Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Autobusy

Dopravní podnik mění strategii, pořídí od Solaris do roku 2026 šest autobusů, jen jeden bude na CNG. Dosud má 70 procent autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn.

11. července 2023 uzavřely Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a SOLARIS CZECH smlouvu o dodávce šesti městských autobusů. Celková cena bude 45,7 mil. Kč s tím, že vysoutěžené ceny nepodléhají inflační změně a nebudou navyšovány, i když je dodávka rozprostřena do let 2024 až 2026 (vždy po dvou autobusech). Pět autobusů bude dieselových EURO 6 (z toho 2 ks kloubové 18 m) a jeden s pohonem na CNG. O dodání nových dieselových autobusů neměl zájem žádný další uchazeč, autobus na plyn nabízely kromě Solaris také TEZAS servis a SOR Libchavy. Za autobus na CNG zaplatí dopravní podnik přibližně 7,8 mil. Kč, za krátný naftový přibližně 6,7 mil. Kč a kloubový 8,86 mil. Kč. Nové autobusy posílí vozový park MHD a postupně nahradí nejstarší vozy. Dostatek autobusů umožní posílit některé spoje tak, že je ve špičce obslouží dva autobusy, např. spoje linky č. 301. Důvod naftového pohonu v emisní normě EURO 6 je situace na trhu s plynem, provozní spolehlivost, zajištění dopravy při výpadku elektrické sítě, nižší provozní náklady pro dopravní podnik a města a diverzifikace pohonu parku vozidel MHD, uvádí DPCHJ v tiskové zprávě. Aktuálně DPCHJ provozuje 36 autobusů, z nichž 25 je na CNG, což představuje 70 %. Průměrné stáří vozidel je 7,2 roku. Naposledy pořídil v roce 2022 dva Solaris Urbino 12 také s naftovým pohonem. Trolejbusové linky zajišťuje 15 trolejbusů s průměrným stářím 5 let. DPCHJ chce v trolejbusové MHD využít své trolejové elektrorozvodné sítě a bez nákladů na budování speciálních dobíjecích stanic směřovat k tzv. parciálním trolejbusům, tj. trolejbusům s pomocným bateriovým pohonem, který umožňuje jízdu bez trakčního trolejového vedení. Taková operativnost vozidla umožňuje stávající trasy linek MHD prodloužit bez investic do trolejového vedení (a měníren) a v případě stavebních uzavírek a jiných překážek takový úsek/objížďku překonat a pokračovat v dané trase. Parciální trolejbusy bude DPCHJ a. s. pořizovat v době ke konci životnosti současných trolejbusů s čímž jsou spojená i očekávání, že do té doby technologický vývoj přinese kapacitnější, lehčí a levnější baterie.

person rebus  date_range 24.07.2023

Dopravní podnik města Hradce Králové uzavře rámcovou dohodu na dodávku až 31 kusů městských nízkopodlažních dieslových a hybridních autobusů. Objednat nemusí žádný.

Dopravní podnik provozuje v MHD v Hradci Králové už pět let 20 elektrických autobusů SOR a letos uvedl do provozu 10 nových dieselových autobusů od stejné značky (6 ks SOR NS 12 a 4 ks SOR NS 18). Podle zveřejného zadávacího řízení s dalšími čistě elektrickými autobusy zatím nepočítá. Naopak uvažuje o hybridní technologii, kdy je autobus vybaven spalovacím motorem a elektromotorem s generátorem elektrické energie, která se získává a ukládá rekuperací při brždění vozidla, případně z externího zdroje pomocí nabíječky. Nabídnutá vozidla musí splňovat zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel . Rámcová dohoda bude uzavřena s platností do konce roku 2025 s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností při zadávání sektorových veřejných zakázek - prováděcích smluv na dodání až 31 kusů nízkopodlažních městských autobusů, z tohoto počtu bude nejvýše 11 ks dieselových se dvěma nápravami, 4 ks hybridních se dvěma nápravami a 16 ks kloubových hybridních se třemi nápravami. Součástí je servisní smlouva o poskytování záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů. Rámcová dohoda samotná nezakládá dopravnímu podniku povinnost nákupu, odebrat nemusí ani jeden vůz. V případě uzavření prováděcí smlouvy platí na vozy dodací lhůta 9 měsíců. Celková cena nemá přesáhnout 245,7 mil. korun.

person rebus  date_range 20.07.2023

Autobusy pro 50 cestujících jsou určeny pro méně vytížené linky DSÚK pro celý kraj, na Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lounsko, Bílina/Litvínov a Podbořansko. Všech devadesát by měl OTOKAR OTOMOTIV dodat do poloviny září, přijíždějí po vlastní ose z Turecka postupně.

Částečně nízkopodlažní 10,1metrové příměstské autobusy se dvěma dveřmi a rampou pro nástup vozíčkářů a kočárků mají 35 míst k sezení a 15 na stání. Jsou vybaveny 220 KV motorem Euro VI a automatikou převodovkou s retardérem. Některé mají tažné zařízení nebo držáky na nosiče kol. V těchto dnech určitě cestující ocení klimatizaci, dále USB nabíječky, vybaveny jsou kamerovým systémem, samozřejmostní je odbavovací zařízení pro tarify DÚK (Telmax) a informační panely (Bustec). Cena za jeden autobus je 3,9 mil. korun. Zástupci DSÚK byli na začátku června své nové autobusy v závodě Otokar v Turecku "zkontrolovat" a jak na zkušebním okruhu, tak v běžném provozu se osvědčily. Výkon vozů i jejich manévrovatelnost je pro linky v Ústeckém kraji optimální. Na představení autobusů pro Ústecký kraj 19. července dorazili zástupci výrobce - Hakan Bubik, ředitel pro mezinárodní prodej a marketing, Aydin Özgür a Recail Mamatlioglu a Fatin Kalpak z BUSPLAN - zástupce Otokaru pro ČR a SR. Zúčastnil se také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiler, člen Rady Marek Hrabáč, Jindřich Franěk - vedoucí odboru dopravy a SH a ředitel Dopravní společnosti ÚK Milan Šlejtr. Přítomná byla také paní Berat Demirci Corut - attaché velvyslanectí Turecka v ČR. Ta ocenila stále se zlepšující vztahy mezi Českou republikou a Tureckem, hlavně právě v oblasti veřejné dopravy. Otokar je lídrem ve výrobě autobusů v Turecku, kde působí více než 60 let, většina vozidel v zemi je této značky. Obchoduje asi se 60 zeměmi, po celém světě jezdí 25 tisíc autobusů značky Otokar. "J sme velmi rádi, že můžeme poskytnou obyvatelům Ústeckého kraje komfortní a bezpečnou veřejnou dopravu ," uvedl Hakan Bubik. Zakázka pro DSÚK je v České republice první, na Slovensku se již prosadil v Bratislavě. Podle ředitele DSÚK Milana Šlejtra probíhá spolupráce s Otokar standardně jako s jinými výrobci. Nejvíce vozů (32 ks) je zařazeno do provozovny Louny a Litoměřice (25 ks). 15 ks zamíří na Podbořansko, kde dosud pro DSÚK zajišťovala subdodávku Autobusová doprava Podbořany. Nové autobusy umožní příspěvkové organizaci Ústeckého kraje - DSÚK - provozovat už jen vlastní autobusy a další vozy si již nemusí pronajímat. Současné zapůjčené vrátí na konci letošního roku. Dodávky autobusů Otokar pro Ústecký kraj má na starosti společnost Busplan, ta bude také zajišťovat údržbu v rámci záruky podle smlouvy do roku 2026 . Na poskytovale mimozáručních oprav a pozáručního servisu vozidel vyhlásila DSÚK výběrové řízení. Zakázka je rozdělena na oblasti Varnsdorf, Litoměřice a Louny, kde musí mít uchazeči provozovny. Obálky s nabídkami jsou již otevřeny a proběhne výběr dodavatele/dodavatelů. Uchazeči musí mít uzavřeny dohody s výrobcem nebo dovozcem o dodávkách náhradních dílů, musí mít příslušnou diagnostiku a musí si zajistit potřebné certifikáty. DSUK má v současné době vlastní dva vozy Dekstra, 26 autobusů Iveco Crossway LE Line 14,5 m, 70 dvanáctimetrových autobusů Scania Citywide LE a dalších 15 Crossway LE Line 13metrů pro Šluknovsko má podle smlouvy dodat ZLINER začátkem roku 2024.

person rebus  date_range 19.07.2023

O dodání 15 vozidel s pohonem na CNG o délce až 19 metrů měli zájem čtyři dodavatelé. Zakázku má jistou SOR Libchavy, se kterým Dopravní podnik měst Liberece a Jablonce nad Nisou uzavřel 13. července rámcovou dohodu. V krajském městě tak vyjedou autobusy SOR NSG 18.

