Zaregistrováno o 7,4 % více autobusů než v roce 2004. 216 nových autobusů (M2 a M3) za 11 měsíců roku 2005. Vede Karosa s podílem na trhu 28,24 %, druhý je SOR s 19,44 % a třetí Mercedes-Benz 13,89 %.
Zaregistrováno o 7,4 % více autobusů než v roce 2004. 216 nových autobusů (M2 a M3) za 11 měsíců roku 2005. Vede Karosa s podílem na trhu 28,24 %, druhý je SOR s 19,44 % a třetí Mercedes-Benz 13,89 %.
Ze slovenského BUsportálu (olala).

Podľa tlačovej informácie, ktorú zverejnil Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, policajné štatistiky za rok 2005 na Slovensku zaregistrovali celkovo 71 296 nových osobných a malých nákladných automobilov hmotnosti do 3,5 tony (kategórie M1 a N1). Oproti roku 2004 to predstavuje zvýšenie o 5,4%, len za samotný mesiac december 2005 zaregistrovali 7 453 vozidiel uvedených kategórií. V uplynulom roku tak odbyt automobilov uvedených kategórií bol najlepší za uplynulé tri roky.

V roku 2005 sa celkový odbyt nových nákladných automobilov hmotnosti 3,5 až 12 ton (kategória N2) v porovnaním s rokom 2004 takmer nezmenil - 0,9 %. Najvýraznejší nárast v medziročnom porovnaní + 29,9 %, dosiahli na Slovensku nové nákladné automobily hmotnosti nad 12 ton (kategória N3).

V roku 2005 bolo v súhrne zaregistrovaných tiež viac autobusov ako v roku 2004 + 7,4 %. Za jedenásť mesiacov roku 2005 to bolo 216 nových autobusov (kategória M2 a M3), čo je prvý krát tohto roku viac a to o 0.93,8 % ako počas rovnakého obdobia vlani. Vedie značka Karosa s podielom na trhu 28,24 %. Druhá je SOR s 19,44 %. Tretia Mercedes-Benz dosiahla 13,89 %.
Pre ilustráciu prikladáme nasledovný prehľad:

Ze Slovenska: Rok 2005 pro prodej autobusů úspěšný.