Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Setkání vozů 167 (ex Zlín 355) a 162 (ex Zlín 358) v ukrajinském Ternopilu. Foto: Zdeněk Kresa

V souvislosti s výraznou obnovou vozového parku trolejbusů ve Zlíně a Otrokovicích byly v uplynulých letech nabídnuty vyřazené trolejbusy typů Škoda 14 Tr, 15 Tr a 15 TrM k prodeji dalším dopravním podnikům a to zejména na Ukrajinu.
Reklama
V souvislosti s výraznou obnovou vozového parku trolejbusů ve Zlíně a Otrokovicích byly v uplynulých letech nabídnuty vyřazené trolejbusy typů Škoda 14 Tr, 15 Tr a 15 TrM k prodeji dalším dopravním podnikům a to zejména na Ukrajinu.
Zejména v dřívějších dobách řešily tamní dopravní podniky nákupem ojetých vozidel ze zahraničí katastrofální stav vozového parku. Vozy Škoda jsou známé svou jednoduchou údržbou a vysokou kvalitou, a z Česka odcházejí na tamní poměry ve výborném stavu.
Na následujících řádcích se tak pojďme podívat, kam se trolejbusy původem ze Zlína nakonec dostaly:

•    Lvov
Do metropole západní Ukrajiny zamířilo ze Zlína v roce 2013 celkem pět vozidel, dva sólo vozy 14Tr a tři kloubové 15Tr. Ve Zlíně nesly označení 164, 167, 340, 341 a 343, které tehdy významně omladily vozový park, vždyť i dnes pochází jejich nejstarší provozní trolejbus již z roku 1983 (přivezen byl v roce 1998 z Pardubic). Zlínské trolejbusy jsou od konce roku 2013 nasazovány do denního provozu, což se bohužel na jejich stavu pomalu projevuje. Ve Lvovském dopravním podniku jsou to však poslední dodané ojeté trolejbusy, od října roku 2014 je vozový park obnovován novými plně nízkopodlažními trolejbusy z produkce místní společnosti Electron.

•    Ternopil
Dopravní podnik v Ternopilu udržuje se zlínským podnikem dlouhodobě přátelské vazby; pod tamními trolejemi jezdí už třináct vozidel v městském nátěru naší dopravní společnosti. Jde o vozidla původních čísel 345, 347, 349, 351, 352-355, 357-359, 361 a 371. Kromě těchto vozů sem byly odprodány v roce 2003 dva trolejbusy 14Tr číslo 148 a 154, což zvyšuje celkový počet původně zlínských vozidel na patnáct kusů. Dalších šest vozidel zlínský dopravní podnik pro Ternopilelektrotransport modernizoval v letech 1996-1998.

•    Žitomir
Také dopravní podnik v Žitomiru obnovuje svůj vozový park nákupem vozů z Česka. Ze Zlína sem od roku 2014 zamířilo pět vozidel. Jeden trolejbus 14TrM č. 169 doplňují čtyři vozidla 15TrM původních evidenčních čísel 356, 360, 362 a 363. Všem těmto vozidlům byl ponechán původní zlínský lak a své město tak reprezentují i daleko na východě Evropy.

•    Rivne
Největší zajímavostí místního dopravního podniku je provoz dvaceti šesti trolejbusů typu 9Tr. Rivne je tak jedno ze čtyř měst na světě, kde se lze s těmito legendami svézt v pravidelném provozu. I zhruba polovinu těchto trolejbusů má dopravní podnik původem z Čech. Zlínské trolejbusy zde jezdí tři a ani jeden z nich sem nebyl dodán přímo ze Zlína. Vozidla zlínských evidenčních čísel 140 a 150 zamířily nejprve v roce 2003 respektive 2004 do Jihlavy a teprve v roce 2011 pokračovaly do svého ukrajinského působiště. V dalších letech byly následovány ojetými vozidly z Česka, Slovenska, Polska i Maďarska. A právě přes maďarský Szeged se do Rivneho dostal poslední zdejší trolejbus původem ze Zlína. Ve Zlíně jezdil pod číslem 144 dvanáct let. V roce 2001 se přesunul do Szegedu, kde dostal číslo T-704 a o deset let později prodělal generální opravu na typ 14TrR. Na konci roku 2016 bylo vozidlo odprodáno do svého dnešního působiště, kde jezdí s evidenčním číslem 184.

•    Ivano-Frankovsk
Jeden zlínský trolejbus můžeme potkat i zde. Konkrétně jde o původní vůz číslo 364 ve zlínském nátěru, který na konci dubna doplnil vůz číslo 163, který však po vyřazení z DSZO chvíli jezdil v Bratislavě pod číslem 6317 a má tedy nátěr slovenské metropole.