Nové kloubové autobusy se staly součástí vozového parku libereckého dopravního podniku až na podzim 2020, kdy na základě výběrového řízení dodal Solaris 10 vozů Urbino 18 na CNG . Dopravní podnik potřebuje nahradit ještě starší vozidla, která pořídil po ukončení spolupráce s BusLine a z důvodu nedostatku řidičů v roce 2019. Veřejnou zakázku na 15 vozidel zveřejnil už v roce 2022 , následně jí ale vzhledem k nejisté situací s plynem zrušil. V březnu 2023 následoval další , tentokrát úspěšný tendr. Nové kloubové autobusy pohnáněné stlačeným zemním plynem doplní vozový park v letech 2024 a 2025 po 5 kusech, plnění bude následovat po uzavření kupních smluv. Zbývajících 5 kusů bude případně dodáno na základě opce v letech 2026 a 2027. Délka vozidla byla specifikována na až 19m a kapacitou minimálně 120 cestujících. Vybaveny budou klimatizací, uzavřenou kabinou řidiče, USB zásuvkami a LED osvětlením. Odhadovaná cena byla 10,15 milionů korun za vozidlo, tj. celkem 152,25 milionů korun. Výše celkové nabídkové ceny měla v hodnocení váhu 90 %, délka záruční doby zbývajících 10 %. Zatímco o první zakázku se ucházel pouze Solaris, nyní byl zájem velký. Solaris nabídl dodat 15 autobusů za cca 142,5 milionů korun, TEZAS servis za 159,3 miliony, OTOKAR OTOMOTIV za 170 milionů, nejvýhodnější cenu nabídl SOR Libchavy 140,235 milionu korun, který je s celkovým bodovým hodnocením vítězem. Kloubové autobusy SOR NSG 18 doplní flotilu dvanáctimetrových autobusů SOR NS 12, které dopravní podnik pořídil na základě rámcové smlouvy na dvacet vozů z roku 2020 , následně dva vozy přikoupil a dodány byly letos v květnu. Pro údržbu flotily kloubových autobusů probíhá kompletní přestavba haly lehké údržby v areálu garáží v Liberci ve Vilové ulici. Současně dojde k rozšíření prostoru o jedno stání pro možnost zvednutí kloubového autobusu. Původní hala byla určena pouze na vozidla délky 12m. Odhadované náklady přesahují 100 mil. korun. V červnu 2021 otevřel dopravní podnik vlastní plnící stanici CNG .

person rebus  date_range 14.07.2023

Pět kloubových autobusů SOR NS 18 nejpozději za rok posílí autobusovou flotilu Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Předmětem veřejné zakázky Dopravního podniku města Ústí nad Labem pod názvem „Nákup 5 ks autobusů kategorie 18 m a 10 ks autobusů kategorie 12 m“ byla v části I. dodávka pěti kusů nových třínápravových, čtyřdveřových, dvoučlánkových, kloubových, nízkopodlažních autobusů kategorie 18 m. Tato část je ukončena uzavřením smlouvy s vítězných uchazečem - SOR Libchavy. SOR dodá požadované autobusy včetně servisního vybavení za 47 milionů korun bez DPH (9,4 milionu za jeden vůz) do 10.7.2024. Autobusy vyrobené v Libchavách vyjedou v krajském městě Ústeckého kraje poprvé. V současné době dopravní podnik provozuje v kloubové verzi Irisbus Citelis, Solaris Urbino a IVECO Urbanway, všechny na CNG. Nově dodané vozy budou v dieselové verzi. O zakázku se ucházeli také Solaris a ZLINER. V druhé části zakázky na dodání deseti kusů 12metrových dvounápravových, třídveřových, nízkopodlažních autobusů byl jediný účastník a dopravní podnik 16.5.2023 zadávací řízení zrušil. Nově zveřejněné výběrové řízení je ukončeno k termínu 7.7.2023. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, čtyři kusy autobusů musí být vybaveny tažným zařízení, neboť dopravní podnik provozuje cyklobusy. Tyto vozy mají být vybaveny motorem s minimálním výkonem 230 kW, bez tažného zařízení minimálně 210 kW. Na každou část zakázky uzavře DPMÚL samostatnou smlouvu. Předpokládaná hodnota první části činí 42 075 000 Kč, druhé části 28 050 000 Kč bez DPH. Hodnotícími kritérii jsou kromě nejnižší nabídkové ceny (70%) délka záruky za jakost (10%) a předpokládané náklady na pohonné hmoty (20%). Stejná kritéria použil zadavatel u hodnocení zakázky na 5 kloubových autobusů.

person rebus  date_range 13.07.2023

19. července představí Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem nové autobusy značky Otokar. Příspěvková organizace Ústeckého kraje uzavřela s tureckým výrobcem v polovině září 2022 kupní smlouvu na celkem 90 autobusů Vectio U LE, které Otokar v tendru nabídl.

Prvních deset vozů již DSÚK převzala. Všechny mají být dodány do poloviny září 2023. Vozy jsou v typickém zeleném provedení, mají klimatizaci, USB nabíječky, informační panely Bustec, odbavovací zařízení dodává Telmax. Některé vozy budou vybaveny pro přepravu kol. Zástupci Ústeckého kraje, DSÚK a dodavatele představí nové vozy a oblasti, kde jako první vyjedou, ve středu 19. července ve 13 hodin. Veřejnost bude mít možnost prohlédnout si autobusy od 10 do cca 15:30 hodin. Výběrové řízení na nové linkové autobusy bylo uzavřeno před třemi lety, vítězem se stala společnost NMM Group s autobusy běloruské značky MAZ. Pro neposkytnutí součinnosti byla ale vyloučena a smlouva měla být uzavřena s druhým uchazečem umístěným v hodnocení na druhém místě - Otokar Otomotive. Po peripetiích na ÚOHS byla rámcová dohoda podepsána v dubnu 2022. DSÚK povinně musela odebrat 10 vozidel.

person rebus  date_range 12.07.2023

Plně elektrický autobus MAN Lion's City zvládl trasu v náročném terénu efektivně a spolehlivě. A dokazuje, že je plnohodnotným členem rodiny – vždyť jeho velký bratr MAN Lion's City 12 E absolvoval zhruba 2 500 kilometrů dlouhou trasu z Mnichova do Limericku v Irsku během „Electrifying Europe Tour 2022. „Po této náročné prohlídce Dolomitů jsem s naším novým MAN Lion's City 10 E naprosto spokojen. Autobus splňuje všechna kritéria, která jsme předpokládali při jeho vývoji. Je efektivní, pohodlný, mimořádně manévrovatelný, a proto je dokonalým společníkem na náročných linkách,“ shrnuje Heinz Kiess, ředitel Sales & Product Bus v MAN Truck & Bus.

S rekordním poloměrem otáčení a kompaktními rozměry je plně elektrický MAN Lion's City 10 E ideálním řešením pro náročné trasy. Bylo to prokázáno v terénním testu přes vysokohorský terén v jihotyrolských Dolomitech. e-bus na 531-kilometrové trase překonal více než 10 000 výškových metrů a spotřeboval v průměru 0,77 kWh na kilometr. Lion's City E dosáhl těchto nejvyšších hodnot účinnosti díky inovativní technologii a pozoruhodné míře rekuperace, více než 50 procent. MAN prosazuje svou strategii elektrifikace. e-busy společnosti jsou již na linkách v celé Evropě, objednaných je více než 1 000 vozů. Do rodiny elektrických autobusů nyní přibyl nový „midibus“ MAN Lion's City 10 E. A poprvé bylo mezinárodním novinářům umožněno řídit vysoce obratný e-bus na klikatých cestách do kopce az kopce v Dolomitech. „Provozním testem v Jižním Tyrolsku náš e-bus opět ukazuje, že je již možné jezdit bez emisí, spolehlivě a efektivně. A dokáže to v topograficky náročném terénu stejně dobře jako na klasických, často rovinatých linkách veřejné dopravy,“ říká Katzer. S délkou 10,5 metru, rozvorem 4,4 metru a rekordním poloměrem otáčení 17,2 metru je „midibus“ jako stvořený pro úzké a klikaté cesty v jižních tyrolských horách. Elektrobus, vybavený pěti bateriovými sadami na střeše, táhne do kopce neúprosně a tiše, díky okamžitému plnému točivému momentu. Při sjezdu kopcem proudí dostatek energie díky rekuperaci zpět do autobusu. MAN Lion's City 10 E je vybaven osvědčenými lithium-iontovými bateriemi společnosti. Na střeše autobusu je místo pro čtyři nebo pět bateriových sad. Při plném zatížení je k dispozici 400 kilowatthodin energie. Autobus má pak dojezd až 300 kilometrů, poskytuje špičkový výkon 240 kW a maximální točivý moment 2100 Nm. Do e-busu se vejde maximálně 33 sedících osob, dohromady 80. Nový „midibus“ je poháněn stejným elektrickým centrálním motorem MAN jako ostatní modely Lion's City E. Během testování v terénu vůz projel nesčetnými zatáčkami do údolí Gardena, až k průsmyku Gardena, dále k průsmyku Valparola, malebnému Meransenu a po krátké odbočce přes Brennerský průsmyk zpět do výchozího bodu v Klausenu. Manévrovatelnost MAN Lion's City 10 E je způsobena nejen jeho krátkým rozvorem a malým poloměrem otáčení, ale také sofistikovaným podvozkem s nezávislým zavěšením a 56stupňovým úhlem natočení volantu. „Výborné nastavení podvozku, přímé řízení i zkrácená vzdálenost mezi nápravami přinášejí na této trase velké výhody. Autobus je velmi dobře ovladatelný a tři tuny baterií jsou v zatáčkách téměř nepostřehnutelné,“ vysvětluje odborník na jízdu Heinrich Degenhart z MAN ProfiDrive. A když je cesta obzvlášť těsná a klikatá, malému elektrobusu pomáhají moderní bezpečnostní systémy jako ESP, aktivní varovný asistent odbočování, světlomety LED s denním svícením nebo volitelný systém výměny zrcadel MAN OptiView na bázi kamery. Jízda přes průsmyk Gardena Pass (2 121 metrů) je obzvlášť klikatá a zde „midibus“ ukázal všechny své schopnosti a s lehkostí zdolával všechny výzvy, ať byly jakkoli těsné. Při následujícím devítikilometrovém sjezdu do Corvary autobus rekuperoval velké množství energie, takže jeho baterie byla opět téměř úplně nabitá – se špičkovými hodnotami nabíjení nad 200 kW. Po třech dnech testování a celkem 531 kilometrech jízdy – přičemž nejnižší bod byl ve výšce 523 metrů (Klausen), nejvyšší ve výšce 2 168 metrů (Passo Valparola) – nebyl na tomto stoupání téměř žádný rozdíl ve spotřebě energie. A jízda z kopce ve srovnání s klasickou veřejnou dopravou tam a zpět po rovině: v cíli je to v průměru 0,77 kilowattu na kilometr. „Vynikající hodnota a kombinace kompaktnosti a výkonu mě naprosto přesvědčily. Náš MAN Lion's City 10 E je dokonalým řešením pro úzké a náročné trasy a zároveň poskytuje cestujícím pohodlí,“ říká Stephan Rudnitzky, Launch Manager MAN Lion's City 10 E.

person svt  date_range 04.07.2023

Cestující na letištích Londýn Gatwick a Manchester si užívají pohodlnou cestu do a z terminálu díky nové Airport Parking & Hotels flotile autobusů Volvo B8RLE MCV eVoRa.

Deset nových autobusů APH - Airport Parking & Hotels - nabízí velkorysé nosiče zavazadel, tříbodové bezpečnostní pásy a USB nabíjecí porty. Kyvadlová doprava je v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Mark Hannan, provozní manažer, APH, říká: „ Tato vozidla jsou naprosto skvělá, nové oranžové barvy opravdu rozzáří Gatwick a Manchester. Náročná povaha našeho provozu znamená, že potřebujeme vozidla, na která se můžeme spolehnout. Zkušenosti našich zákazníků a řidičů jsou také milionkrát lepší. Tyto Volva jsou mnohem pohodlnější a prostornější než naše předchozí vozidla ." Autobusy s karosérií MCV, britské dceřiné společnosti egyptského výrobce autobusů a autokarů, jsou postaveny na podvozku Volvo B8RLE. Volvo s MCV ve Velké Británii v poslední době získaly řadu nových zakázek . Po uzavření svého závodu ve Wroclawi v prvním čtvrtletí 2024 počítá Volvo Buses s MCV jako partnerem i pro výrobu elektrických autobusů Volvo 7900 . Volvo Buses

person rebus  date_range 29.06.2023

Nejnovější model autokaru Setra 515 HD zařadila do své flotily společnost Slovak Lines. Jeden z nejvýznamnějších provozovatelů autobusové dopravy na Slovensku již více než 60 let zajišťuje mezinárodní linku Bratislava - Vídeň - letiště Schwechat, zabývá se také příležitostnou dopravou.

Pravidelná obnova vozového parku přivezla na Slovensko vůbec první vozy Setra po kompletním faceliftu. Novou generaci oblíbených zájezdových autobusů charakterizuje kromě dalších prvků trojrozměrný název značky v chromu na lesklém černém pozadí. Do nových autobusů si Slovak Lines vybral jeden z nejpohodlnějších modelů sedaček, samozřejmostí jsou USB nabíječky a toalety. Kromě pohodlí nabízí nové autobusy nejmodernější technologiemi, které posouvají bezpečnost jízdy na úplně jinou úroveň. Jde o 360° kamerový systém pro lepší pohled řidiče a ochranu chodců včetně detekce mrtvého úhlu, autobus také pozná nevolnost, mikrospánek nebo nečinnost řidiče, automaticky udržuje vůz v jízdním pruhu a postupně přibrzďuje vozidlo až do úplného zastavení zároveň s výstražným znamením. Ve výbavě je nejmodernější brzdový asistent - aktivní ochrana chodců, automatické brzdění v případě nebezpečí a překážky. Setra 515 HD se pyšní nejnovější generací výkonných motorů Blue Efficiency s dodatečnou úpravou spalin, která šetří životní prostředí a snižují spotřebu paliva. Do vozového parku zatím přidal Slovak Lines tři vozy a měly by následovat další. Slovak Lines

person rebus  date_range 27.06.2023

Dopravce GoBus koupil pro svou novou zakázku v kraji Raplamaa autobusy od ROŠERO - P, SOR Libchavy a IVECO BUS.

Centrum veřejné dopravy v Severním Estonsku (Põhja-Eesti Ühistransportikeskus AS) od 1. července rozšiřuje a mění systém veřejné dopravy. Společný tarif se rozšíří o další regiony a v Raplamaa vyjede nový dopravce a nové autobusy. Po veřejné soutěži získala smlouvu na osm let společnost GoBus. Podle podmínek veřejné zakázky bude na linky nasazeno 26 moderních a ekologických autobusů. Celkem ujedou ročně 1,7 milionu kilometrů. Podle Andruse Niliskiho, výkonného ředitele Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse, je cílem nabídnout stále více lidem pohodlnou a vhodnou síť tras. „ Chceme přivést stále více uživatelů do všech typů MHD. Ve všech regionech, ale zejména v Raplamaa, je důležité zlepšit spolupráci s ostatními službami mobility, aby vlaková, autobusová i tramvajová doprava fungovaly jako jeden systém a umožňovaly cestujícím co možná nejsnadnější použití .“ Pro Go Bus byla kromě uživatelského komfortu důležitá také šetrnost k životnímu prostředí. „ V dnešním světě, kde je stále naléhavější přizpůsobení se změně klimatu a potřeba rychle snížit ekologickou stopu, musíme nabízet nejen pohodlná, ale také ekologická dopravní řešení. Nové autobusy budou jezdit na palivo HVO, což pomůže zajistit čistší životní prostředí v regionu ," uvedl manažer Go Bus Andrei Mändl. Investice společnosti do nákupu nových autobusů činí 3,7 milionu eur. Na silnicích v kraji Raplamaa bude jezdit 26 autobusů vyrobených na Slovensku a v České republice. Šestnáct midibusů dodalo Rošero, sedm autobusů SOR ICN 12 vyrobili v Libchavách a tři Iveco Crossway ve Vysokém Mýtě. Všechny jsou v jednotném designu Põhja-Eesti, mají klimatizaci, USB nabíječky, informační systém, odbavovací systém s možností odbavení kartami a bezpečnostní kamery. Od září 2019 zajišťuje GoBus autobusovou dopravu také v regionu Valga. I zde jsou v provozu autobusy Iveco a SOR, doplňuje je značka Mercedes-Benz. GoBus se zabývá také dálkovou a zájezdovou dopravou. Je největším partnerem FlixBus v Estonsku, provozuje 70 % z jeho 37 vnitrostátních linek.

person rebus  date_range 23.06.2023
Reklama
C.I.E.B
Reklama
Zliner
Reklama
Volvo DD
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací