Ministerstvo dopravy a spojů pověřilo dnem 26.října 2001 vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech (podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů)
Ministerstvo dopravy a spojů pověřilo dnem 26.října 2001 vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech (podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů)
Ministerstvo dopravy a spojů pověřilo dnem 26.října 2001 vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech (podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) společnost CHAPS spol. s r.o., se sídlem v Brně, Bráfova 21, PSČ 616 00 (telefonické spojení 05/41240614, 05/41240613, 02/24226753).
Postupy a činnosti dopravních úřadů a dopravců vztahující se ke způsobu zpracování, kontrole a schvalování jízdních řádů, stanovené platnou právní úpravou a Metodickým pokynem č. 2 k organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech, vydaným MDS-odborem veřejné dopravy dne 9.března 2001, se nemění.
Schválené jízdní řády se v elektronické podobě nově zasílají na e-mailovou adresu: cis@chaps.cz
Pro informování cestujících o spojení veřejnou hromadnou osobní dopravou zůstávají zachovány všechny stávající systémy.

Zdroj : MDS ČR