Zeptali jsme se na podrobnosti k výstavbě nového dispečinku vjezdu na Florenci
Foto ČSAD Praha holding

se záběry demontáže původního objektu.
se záběry demontáže původního objektu.
Informace poskytla Klára Bachová ze společnosi ČSAD Praha holding:
Nový dispečink by měl být hotový do konce září. Nově zde bude denní místnost pro dispečery, šatna, kuchyně, sociální zázemí vč. sprchy a samotné dispečerské pracoviště, kde dochází k odbavování veškeré dopravy na nádraží. Celý objekt bude klimatizován. Autobusy, resp. řidiči se odbavují ( a budou odbavovat) prostřednictvím čipových karet na dotykové obrazovce, která bude součástí fasády dispečinku vjezdu. Ostatní vozidla – jako např. posilové vozy bez karet, zásobování, vjezd vozů IZS, servisních vozů, atd. pak řeší dispečer. Na dispečink vjezdu jsou také „stáhnuty“ veškeré výstupy z EZS a EPS *) ze všech objektů v areálu nádraží, všechny kamerové systémy, atd.
*) EZS a EPS – elektronický zabezpečovací a poplachový (požární) systém. Uvedené systémy zabezpečení jsou na všech objektech v areálu ÚAN Praha Florenc.
Záběry ze 17.78.2014

Zeptali jsme se na podrobnosti k výstavbě nového dispečinku vjezdu na Florenci
Foto ČSAD Praha holding
Zeptali jsme se na podrobnosti k výstavbě nového dispečinku vjezdu na Florenci
Foto ČSAD Praha holding
Zeptali jsme se na podrobnosti k výstavbě nového dispečinku vjezdu na Florenci
Foto ČSAD Praha holding
Zeptali jsme se na podrobnosti k výstavbě nového dispečinku vjezdu na Florenci
Foto ČSAD Praha holding
Zeptali jsme se na podrobnosti k výstavbě nového dispečinku vjezdu na Florenci
Foto ČSAD Praha holding