Kromě těchto měst, kam byly zlínské trolejbusy odprodávány v posledních třech letech, jsme se s vyřazenými vozidly původem z Valašska mohli setkat na různých místech ve východní Evropě. Kromě Bratislavy a Žiliny také v bulharském Plovdivu a Pazardžiku. Významná flotila patnácti bývalých zlínských vozidel jezdí také v litevském Vilniusu.

Vojtěch Cekota


Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Vozy 148 a 154 na vagonech čekají na cestu do Ternopilu. Foto: Vojtěch Cekota (11/2003)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Škoda 14 Tr č. 164 ještě v provozu ve Zlíně. Foto: Vojtěch Cekota (04/2005)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Vůz 167 byl téměř 7 let opatřen reklamním polepem propagujícím zlínskou Zoo. Foto: Vojtěch Cekota (05/2005)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Škoda 15 Tr č. 343 ještě v provozu ve Zlíně. Foto: Vojtěch Cekota (03/2007)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Škoda 15 TrM č. 355 ještě v provozu ve Zlíně. Foto: Vojtěch Cekota (05/2006)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Škoda 15 TrM č. 357 ještě v provozu u DSZO. Nyní vůz jezdí v ukrajinském Ternopilu. Foto: Vojtěch Cekota (12/2005)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
V provozu v ukrajinském Lvově byl zachycen vůz 603 (ex DSZO 164). Foto: Vojtěch Cekota (05/2017)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
V provozu v ukrajinském Lvově byl zachycen vůz 14 Tr č. 604 (ex DSZO 167). Foto: Vojtěch Cekota (05/2017)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Několik zlínských trolejbusů ve Lvově obdrželo i celovozovou reklamu, jedním z nich je i ev.č. 605 (ex DSZO 343). Foto: Vojtěch Cekota (05/2017)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Škoda 15 Tr původem ze Zlína (č. 341) v ulicích Lvova slouží pod ev.č. 606. Foto: Vojtěch Cekota (05/2017)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Největším působištěm ojetých zlínských trolejbusů je ukrajinský Ternopil. Jako první snímek přiblíží vůz 14Tr č. 140 (ex DSZO 154). Foto: Zdeněk Kresa (05/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Vůz sloužící v Ternopilu pod ev.č. 141 jezdil ve Zlíně jako ev.č. 148. Foto: Zdeněk Kresa (05/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Trolejbus Škoda 15 TrM ev.č. 167 (ex DSZO 355) pózuje na jedné z nových trolejbusých tratí v Ternopilu. Síť trolejbusových tratí se v tomto městě (narozdíl od jiných) neustále rozšiřuje. Foto: Zdeněk Kresa (05/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
I v Ternopilu jsou původní zlínské vozy opatřovány celovozovými reklamami. Ani reklama však nezakryje všechny zlínské barevné pozůstatky. Zvěčněn byl vůz ev.č 171 (ex DSZO 357). Foto: Zdeněk Kresa (05/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Během služby v ulicích Ternopilu se zlínské 15 Tr stále mohou setkat i s legendárními trolejbusy 9 Tr, které jsou zde stále v provozu. Foto: Zdeněk Kresa (05/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Dalším působištěm bývalých zlínských trolejbusů je ukrajinský Žitomír. Ve zdejší trolejbusové vozovně byl zachycen vůz 085 (ex DSZO 356). Foto: Zdeněk Kresa (07/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Ve službě v ulicích Žitomíru se představuje vůz 086 (ex DSZO 360). Foto: Zdeněk Kresa (07/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Setkání ojetých trolejbusů z hned trojice českých měst (084 - ex Plzeň #405; 105 - ex Brno #3503 a 085 - ex Zlín 356) se uskutečnilo ve vozovně v ukrajinském Žitomíru. Foto: Zdeněk Kresa (07/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Bývalé zlínské trolejbusy nalezneme i ve městě Rivne. V centru města je zachycen vůz 157 (ex Zlín 150). Foto: Vojtěch Cekota (05/2017)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Bývalý zlínský vůz ev.č. 144 působil 10 let v maďarském Szegedu (ev.č. 704). Následně byl odprodán spolu s dalšími dvěma 14 Tr ze Szegedu (jeden vůz ex Ústí nad Labem 404) do ukrajnského Rivne. Snímek představuje 144 v Szegedu. Foto: Vojtěch Cekota (08/2016)
Zlínské trolejbusy v dalších působištích
Další snímek zachycuje bývalou zlínskou 144 (nyní Rivne 184) už ve svém novém působišti v Rivne. Dřívější provoz v Szegedu jasně dokazuje nátěr vozidla. Foto: Vojtěch Cekota (05/2017)