Z tiskové konference k příležitosti změn jízdních řádů v Brně.
Reklama
Z tiskové konference k příležitosti změn jízdních řádů v Brně.
Dopravní podnik města Brna se ve spolupráci s koordinátorem integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, společností KORDIS JMK pokusil vyjít vstříc požadavkům obcí, brněnských městských částí a cestující veřejností a k termínu celostátní změny jízdních řádů mírně upravuje organizaci dopravy v Brně. Podle sdělení vedoucího dopravního odboru DPMB Jana Seitla nebudou mít avizované změny zásadní vliv na rozsah dopravních výkonů, které by měly v roce 2011 zůstat na úrovni roku letošního.

Cílem úprav organizace dopravy je na úkor méně vytížených linek nebo spojů vyřešit tři v současné době nejpalčivější kapacitní problémy, tedy dopravu cestujících do oblasti areálu VUT na Palackého vrchu (prodloužení linky 53), do nově se rozrůstající obytné čtvrti Kamechy (nová linka 54) a zejména do univerzitního kampusu u bohunické nemocnice (posílení linek 25, 26, 60, 61). Pro univerzitní kampus i Kamechy je již vyprojektováno prodloužení příslušných tramvajových tratí. Na jejich vybudování si však -Brňané ještě chvíli počkají a proto bylo nutné sáhnout k dostačujícím dopravním opatřením.

Tiskové konference pořádané k příležitosti změn jízdních řádů brněnským dopravním podnikem se zúčastnili také zástupci společnosti KORDIS JMK, kteří nastínili hlavní změny příměstské dopravy, které se dotknou obyvatel Brna a okolí. Na vlakové lince S3 byl ve špičce pracovních dnů zaveden patnáctiminutový takt pro úsek Hrušovany u Brna – Brno – Kuřim – Tišnov a bylo obnoveno spojení mezi Tišnovem a nádražím Brno – Slatina, od kterého navazující autobusy MHD rozvážejí cestující do přilehlé průmyslové zóny. Posílení se dočkaly také autobusové linky 104 a 108. Proces integrace byl začleněním Znojemska završen, pracovníky KORDIS JMK však čeká řada dalších úkolů. V nejbližší době by se chtěli zaměřit na optimalizaci MHD v Blansku se zlepšením návaznosti na vlakovou dopravu a na optimalizaci návaznosti dopravy v terminálu Moravský Krumlov. Dlouhodobým cílem integrátora je zlepšení podmínek pro kombinaci individuální a hromadné dopravy.

Podrobné informace o chystaných změnách naleznete na www.dpmb.cz a www.idsjmk.cz
Jan Havíř