Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní systémy

Od září dochází k dalšímu rozšíření v nabídce projektu Plzeňská karta. Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. zahájila od 1.9.2005 ve všech svých prodejnách nabídku nového produktu – Plzeňské karty ISIC .

Plzeň představuje unikátní produkt pro studenty Tato karta v sobě nese spojení výhod Plzeňské karty a mezinárodní studentské karty ISIC , která je určena pro učně i středoškolské a vysokoškolské studenty nejen v České republice, ale i ve více než 110 zemích světa. Ve spolupráci společností PMDP, a.s., jako provozovatele systému Plzeňská karta a GTS international, jako licencovaného vydavatele karet ISIC, tak v Plzni spojením Plzeňské karty a průkazu ISIC vznikl nástroj, který se stává prvním počinem svého druhu v celé střední a východní Evropě. Tento krok naplňuje záměry Magistrátu města Plzně v rozvoji projektu Plzeňské karty, který byl uveden do provozu v květnu 2004, a zároveň odpovídá i dlouhodobé snaze města podporovat mladou generaci, budovat u ní pozitivní vztah k veřejné dopravě a současně zlepšovat podmínky pro její vzdělávání i volný čas. S uvedením Plzeňské karty ISIC přistoupí PMDP, a.s. k další fázi využití potenciálu této nové karty – jak již bylo oznámeno dříve, záměrem je využít potenciál Plzeňské karty ISIC v pilotním projektu na středních školách. V rámci uvažovaného projektu získají zapojené školy Plzeňskou kartu ISIC designovanou tak, aby nad rámec svých běžných funkcí plnila i jednoznačnou vizuální identifikaci studenta konkrétní střední školy. Vedle toho karta může pro školu plnit řadu dalších funkcí – řídit a kontrolovat vstupy do školy, přístupy do učeben, využití počítačových a jiných technologií školy nebo např. evidenci rezervací a výpůjček knih či kompletní správu stravování apod. Studentům pak samozřejmě přinese standardní balík slev či výhod mezinárodního průkazu ISIC, a to samozřejmě včetně komfortního přístupu k nabídce služeb plzeňské MHD a dalších funkcí městské čipové karty. Plzeňští studenti výrazně ušetří - fakta o Plzeňské kartě ISIC Plzeňská karta ISIC je určena učňům a studentům středních i vysokých škol v Plzni a okolí. Pořídit Plzeňskou kartu ISIC lze v kterékoliv prodejně PMDP, a.s., požádat o její vydání může každý student denního nebo kombinovaného studia na všech typech škol s výukou minimálně 15 hodin týdně. Podmínkou je dosažení hranice 14 let, přičemž výjimkou jsou studenti víceletých gymnázií, pro které je věková hranice dokonce snížena až na 12 let. Horní věková hranice držitele karty není omezena, je ale pravdou, že některé druhy slev a výhod jsou poskytovány s věkovým omezením, nejčastěji do 26 let věku studenta. K vydání je nutné mít řádně vyplněnou žádost o vydání Plzeňské karty ISIC (červené barvy), opatřenou potvrzením školy o řádném studiu. Žádost je dostupná na všech prodejnách PMDP, kde je možné tuto žádost také podat a dále na internetu www.plzenskakarta.cz . V této jediné kartě získá její majitel komfortní a univerzální nástroj pro cesty plzeňskou veřejnou dopravou, dále pohodlný přístup k nabídce některých městských kulturních aktivit (např. DJKT, ESPRIT nebo např. Zoologická a botanická zahrada města Plzně) a nadto ještě celou škálu výhod a slev u partnerů ISIC, jimiž jsou dopravci, obchody, restaurace, hotely, divadla, galerie, kina, fitcentra, lyžařské areály a mnozí další. Výhody Plzeňské karty ISIC zasahují takřka do všech oblastí spojených s běžným životem mladých lidí a jsou uplatnitelné ve více než 100 zemích světa. Pro nový školní rok 2005/2006 do širokého spektra slev a benefitů ISIC přibyly významné slevy ve 14 lyžařských střediscích (v západních Čechách jsou to napřéíklad střediska na Zadově a v Kašperských horách), kinech a letních hudebních festivalech (Rock for People, Colours of Ostrava, SázavaFest) a další. Nejzajímavější na novém produktu bude zřejmě cena – zatímco samostatná ISIC karta vyjde na 250 Kč a samostatná Plzeňská karta na 170 Kč, společná Plzeňská karta ISIC stojí pouze 200 Kč. Levnější je s Plzeňskou kartou ISIC i každoroční prodloužení platnosti mezinárodního průkazu ISIC – zatímco u samostatné ISIC karty je každoroční poplatek 250 Kč, u společné karty je to pouze 150 Kč. Při pětiletém vysokoškolském studiu tak student ušetří pouze na základních poplatcích za kartu a její platnost 620 Kč. Další výhodou, kterou nový produkt studentům přináší, je rozšíření partnerské nabídky zvláště regionáních a plzeňských subjektů (detailní seznam slev a výhod na www.plzenskakarta.cz a www.alive.cz ). ZDROJ: TISKOVÁ ZPRÁVA vydaná dne 30. 8. 2005 u příležitosti oznámení nového produktu projektu Plzeňská karta

person dabra  date_range 14.09.2005

Rádiová část, miniaturní vysílač VPN401, vysílač VPN403, zabudovaný v držadle bílé slepecké holi, přijímač PPN424A , anténa a kabeláž vozidel ze společnosti APEX spol. s r.o. .

4.8.2005 - Drážďany, hlavní město Spolkové země Sasko, jako první město ve Spolkové republice Německo uvedlo do provozu akustický informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu , nevidomé a slabozraké v městské hromadné dopravě . BLIS Dresden D.pdf (Sprechende Busse und Straßenbahnen) Rádiovou část, miniaturní vysílač VPN401, vysílač VPN403, zabudovaný v držadle bílé slepecké holi, přijímač PPN424A , anténu a kabeláž pro nový vozidlový park autobusů MERCEDES CITARO, MAN, SOLARIS a tramvají NGTD12DD z výroby BOMBARDIER Bautzen, vyvinula a dodala společnost APEX spol. s r.o. Systém komunikuje na volném kmitočtovém pásmu 433,95 MHz na krátkou vzdálenost 30 – 50 m. Rádiový dotaz: Akustická odpověď: Povel 1, tlačítko 1 miniaturního vysílače VPN401 Linka č. 3, směr Wilder Mann z vnějšího reproduktoru Povel 2, tlačítko 2 Pozor, nástup nevidomého vnitřní reproduktor řidiče Povel 3, tlačítko 3 Příští stanice, Hlavní nádraží reproduktory pro cestující V současné době je vybaveno 20 tramvají a 10 autobusů, do konce roku se plánuje vybavit 70% vozidlového parku, tj. 150 tramvají a 50 autobusů. Dopravní podnik Drážďany ve spolupráci s VDV, Sdružení německých dopravců připravuje systém tak, aby mohl být zaveden jako univerzální systém v dalších dopravních podnicích.

person dabra  date_range 12.08.2005

Česká republika by se měla v dohledné době dočkat moderního systému dopravních informací.

Díky Jednotnému systému dopravních informací, který připravují ministerstva dopravy, vnitra a informatiky, budou moci čeští řidiči získávat skutečně aktuální, ověřené a relevantní informace o situaci na silnicích. Podobné systémy zatím fungují v západní Evropě, v regionu střední Evropy bude Česká republika první vlaštovkou. www.cot.cz COT bussiness červenec/srpen 2005 - Autor: Petr Manuel Ulrych - Dopravní zpravodajství má v současné době v České republice mnoho podob. Prakticky každá rozhlasová stanice zásobuje své posluchače informacemi o dopravních zácpách, nehodách, objížďkách a dalších událostech, které sužují řidiče. Některé stanice získávají informace od autoklubů, jiné od policie, další sázejí na telefonáty řidičů. Z toho vyplývá, že takové informace mají různou míru spolehlivosti, jsou různě kvalitní a ne vždy zcela aktuální. Není výjimkou, že rozhlasová stanice varuje před dopravním omezením, které je již hodinu minulostí, o hromadné havárii na dálnici se naopak někdy řidiči dozvědí až poté, co půl hodiny „parkují“ v zácpě, kterou karambol způsobil. Těmto situacím by měl napříště zabránit Jednotný systém dopravních informací. Záměrem je propojit informace od řidičů a od veřejné správy a vzájemně je ověřovat. Stát tak bude garantovat kvalitu dopravního zpravodajství. Cílem projektu je urychlit zásahy složek Integrovaného záchranného systému v případě dopravních nehod, pružně reagovat při řešení dopravních situací a posílit bezpečnost silničního provozu. „Projekt Jednotného systému dopravních informací umožní, aby tyto informace dorazily ke všem řidičům, složkám zapojeným do Integrovaného záchranného systému i k dalším institucím,“ uvedl ředitel odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy Jiří Nouza. Stát zajistí koordinovaný sběr, zpracování, sdílení a předávání dopravních informací v jednotném datovém formátu. Digitálně geograficky lokalizované údaje v systému se budou přesně vztahovat k určitému místu a budou využívat mezinárodní výměnný protokol. „Řidič jedoucí po dálnici D1 z Prahy do Brna tak bude dostávat pro něj důležité informace z tohoto úseku, a ne například pro něj nepotřebnou zprávu o dopravní zácpě v Plzni,“ popsal systém Michal Hala z Ředitelství silnic a dálnic, které bude jeho provozovatelem. Systém bude postupně zaváděn již během letošního roku, kompletně dokončen by měl být v roce 2007. K řidičům se budou informace dostávat prostřednictvím technologie RDS-TMC do speciálních navigačních přístrojů tak, jak je to dnes běžné v západní Evropě. Masovému rozšíření systému ovšem do jisté míry brání pořizovací cena navigačních přístrojů, která začíná na dvou desítkách tisíc korun. V České republice je tato technologie zatím novinkou, poprvé bude provozována v Praze. -pmu-

person dabra  date_range 05.08.2005

Toll Collect: S novým softwarem bude systém elektronického mýtného ještě flexibilnější.

18. července 2005: Software OBU 2.0 u servisních partnerů S novým softwarem bude systém elektronického mýtného ještě flexibilnější Berlín, 30. července 2005 – Půl roku po zavedení elektronického mýtného pro nákladní vozy v Německu je systém připraven reagovat na budoucí požadavky mýtného systému. Od 18. července 2005 je k dispozici do stávajících 448 500 zabudovaných palubních přístrojů software OBU 2.0. Přepravci a speditéři tak mají možnost dostat aktualizovanou verzi o 14 dní dříve, než se předpokládalo. Se softwarem OBU 2.0 bude mýtný systém ještě flexibilnější: od roku 2006 se budou moci automaticky nahrát informace o nových nájezdech na dálnice, nových zpoplatněných trasách a změněných tarifech do zabudovaných přístrojů přes satelit. Uživatelé obdrží nový software u některého z 1900 servisních partnerů Toll Collect po celé Evropě. Pro obnovu softwaru není nutné palubní jednotku demontovat. Nový software OBU 2.0 se nainstaluje během jedné hodiny do zabudované palubní jednotky. Díky novému softwaru odpadnou v budoucnu zbytečné návštěvy servisu kvůli aktualizaci dat v palubní jednotce. Zavedení nové verze softwaru je součástí dohody o zavedení elektronického mýtného systému z února 2004. Prvním krokem bylo zavedení elektronického mýtného systému s palubními jednotkami, které ve své základní verzi umožňovaly bez problémů od 1. ledna 2005 vybírat mýtné. Nyní nastává druhý krok, zavedení nového softwaru OBU 2.0 do palubních jednotek. Instalovaný software bude aktivován na začátku roku 2006. Palubní jednotka (OBU) tak získá nové funkce: Může být rozšířena naprogramovaná síť zpoplatněných komunikací a mohou se přizpůsobovat tarify mýtného. Půl roku po zavedení mýtného na zpoplatněných úsecích německých dálnic pro vozidla nad 12 tun zůstává registrace do systému elektronického mýtného přes palubní jednotku nejčastěji využívanou variantou. Od ledna do června bylo evidováno 11 miliard kilometrů, za které bylo vybráno mýtné. 85 % vybraného mýtného pocházelo z automatických registrací přes palubní jednotku. Otázky a odpovědi k softwaru OBU 2.0 Co software OBU 2.0 umí a proč se zavádí? Začátkem roku 2004 se Toll Collect zavázal k zavedení elektronického mýtného systému pro kamiony ve 2 krocích. Se softwarem OBU 2.0 bude od roku 2006 možné na dálku aktualizovat úseky a tarify zpoplatněných silnic. To není se současnou verzí ještě možné. Software OBU 2.0 je předpokladem k budoucí aktualizaci dat úseků a tarifů. Jak se nová verze softwaru OBU 2.0 zavede do palubních jednotek? Software OBU 2.0 se přehraje do zabudované palubní jednotky speciálním počítačem u servisních partnerů Toll Collect během jedné hodiny. Výměna hardwaru k tomu není zapotřebí. Obnovou softwaru se přepíší staré programy a data. Náklady na přehrání nového softwaru u servisních partnerů hradí Toll Collect. Termín přehrání softwaru si může dopravce libovolně domluvit s některým z 1900 servisních partnerů Toll Collect v Německu i v zahraničí. Musí kamion v budoucnu kvůli dalším aktualizacím softwaru opět navštívit servis? Ne, pro další obnovu dat již kamion do servisu nemusí. Všechny ostatní aktualizace se budou provádět přes satelit přímo do palubní jednotky. Proč musí kamiony kvůli obnově softwaru navštívit servisního partnera? Při prvním nahrání softwaru se jedná o přenos vysokého množství dat v objemu asi 1,5 MB. Přenos takového množství dat přes satelit by byl velmi zdlouhavý. Mimoto by se funkce nového softwaru nemohly přímo v servisu přezkoušet. Jak se Toll Collect připravil na zavedení software OBU 2.0? Nová verze softwaru byla od začátku roku 2005 úspěšně testována nezávislými dobrovolníky na 2 tisících vozech celkem 25 speditérů. V současnosti probíhají školení servisních partnerů, aby uživatelé obdrželi novou verzi softwaru co nejrychleji. Všichni dopravci i speditéři budou o výměně softwaru informováni. Toll Collect doporučuje všem uživatelům včasnou výměnu softwaru. Zdroj: Tisková zpráva Toll Collect www.toll-collect.de

person dabra  date_range 02.07.2005

Co brání, aby Integrované dopravní systémy efektivně fungovaly a co se pro to dělá ?

