Zákonem č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb. byla změněna výše DPH pro příležitostnou dopravu na území ČR. Z původní sazby daně 0,05 Kč došlo ke zvýšení na 0,10 Kč.
Zákonem č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb. byla změněna výše DPH pro příležitostnou dopravu na území ČR. Z původní sazby daně 0,05 Kč došlo ke zvýšení na 0,10 Kč.
Zákonem č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb. byla změněna výše DPH pro příležitostnou dopravu na území ČR. Z původní sazby daně 0,05 Kč došlo ke zvýšení na 0,10 Kč.
Výňatek zákona:
§48 - Příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku
  1. Daňové povinnosti podléhá příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku.
  2. Daňová povinnost vzniká dnem překročení státní hranice České republiky do tuzemska.
  3. Základem daně je součin počtu přepravovaných osob a počtu ujetých kilometrů v tuzemsku. Do počtu přepravovaných osob se nezapočítává jeden řidič a jeden průvodce nebo vedoucí zájezdu.
  4. Sazba daně je 0,10 Kč za osobu a ujetý kilometr v tuzemsku.
  5. Daň se vypočítá jako součin základu a sazby daně.
  6. Daň je splatná zálohově při překročení státní hranice České republiky do tuzemska podle předpokládaného počtu ujetých kilometrů a vyúčtování daně se provede před opuštěním území České republiky. Je-li zaplacená záloha nižší než skutečná daň, je provozovatel povinen rozdíl doplatit; je-li zaplacená záloha vyšší než skutečná daň, správce daně rozdíl ihned vrátí.
  7. Daň se nevyměřuje ani nevrací do hodnoty 100 Kč.
Účinnost zákona je 1.4. 2000.
Obdobné zvýšení DPH jste mohli zaznamenat v relaci Slovenska, kde došlo obdobně ke zvýšení z 0,05 SK na 0,1 SK.