Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Co brání, aby Integrované dopravní systémy efektivně fungovaly a co se pro to dělá ?

Na jednání obou asociací ve dnech 14.-17.6.05 byla značná pozornost věnována problematice Integrovaného dopravního systému (IDS), a to jak z hlediska jejich současné úrovně v jednotlivých krajích, tak především z hlediska budoucnosti. Při neexistenci zákona „O veřejné dopravě“ se řešily otázky, jak se s touto situací alespoň dočasně vyrovnat, aby se zabránilo z toho vyplývajícím negativním dopadům na cestující veřejnost. Naděje na větší podporu MD ČR při rozšiřování IDS vzbudila debata s ministrem Milanem Šimonovským na mezinárodním veletrhu Transport Logistic 2005 v Mnichově. Kromě toho byly prezentovány novinky týkající se systému AMSBUS a samoobslužných stojanů JŘ i pro nevidomé. Stručný výčet faktů k zmíněným problémům: Integrovaný dopravní systém (IDS) Budování IDS se již neobejde bez vzájemného uznávání čipových karet mezi jednotlivými dopravci. Do těchto systémů se připravují vstoupit i ČD a.s. Co brání (viz A ), aby IDS efektivně fungovaly a co se pro to dělá ( B )? A. Není zajištěna interoperabilita odbavovacích systémů. B. Středočeský KÚ požádal po vzájemné dohodě největší dodavatele těchto systémů v ČR Mikroelektroniku a EM TEST, aby tento požadavek na úrovni akceptace elektronické peněženky byl vyřešen do 30.6.05. A. Je rozdílný přístup dopravců k dokladům z hlediska DPH. B. Ministerstvo dopravy ČR jménem ředitele odboru Ing.Navrátila přislíbilo zaurgovat žádost ČSAD SVT Praha z 11.3.05 o jeho jednoznačný písemný výklad. A. Ministerstvo dopravy ČR se zatím odmítlo zabývat problematikou Národní dopravní karty (NDK). B. Byla založena neformální pracovní skupina pod patronací Středočeského KÚ (ČD, ČDT, Mikroelektronika, ČSAD SVT Praha, ROPID), která vypracovala návrh standardů NDK a připravuje jejich ověření mezi vybranými silničními dopravci a ČD na území Středočeského kraje od 1.1.2006 do 30.6.2006. Po zkušenostech s ročním fungováním clearingu CARDS mezi sedmi silničními dopravci ve verzi 1 bude implementována verze 2, která mimo jiné umožňuje clearing nejen uvnitř jednoho centra, ale i mezi různými centry (např. Středočeský kraj a ICOM transport Jihlava). ČSAD SVT bude nabízet novou verzi od 1.8.05. AMSBUS ČSAD SVT Praha s.r.o. dokončuje přechod na nové výkonnější servery IBM. Dále po dohodě s dopravci se provádí převádění spojů mezi ČR a SR z typu M (bývalé česko-slovenské) do typu I (International) a připravují se nové funkce, které umožní nové bonusy pro cestující i dopravce. Náměty, popř.požadavky k nové obchodní politice v systému AMSBUS mohou uživatelé zasílat do 31. 8. 2005 obchodnímu útvaru ČSAD SVT Praha (kontakt : obchod.ams@svt.cz ). Samoobslužné informační stojany JŘ i pro nevidomé Tento pilotní projekt byl zařazen do programu EU Connect obdobně jako CIS JŘ a clearing IDS Středočeského KÚ. Jejich první instalace budou realizovány na satelitních autobusových nádražích v Praze v příslušných stanicích metra a proběhnou v červenci a v srpnu 2005. Zájemci o tento projekt mohou získat konkrétnější informace v obchodním útvaru SVT (kontakt : obchod@svt.cz ). Závěry z Transport Logistic 2005 v Mnichově Společnosti ČSAD SVT, Mikrolektronika, APEX a CHAPS se zúčastnily jako vystavovatelé veletrhu Transport Logistic 2005 od 31. května do 3. června. Při setkání s ministrem dopravy Milanem Šimonovským se diskutovalo o úloze MD ČR jednak při širším a komplexnějším využití CIS JŘ (objekty, komunikace) a jednak při řešení standardizace a zavedení Národní dopravní karty v ČR. Bylo dohodnuto, že písemný návrh dalšího postupu ve věci CIS JŘ a NDK pro ministra dopravy připraví ČSAD SVT ve spolupráci s ČD do 30.6.2005. V této problematice přislíbil aktivní podporu i případnou koordinační roli také náměstek ministra dopravy Vojtěch Kocourek. Pro BUSportál 27.6.2005 Jan Kotík

person dabra  date_range 28.06.2005

BUSportál 31.5. se skupinou ministra dopravy Milana Šimonovského. Úterý na veletrhu bylo ve znamení české účasti, největší v historii.

Redakce BUSportálu provázela po výstavišti ministra dopravy Milana Šimonovského. Reportáž je tedy převážně mapováním pohybu ministra po výstavišti - navštívil patrně všechny české vystavovatele, zúčastnil se zahájení i doprovodných programů s českou tématikou. K veletrhu jsme uveřejnili 10. mezinárodní veletrh "transport logistic" Mnichov 05 31.5. - 3.6.

person dabra  date_range 01.06.2005

www.emobile.cz 29.5.5. - V rámci největšího projektu svého druhu na světě budou provozovatelé pomocí nové satelitní navigační technologie sledovat 8000 londýnských autobusů.

Londýnským pasažérům, kteří využívají na svých cestách autobusy městské hromadné dopravy, se dostane lepších služeb díky satelitní navigační technologii společnosti Siemens. Kontrakt v hodnotě 175 miliónů eur Siemens získal od společnosti Transport for London (TfL). V rámci největšího projektu svého druhu na světě budou provozovatelé pomocí nové satelitní navigační technologie sledovat 8000 londýnských autobusů. Nové systémy budou cestujícím poskytovat lepší informace v reálném čase, takže na městských autobusových zastávkách vždy uvidí přesný čas příjezdu svého spoje. Autobusy, které v Londýně provozuje 30 soukromých firem, budou novou technologií vybaveny v průběhu čtyř let. Navigační technologii dodá Siemens VDO Automotive, instalaci a údržbu po dobu deseti let bude zajišťovat Siemens Business Services. Autobusová síť v Londýně je jedním z největších a nejkomplexnějších systémů městské dopravy na světě. Každý pracovní den ji na 700 linkách využívá více než 6 miliónů lidí. Siemens je největším světovým dodavatelem řešení pro veřejnou dopravu - po celém světě je úspěšně provozováno přes 150 systémů společnosti Siemens. Projekt je součástí pětiletého investičního programu Transport for London, v jehož rámci bude do vylepšování existujících služeb a do nových projektů investováno celkem 14,7 miliardy eur. www.emobile.cz 29.5.5

person dabra  date_range 01.06.2005

Zařízení NACAS umístěné v objektech obecních úřadů v Jesenici a v Dolních Břežanech využívá společnost Connex Praha.

V první polovině květa 2005 bylo ve spolupráci se společností APEX spol. s r.o. a obecními úřady v Jesenici a Dolních Břežanech instalováno zařízení pro seřizování přesného času a evidence vozidel NACAS. V současné době je NACAS umístěn v objektech obecních úřadů v Jesenici a v Dolních Břežanech. V těchto lokalitách jsou garantovány návaznosti projíždějících linek PID, a proto společnost Connex Praha, s.r.o. , držitel certifikace ISO 9001:2000, chce zajistit bezproblémové cestování. Umístění NACASu se plánuje také do Strančic, kde je přestupová vazba na ČD a do Říčan. Zařízení využívá k seřízení přesného času ve vozidle již používaných komponentů PPN24A a navíc umožňuje využití pro evidenci odjezdů a příjezdů v garáži. Tuto aplikaci implementovala společnost APEX spol. s r.o. v provozech DP hl.m. Prahy a v současné době probíhá jednání o zkušebním provozu ve společnosti Connex Praha, s.r.o. Zdroj: Connex Praha Informace o NACAS 2 od APEX Zařízení pro nastavení času NACAS 2 slouží k nastavení jednotného času ve vozidlech městské a regionální veřejné dopravy. Může být také použito jako rádiový maják pro vytvoření rádiové pole v okolí vrátnice v systému evidence výjezdu a příjezdu vozidel. Zařízení NACAS 2 přijímá pomocí externího přijímače přesný čas ze systému družic GPS. Přesný čas je dále vysílán na kmitočtu 86,79 MHz. V dopravních prostředcích projíždějících rádiovým polem NACAS 2 je tento signál přijímán ve vozidlech povelovým přijímačem PPN24A. Po zpracování informace palubním počítačem vozidla dojde k nastavení přesného (jednotného času) a předání tohoto času na zobrazovač času a tarifního pásma (např. GTC24B) a na elektronické označovače jízdenek. NACAS 2 se umísťuje zpravidla na budovy tak, aby vývody pro kabely směřovaly dolů a přijímač GPS byl nahoře. Tento přijímač může být umístěn i mimo hlavní krabici tak, aby „viděl“ alespoň ½ oblohy. Potom je možné krabici se zbytkem zařízení umístit i skrytě v budově. Při montáži krabice je nutné sejmout horní víko. Na tyč je možné připevnit zařízení pomocí speciálních příchytek. Zařízení NACAS 2 je možné připevnit čtyřmi vruty umístěnými v rozteči 210 x 280 mm. Při připevnění na zeď použijeme hmoždinky o průměru 8-10 mm. Použijeme-li upevnění pouze dvěma vruty, je třeba použít úhlopříčné umístění upevňovacích otvorů. Díry pro upevnění je vhodné vrtat podle předem připravené šablony. Upevňovací otvory jsou dostupné při sejmutém horním krytu krabičky. NACAS 2 se připojuje na napájecí napětí 230 V, 50 Hz kabelem 2 x 1 mm2 na svorkovnici S1. Je jištěn tavnou pojistkou P1 0,6A/250V. Z důvodu bezpečnosti práce je nutno montáží pověřit osobu způsobilou podle vyhlášky č. 50/78 Sb. Technické parametry Rozměry (š x v x h) 250 x 330 x 140 mm Váha cca 3.2 kg Napájení 230V, 50Hz Příkon max.. 20 VA Vysílaný kmitočet 86.790 MHz Výkon vysílače nastavitelný max. 0.2W Modulace FSK Kmitočtový zdvih ±3.5 kHz Rozsah pracovních teplot -20°C až +60°C Rozsah skladovacích teplot -40°C až +60°C Zdroj: APEX

person dabra  date_range 23.05.2005

Vedoucí evropský veletrh dopravy a logistiky přesvědčuje návštěvníky svým mezinárodním pojetím a atraktivním doprovodným programem. Česká republika poprvé v historii oficiálním partnerem veletrhu. Počtem přihlášených vystavovatelů se řadí mezi 5 největších vystavovatelských zemí na veletrhu.

Aktuálně Fotoreportáž ze zahajovacího dne 'transport logistic' v Mnichově. transport logistic 2005 Vystavovatelé a návštěvníci potvrzují: transport logistic se stává světovým veletrhem marilog - mezinárodní kongres pro námořní logistiku poprvé v Mnichově, Air Cargo Europe a EurailFreight podruhé na evropském odborném veletrhu Nové otevírací doby: trvání veletrhu od úterý do pátku, 9 až 18 hod, ve čtvrtek prodloužená otevírací doba od 9 do 19 hod (sobotní veletrh poprvé odpadá) Česká republika poprvé v historii oficiálním partnerem veletrhu. Česká republika se počtem přihlášených vystavovatelů okolo 40 řadí mezi 5 největších vystavovatelských zemí na veletrhu! transport logistic 2005 , 10. mezinárodní veletrh pro logistiku, telematiku a dopravu se bude konat od 31.05. do 03.06.2005 v Mnichově. Tento evropský odborný veletrh představí celý svět dopravy a logistiky: telematiku, vnitropodnikovou dopravu a tok materiálu, logistiku, přepravu zboží a osob. Touto zvláštní a komplexní koncepcí transport logistic v Mnichově předvede intenzivní propojení a souhru těchto čtyř oborů. Cílem veletrhu je představit praktické zkušenosti z oblasti mnohovrstvé strukturované přepravy zboží a osob jako silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Cílovými skupinami návštěvníků jsou poskytovatelé služeb a osoby pověřené rozhodováním z oboru dopravy, průmyslu, odborných spolků a logistiky v dopravě zboží a osob. transport logistic 2005 se koná od 31. května do 3. června po desáté v Mnichově v ještě mezinárodnějším pojetí. „Veletrh transport logistic se etabloval jako vedoucí evropský veletrh v oboru. V tomto roce zaznamenáváme ještě větší internacionalizaci u vystavovatelů něž před dvěmi lety, “ předpovídá Detlev R. Gantenberg, jednatel Messe München GmbH (Veletrh Mnichov s r.o.). Zásadní novinkou roku 2005 je začlenění „marilog“, mezinárodního kongresu pro námořní logistiku, do programu transport logistic. Akce pořádaná nakladatelskou skupinou Deutscher Verkehrs-Verlag se tak poprvé koná v Mnichově. „Představíme široce odstupňovaný rámcový program s mnoha národními a mezinárodními kongresy a fóry. „marilog“ bezpochyby přitáhne velký počet reprezentantů námořního hospodářství. Vystavovatelům a návštěvníkům tak dáme možnost rozvinout jejich stávající obchodní kontakty na vysoké mezinárodní úrovni a především navázat kontakty nové,“ vysvětluje Gantenberg. Značný nárůst vystavovatelů a návštěvníků, silná mezinárodní účast charakterizují mezinárodní odborný veletrh logistiky, telematiky a dopravy. Očekává se 1.200 vystavovatelů, prezentujících nejnovější trendy v oboru. Očekává se přibližně 40.000 odborných návštěvníků z 80 zemí. Vedle veletržní nabídky v 6 veletržních halách a na volném prostranství nabízí veletrh transport logistic také obsáhlý doprovodný program s četnými mezinárodními fóry a kongresy. Odborný kongres pro železniční nákladní dopravu „EurailFreight“, který se podruhé bude konat během transport logistic, je celosvětový zájem. Svoji účast a přednášku potvrdili také vedoucí čeští pracovníci. „Air Cargo Europe Kongress“ podruhé svede dohromady podnikatelské špičky a experty letecké přepravy v Mnichově. Doprovodných akcí EurailFreight a Air Cargo Europe se před dvěmi lety zúčastnilo přes 650 účastníků z celého světa. Oba kongresy budou i v roce 2005 součástí rozsáhlého doprovodného programu veletrhu. Vystavovatelé Air Cargo Europe navíc obsadí větší výstavní plochu než v roce 2003. Česká účast na veletrhu: Česká republika se podruhé v řadě bude prezentovat svojí oficiální účastí. To znamená, že každý český vystavovatel má nárok na státní dotaci na nájemné výstavní plochy do výše 100.000,-Kč. Toto proexportní opatření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR podnítilo k účasti rekordní počet českých firem. Ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR se organizují hned 2 společné české expozice předních českých spedičních firem (O.K.Trans Praha, Jipocar, ČSAD Hodonín, ČSAD Jihotrans, FTL Prostějov, Evropská vodní doprava, Bohemia Cargo a další). České návštěvníky zveme k návštěvě VIP Loung v rámci těchto expozic v pavilonu A5 (k dispozici bude občerstvení a tradiční české čepované pivo). Vedle těchto společných expozic se účastní celá řada dalších významných firem z oboru: Metrans Praha, České dráhy, NH-Trans, NH-Roadtrans, LOSTR, MAVE, DAKO-CZ a další firmy např. z oboru telekomunikací a softwaru (Oltis, Jerid). Poprvé na veletrhu budou mít také společnou expozici 4 významné firmy z oboru (Mikroelektronika, CHAPS, APEX, ČSAD SVT Praha). Celkem se veletrhu účastní cca 40 českých vystavovatelů na ploše 1.100 m2, což je nárůst o 70% oproti poslednímu ročníku. Českým návštěvníkům zajišťuje kompletní servis (vstupenky za Kč se slevou, katalogy, zájezdy, ubytování) zastoupení Messe München pro ČR www.expocs.cz nebo pobočka v Praze: www.fractal.cz Další informace na internetu německy na www.transportlogistic.de , v české mutaci na www.expocs.cz/TRANSPORT_WEB/index.html Obrázky z veletrhu v roce 2003

person dabra  date_range 09.05.2005

od 31. 5. - 3. 6. 2005 v Mnichově - tentokrát s velkou účastí českých firem podporovanou českým státem.

Aktuálně Fotoreportáž ze zahajovacího dne 'transport logistic' v Mnichově. Veletrhu "transport logistic" 2005 za účasti více než tisíce vystavovatelů z více než 50 zemí - přes 40 % vystavovatelů je ze zahraničí - se zúčastní na sousedící ploše čtyř stánků v hale B4 i tradiční dodavatelé informačních technologií: ČSAD SVT Praha s.r.o. APEX spol. s r.o. Mikroelektronika spol.s r.o. CHAPS spol. s r.o. Do nabídky těchto vzájemně spolupracujících společností připravenou nejen pro následující veletrh můžete nahlédnout ve společném prospektu ve formátu "pdf"(4 Mbyte) České fórum na veletrhu Transport Logistic v Mnichově

person dabra  date_range 20.04.2005

ČSAD SVT Praha s.r.o. představila tradiční i nové produkty v oblasti dopravy.

ČSAD SVT Praha s.r.o. představila tradiční i nové produkty v oblasti dopravy na výstavě Holiday World Společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. a ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) ve spolupráci s Mikroelektronikou a APEXEM se už tradičně představili na veletrhu cestovního ruchu Holiday World ve dnech 17. – 20.2.2005 na výstavišti v Praze Holešovicích. O novou či pokračující spolupráci projevily přímo na veletrhu zájem např. Katev Travel, Student Agency, Connex Východní Čechy, ČSAD Tišnov, GTS International, Nobless Line, DP města H.Králové, DP města Pardubic, Connex CR, Volvo BUS ČR, zástupci KÚ, Ministerstva dopravy, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a další. V expozici se zastavil i ministr Pavel Němec. Z novinek se představily zejména služby a nástroje IDS jako součást programu CONNECT v rámci EU : Clearingový systém CARDS EXCHANGE - systém pro vypořádání závazků dopravců vzájemně akceptujících platby čipovými kartami Systém pro analýzu dopravní obslužnosti ve spolupráci s CHAPS spol. s r.o. Automatizovaný systém pro odbavování cestujících v hromadné osobní dopravě ve spolupráci s Mikroelektronikou a.s. Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících ve spolupráci s APEX spol. s r.o. „ČSAD SVT Praha s.r.o. předvedlo také nejnovější modul tradičního předprodejního a rezervačního systému AMSBUS - úspěšně provozně ověřenou internetovou aplikaci e-AMSBUS s možností rezervace jízdenky přes internet a jejího nákupu při nástupu do autobusu. Systém AMSBUS je otevřený pro další dopravce i prodejce - v poslední době vložila společnost Connex CR do systému desítky dalších spojů a přibyly desítky prodejců mj. prodejní kanceláře společnosti Satur na Slovensku. Počet kanceláří se tak pohybuje kolem 200 v České republice a na Slovensku. AMSBUS zajišťuje předprodej vnitrostátních i mezinárodních autobusových jízdenek 232 dopravců do celé Evropy", vysvětluje ředitel ČSAD SVT Praha s.r.o. Jiří Zdobnický. Zejména dopravci se zajímali o možnosti clearingového systému CARDS EXCHANGE, jeho implementaci ve Středočeském kraji a možnosti implementace i pro jiné regiony. V souvislosti s tím neušlo zájmu ani odbavovací zařízení USV-C od Mikroelektroniky s.r.o. Vysoké Mýto a perspektivy využití čipových karet pro odbavování cestujících. V novém designu a s novou systémovou podporou se představil už zavedený internetový magazín o autobusové dopravě BUSportál s nabídkou diverzifikovaného a cíleného reklamního prostoru. V rámci CIS JŘ a nadstavbových modulů jako součást programu CONNECT v rámci EU se představil internetový server pro vyhledávání optimálního spojení různých druhů doprav s využitím pro samoobslužné informační stojany s možností ovládání pro nevidomé a slabozraké.

person dabra  date_range 17.03.2005

Další společný postup prací zejména s ohledem na přechodné období.

Zástupci ČD a silničních dopravců jednali 26. 11. 2004 o postupu přípravy Národní dopravní karty (NDK). Závěry z tohoto jednání uveřejnil BUSportál v materiálu Z jednání dopravců o národní dopravní kartě Úplné znění dokumentu: Postup prací od 26. 11. 2004 J. Kotík z ČSAD SVT Praha pověřený zastupováním autobusových dopravců sdružených v ADSSF a ADSSS a J. Růžička z Českých drah společně kontaktovali MD, které se rozhodlo problematiku NDK zahrnout do připravovaného zákona o veřejné dopravě a/nebo navazujících vyhlášek (Závěry, bod 1 a 4). V oblasti hodnocení ekonomického dopadu (Závěry, bod 3) přechodu ze stávajícího stavu na standard NDK je zatím jasné, že nezbytná změna firmwaru a doplnění hardware o možnost použití SAM modulů v stávajících zařízení Mikroelektorniky bude stát do 3.000,- Kč/zařízení. Tím bude dosaženo plné kompatibility se standardem Mifare DESFire. Návrh dalšího postupu Vzhledem k rozsáhlosti stávajících dopravních aplikací provozovaných v současné době různými dopravci, kdy tyto zabírají podstatnou část paměťového prostoru karet Mifare standard 1K, není řešení přechod na MAD strukturu. U těchto karet je zřejmé, že vzhledem k již zmíněné malé kapacitě paměti by stejně nebylo možné na tyto karty umístit další aplikace např. aplikace ČD. Bylo by možné použít karty Mifare standard 4K, které mají kapacitu paměti větší, ale nedosahují dostatečné úrovně zabezpečení. Proto ČD navrhují karty Mifare DESFire, přičemž mezi kartami standard 4K a DESFire není podstatný cenový rozdíl. S přihlédnutím k výše uvedenému, cílovému stavu řešení NDK a časovému horizontu, kdy se předpokládá emise karet, navrhujeme nerealizovat přechodná řešení (Přechod na strukturu MAD u karet standardu Mifare 1K by vyvolal rozsáhlé změny, které by měly pouze přechodné využití ), ale soustředit se na přechod na standard Mifare DESFire a tento upgrade realizovat v průběhu 3. čtvrtletí roku 2005. V současné době provozované čipové karty Mifare standard 1K budou déle použitelné se stávajícími aplikacemi na zařízeních upravených pro použití Mifare DESFire a předpokládá se jejich postupné nahrazování kartami Mifare DESFire. V současné době provozovaný dopravní clearing ČSAD SVT bude dále použitelný i po přechodu na standard Mifare DESFire. Závěry ČD, Mikroelektronika a ČSAD SVT zajistí technické řešení vyplývající z návrhu, který je uveden v bodě 3, včetně specifikace procesů souvisejících s umisťováním aplikací na cizí karty. Příslušný harmonogram připraví do jednoho měsíce od podpisu tohoto dokumentu. Bylo dohodnuto, že všichni účastníci systému umožní na svých čipových kartách Mifare DESFire umístění aplikace „dopravní elektronická peněženka“ dále jen DEP. Tato DEP spolu s dopravním clearingem bude tvořit sjednocující platformu pro možnost provádění plateb jednou kartou a také „nabíjení“ této karty u všech dopravců a vzájemného zúčtování těchto plateb mezi dopravci. Je nutné v co nejkratší době vytvořit standard DEP pro standard Mifare DESFire. ČD budou v přechodném období akceptovat dopravní aplikace na stávajících kartách standardu Mifare 1K ve svých zřízeních. ČD souhlasí s umístěním své aplikace na karty autobusových dopravců ve Středočeském kraji po přechodu na standard Mifare DESFire. ČD souhlasí s umístěním aplikace autobusových dopravců na kartu ČD. P. Kotík zajistí souhlas dotčených autobusových dopravců s umístěním aplikace autobusových dopravců na kartu ČD. P. Kotík zajistí souhlas dotčených autobusových dopravců s umístěním aplikace ČD na jejich karty Mifare DESFire. V Praze dne 27. ledna 2005 Za ČD ing. Jiří Růžička v.r. Za Mikroelektroniku ing. Jindřich Nádvorník v.r. Za ČSAD SVT RNDr. Jan Kotík v.r.

person dabra  date_range 01.02.2005

Autobusy určené pro provoz na linkách PID a MHD jsou vybaveny informačním systémem ve standardu MHD hl.m. Prahy.

Autobusy, určené pro provoz na linkách Pražské integrované dopravy (PID) a Městské hromadné dopravy (MHD), Connex Praha, s.r.o. jsou vybaveny informačním systémem ve standardu MHD hl.m. Prahy. Informačním systémem obsahuje vnější a vnitřní digitální informační panely, zařízení pro akustickou informaci o zastávkách (hlásič zastávek), povelový přijímač pro nevidomé (PPN 24A), zařízení pro automatické seřizování času ve vozidle a zařízení pro sledování vozidel pomocí globálního polohovacího systému (GPS). Connex Praha, s.r.o. se snaží, jako držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001, o poskytování co nejkvalitnějších služeb pro své klienty – cestující. Proto je zavádění nových informačních a odbavovacích technologií věnována velká pozornost. Ve spolupráci s firmou APEX spol. s r.o. byly autobusy společnosti vybaveny povelovým přijímačem pro nevidomé a hlásičem zastávek pro usnadnění pohybu v autobusech a na zastávkách. Nevidomý je vybaven buď ovladačem nebo má zařízení integrované ve slepecké holi. Po zmáčknutí tlačítka na ovladači je vyslán signál, který zařízení PPN 24A vyhodnotí a podle kódu buď upozorní akusticky řidiče na nástup nevidomého nebo směrem ven z autobusu k nevidomému vyhlásí číslo linky a směr (cílovou zastávku). Řidič je informován o nástupu cestujícího a to mu umožňuje přizpůsobit průběh odbavení. Nevidomý má akustickou informaci o čísle linky a směru, kterou dosud mohl získat pouze od ostatních cestujících, protože použití slepeckého písma na vyvěšených jízdních řádech nevyhovovalo a bylo cílem vandalismu. Dalším systémem, kterým se snažíme zvýšit kvalitu a komfort cestování, je systém pro sledování vozidel pomocí GPS, který provozujeme od roku 2000. Vozidlo je vybaveno přijímačem GPS a pomocí technologie GPRS podává pravidelně informaci o poloze a případné časové odchylce proti jízdnímu řádu. Data jsou zpracována a přehledně zobrazena v dispečinku a je možné reagovat na provozní problémy. Sekundární využití je v oblasti zpětné kontroly, vyhodnocení provozu z hlediska jízdních dob (pravidelné opožďování spojů) a například pro účely dopravních úřadů, výzkumných center, statistiky, aj. Nyní jsou v provozu dva informační panely. Jeden je umístěn v Jesenici u Prahy, uzlovém bodě, kde se dělí trasy linek PID a je potřeba podat cestujícím informaci o případném porušení intervalu odjezdů a příjezdů jednotlivých linek a umožnit využít alternativní spojení. Druhý panel je umístěn ve Strančicích, kde jsou provázány linky PID s vlaky ČD. Díky velmi dobré spolupráci s pracovníky ČD, výrobcem a ROPIDem umožňuje informační panel zobrazení odjezdů a případných odchylek od jízdního řádu autobusů a vlaků na velmi frekventované trati. Usnadňuje orientaci cestujícím, výpravčím i řidičům, zda je přestupová vazba vlaku a autobusové linky podle jízdního řádu nebo je nutné dodržet stanovené čekací časy. Popisovaný systém umožňuje podání definované informace. Možné využití je například pro informaci o dopravních problémech v oblasti, změnách jízdních řádů a výlukách dotčených linek autobusů a vlaků, je možné poskytnout prostor pro informaci úřadů místní a krajské samosprávy, reklamní sdělení atd. Oba informační panely jsou vybaveny již zmiňovanou technologií pro usnadnění pohybu nevidomých. Její využití v informačních panelech v uzlových a přestupových zastávkách přispívá výrazně ke zjednodušení orientace nevidomých cestujících v provozu. Díky vývoji technologií a vstřícnosti společnosti T-Mobile, která celý systém sledování vozidel od jeho počátků podporuje, je ve zkušebním provozu projekt přenosu dat z odbavovacích strojků, usnadňující vyčtení statistických dat o tržbách. Zároveň se pracuje na zavedení bezobslužného provozu celého informačního systému, aby se vyřadil lidský faktor. Připravován je i provoz zařízení na seřizování přesného času zařízení ve vozidlech v PID ve významných přestupových zastávkách, kterým se snažíme zajistit bezchybný chod odbavovacího systému. Jan Hroník, Connex Praha, s.r.o. pro Dopravák 1/2005

person dabra  date_range 26.01.2005

Legislativní podpora pro dopravce, kteří chtějí vydávat čipové karty, akceptované i jinými dopravci.

Společné využívání čipových karet – elektronických peněženek – se řídí zákonem č. 124/2002 Sb o platebním styku. Ten stanoví, že elektronický peněžní prostředek, "který je přijímán jako platební prostředek i jinými osobami, než jeho vydavatelem" , smějí jakékoliv organizace mimo bank vydávat jen po předchozím souhlasu ČNB - České národní banky. Souhlas uděluje ČNB na základě žádosti ve správním řízení. Náležitosti žádosti stanovila ČNB vyhláškou 547/2002 Sb. ČNB dále vydala ve svém věstníku č. 18/2002 "Vzorové obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků" , podle kterých musí každý vydavatel zpracovat svoje Obchodní podmínky . Při výdeji čipové karty musí být mezi vydavatelem a držitelem karty uzavřena smlouva . Peníze za prodej a nabíjení čipových karet musí jít na účet vydavatele karet, i když operaci nabíjení provádí jiný subjekt. Zákon rovněž omezuje maximální hodnotu elektronických peněz na jedné kartě na 4 500 Kč , při tom celková suma nevyčerpaných elektronických peněz na všech vydaných kartách v jakémkoliv okamžiku nesmí překročit 150 mil. Kč . Zákon č. 124/2002 Sb tedy značně komplikuje zavádění a provoz významné součásti Integrovaného dopravního systému Středočeského kraje – clearingového systému pro vzájemné používání elektronických peněženek pro úhradu jízdného. Zákon v zásadě připouští prakticky dva hlavní systémy vydávání elektronických peněženek pro placení jízdného, které může přijímat více dopravců: Čipové karty bude vydávat a dobíjet pouze jeden centrální vydavatel pro všechny dopravce v systému. Tento systém je však pro dopravce nevýhodný zejména z pohledu marketingu, ale i z některých ekonomických hledisek. Čipové karty budou vydávat všichni dopravci , každý potom musí získat předchozí souhlas ČNB a musí uzavřít smlouvy se všemi ostatními dopravci, kteří budou jeho karty akceptovat pro platbu jízdného, další smlouvy se všemi subjekty, které budou jeho karty dobíjet a navíc i s Clearingovým centrem, které zajistí vyrovnání vzájemných závazků všech účastníků clearingového systému mezi sebou. Ve Středočeském kraji si vydavatelé karet zvolili tento systém . ČSAD SVT Praha, s.r.o. poskytuje legislativní podporu pro dopravce, kteří chtějí vydávat čipové karty, které budou akceptovat pro úhradu jízdného i jiní dopravci. Po konzultacích s ČNB připravila vzorové dokumenty pro žádosti o předchozí souhlas ČNB, účastnila se správního řízení při jejích projednávání a zpracovala i výše zmíněné vzorové smlouvy mezi dopravci navzájem i mezi dopravci a provozovatelem clearingového centra, kterým je sama ČSAD SVT Praha, s.r.o. První dva účastníci clearingového systému ve Středočeském kraji, PROBO TRANS Beroun s.r.o. a ČSAD KLADNO a.s. , již předchozí souhlas od ČNB získali. Otevřený clearingový systém CARDS EXCHANGE provozuje a rozvíjí ČSAD SVT Praha, s.r.o. i pro další společnosti mimo region Středočeského kraje. Dlouhodobá perspektiva elektronických peněženek pro úhradu jízdného je v tzv. "Národní kartě", kterou by bylo možno nabíjet a používat kdekoliv v České republice.

person dabra  date_range 14.01.2005
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací