Příspěvek Oty Konsbula z konference "Škola a zdraví pro 21. století" v Brně.
Reklama
Příspěvek Oty Konsbula z konference "Škola a zdraví pro 21. století" v Brně.
Z úvodu materiálu, který poslal BUSportálu Ota Konsbul:
Rád bych se s Vámi podělil o zkušenosti, které jsem získal jako účastník silničního provozu v nejrůznějších sociálních rolích: chodec, cestující, cyklista, motocyklista, profesionální řidič nákladních vozidel a autobusů, dopravní policista, krajský metodik a vedoucí autodopravy, učitel autoškoly s praxí 28 let, lektor povinného školení profesionálních řidičů, lektor kurzů bezpečné jízdy (školy smyku) s praxí 14 let, asistent jezdecké školy na Masarykově okruhu, pověřený zkušební komisař, otec dcer v adolescentním věku a v neposlední řadě student speciální pedagogiky na zdejší fakultě.
Vzhledem k rozsahu 11 stránek volíme možnost stažení celého materiálu:

zdravi21_konsbul.doc

Autor je připraven diskutovat se čtenáři na okdriver.blog.cz. Příspěvky k tématu rádi zveřejníme i na BUSportálu.

Zkušenosti s dopravní výchovou z hlediska teorie a praxe