Na jednání obou asociací ve dnech 14.-17.6.05 byla značná pozornost věnována problematice Integrovaného dopravního systému (IDS), a to jak z hlediska jejich současné úrovně v jednotlivých krajích, tak především z hlediska budoucnosti. Při neexistenci zákona „O veřejné dopravě“ se řešily otázky, jak se s touto situací alespoň dočasně vyrovnat, aby se zabránilo z toho vyplývajícím negativním dopadům na cestující veřejnost. Naděje na větší podporu MD ČR při rozšiřování IDS vzbudila debata s ministrem Milanem Šimonovským na mezinárodním veletrhu Transport Logistic 2005 v Mnichově. Kromě toho byly prezentovány novinky týkající se systému AMSBUS a samoobslužných stojanů JŘ i pro nevidomé. Stručný výčet faktů k zmíněným problémům: Integrovaný dopravní systém (IDS) Budování IDS se již neobejde bez vzájemného uznávání čipových karet mezi jednotlivými dopravci. Do těchto systémů se připravují vstoupit i ČD a.s. Co brání (viz A ), aby IDS efektivně fungovaly a co se pro to dělá ( B )? A. Není zajištěna interoperabilita odbavovacích systémů. B. Středočeský KÚ požádal po vzájemné dohodě největší dodavatele těchto systémů v ČR Mikroelektroniku a EM TEST, aby tento požadavek na úrovni akceptace elektronické peněženky byl vyřešen do 30.6.05. A. Je rozdílný přístup dopravců k dokladům z hlediska DPH. B. Ministerstvo dopravy ČR jménem ředitele odboru Ing.Navrátila přislíbilo zaurgovat žádost ČSAD SVT Praha z 11.3.05 o jeho jednoznačný písemný výklad. A. Ministerstvo dopravy ČR se zatím odmítlo zabývat problematikou Národní dopravní karty (NDK). B. Byla založena neformální pracovní skupina pod patronací Středočeského KÚ (ČD, ČDT, Mikroelektronika, ČSAD SVT Praha, ROPID), která vypracovala návrh standardů NDK a připravuje jejich ověření mezi vybranými silničními dopravci a ČD na území Středočeského kraje od 1.1.2006 do 30.6.2006. Po zkušenostech s ročním fungováním clearingu CARDS mezi sedmi silničními dopravci ve verzi 1 bude implementována verze 2, která mimo jiné umožňuje clearing nejen uvnitř jednoho centra, ale i mezi různými centry (např. Středočeský kraj a ICOM transport Jihlava). ČSAD SVT bude nabízet novou verzi od 1.8.05. AMSBUS ČSAD SVT Praha s.r.o. dokončuje přechod na nové výkonnější servery IBM. Dále po dohodě s dopravci se provádí převádění spojů mezi ČR a SR z typu M (bývalé česko-slovenské) do typu I (International) a připravují se nové funkce, které umožní nové bonusy pro cestující i dopravce. Náměty, popř.požadavky k nové obchodní politice v systému AMSBUS mohou uživatelé zasílat do 31. 8. 2005 obchodnímu útvaru ČSAD SVT Praha (kontakt : obchod.ams@svt.cz ). Samoobslužné informační stojany JŘ i pro nevidomé Tento pilotní projekt byl zařazen do programu EU Connect obdobně jako CIS JŘ a clearing IDS Středočeského KÚ. Jejich první instalace budou realizovány na satelitních autobusových nádražích v Praze v příslušných stanicích metra a proběhnou v červenci a v srpnu 2005. Zájemci o tento projekt mohou získat konkrétnější informace v obchodním útvaru SVT (kontakt : obchod@svt.cz ). Závěry z Transport Logistic 2005 v Mnichově Společnosti ČSAD SVT, Mikrolektronika, APEX a CHAPS se zúčastnily jako vystavovatelé veletrhu Transport Logistic 2005 od 31. května do 3. června. Při setkání s ministrem dopravy Milanem Šimonovským se diskutovalo o úloze MD ČR jednak při širším a komplexnějším využití CIS JŘ (objekty, komunikace) a jednak při řešení standardizace a zavedení Národní dopravní karty v ČR. Bylo dohodnuto, že písemný návrh dalšího postupu ve věci CIS JŘ a NDK pro ministra dopravy připraví ČSAD SVT ve spolupráci s ČD do 30.6.2005. V této problematice přislíbil aktivní podporu i případnou koordinační roli také náměstek ministra dopravy Vojtěch Kocourek. Pro BUSportál 27.6.2005 Jan Kotík

person dabra  date_range 28.06.2005

BUSportál 31.5. se skupinou ministra dopravy Milana Šimonovského. Úterý na veletrhu bylo ve znamení české účasti, největší v historii.

Redakce BUSportálu provázela po výstavišti ministra dopravy Milana Šimonovského. Reportáž je tedy převážně mapováním pohybu ministra po výstavišti - navštívil patrně všechny české vystavovatele, zúčastnil se zahájení i doprovodných programů s českou tématikou. K veletrhu jsme uveřejnili 10. mezinárodní veletrh "transport logistic" Mnichov 05 31.5. - 3.6.

person dabra  date_range 01.06.2005

www.emobile.cz 29.5.5. - V rámci největšího projektu svého druhu na světě budou provozovatelé pomocí nové satelitní navigační technologie sledovat 8000 londýnských autobusů.

Londýnským pasažérům, kteří využívají na svých cestách autobusy městské hromadné dopravy, se dostane lepších služeb díky satelitní navigační technologii společnosti Siemens. Kontrakt v hodnotě 175 miliónů eur Siemens získal od společnosti Transport for London (TfL). V rámci největšího projektu svého druhu na světě budou provozovatelé pomocí nové satelitní navigační technologie sledovat 8000 londýnských autobusů. Nové systémy budou cestujícím poskytovat lepší informace v reálném čase, takže na městských autobusových zastávkách vždy uvidí přesný čas příjezdu svého spoje. Autobusy, které v Londýně provozuje 30 soukromých firem, budou novou technologií vybaveny v průběhu čtyř let. Navigační technologii dodá Siemens VDO Automotive, instalaci a údržbu po dobu deseti let bude zajišťovat Siemens Business Services. Autobusová síť v Londýně je jedním z největších a nejkomplexnějších systémů městské dopravy na světě. Každý pracovní den ji na 700 linkách využívá více než 6 miliónů lidí. Siemens je největším světovým dodavatelem řešení pro veřejnou dopravu - po celém světě je úspěšně provozováno přes 150 systémů společnosti Siemens. Projekt je součástí pětiletého investičního programu Transport for London, v jehož rámci bude do vylepšování existujících služeb a do nových projektů investováno celkem 14,7 miliardy eur. www.emobile.cz 29.5.5

person dabra  date_range 01.06.2005

Zařízení NACAS umístěné v objektech obecních úřadů v Jesenici a v Dolních Břežanech využívá společnost Connex Praha.

V první polovině květa 2005 bylo ve spolupráci se společností APEX spol. s r.o. a obecními úřady v Jesenici a Dolních Břežanech instalováno zařízení pro seřizování přesného času a evidence vozidel NACAS. V současné době je NACAS umístěn v objektech obecních úřadů v Jesenici a v Dolních Břežanech. V těchto lokalitách jsou garantovány návaznosti projíždějících linek PID, a proto společnost Connex Praha, s.r.o. , držitel certifikace ISO 9001:2000, chce zajistit bezproblémové cestování. Umístění NACASu se plánuje také do Strančic, kde je přestupová vazba na ČD a do Říčan. Zařízení využívá k seřízení přesného času ve vozidle již používaných komponentů PPN24A a navíc umožňuje využití pro evidenci odjezdů a příjezdů v garáži. Tuto aplikaci implementovala společnost APEX spol. s r.o. v provozech DP hl.m. Prahy a v současné době probíhá jednání o zkušebním provozu ve společnosti Connex Praha, s.r.o. Zdroj: Connex Praha Informace o NACAS 2 od APEX Zařízení pro nastavení času NACAS 2 slouží k nastavení jednotného času ve vozidlech městské a regionální veřejné dopravy. Může být také použito jako rádiový maják pro vytvoření rádiové pole v okolí vrátnice v systému evidence výjezdu a příjezdu vozidel. Zařízení NACAS 2 přijímá pomocí externího přijímače přesný čas ze systému družic GPS. Přesný čas je dále vysílán na kmitočtu 86,79 MHz. V dopravních prostředcích projíždějících rádiovým polem NACAS 2 je tento signál přijímán ve vozidlech povelovým přijímačem PPN24A. Po zpracování informace palubním počítačem vozidla dojde k nastavení přesného (jednotného času) a předání tohoto času na zobrazovač času a tarifního pásma (např. GTC24B) a na elektronické označovače jízdenek. NACAS 2 se umísťuje zpravidla na budovy tak, aby vývody pro kabely směřovaly dolů a přijímač GPS byl nahoře. Tento přijímač může být umístěn i mimo hlavní krabici tak, aby „viděl“ alespoň ½ oblohy. Potom je možné krabici se zbytkem zařízení umístit i skrytě v budově. Při montáži krabice je nutné sejmout horní víko. Na tyč je možné připevnit zařízení pomocí speciálních příchytek. Zařízení NACAS 2 je možné připevnit čtyřmi vruty umístěnými v rozteči 210 x 280 mm. Při připevnění na zeď použijeme hmoždinky o průměru 8-10 mm. Použijeme-li upevnění pouze dvěma vruty, je třeba použít úhlopříčné umístění upevňovacích otvorů. Díry pro upevnění je vhodné vrtat podle předem připravené šablony. Upevňovací otvory jsou dostupné při sejmutém horním krytu krabičky. NACAS 2 se připojuje na napájecí napětí 230 V, 50 Hz kabelem 2 x 1 mm2 na svorkovnici S1. Je jištěn tavnou pojistkou P1 0,6A/250V. Z důvodu bezpečnosti práce je nutno montáží pověřit osobu způsobilou podle vyhlášky č. 50/78 Sb. Technické parametry Rozměry (š x v x h) 250 x 330 x 140 mm Váha cca 3.2 kg Napájení 230V, 50Hz Příkon max.. 20 VA Vysílaný kmitočet 86.790 MHz Výkon vysílače nastavitelný max. 0.2W Modulace FSK Kmitočtový zdvih ±3.5 kHz Rozsah pracovních teplot -20°C až +60°C Rozsah skladovacích teplot -40°C až +60°C Zdroj: APEX

person dabra  date_range 23.05.2005

Vedoucí evropský veletrh dopravy a logistiky přesvědčuje návštěvníky svým mezinárodním pojetím a atraktivním doprovodným programem. Česká republika poprvé v historii oficiálním partnerem veletrhu. Počtem přihlášených vystavovatelů se řadí mezi 5 největších vystavovatelských zemí na veletrhu.

Aktuálně Fotoreportáž ze zahajovacího dne 'transport logistic' v Mnichově. transport logistic 2005 Vystavovatelé a návštěvníci potvrzují: transport logistic se stává světovým veletrhem marilog - mezinárodní kongres pro námořní logistiku poprvé v Mnichově, Air Cargo Europe a EurailFreight podruhé na evropském odborném veletrhu Nové otevírací doby: trvání veletrhu od úterý do pátku, 9 až 18 hod, ve čtvrtek prodloužená otevírací doba od 9 do 19 hod (sobotní veletrh poprvé odpadá) Česká republika poprvé v historii oficiálním partnerem veletrhu. Česká republika se počtem přihlášených vystavovatelů okolo 40 řadí mezi 5 největších vystavovatelských zemí na veletrhu! transport logistic 2005 , 10. mezinárodní veletrh pro logistiku, telematiku a dopravu se bude konat od 31.05. do 03.06.2005 v Mnichově. Tento evropský odborný veletrh představí celý svět dopravy a logistiky: telematiku, vnitropodnikovou dopravu a tok materiálu, logistiku, přepravu zboží a osob. Touto zvláštní a komplexní koncepcí transport logistic v Mnichově předvede intenzivní propojení a souhru těchto čtyř oborů. Cílem veletrhu je představit praktické zkušenosti z oblasti mnohovrstvé strukturované přepravy zboží a osob jako silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Cílovými skupinami návštěvníků jsou poskytovatelé služeb a osoby pověřené rozhodováním z oboru dopravy, průmyslu, odborných spolků a logistiky v dopravě zboží a osob. transport logistic 2005 se koná od 31. května do 3. června po desáté v Mnichově v ještě mezinárodnějším pojetí. „Veletrh transport logistic se etabloval jako vedoucí evropský veletrh v oboru. V tomto roce zaznamenáváme ještě větší internacionalizaci u vystavovatelů něž před dvěmi lety, “ předpovídá Detlev R. Gantenberg, jednatel Messe München GmbH (Veletrh Mnichov s r.o.). Zásadní novinkou roku 2005 je začlenění „marilog“, mezinárodního kongresu pro námořní logistiku, do programu transport logistic. Akce pořádaná nakladatelskou skupinou Deutscher Verkehrs-Verlag se tak poprvé koná v Mnichově. „Představíme široce odstupňovaný rámcový program s mnoha národními a mezinárodními kongresy a fóry. „marilog“ bezpochyby přitáhne velký počet reprezentantů námořního hospodářství. Vystavovatelům a návštěvníkům tak dáme možnost rozvinout jejich stávající obchodní kontakty na vysoké mezinárodní úrovni a především navázat kontakty nové,“ vysvětluje Gantenberg. Značný nárůst vystavovatelů a návštěvníků, silná mezinárodní účast charakterizují mezinárodní odborný veletrh logistiky, telematiky a dopravy. Očekává se 1.200 vystavovatelů, prezentujících nejnovější trendy v oboru. Očekává se přibližně 40.000 odborných návštěvníků z 80 zemí. Vedle veletržní nabídky v 6 veletržních halách a na volném prostranství nabízí veletrh transport logistic také obsáhlý doprovodný program s četnými mezinárodními fóry a kongresy. Odborný kongres pro železniční nákladní dopravu „EurailFreight“, který se podruhé bude konat během transport logistic, je celosvětový zájem. Svoji účast a přednášku potvrdili také vedoucí čeští pracovníci. „Air Cargo Europe Kongress“ podruhé svede dohromady podnikatelské špičky a experty letecké přepravy v Mnichově. Doprovodných akcí EurailFreight a Air Cargo Europe se před dvěmi lety zúčastnilo přes 650 účastníků z celého světa. Oba kongresy budou i v roce 2005 součástí rozsáhlého doprovodného programu veletrhu. Vystavovatelé Air Cargo Europe navíc obsadí větší výstavní plochu než v roce 2003. Česká účast na veletrhu: Česká republika se podruhé v řadě bude prezentovat svojí oficiální účastí. To znamená, že každý český vystavovatel má nárok na státní dotaci na nájemné výstavní plochy do výše 100.000,-Kč. Toto proexportní opatření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR podnítilo k účasti rekordní počet českých firem. Ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR se organizují hned 2 společné české expozice předních českých spedičních firem (O.K.Trans Praha, Jipocar, ČSAD Hodonín, ČSAD Jihotrans, FTL Prostějov, Evropská vodní doprava, Bohemia Cargo a další). České návštěvníky zveme k návštěvě VIP Loung v rámci těchto expozic v pavilonu A5 (k dispozici bude občerstvení a tradiční české čepované pivo). Vedle těchto společných expozic se účastní celá řada dalších významných firem z oboru: Metrans Praha, České dráhy, NH-Trans, NH-Roadtrans, LOSTR, MAVE, DAKO-CZ a další firmy např. z oboru telekomunikací a softwaru (Oltis, Jerid). Poprvé na veletrhu budou mít také společnou expozici 4 významné firmy z oboru (Mikroelektronika, CHAPS, APEX, ČSAD SVT Praha). Celkem se veletrhu účastní cca 40 českých vystavovatelů na ploše 1.100 m2, což je nárůst o 70% oproti poslednímu ročníku. Českým návštěvníkům zajišťuje kompletní servis (vstupenky za Kč se slevou, katalogy, zájezdy, ubytování) zastoupení Messe München pro ČR www.expocs.cz nebo pobočka v Praze: www.fractal.cz Další informace na internetu německy na www.transportlogistic.de , v české mutaci na www.expocs.cz/TRANSPORT_WEB/index.html Obrázky z veletrhu v roce 2003

person dabra  date_range 09.05.2005

od 31. 5. - 3. 6. 2005 v Mnichově - tentokrát s velkou účastí českých firem podporovanou českým státem.

Aktuálně Fotoreportáž ze zahajovacího dne 'transport logistic' v Mnichově. Veletrhu "transport logistic" 2005 za účasti více než tisíce vystavovatelů z více než 50 zemí - přes 40 % vystavovatelů je ze zahraničí - se zúčastní na sousedící ploše čtyř stánků v hale B4 i tradiční dodavatelé informačních technologií: ČSAD SVT Praha s.r.o. APEX spol. s r.o. Mikroelektronika spol.s r.o. CHAPS spol. s r.o. Do nabídky těchto vzájemně spolupracujících společností připravenou nejen pro následující veletrh můžete nahlédnout ve společném prospektu ve formátu "pdf"(4 Mbyte) České fórum na veletrhu Transport Logistic v Mnichově

person dabra  date_range 20.04.2005
Reklama
Auto-Bus
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací