Reklama
Reklama
Reklama
Veřejnost a doprava

Z prvního dne 3. ročníku mezinárodní konference s účastníky z 15 zemí 21. – 22. 4. 2015 v Plzni.

Podobnou fotomozaiku připravíme i z průběhu druhého dne. Prostor dostanou i expozice vystavovatelů. Záběry na prezentující pravděpodobně doplní informace o průběhu konference po jejím zakončení. www.konference.pmdp.cz

person dabra  date_range 21.04.2015

Konferenci zorganizoval francouzský dopravní institut IFSTTAR na svém pracovišti v Lille. Fotografie veřejné dopravy v Lille . Prezentace z konference City-HUB na veletrhu Czechbus.

Konference byla rozdělena na dvě sekce: „Koncept městských přestupních uzlů“ a „Metodika monitoringu a hodnocení“ a kulatý stůl na téma „City-HUB Model – Doporučení pro evropské přestupní uzly“. Jednání se zúčastnili - vedle všech 9 výzkumných a konzultačních institucí, zapojených do projektu – zástupci potenciálních uživatelů výsledků projektu. Těmi jsou nejen provozovatelé dopravních terminálů a dopravci, ale především uživatelé dopravních služeb – cestující a také představitelé veřejné správy. Českými prezentanty na konferenci byli výzkumní pracovníci z Centra dopravního výzkumu a zástupci pražského Dopravního podniku a Správy železniční dopravní cesty; bohužel u nás obtížně hledáme nezávislou organizaci skutečně zastupující zájmy cestující veřejnosti. řednášky první sekce se zaměřily na potřeby, zkušenosti a požadavky uživatelů městských dopravních terminálů a na možnosti, které pro jejich řešení nabízí „City-HUB model“, stěžejní výstup projektu. Podrobněji pak byla popsána metodika pro úspěšné řešení dopravních uzlů a byly prezentovány dobré praktické příklady. V odpolední sekci byly prezentovány ekonomické a sociální vlivy a efekty přestupních terminálů, které představují nejen dopravní uzel, ale většinou vytvářejí vhodné místo pro obchody a služby a zatraktivňují celou oblast pro místní rezidenty a pracující. Projekt se zabýval i předpoklady, potřebnými pro úspěšnou funkci terminálů a reakcí uživatelů. Kulatý stůl na závěr konference otevřel diskusi nad některými otázkami, například jak bude možné závěry a doporučení celoevropského projektu přenést do konkrétních podmínek jednotlivých měst. Třicetiměsíční práce na projektu ukázala, že i když nelze najít jednotný recept na optimální řešení dopravního terminálu, je třeba určité procesy a funkce sjednotit tak, aby zákazník věděl, jak se chovat a co může očekávat a cestování veřejnou dopravou pro něj bylo atraktivní a příjemné. Prezentace z konference City-HUB z veletrhu Czechbus O-projektu-City-HUB.pdf City-HUB-overovaci-studie-Dejvicka.pdf Pozadavky-cestujicich-CzechBUS_2014.pdf CzechBUS_DOPRAVNI-TERMINALY-A-JIZDNI-KOLO.pdf SZDC_Zeleznice-a-prestupni-terminaly-v-CR.pdf Viz www.cityhub-project.eu , kontakt na koordinátora projektu: Professor Andrés Monzón UPM/TRANSyT Madrid, Spain Tel: +34913365373 Email: andres.monzon@upm.es Kontakt v ČR: jan.spousta@cdv.cz Fotografiemi připomínáme jednak konferenci, ale prohlédneme si také dopravu v metropolitní oblasti Lille, které je se svými 1 a čtvrt milionem obyvatel čtvrtou největší aglomerací ve Francii. Jan Spousta

person dabra  date_range 08.03.2015

v rámci veletrhu Czechbus 2014.

Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury za účasti téměř 120 manažerů, specialistů, učitelů, studentů a dalších zájemců o danou problematiku. Podrobné informace a odkazy na prezentace

person dabra  date_range 26.11.2014

Odborná konference o interoperabilitě a standardizaci systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě.

Archív přednášek Fotogalerie

person dabra  date_range 24.11.2014

Odkazy na prezentace. Záběry plynových autobusů na Czechbusu 2014.

19. listopadu proběhla jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 konference . Mezi významnými hosty z řad dopravních podniků vystoupil i Josep Sarrato Ariño z TMB Barcelona, kde mají zkušenosti s provozem 400 městských CNG autobusů. Zkušenosti s využitím stlačeného zemního plynu v autobusové dopravě prezentovali i čeští dopravci. PREZENTACE TMB (Barcelona): VISION OF A COMPANY USER CNG "pdf" TMB (Barcelona): : VISION OF A COMPANY USER CNG "ppt" DPMB: Po Brně zeleně levně "ppt" CDV: Plynofikace MHD a kvalita ovzduší. "pptx" ČPS: CNG – nejlepší řešení pro čistá města "ppt" IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI "pdf" DPKV: Plynofikace vozového parku MHD Karlovy Vary "ppt" ČSAD MHD Kladno: Využití CNG ve veřejné autobusové dopravě "odp" Využití CNG ve společnosti COMETT PLUS Tábor "ppsx" Wi-Fi připojení doprovodných programů zajistil Mobilboard

person dabra  date_range 21.11.2014

druhého dne konference na vzdělávacím webu Sdružení pro dopravní telematiku.

Seznam přednášek z druhého dne konference: Podpora IDS z IROP v letech 2014 Čistá mobilita z pohledu Ministerstva životního prostředí Projektové záměry KODIS v letech 2014 – 2020 Projektové záměry ROPID v letech 2014–2020 Projektové záměry KORDIS JMK v letech 2014–2020 Projekty EOC v ČR v letech 2014–2020 Aktuální trendy v rozvoji vozidel pro veřejnou dopravu (silniční) Telematika jako nástroj integrace IDS Inteligentní infrastruktura pro IDS Evropské ITS best practices a klíčové zkušenosti k transferu do podmínek ČR Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce / ČESMAD BOHEMIA Poskytování služeb veřejné dopravy očima dopravce / ADSSS Moderní způsob zjišťování postojů veřejnosti k veřejné hromadné dopravě osob Výběrová řízení na zajištění dopravní obslužnosti z pohledu dopravce Problematika stanovení minimální ceny dopravního výkonu Certifikační laboratoř OIS www.telematika.cz: Archiv přednášek 20.5.2014. Program celé konference. V prezentaci BUSportálu, která je také k dispozici viz níže, jsme se věnovali silničním vozům - busům. Všechny prezentace by mohly být časem i na webu Institu Jana Pernera, pokud to nastane, opět doplníme odkaz. AKT_TRENDY_BUSY_BUSportal_20052014.pdf Prezentace vznikla až jako druhá, první byl článek na podobné téma, který vyjde co nevidět v Dopravních novinkách PMDP. Bez článku by nebylo prezentace. Přímo na konferenci padla připomínka, že autobusy v prezentaci na záběrech z ČR jsou v převaze fotografované v Čechách a zapomnělo se na Moravu. K tomu jen tolik, že na Moravě zajišťují materiály BUSportálu převážně spolupracovníci redakce a přednost dostaly fotografie z vlastního archivu. Během výběru byla snaha vyvažovat dle výrobců a diverzifikovat i polepy dopravců, na česko-moravské vyvážení se opravdu nemyslelo. Ovšem je patrné, že účastník dával při prezentaci pozor (díky za nalezení chyby). Dotazy a připomínky jsou vítány. Na konferenci redakce v rámci možností pořídila i několik záběrů z průběhu dopoledního programu druhého dne. Nevýhodou souběhu činností je, že sama sebe autorka nefotografovala. Dagmar Braunová

person dabra  date_range 27.05.2014

v rámci veletrhu CZECHBUS v Praze.

Součástí konference byl i workshop k probíhajícímu VaV projektu TA02030435 - Metody a pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů OIS. Progam dále rozšíří workshop k projektu TB0100MD008 - Interoperabilita a standardizace systémů EOC ve veřejné dopravě. Archiv přednášek konference Fotogalerie

person dabra  date_range 27.11.2013

pod záštitou velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov proběhla 5. a 6. listopadu 2013. Sborník.

Jeden z účastníků konference Otakar Konsbul informuje: 5. a 6. listopadu 2013 se uskutečnila každoroční konference na půdě Vojenské akademie Vyškov. Jako vždy zde diskutovali zástupci široké odborné veřejnosti a představitelů AČR, PČR, MD, CDV, VUT a ostatních institucí o tom, jak zlepšit bezpečnost silničního provozu. Z příspěvků účastníků zřetelně vyplynulo, že je nezbytné zaměřit se především na práci s člověkem, na jeho edukaci. Proto jsem navrhl, aby příští konference byla zaměřena na didaktiku. Tedy na "umění učit" všechny účastníky silničního provozu (zejména řidiče), v rámci celoživotního dopravního vzdělávání. Příští ročník konference, který proběhne v podobném termínu v roce 2014, budeme avizovat předem. Obsah sborníku: Podmínky provozu vojenských vozidel a způsoby výcviku k jejich zvládnutí Inteligentní dopravní systémy ve vozidle a jejich vliv na chování řidiče Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů Odstupy nákladních vozidel Problematika bezpečného odstupu pri špecifickej dopravnej nehode Možnosti spatření chodců v extravilánu za snížené viditelnosti Železniční přejezdy a možnosti zvyšovaní bezpečnosti využitím nízkonákladového zabezpečení Národní výzkum dopravních nehod – vybrané případové studie Stanovení vlivu asistenčních systémů na průběh stability jízdy v rámci projektu E-VECTOORC Zvyšování bezpečnosti silničního provozu v systémovém pojetí Metodika výuky (nejen) v autoškole Trenažery - drahá hračka nebo nutná pomůcka při výcviku řidičů? Bezpečnost provozu vozidel v resortu ministerstva obrany Příprava řidičů – příslušníků Vojenské policie Nebezpečná jízda je drahá Alternativy ve výcviku řidičů vozidel ozbrojených sil SBORNÍK příspěvků z odborné konference Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil Kontakt: info@okdriver.cz

person dabra  date_range 26.11.2013

Fotografie z konference, odkaz na prezentace.

Organizace ROPID ve spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou dopravní pořádala 22. 11. 2013 u příležitosti 20. výročí založení organizace ROPID odbornou dopravní konferenci Integrovaná doprava - mobilita měst a regionů . Prezentace naleznete na www.ropid.cz/konference . Přehled prezentací 1. Železnice jako páteř integrované dopravy Martin Jacura (FD ČVUT) – Železnice a její význam pro integraci veřejné dopravy Jiří Horský (KORDIS) – Železnice v IDS JMK + přestupní uzly Marek Binko (SŽDC) – Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí 2. Preference tramvají a autobusů v zahraničí Steffen Dutsch (TU Dresden) – Preference tramvají v Drážďanech Thomas Werner (MVG) – Preference autobusů v Mnichově 3. Síť Pražské integrované dopravy a preference Martin Jareš (ROPID) – Proměny autobusové sítě PID Miroslav Grossmann (DPP) a Jan Adámek (TSK) – Preference tramvají v Praze Jiří Vodrážka (DPP) – Preference autobusů v Praze

person dabra  date_range 25.11.2013

Ocenění pro dopravní stavbu dostal v rámci tradiční akce ČDS 2012 terminál v Mariánských Lázních.

Trendy v evropské dopravě představil druhý ročník stejnojmenné konference, kterou připravila společnost TOP EXPO CZ ve spolupráci s odbornými garanty. Řada akcí byla zahájena ve večerních hodinách 5. 6. 2013 slavnostním přijetím hostů konference v historických prostorách Staroměstské radnice. Hlavní program pokračoval v Mramorovém sálu Clam-Gallasova paláce celodenní konferencí. Vyvrcholením třídenního programu bylo vyhlášení vítězů 10. ročníku celostátní soutěže ČDS&T 2012 v Betlémské kapli. Řadu akcí završil seminář Smart city Praha, který se uskutečnil na FS ČVUT v Praze, 7. 6. 2013. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONFERENCE. FOTOGALERIE Z AKCE. PREZENTOVANÉ PŘEDNÁŠKY. ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČDS 2012. TISKOVÁ ZPRÁVA - TITULY (7. 6. 2013). TISKOVÁ ZPRÁVA - NOMINACE (27. 5. 2013). FOTOGALERIE NOMINACE. 2012: Moderní terminál pro autobusy slouží nově cestujícím v Mariánských Lázních

person dabra  date_range 19.06.2013
Reklama
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací