. 7,0 %). Od ledna do listopadu 2022 klesly registrace nových užitkových vozidel v celé EU o 15,5 % na téměř 1,5 milionu vozů. Všechny čtyři klíčové trhy EU zaznamenaly dvojciferné ztráty, což přispělo k negativnímu výkonu regionu: Španělsko (-19,2 %), Francie (-18,1 %), Německo (-12,8 %) a Itálie (-10,7 %) ). Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5t Minulý měsíc trh EU s novými lehkými užitkovými vozidly poklesl o 4,5 %, což představuje 111 303 kusů. Tři ze čtyř hlavních trhů zaznamenaly pokles: Itálie (-16,7 %), Francie (-8,4 %) a Španělsko (-3,0 %). Naopak Německo zaznamenalo silný nárůst (+15,1 %). Za jedenáct měsíců roku 2022 registrace nových vanů v celé EU klesly o 19,3 % na téměř 1,2 milionu kusů. S výjimkou Kypru (+0,8 %) se všem trhům regionu dařilo hůře než před rokem, včetně čtyř největších: Španělska (-23,8 %), Francie (-20,0 %), Německa (-15,7 %) a Itálie. (-12,3 %). Nová těžká užitková vozidla (HCV) nad 16t Listopadové registrace nových těžkých užitkových vozidel vzrostly o 21,1 %, přičemž se v celé Evropské unii prodalo 24 032 kusů. Pozitivně k tomuto výsledku přispěly téměř všechny trhy EU. Polsko – jeden z největších trhů pro těžká nákladní vozidla – zaznamenalo obzvláště silný růst (+36,3 %). Stejně tak další hlavní trhy v regionu zaznamenaly solidní nárůsty: Španělsko (+27,0 %), Německo (+15,8 %), Itálie (+10,7 %) a Francie (+6,6 %). Od ledna do listopadu bylo v EU registrováno 235 670 nových těžkých nákladních vozidel, což představuje nárůst o 7,3 % ve srovnání se stejným obdobím před rokem. Všechny čtyři největší západoevropské trhy zaznamenaly růst: Španělsko zaznamenalo největší nárůst (+12,4 %), po němž následovaly mírněji v Itálii (+3,6 %), Francii (+3,3 %) a Německu (+0,8 %) ). Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5t V listopadu zaznamenaly registrace středních a těžkých nákladních vozidel v EU silný růst (+19,4 %). Výsledek regionu výrazně podpořily země střední Evropy, zejména Estonsko (+69,8 %) a Rumunsko (+66,8 %). Pozitivní situace byla i na čtyřech hlavních západoevropských trzích, všechny zaznamenaly nárůst: Španělsko (+24,1 %), Německo (+15,6 %), Itálie (+9,4 %) a Francie (+4,0 %). Za jedenáct měsíců roku 2022 registrace nových nákladních vozidel vzrostly o 4,2 %, což představuje celkem 275 482 prodaných kusů v celé EU. Silné výsledky zaznamenané v posledních měsících pomohly kumulativní výkonnosti posunout se do kladných hodnot. Čtyři klíčové trhy v západní Evropě zaznamenaly smíšené výsledky: Španělsko a Itálie vykázaly růst (+11,4 % a +1,5 %), zatímco Německo a Francie čelily mírnému poklesu (-2,1 % a -0,4 %). Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5t V listopadu 2022 se registrace nových autobusů a autokarů v EU snížily o 11,5 %, protože všechny čtyři hlavní trhy v regionu utrpěly ztráty. Nejprudšímu poklesu čelilo Německo (-32,8 %), následovalo Španělsko (-26,3 %), Itálie (-13,3 %) a Francie (-4,9 %). V letošním roce zatím registrace nových autobusů v celé EU klesly o 3,4 % na 25 190 prodaných kusů. Ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenalo nárůst pouze Španělsko (+21,3 %). Naopak Německo (-24,4 %), Francie (-12,6 %) a Itálie (-9,0 %) dosáhly ve srovnání s předchozím rokem výrazně horších výsledků. Zdroj: acea.be + busportal.sk

person svt  date_range 22.12.2022
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací