Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007

v areálu Dopravního podniku Karlovy Vary společností Západočeská plynárenská. Druhá plnicí stanice CNG v západních Čechách a první v Karlovarském kraji. V současnosti čtyři a v nejbližších letech až 16 autobusů CNG v autoparku Dopravního podniku.
v areálu Dopravního podniku Karlovy Vary společností Západočeská plynárenská. Druhá plnicí stanice CNG v západních Čechách a první v Karlovarském kraji. V současnosti čtyři a v nejbližších letech až 16 autobusů CNG v autoparku Dopravního podniku.
S BUSportálem jste měli také možnost vidět otevření CNG plnicí stanice od investora Bonett u dopravce Comett Plus Tábor: Nejmodernější čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v ČR předána.
Dopravní podnik Karlovy Vary provozuje také dieselové autobusy s nízkými emisemi: První městské autobusy Citelis EEV ve střední a východní Evropě budou jezdit v Dopravním podniku Karlovy Vary.

CNG - stlačený zemní plyn - zažívá v současnosti velký boom jako palivo do dopravních prostředků díky mocné státní podpoře zrušením spotřební daně na nejbližší léta. Na konci roku by mohlo být v republice až 20 nových plnicích stanic a tím by se mohl povzbudit i nárůst počtu CNG vozidel včetně autobusů. Příští otevření CNG stanice je příští týden v Ústí nad Labem. Vyšší cena autobusů a související provozní investice mohou být podpořeny dotacemi z veřejných prostředků (MDČR, KÚ, Magistráty, ROP) i plynárenského průmyslu.

Slavnostního otevření se mj. se zúčastnili kromě dopravce a karlovarského magistrátu také zástupci Západočeské plynárenské, zhotovitele plnicí stanice RWE Plynoprojekt, RWE Transgas, České plynárenské unie a výrobce zakoupených autobusů CNG Iveco Czech Republic.
Součástí akce byla i projížďka jedním ze čtyř nových CNG autobusů Irisbus Iveco Citelis. Autobus se po nezvykle prázdných karlovarských ulicích pohyboval pružně a především velice tiše. V karlovarských poměrech je interval tankování cca 2 dny (dojezd cca 400 km). CNG autobusy budou nasazeny na lince č.2 v centru. Řidiči pro tato vozidla byli pečlivě vybráni podle zkušeností a "lehké nohy" - ta je u CNG autobusů velmi důležitá.

ZČP svoji první plnicí stanici na stlačený zemní plyn otevřela již na začátku roku 2002 v Plzni. Po pěti letech se také Karlovy Vary stávají součástí páteřní sítě plnicích stanic CNG skupiny RWE v České republice. V Česku je v současnosti provozováno 16 veřejných plnicích stanic CNG. Do roku 2020 se hovoří o počtu až čtyř set veřejných plnicích stanic CNG. V Evropě by mělo do roku 2020 jezdit až 23,5 milionu vozidel na CNG - v České republice se k tomu datu odhaduje jejich počet na 350–450 tisíc. Vyšší pořizovací náklady na CNG vozidla se vrací úsporami vzhledem k poloviční ceně paliva oproti naftě.
"Majitelé automobilů s pohonem na zemní plyn mohou uzavřít se ZČP jednoduchou smlouvu na odběr CNG. Na základě této smlouvy obdrží zákaznickou kartu s PIN kódem, která umožní tankovat CNG nejen v nově otevřené stanici, ale zároveň v síti plnicích stanic po celé republice. Zákazník za odebraný plyn zaplatí jedinou fakturu po ukončení každého měsíce. Tankování v síti stanic je samoobslužné po dobu 24 hodin denně, každý nový klient bude na začátku krátce proškolen odborným pracovníkem."

Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Odleva vedle moderátora tiskové konference Jiří Kalousek (Iveco CR), Lubomír Kolman (RWE), Roman Budínský (ZČP), Pavel Bohánek (DPKV), Pavel Novák (ČPU), Jan Ruml (RWE - dodavatel technologie).
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Roman Budínský (ZČP), Veronika Vlková (primátorka Karlových Varů) a Pavel Bohánek (DPKV).
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Vpravo CNG kolibřík - logo Iveco pro ekologicky ohleduplné vozidlo.
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007
Ze slavnostního zahájení provozu na plnicí stanici CNG 27.4.2007