Poslanci banskobystrického zastupiteľstva odporučili zmeniť prevádzkovateľa MHD
Poslanci banskobystrického zastupiteľstva odporučili zmeniť prevádzkovateľa MHD
Poslanci banskobystrického zastupiteľstva odporučili zmeniť prevádzkovateľa MHD Banská Bystrica 13. decembra (TASR) - Uzatvoriť zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme pri zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD), a. s., Zvolen odporučilo dnes primátorovi Jánovi Králikovi banskobystrické Mestské zastupiteľstvo. Znamená to, že ak primátor rozhodnutie zastupiteľstva bude akceptovať, tak MHD v meste pod Urpínom od začiatku budúceho roku nebude už zabezpečovať Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS), a. s., ale zvolenský dopravca. "Odporúčanie zastupiteľstva nie je pre mňa záväzné. Ale poslanci zvažovali, či je pre obyvateľov Banskej Bystrice výhodnejšia ponuka zvolenského alebo banskobystrického dopravcu, ktorí sa prihlásili do obchodnej verejnej súťaže na zabezpečovanie MHD v budúcom roku. Nevidím dôvod, prečo by som poslancom nedôveroval, za zvolenského dopravcu hlasovalo 17 z 24 poslancov. Bola to nielen väčšina z prítomných poslancov, ale zároveň aj väčšina z celého 31-členného mestského zastupiteľstva. Právnici však musia pripraviť zmluvu na podpis tak, aby v nej boli zakotvené všetky podmienky, ktoré predstavitelia SAD Zvolen prezentovali vo verejnej obchodnej súťaži i pred poslancami." Obchodnú verejnú súťaž na širší výber dopravcov prevádzkovania MHD v krajskom sídle vyhlásilo mesto Banská Bystrica 28. septembra, pretože súčasnému prevádzkovateľovi 31. decembra končí zmluva o výkonoch vo verejnom záujme. Do stanovenej lehoty 30. októbra predložili ponuku spomenutí dvaja uchádzači. Podmienkou bolo oprávnenie na podnikanie v pravidelnej preprave osôb a skúsenosti s ňou, schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky prepravných prúdov v meste a finančná spoľahlivosť i odborná spôsobilosť. Dopravca by mal disponovať technickým zabezpečením - vozidlami spĺňajúcimi požiadavku na emisie Euro 3 so zariadením na odbavovanie cestujúcich a možnosťami ich odstavovania na území mesta. Vyhlasovateľ posudzoval najmä výšku nákladov na jednotlivé linky, vek, zloženie a technické parametre vozidlového parku, ako aj viazanosť čiastky odpisov na jeho obnovu a tarifné podmienky. Obchodnú verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásili SAD, a. s., Zvolen a SAD BBDS, a. s., jej vyhlasovateľ mesto Banská Bystrica zrušil. Hodnotiaca komisia nevybrala prevádzkovateľa kvôli vzájomnej neporovnateľnosti ich ponúk, keď každý dopravca ponúkal niečo iné. Odporučila primátorovi mesta rokovať s obidvoma záujemcami. Uchádzači potom rozšírili svoje pôvodné ponuky a predložili ich písomne primátorovi a k dispozícii ich dostali aj poslanci. Budúci prevádzkovateľ musel okrem iného akceptovať cestovný poriadok navrhnutý mestom, maximálnu výšku potreby úhrady straty za výkony vo verejnom záujme na rok 40 miliónov Sk, ako aj prenájom 35 autobusov a 2 trolejbusov v majetku mesta minimálne vo výške ich odpisov. Mesto malo záujem tiež o rozšírenie zliav pre cestujúcich o skupiny, ktoré nie sú teraz zohľadnené, i o úpravy cestovných poriadkov a zriadenie liniek spájajúce jednotlivé časti mesta bez potreby prestupovania. http://banskabystrica.virtualne.sk/